MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, November 9, 2016

DONALD TRUMP’S VICTORY SPEECH DIỄN VĂN THẮNG CỬ CỦA DONALD TRUMP

DONALD TRUMP’S VICTORY SPEECH
DIỄN VĂN THẮNG CỬ CỦA DONALD TRUMP


TRUMP: Thank you. Thank you very much, everyone.
(APPLAUSE)
Sorry to keep you waiting; complicated business; complicated.
(APPLAUSE)
Thank you very much.
(APPLAUSE)
TRUMP: I’ve just received a call from Secretary Clinton.
(APPLAUSE)
She congratulated us — it’s about us — on our victory, and I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she — she fought very hard.
(APPLAUSE)

TRUMP: Xin cảm ơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.
(VỖ TAY)
Tôi xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ đợi quá lâu bởi nhiều thứ phức tạp.
(VỖ TAY)
Xin cảm ơn tất cả rất nhiều.
(VỖ TAY)
Tôi mới nhận được một cuộc gọi từ cựu Ngoại trưởng Clinton.
(VỖ TAY)
Bà đã chúc mừng chiến thắng của chúng ta, đây là chiến thắng của tất cả chúng ta.
Còn tôi, tôi cũng xin chúc mừng bà và gia đình sau chiến dịch hết sức cam go vừa rồi. Bà đã chiến đấu kiên cường.
(VỖ TAY)


Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country.
(APPLAUSE)
I mean that very sincerely.
(APPLAUSE)
Now it’s time for America to bind the wounds of division; have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people.
(APPLAUSE)

Bà chiến đấu kiên cường không ngừng nghỉ trong một khoảng thời gian dài. Chúng ta đều nợ ơn bà một lời cảm ơn to lớn vì những cống hiến của bà cho đất nước.
(VỖ TAY)
Tôi thực sự muốn nói điều đó.
(VỖ TAY)
Tôi muốn nói rằng đây là lúc nước Mỹ kết nối những sợi dây đang chia cắt chúng ta. Chúng ta phải xích lại gần nhau. Thưa toàn thể các cử tri Cộng hòa cũng như Dân chủ, đã đến lúc chúng ta xích lại với nhau thành một khối.
(VỖ TAY)


It’s time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me.
(APPLAUSE)
For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people
(LAUGHTER)
I’m reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country.
(APPLAUSE)

Đã đến lúc rồi. Tôi xin cam kết với mọi công dân trên lãnh thổ quốc gia này rằng sẽ trở thành một Tổng thống của toàn thể người dân nước Mỹ, và điều này rất quan trọng với tôi.
(VỖ TAY)
Với những ai đưa ra lựa chọn không ủng hộ tôi, cũng có không ít người làm vậy đâu,
(CƯỜI)
Tôi muốn nhận được sự chỉ dẫn và hỗ trợ của các bạn, để chúng ta có thể hợp tác cùng nhau đoàn kết đất nước vĩ đại này.
(VỖ TAY)

As I’ve said from the beginning, ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement made up of millions of hard-working men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their families.
(APPLAUSE)
It’s a movement comprised of Americans from all races, religions, backgrounds and beliefs who want and expect our government to serve the people, and serve the people it will.
(APPLAUSE)
Working together, we will begin the urgent task of rebuilding our nation and renewing the American dream. I’ve spent my entire life and business looking at the untapped potential in projects and in people all over the world. That is now what I want to do for our country.
(APPLAUSE)

Như tôi đã nói ngay từ đầu, đây không phải là một chiến dịch tranh cử đơn thuần, mà là một phong trào tuyệt vời và vĩ đại với sự tham gia của hàng triệu triệu người dân nước Mỹ, những người đã cùng nhau cố gắng để khiến nước Mỹ tốt hơn cho gia đình họ.
(VỖ TAY)
Đây là một phong trào với sự tham gia của mọi sắc tộc, mọi tôn giáo, mọi tầng lớp, và mọi tư tưởng mong muốn được phục vụ lợi ích của người dân nước Mỹ.
(VỖ TAY)
Và họ sẽ được làm như vậy, sẽ được hợp tác cùng nhau để thực thi nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tái thiết đất nước và biến giấc mơ Mỹ trở thành hiện thực. Tôi đã dành cả cuộc đời mình theo nghiệp kinh doanh, tôi được chứng kiến những tiềm năng chưa được khai phá trong những dự án và ở những con người trên khắp thế giới.
(VỖ TAY)

