MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, October 31, 2016

NĂM ĐỜI CHỒNG VẪN CÒN ZIN - STILL A VIRGIN AFTER THE FIFTH MARRIAGE


NĂM ĐỜI CHỒNG VẪN CÒN ZIN

Một cô gái công tác ở Tổng cục chính trị. Sau khi ra tòa ly dị đời chồng thứ năm, cô đề nghị tòa xác nhận cho cô vẫn còn… “Din”. Tòa yêu cầu lý do thì cô òa lên khóc và nói :
- Em khổ lắm ! Mang tiếng là có năm đời chồng nhưng em có được cái nào đâu.
Đời chồng thứ nhất của em là anh cán bộ tuyên huấn “Nói mà không làm”.
Đời chồng thứ hai là anh cán bộ kế hoạch “Vạch ra mà không thực hiện”.
Đời chồng thứ ba của em là anh cán bộ bảo tàng “Không được sờ vào hiện vật”.
Đời chồng thứ tư là anh cán bộ bảo mật lúc nào cũng “Niêm phong chặt chẽ”.
Rút kinh nghiệm bốn đời chồng trước, xem phim hình sự em thấy các anh hình sự là những con người của hành động vì vậy đời chồng thứ năm em quyết định lấy anh cán bộ hình sự.
Tưởng ngon, nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Em lại gặp phải anh “Giữ nguyên hiện trường”. Thế là đã 5 lần kết hôn mà em vẫn còn din.
Nghe đương sự trình bày tòa chấp nhận lời đề nghị hợp lý đó nhưng hỏi thêm: Nếu phải đi bước nữa thì đương sự sẽ chọn đối tượng nào?
Lập tức cô gái trả lời :
- Lần này là em sẽ lấy anh đạp xích lô vì cứ lên là anh ấy… đạp.
Năm đời chồng vẫn còn din
Nếu đi bước nữa em tìm Xích lô.
STILL A VIRGIN AFTER THE FIFTH MARRIAGE

A woman working in the General Political Department, after getting divorced to her fifth husband, stated to the court that, she was still a virgin. The Judge  coud not believe his ears and asked for clarification. She burst into tears and said:
- What a miserable wife I am! Though having had five husbands altogether, I still haven’t had any f... from them.
My first husband was in The Propaganda and Training: "Words only with no deeds".
The second husband was an official in The Planning and Investment: "Drawing without doing."
The third worked in The Museum: "Do not touch the exhibits."
The fourth was a security officer: "Seal it properly."
After learning some lessons from my own experience with the previous husbands, I watched movies and I saw that policemen in criminal cases are the men of action, so I decided my fifth husband would be an anti-criminal officer. Life was not as I dreamed. Alas, it never rains it pours. This time: "Keep the scene intact." That’s I am still a virgin after five times of getting married.
Hearing the wife’s story the Judge accepted the truth of her account, but asked one more question:
- If you remarry once more, what will be your choice?
The woman replied in no time:
- This time I'll take the rickshaw driver as he keeps driving all the time once get on.

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn