MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, June 3, 2016

RUSSIA’S GLOOMY PROSPECTS Triển vọng nước Nga u ám

RUSSIA’S GLOOMY PROSPECTS

Triển vọng nước Nga u ám
ANDERS ÅSLUND
SIMON COMMANDER
ANDERS ÅSLUND
SIMON COMMANDER
Project Syndicate, 09 May, 2016.
Project Syndicate, 09/05/2016.
MOSCOW – Russia’s economic prospects are looking increasingly grim. Last year, plunging energy prices and international sanctions contributed to a 3.7% fall in GDP. Real wages in the country plummeted by around 10%. This year, the negative trend is expected to continue. In 2016, public spending on education and health care is slated to decline by 8%.

MOSCOW - Triển vọng kinh tế của nước Nga đang ngày càng trở nên u ám. Năm ngoái, giá năng lượng lao dốc và các lệnh cấm vận quốc tế đóng góp vào mức giảm 3,7% GDP của nước này. Tiền lương thực tế đã giảm khoảng 10%. Năm nay, xu hướng tiêu cực được cho là sẽ tiếp tục. Trong năm 2016, chi tiêu công cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe được dự kiến sẽ giảm 8%.