Tremendous potential. I’ve gotten to know our country so well — tremendous potential. It’s going to be a beautiful thing. Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer.
(APPLAUSE)
We are going to fix our inner cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals. We’re going to rebuild our infrastructure, which will become, by the way, second to none. And we will put millions of our people to work as we rebuild it.
We will also finally take care of our great veterans.
(APPLAUSE)

Đó là những gì giờ đây tôi muốn làm cho đất nước này. Tôi hiểu rất rõ đất nước chúng ta. Một đất nước với tiềm năng vô cùng lớn. Nước Mỹ sẽ trở nên tuyệt vời. Mỗi người Mỹ sẽ có cơ hội được theo đuổi và vươn lên đến tận cùng tiềm năng của mình. Những con người bị lãng quên tại Mỹ sẽ không còn bị lãng quên nữa.
(VỖ TAY)
Chúng ta sẽ sửa chữa hệ thống nội thành, nâng cấp cầu đường, sân bay, trường học, bệnh viện. Chúng ta sẽ tái thiết cơ sở hạ tầng, để nước Mỹ không thua kém ai trong lĩnh vực này, và cùng lúc đó tạo ra hàng triệu công ăn việc làm. Chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho những cựu chiến binh tuyệt vời.
(VỖ TAY)

They’ve been so loyal, and I’ve gotten to know so many over this 18-month journey. The time I’ve spent with them during this campaign has been among my greatest honors. Our veterans are incredible people. We will embark upon a project of national growth and renewal. I will harness the creative talents of our people and we will call upon the best and brightest to leverage their tremendous talent for the benefit of all. It’s going to happen.
(APPLAUSE)

Họ đã trung thành với đất nước, và tôi đã được gặp rất nhiều người như vậy trong hành trình 18 tháng qua. Chúng ta sẽ bước đi trên một hành trình hồi sinh và phát triển đất nước. Tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho tài năng sáng tạo của những con người trên đất nước này, và chúng ta sẽ kêu gọi những người tốt nhất, những người thông minh nhất để dùng tài năng của họ đem lại lợi ích cho tất cả. Đó là điều chắc chắn.
(VỖ TAY)

We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. We will be.
(APPLAUSE)

Chúng ta có một kế hoạch kinh tế tuyệt vời. Chúng ta sẽ nhân đôi mức tăng trưởng và sở hữu nền kinh tế mạnh nhất ở bất cứ đâu trên thế giới. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ thân thiện với tất cả những nước nào sẵn lòng thân thiện với chúng ta.
(VỖ TAY)

We’ll have great relationships. We expect to have great, great relationships. No dream is too big, no challenge is too great.
Nothing we want for our future is beyond our reach.
America will no longer settle for anything less than the best.
(APPLAUSE)
We must reclaim our country’s destiny and dream big and bold and daring. We have to do that. We’re going to dream of things for our country and beautiful things and successful things once again.

Chúng ta sẽ thiết lập những mối quan hệ tuyệt vời. Chúng ta tin vào điều đó. Không một giấc mơ nào quá lớn, không một thử thách nào quá khó.
Không có bất kì mục tiêu nào trong tương lai vượt quá khả năng chúng ta.
Nước Mỹ sẽ không hài lòng với bất kì thứ gì khác ngoài thứ tốt nhất.
(VỖ TAY)
Chúng ta phải nắm lại vận mệnh đất nước và mơ những giấc mơ thật lớn, thật táo bạo. Chúng ta phải làm vậy. Chúng ta phải mơ thì những điều tốt đẹp và thành công mới trở lại với nước Mỹ.

