MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, May 24, 2016REMARKS BY PRESIDENT OBAMA IN ADDRESS TO THE PEOPLE OF VIETNAM
Phát biểu của Tổng thống Obama với nhân dân Việt Nam
National Convention Center
Hanoi, Vietnam
Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Hà Nội, Việt Nam


PRESIDENT OBAMA:  Xin chào!  (Applause.)  Xin chào Vietnam!  (Applause.)  Thank you.  Thank you so much.  To the government and the people of Vietnam, thank you for this very warm welcome and the hospitality that you have shown to me on this visit.  And thank all of you for being here today.  (Applause.)   We have Vietnamese from across this great country, including so many young people who represent the dynamism, and the talent and the hope of Vietnam.

Tổng thống Obama: Xin chào! (Vỗ tay.) Xin chào Việt Nam! (Vỗ tay). Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi xin gởi tới chính phủ và nhân dân Việt Nam lời cảm ơn về sự chào đón rất nồng nhiệt và lòng hiếu khách mà bạn đã thể hiện với tôi trong chuyến viếng thăm này. Và cảm ơn tất cả các bạn có mặt tại đây ngày hôm nay. (Vỗ tay). Chúng ta có người Việt khắp nơi trên đất nước tuyệt vời này, bao gồm rất nhiều người trẻ, những người đại diện cho sự năng động, tài năng và niềm hy vọng của Việt Nam.