MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, June 8, 2016

A REFLECTION ON THE PRESIDENT’S VISIT Một vài suy nghĩ về chuyến thăm của Tổng thống Obama


A REFLECTION ON THE PRESIDENT’S VISIT

Một vài suy nghĩ về chuyến thăm của Tổng thống Obama

Ambassador Ted Osius
Thursday, 2 June 2016

Đại sứ Ted Osius
2/6/2016
At the end of President Obama's history-making visit to Vietnam, State Department desk officer Jillian Bonnardeaux said, "I didn't think I could like Barack Obama any more than I already did, but he is truly amazing." She spoke after the President answered questions - unscripted - at a gathering of 600 young Vietnamese, members of the Young Southeast Asian Leaders Initiative. The previous day, the most powerful leader on earth interviewed three Vietnamese entrepreneurs, showing the world the hope and dynamism of Vietnam's young people. That morning, he spoke to a crowd of 2200, mostly young, and quoted heroes from Vietnam's thousands of years of history, including Ly Thuong Kiet, Nguyen Du and more recent icons such as composer Trinh Cong Son.  

Cuối chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Obama đến Việt Nam, Trưởng Văn phòng Đặc trách Việt Nam của Bộ Ngoại Giao Jillian Bonnardeaux đã nói, “Tôi đã không nghĩ rằng tôi có thể yêu mến Barack Obama nhiều hơn cả mức tôi đã dành cho ông, nhưng ông ấy thực sự rất tuyệt vời”. Cô nói sau khi Tổng thống trả lời các câu hỏi – không chuẩn bị trước – tại một buổi gặp gỡ với 600 thanh niên Việt Nam, các thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á. Ngày trước đó, nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới đã phỏng vấn ba doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam, cho thế giới thấy niềm hy vọng và sự năng động của thanh niên Việt Nam. Sáng hôm đó, ông đã nói chuyện với 2.200 người, hầu hết là người trẻ, và đã trích dẫn lời các vị anh hùng được ghi danh trong lịch sử hàng nghìn năm của Việt Nam, trong đó có Lý Thường Kiệt, Nguyễn Du và những biểu tượng gần đây như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

FACT SHEET: United States-Vietnam Relations Tờ thông tin: Quan hệ Hoa Kỳ-Việt NamFACT SHEET: United States-Vietnam Relations

Tờ thông tin: Quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam
The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
May 23, 2016
Nhà Trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
23/5/2016

Relations between the United States and Vietnam are at a historic high following the establishment of the U.S.-Vietnam Comprehensive Partnership in 2013 and the celebration of 20 years of diplomatic relations in 2015. The President’s visit to Vietnam builds on this positive momentum to cement the progress of the last few years and propel our bilateral relationship to the next level.
Quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam đang ở mức cao lịch sử sau khi xác lập Quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam năm 2013 và kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2015. Chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam phát huy động lực mạnh mẽ như vậy nhằm củng cố những tiến bộ đạt được trong một vài năm vừa qua, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ song phương lên tầm cao mới.