I want to tell the world community that while we will always put America’s interests first, we will deal fairly with everyone, with everyone — all people and all other nations. We will seek common ground, not hostility; partnership, not conflict.
And now I’d like to take this moment to thank some of the people who really helped me with this, what they are calling tonight, very, very historic victory.
First, I want to thank my parents, who I know are looking down on me right now.
(APPLAUSE)

Tôi muốn nói với cộng đồng quốc tế rằng dù chúng tôi luôn đặt cao lợi ích của Mỹ lên hàng đầu, chúng tôi vẫn sẽ đối xử công bằng với tất cả.Với những nước khác và người dân của họ, chúng ta sẽ tìm điểm tương đồng và tránh thù địch, tìm đến sự hợp tác và tránh giao tranh.
Giờ đây, tôi muốn nhân dịp này gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ tôi có được ngày hôm nay, một chiến thắng lịch sử.
Trước hết tôi xin cảm ơn cha mẹ tôi. Tôi biết họ đang dõi theo tôi vào lúc này.
(VỖ TAY)

Great people. I’ve learned so much from them. They were wonderful in every regard. I had truly great parents.
I also want to thank my sisters, Maryanne and Elizabeth, who are here with us tonight. And, where are they? They’re here someplace. They’re very shy, actually. And my brother Robert — my great friend. Where is Robert? Where is Robert?
(APPLAUSE)
My brother Robert. And they should all be on this stage, but that’s OK. They’re great. And also my late brother, Fred. Great guy. Fantastic guy.
(APPLAUSE)
Fantastic family. I was very lucky. Great brothers, sisters; great, unbelievable parents.
To Melania and Don…
(APPLAUSE)
and Ivanka
(APPLAUSE)
and Eric and Tiffany and Baron, I love you and I thank you, and especially for putting up with all of those hours. This was tough.
(APPLAUSE)
This was tough. This political stuff is nasty and it’s tough. So I want to thank my family very much. Really fantastic. Thank you all. Thank you all.
And Lara, unbelievable job, unbelievable.
Vanessa, thank you. Thank you very much.

Họ là những con người tuyệt vời. Tôi học được rất nhiều từ họ. Họ tuyệt vời ở mọi khía cạnh, họ là những phụ huynh tuyệt vời.
Tôi cũng xin cảm ơn hai chị gái của tôi, Marianne và Elizabeth, họ cũng có mặt tại đây cùng chúng ta đêm nay. Họ đâu rồi nhỉ? Ở đâu đó quanh đây thôi. Họ khá là ngượng.
Và em trai tôi, Robert. Robert đâu?
(VỖ TAY)
Robert đâu rồi nhỉ? Họ đáng ra phải đứng trên sân khấu này chứ, nhưng thôi không sao. Họ đều tuyệt lắm. Và người anh trai quá cố của tôi, Fred. Một anh chàng tuyệt vời.
(VỖ TAY)
Một gia đình tuyệt vời. Tôi rất may mắn có được những người anh chị em, người cha, người mẹ tuyệt vời. Với Melania, Don,
(VỖ TAY)
Ivanka,
(VỖ TAY)
Eric, Tiffany và Barron (các con của Trump - người dịch), cha yêu các con và cũng cảm ơn các con vì đã phải chịu đựng mệt mỏi trong suốt nhiều giờ qua. Một quãng thời gian đầy khó khăn.
(VỖ TAY)
Chiến trường chính trị thật khó khăn và cũng thật đáng sợ. Cũng vì thế mà tôi muốn cảm ơn gia đình tôi rất nhiều. Họ thật sự rất tuyệt. Cảm ơn tất cả.
Lara, đóng góp thật tuyệt vời, không tin nổi. Xin cảm ơn Vanessa rất nhiều.

