MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, May 18, 2016

CAN QUICKSAND REALLY SUCK YOU TO YOUR DEATH? Cát lún nuốt chửng được người không?

CAN QUICKSAND REALLY SUCK YOU TO YOUR DEATH?
Cát lún nuốt chửng được người không?

By Claudia Hammond
BBC future
29 March 2016

By Claudia Hammond
BBC future
29/3/2016We’ve all seen the films.  A man is caught in quicksand, begging onlookers for help, but the more he struggles, the further down into the sand he is sucked until eventually he disappears. All that’s left is sinister sand, and maybe his hat. There are so many films featuring death by quicksand that Slate journalist Daniel Engbar has even tracked the peak quicksand years in film. In the 1960s, one in 35 films featured quicksands. They were in everything from Lawrence of Arabia to The Monkees.

Chúng ta có lẽ đều đã từng xem qua các bộ phim trong đó có cảnh người đàn ông bị tụt nhanh xuống cát, cầu khẩn những người đứng gần cứu giúp nhưng càng vùng vẫy anh ta càng bị cát nuốt xuống nhanh, và cuối cùng biến mất. Những gì còn lại chỉ là cát và cát, và may ra thì còn lại chiếc mũ của nạn nhân nữa. Có rất nhiều bộ phim mô tả những cái chết do cát lún, khiến phóng viên của tạp chí Slate là Dniel Engbar thậm chí đã lần theo dấu vết những năm có hiện tượng cát lún trong phim. Hồi thập niên 1960, cứ 35 phim lại có một nói về cát lún. Hiện tượng người bị cát nuốt chửng xuất hiện trong mọi thứ, từ Lawrence of Arabia cho tới The Monkees.