MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, June 21, 2016

VIETNAM DROUGHT LEAVES ONE MILLION IN URGENT NEED OF FOOD AID - EU MỘT TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM CẦN KHẨN CẤP VIỆN TRỢ LƯƠNG THỰC DO HẠN HÁN – CĐCA


A farmer burns his dried-up rice on a paddy field stricken by drought in Soc Trang province in the Mekong Delta in Vietnam March 30, 2016. REUTERS/Kham

Một người nông dân đang đốt lúa bị chết khô trên cánh đồng hạn hán ở tỉnh Sóc Trăng, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam hôm 30 tháng 3 năm 2016. Ảnh REUTERS/Kham

VIETNAM DROUGHT LEAVES ONE MILLION IN URGENT NEED OF FOOD AID - EU

MỘT TRIỆU NGƯỜI VIỆT NAM CẦN KHẨN CẤP VIỆN TRỢ LƯƠNG THỰC DO HẠN HÁN – CĐCA
by Thomson Reuters Foundation

Thomson Reuters Foundation
Monday, 20 June 2016
Monday, 20/6/2016


Worst drought in 90 years and seawater intrusion in Mekong River delta destroy fruit, rice and sugar crops
Hạn hán tồi tệ nhất trong 90 năm qua và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phá hoại trái cây, lúa gạo và đường


BANGKOK, June 20 (Thomson Reuters Foundation) - An El Niño-induced drought in Vietnam has left 1 million people in urgent need of food assistance and 2 million people lacking access to drinking water, Europe's humanitarian aid agency said.

BANGKOK, ngày 20 tháng 6 (Thomson Reuters Foundation) – Cơ quan viện trợ nhân đạo của châu Âu cho biết, một cuộc hạn hán El Nino tại Việt Nam đã ảnh hưởng 1 triệu người đang trong nhu cầu cấp bách cần hỗ trợ lương thực và 2.000.000 người thiếu nguồn nước uống.