What a great group. You’ve all given me such incredible support, and I will tell you that we have a large group of people. You know, they kept saying we have a small staff. Not so small. Look at all the people that we have. Look at all of these people.
And Kellyanne and Chris and Rudy and Steve and David. We have got — we have got tremendously talented people up here. And I want to tell you, it’s been — it’s been very, very special. I want to give a very special thanks to our former mayor, Rudy Giuliani.
(APPLAUSE)

Tất cả đã cho tôi sự ủng hộ mạnh mẽ, và tôi cũng xin nói với các bạn rằng hậu phương của chúng tôi hùng hậu lắm. Vì các bạn biết đấy, người ta cứ nói rằng đội ngũ của chúng tôi chỉ có vài mống.
Nhưng đâu có ít đúng không. Hãy nhìn tất cả mà xem. Nhìn tất cả những con người đang đứng đây này. Kellyanne, Chris, Rudy, Steve và David, những con người cực kì tài năng đang đứng đây lúc này. Tôi muốn nói với các bạn rằng những gì chúng ta đang trải qua rất, rất đặc biệt.
Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới cựu thị trưởng Rudy Giuliani.
(VỖ TAY)

Unbelievable. Unbelievable. He traveled with us and he went through meetings. That Rudy never changes. Where’s Rudy? Where is he? Rudy.
Governor Chris Christie, folks, was unbelievable.
(APPLAUSE)
Thank you, Chris.
The first man, first senator, first major, major politician, and let me tell you, he is highly respected in Washington because he’s as smart as you get: Senator Jeff Sessions. Where is Jeff?
(APPLAUSE)
Great man.
Another great man, very tough competitor. He was not easy. He was not easy. Who is that? Is that the mayor that showed up?
(LAUGHTER)
Is that Rudy? Oh, Rudy got up here.
Another great man who has been really a friend to me. But I’ll tell you, I got to know him as a competitor because he was one of the folks that was negotiating to go against those Democrats: Dr. Ben Carson. Where is Ben?
(APPLAUSE)

Ông ấy thật tuyệt. Quá tuyệt. Ông đi vận động tranh cử cùng chúng tôi, dự các cuộc họp cùng chúng tôi. Rudy vẫn cứ vậy chẳng hề thay đổi. Rudy đâu rồi nhỉ? [đám đông gọi tên Rudy...]
Thống đốc Chris Christie, các bạn ạ, ông ấy thật tuyệt.
(VỖ TAY)
Cảm ơn ông, Chris.
Người đầu tiên, Thượng nghị sĩ đầu tiên, và cũng là chính trị gia có tiếng đầu tiên [ủng hộ tôi], ông là một người rất được tôn trọng tại Washington bởi chẳng mấy ai thông minh được như ông, đó là Thượng nghị sĩ Jeff  Sessions. Jeff đâu nhỉ?
(VỖ TAY)
Một con người tuyệt vời. Một chiến binh mạnh mẽ. Ông không dễ bị bắt nạt đâu. Không dễ đâu.
(CƯỜI)
Ai kia nhỉ? Có phải là thị trưởng đấy không? Có phải Rudy đấy không?
Một chiến hữu khác, một người mà tôi biết bởi ông là một chiến binh,một trong những người dám đứng lên đối đầu với phe Dân chủ, đó là bác sĩ Ben Carson. Ben đâu rồi nhỉ?
(VỖ TAY)

Where is Ben?
TRUMP: And by the way, Mike Huckabee is here someplace, and he is fantastic. Mike and his family, Sarah — thank you very much.
General Mike Flynn. Where is Mike?
(APPLAUSE)
And General Kellogg. We have over 200 generals and admirals that have endorsed our campaign. And they’re special people and it’s really an honor. We have 22 congressional Medal of Honor recipients. We have just tremendous people.

Ben đâu rồi nhỉ?
TRUMP:
Nhân tiện, Mike Huckabee cũng ở đâu đó quanh đây. Ông ấy cũng tuyệt lắm. Mike và gia đình, Sarah Cảm ơn ông rất nhiều.
Tướng Mike Flynn. Đâu rồi nhỉ?
(VỖ TAY)
Thiếu tướng Kellogg nữa chứ. Có hơn 200 tướng và đô đốc đã ủng hộ chiến dịch của chúng ta. Họ là những con người đặc biệt. Trong số họ có 22 huân chương danh dự do Quốc hội trao tặng. Chúng ta có những con người tuyệt diệu

A very special person who believed me and, you know, I’d read reports that I wasn’t getting along with him. I never had a bad second with him. He’s an unbelievable star. He is. . .
(CROSSTALK) Reince
TRUMP: That’s right. How did you possibly guess? So let me tell you about Reince, and I’ve said this. I said, Reince — and I know it, I know. Look at all those people over there. I know it. Reince is a superstar. But I said, “They can’t call you a superstar, Reince, unless we win,” because you can’t be called a superstar — like Secretariat — if Secretariat came in second, Secretariat would not have that big, beautiful bronze bust at the track at Belmont.
But I’ll tell you, Reince is really a star. And he is the hardest-working guy. And in a certain way, I did this — Reince, come up here. Where is Reince? Get over here, Reince.
(APPLAUSE)
Boy oh boy oh boy. It’s about time you did this, Reince. My God.
(APPLAUSE)
Say a few words. No, come on, say something.

Một người rất đặc biệt, mà tin tôi đi, tôi đã được đọc bao nhiêu bài báo nói rằng tôi và ông ấy không hợp nhau. Nhưng sự thật là tôi chưa từng có một giây nào hục hặc với ông ấy. Ông ấy là một ngôi sao tuyệt vời.Ông ấy chính là
[đám đông gọi tên Reince]
TRUMP: Đúng rồi. Làm thế nào bạn có thể đoán được vậy? Nào, hãy để tôi kể cho các bạn biết về Reince, và tôi đã nói điều này. Tôi nói, Reince này - và tôi biết điều đó, tôi biết. Hãy nhìn vào tất cả những người ở kia. Tôi biết điều đó. Reince là một siêu sao. Nhưng tôi nói, "Người ta không thể gọi bạn là một siêu sao, Reince ạ, nếu chúng ta không giành chiến thắng", bởi vì bạn không thể được gọi là một siêu sao - cũng như Ngoại trưởng - nếu Ngoại trưởng về thứ hai, Ngoại trưởng sẽ không có bức tượng đồng lớn, tạc đẹp tại đường đua ở Belmont.
Nhưng tôi sẽ nói cho bạn biết, Reince thực sự là một ngôi sao. Và ông chính là người chịu khó làm việc. Và theo một cách nào đó, tôi đã làm điều này - Reince, đi lên đây. Reince đâu rồi? Lại đây đi, Reince.
(VỖ TAY)
Đã đến lúc bạn làm điều này, Reince. Trời ơi.
(VỖ TAY)
Nói đôi lời đi. Không, nói đi, nói điều gì đó.

RNC CHAIRMAN REINCE PRIEBUS: Ladies and gentlemen, the next president of the United States, Donald Trump.
(APPLAUSE)
Thank you. It’s been an honor. God bless. Thank God.
TRUMP: Amazing guy.
Our partnership with the RNC was so important to the success and what we’ve done.
So I also have to say I’ve gotten to know some incredible people — the Secret Service people.
(APPLAUSE)

CHủ TịCH ủY BAN QUốC GIA ĐảNG CộNG HÒA REINCE PRIEBUS: Thưa quý ông quý bà, tân Tổng thống của Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ, Donald Trump. (VỖ TAY)
Xin cảm ơn. Thật là một vinh dự lớn lao. Chúa phù hộ các bạn. Tạ ơn Chúa].
TRUMP: Một con người tuyệt vời.
(VỖ TAY)
Mối quan hệ của chiến dịch này với ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa đóng vai trò rất quan trọng trong thành công của chúng ta, với những gì chúng ta đã làm được, vậy nên tôi phải nói rằng, tôi đã được gặp rất nhiều người tuyệt vời. Những cán bộ Mật Vụ.
(VỖ TAY)

