MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 27, 2016

WHAT CHINA CAN LEARN FROM THE SOUTH CHINA SEA CASE BÀI HỌC NÀO TRUNG QUỐC CÓ THỂ RÚT RA TỪ VỤ KIỆN BIỂN ĐÔNGProtesters release balloons during a rally by different activist groups over the South China Sea disputes in metro Manila, the Philippines (July 12, 2016).
Image Credit: REUTERS/Romeo Ranoco
Những người biểu tình tại Manila thả bong bóng ăn mừng chiến thắng trong vụ kiện đường lưỡi bò tại PCA. Ảnh: REUTERS/Romeo Ranoco


WHAT CHINA CAN LEARN FROM THE SOUTH CHINA SEA CASE

BÀI HỌC NÀO TRUNG QUỐC CÓ THỂ RÚT RA TỪ VỤ KIỆN BIỂN ĐÔNG
After a major diplomatic set-back, a look back at how China got to this point.

Sau thất bại lớn về ngoại giao của Trung Quốc, nhìn lại vì sao nước này lại bị như thế

By Zheng Wang
The Diplomat
July 14, 2016
Zheng Wang
The Diplomat
14/7/2016


The ruling by the tribunal in the Philippines vs. China arbitration case is no doubt a major setback to Chinese diplomacy. No matter how people evaluate the quality and impartiality of the ruling, especially concerning it is overwhelmingly in favor of the Philippine claims, it will not only damage China’s image and soft power, but will greatly inhibit China’s claims to territory and maritime rights in the South China Sea, and the consequences will be far reaching. Looking back the process since January 2013, when the Philippine government decided to appeal to the arbitral tribunal, there are multiple lessons that China can learn from this arbitration case, especially when it comes to decision making, policy research, attitudes and perception, and communication.

Phán quyết tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc chắc chắn là thất bại lớn về ngoại giao của Trung Quốc. Dù dư luận có đánh giá như thế nào về chất lượng và tính công bằng của phán quyết này, đặc biệt, khi tuyệt đại đa số ủng hộ đòi hỏi của Philippines, phán quyết này không chỉ làm tổn hại hình ảnh và sức mạnh mềm của Trung Quốc mà còn gây thiệt hại đáng kể cho những đòi hỏi của Trung Quốc về lãnh thổ và quyền đi lại ở biển Đông, cũng như những hậu quả có ảnh hưởng sâu rộng khác. Nhìn lại quá trình kể từ tháng 1 năm 2013, khi chính phủ Philippines quyết định đưa vấn đề lên Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), có nhiều bài học mà Trung Quốc có thể học từ vụ kiện này, đặc biệt là quá trình ra quyết định, nghiên cứu chính sách, thái độ và nhận thức, và truyền thông.