They’re tough and they’re smart and they’re sharp, and I don’t want to mess around with them, I can tell you. And when I want to go and wave to a big group of people and they rip me down and put me back down on the seat. But they are fantastic people, so I want to thank the Secret Service.
(APPLAUSE)

Họ rất cứng rắn nhưng cũng rất thông minh và sắc sảo nên tôi không bao giờ dám đùa với họ. Khi tôi muốn đứng dậy ra chỗ đông người và vẫy tay chào các cử tri, họ giữ tôi lại và ấn tôi xuống chỗ ngồi, nhưng tôi phải nói rằng họ là những con người tuyệt vời, vậy nên tôi muốn gửi lời cảm ơn các cán bộ Mật Vụ.
(VỖ TAY)

And law enforcement in New York City. They’re here tonight.
(APPLAUSE)
These are spectacular people, sometimes underappreciated unfortunately, but we appreciate them. We know what they go through.
So, it’s been what they call a historic event, but to be really historic, we have to do a great job. And I promise you that I will not let you down. We will do a great job. We will do a great job.
(APPLAUSE)

Và cảnh sát thành phố New York cũng có mặt tại đây hôm nay.
(VỖ TAY)
Họ là những con người tuyệt vời, không may là đôi lúc không được đánh giá một cách công bằng, nhưng chúng ta luôn coi trọng họ.---Như mọi người đang nói thì đây là một sự kiện lịch sử, nhưng để thật sự có tính lịch sử như vậy, chúng ta phải làm thật tốt nhiệm vụ, và tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ không để các bạn phải thất vọng. Chúng ta sẽ làm thật tốt. Chúng ta sẽ làm thật tốt.
(VỖ TAY)

I look very much forward to being your president, and hopefully at the end of two years or three years or four years, or maybe even eight years. . .
(APPLAUSE)
you will say, so many of you worked so hard for us, but you will say that — you will say that that was something that you really were very proud to do and I can
(CROSSTALK)
TRUMP: Thank you very much.
And I can only say that while the campaign is over, our work on this movement is now really just beginning.
(APPLAUSE)

Tôi ngóng chờ việc chính thức trở thành Tổng thống của các bạn, và hi vọng rằng sau 2,3, hay 4 năm sau, hay thậm chí 8 năm sau,
(VỖ TAY)
các bạn sẽ nói rằng rất nhiều người trong số các bạn đã làm việc chăm chỉ, và rằng các bạn đều rất tự hào về những gì mình đã làm được.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.Và tôi chỉ có thể nói rằng dù chiến dịch tranh cử đã khép lại, nhưng nhiệm vụ của chúng ta trong phong trào này chỉ mới bắt đầu.
 (VỖ TAY)

We’re going to get to work immediately for the American people. And we’re going to be doing a job that hopefully you will be so proud of your president.
Chúng ta sẽ lập tức bắt tay vào việc để phục vụ người dân nước Mỹ, và tôi sẽ làm được những điều mà hi vọng sẽ khiến các bạn tự hào về Tổng thống của mình.

You’ll be so proud. Again, it’s my honor. It was an amazing evening. It’s been an amazing two-year period. And I love this country.
(APPLAUSE)
Các bạn sẽ rất tự hào. Một lần nữa, đây là vinh dự của tôi. Quả là một đêm tuyệt vời. Quãng thời gian 2 năm vừa qua cũng thật tuyệt vời. Tôi yêu đất nước này.
(VỖ TAY)
Thank you. Thank you very much.
(APPLAUSE)
Thank you to Mike Pence. Thank you.
(APPLAUSE)

Xin cảm ơn tất cả. Xin cảm ơn tất cả rất nhiều.
(VỖ TAY)
Cảm ơn ông, Mike Pence.
(VỖ TAY)

Translated by Trí Thức Trẻ

http://www.nytimes.com/2016/11/10/us/politics/trump-speech-transcript.html


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn