MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, July 28, 2016

Michelle Obama's speech to the DNC -2016 - Phát biểu của bà Obama tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ


Michelle Obama's speech to the Democratic National Convention in Philadelphia, July 25, 2016.

Phát biểu của bà Obama tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Philadelphia, 25/7/2016.
MRS. OBAMA: Thank you all. (Applause.) Thank you so much. You know, it’s hard to believe that it has been eight years since I first came to this convention to talk with you about why I thought my husband should be President. (Applause.)

Xin cám ơn các bạn. (Vỗ tay) Cám ơn các bạn rất nhiều. Các bạn biết đấy, thật khó mà tin được rằng, đã 8 năm rồi kể từ lần đầu tiên tôi tới hội nghị này để nói với các bạn vì sao tôi nghĩ rằng, chồng mình cần phải trở thành tổng thống. (Vỗ tay)

Remember how I told you about his character and conviction, his decency and his grace -– the traits that we’ve seen every day that he’s served our country in the White House.
Còn nhớ tôi đã nói với các bạn về tính cách và lập trường vững chắc của anh ấy, khí phách và phong thái của anh ấy, những phẩm chất nổi bật mà chúng ta đã được chứng kiến mỗi ngày khi anh ấy ở Nhà Trắng và phục vụ cho quốc gia chúng ta chứ?

I also told you about our daughters –- how they are the heart of our hearts, the center of our world. And during our time in the White House, we’ve had the joy of watching them grow from bubbly little girls into poised young women -– a journey that started soon after we arrived in Washington, when they set off for their first day at their new school.

Tôi cũng từng nói với các bạn về con gái của chúng tôi, rằng chúng là trái tim trong trái tim chúng tôi, là trung tâm trong thế giới của chúng tôi ra sao. Và suốt quãng thời gian của mình ở Nhà Trắng, chúng tôi đã được hưởng niềm vui khi nhìn thấy chúng từ những cô bé tinh nghịch nay đã trở thành thiếu nữ chững chạc – một cuộc hành trình bắt đầu chẳng mấy lâu sau khi chúng tôi bước chân vào Nhà Trắng.I will never forget that winter morning as I watched our girls, just seven and ten years old, pile into those black SUVs with all those big men with guns. (Laughter.) And I saw their little faces pressed up against the window, and the only thing I could think was, “What have we done?” (Laughter.) See, because at that moment, I realized that our time in the White House would form the foundation for who they would become, and how well we managed this experience could truly make or break them.

Vào ngày đầu tiên chúng tới trường mới, tôi sẽ chẳng thể nào quên được buổi sáng mùa đông hôm ấy, tôi trông theo hai cô con gái nhỏ- một đứa mới chỉ 7 tuổi, đứa còn lại 10 tuổi – luống cuống chui vào những chiếc SUV màu đen cùng những người đàn ông cao lớn mang theo súng. (Cười) Tôi nhìn thấy khuôn mặt bé nhỏ của chúng dán chặt vào kính cửa sổ, và điều duy nhất hiện lên trong đầu tôi khi đó là, chúng tôi đã làm gì vậy? (Cười) Hãy nhìn xem, bởi thời khắc ấy mà tôi nhận ra rằng những ngày tháng của chúng tôi ở Nhà Trắng rồi sẽ tạo nền tảng để định hình con người chúng, và việc chúng tôi giải quyết chuyện này tốt được tới đâu thực sự có thể khiến chúng nên người, nhưng cũng có thể làm hỏng chúng.


That is what Barack and I think about every day as we try to guide and protect our girls through the challenges of this unusual life in the spotlight -- how we urge them to ignore those who question their father’s citizenship or faith. (Applause.) How we insist that the hateful language they hear from public figures on TV does not represent the true spirit of this country. (Applause.) How we explain that when someone is cruel, or acts like a bully, you don’t stoop to their level -– no, our motto is, when they go low, we go high. (Applause.)


Đó là điều mà tôi và Barack mỗi ngày đều nghĩ tới khi cố gắng dìu dắt, bảo vệ con gái mình trước những thách thức của một cuộc sống không giống như bình thường và luôn trở thành tâm điểm chú ý bất cứ lúc nào này, chúng tôi động viên các con phớt lờ những người hoài nghi về tư cách công dân hay đức tin của cha chúng. (Vỗ tay) Chúng tôi nhắc đi nhắc lại rằng thứ ngôn ngữ đầy thù hằn mà các con nghe được từ miệng những nhân vật của công chúng ở trên ti-vi không đại diện cho thái độ thực sự của đất nước này. (Vỗ tay) Chúng tôi giải thích rằng, khi ai đó đối xử tàn nhẫn hoặc hành động như kẻ “ỷ mạnh hiếp yếu”, thì các con đừng hạ mình ngang hàng với họ. Không, châm ngôn của chúng tôi là, khi chúng hạ mình, thì chúng ta vươn lên kiêu hãnh. (Vỗ tay)


With every word we utter, with every action we take, we know our kids are watching us. We as parents are their most important role models. And let me tell you, Barack and I take that same approach to our jobs as President and First Lady, because we know that our words and actions matter not just to our girls, but to children across this country –- kids who tell us, “I saw you on TV, I wrote a report on you for school.” Kids like the little black boy who looked up at my husband, his eyes wide with hope, and he wondered, “Is my hair like yours?” (Applause.)

Mỗi từ chúng tôi nói ra, mỗi hành động chúng tôi làm, chúng tôi đều biết rằng con trẻ đang nhìn vào. Chúng ta, những ông bố bà mẹ chính là hình mẫu quan trọng nhất của chúng. Xin được nói với các bạn rằng, tôi và Barack cũng áp dụng cách tương tự trong công việc của mình, với vai trò là tổng thống và đệ nhất phu nhân, bởi chúng tôi biết lời nói và hành động của chúng tôi có sức nặng không chỉ với con gái mình, mà còn với trẻ em trên khắp đất nước này – những đứa trẻ nói với chúng tôi rằng, cháu đã thấy các bác trên ti-vi, cháu viết bài về các bác ở trường. Những đứa trẻ giống như cậu bé da đen này ngước nhìn chồng tôi, đôi mắt to tròn tràn hi vọng và tò mò hỏi: tóc cháu có giống tóc ngài không? (Vỗ tay)

And make no mistake about it, this November, when we go to the polls, that is what we’re deciding -– not Democrat or Republican, not left or right. No, this election, and every election, is about who will have the power to shape our children for the next four or eight years of their lives. (Applause.) And I am here tonight because in this election, there is only one person who I trust with that responsibility, only one person who I believe is truly qualified to be President of the United States, and that is our friend, Hillary Clinton. (Applause.)

Hãy đừng mắc bất cứ sai lầm nào, tháng Mười Một tới đây, khi chúng ta đi bỏ phiếu thì đó là điều mà chúng ta lựa chọn – không phải Dân chủ hay Cộng hòa, không phải phải hay trái. Không, cuộc bầu cử này và mọi cuộc bầu cử đều là để chọn ra ai sẽ là người có quyền định hướng con cái chúng ta trong 4 hoặc 8 năm cuộc đời tiếp theo của chúng. (Vỗ tay) Và tôi đứng ở đây tối nay, bởi trong cuộc bầu cử này, chỉ có duy nhất một người mà tôi tin có thể đảm trách việc đó, duy nhất một người mà tôi tin thật sự có đủ năng lực để trở thành tổng thống Hoa Kỳ, và đó là bạn của chúng tôi: Hillary Clinton. (Vỗ tay)

See, I trust Hillary to lead this country because I’ve seen her lifelong devotion to our nation’s children –- not just her own daughter, who she has raised to perfection –- (applause) -- but every child who needs a champion: Kids who take the long way to school to avoid the gangs. Kids who wonder how they’ll ever afford college. Kids whose parents don’t speak a word of English but dream of a better life. Kids who look to us to determine who and what they can be.

Hãy nhìn xem, tôi tin Hillary có thể dẫn dắt được quốc gia này bởi tôi đã chứng kiến bà ấy cống hiến cả cuộc đời mình cho trẻ em trong đất nước chúng ta – không chỉ riêng cô con gái được bà ấy nuôi dạy thành người, (Vỗ tay) - mà còn cho bất cứ trẻ em nào cần người bảo vệ, những đứa trẻ vì tránh xã hội đen mà phải đi đường vòng để tới trường, những đứa trẻ băn khoăn không biết làm thế nào để đủ tiền học đại học, những đứa trẻ mà cha mẹ chúng không thể nói được dù chỉ một từ tiếng Anh nhưng nuôi ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, những đứa trẻ trông chờ chúng tôi quyết định chúng có thể là ai và ra sao.

You see, Hillary has spent decades doing the relentless, thankless work to actually make a difference in their lives -- (applause) -- advocating for kids with disabilities as a young lawyer. Fighting for children’s health care as First Lady and for quality child care in the Senate. And when she didn’t win the nomination eight years ago, she didn’t get angry or disillusioned. (Applause.) Hillary did not pack up and go home. Because as a true public servant, Hillary knows that this is so much bigger than her own desires and disappointments. (Applause.) So she proudly stepped up to serve our country once again as Secretary of State, traveling the globe to keep our kids safe.

Các bạn thấy đấy, hàng thập kỷ qua, Hillary vẫn làm việc không ngừng, chẳng màng được trả ơn, chỉ để tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của con trẻ – khi là nữ luật sư trẻ tuổi thì ủng hộ trẻ em khuyết tật, khi là đệ nhất phu nhân thì đấu tranh để trẻ em được chăm sóc sức khỏe, và khi là Thượng nghị sĩ thì đấu tranh cho chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em. Và khi không chiến thắng trong cuộc bầu cử 8 năm trước, bà ấy không hề giận dữ hay chán chường. Hillary không thu dọn hành lý quay trở về nhà, bởi là một người thực sự phụng sự nhân dân, Hillary biết nhiệm vụ của mình còn quan trọng hơn nhiều so với những sự ham muốn hay sự thất vọng của bản thân. Vì thế, bà ấy tự hào bước lên để một lần nữa lại phụng sự cho đất nước trong vai trò Ngoại trưởng, đi khắp thế giới để bảo vệ sự an toàn của trẻ em.

And look, there were plenty of moments when Hillary could have decided that this work was too hard, that the price of public service was too high, that she was tired of being picked apart for how she looks or how she talks or even how she laughs. But here’s the thing -- what I admire most about Hillary is that she never buckles under pressure. (Applause.) She never takes the easy way out. And Hillary Clinton has never quit on anything in her life. (Applause.)

Và hãy nhìn xem, có quá nhiều thời điểm có thể khiến Hillary quyết định rằng công việc này thực sự quá khó khăn, rằng cái giá của việc phục vụ đất nước quá cao, rằng bản thân đã quá mệt mỏi vì bị soi mói để rồi hứng chịu chỉ trích vì dáng vẻ, cách nói chuyện hoặc thậm chí là cách cười của mình. Nhưng là vậy đấy. Điều làm tôi ngưỡng mộ nhất ở Hillary là bà ấy không bao giờ chịu chùn bước trước áp lực. Bà ấy không bao giờ chọn cách dễ dãi. Và Hillary Clinton không bao giờ từ bỏ bất cứ thứ gì trong cuộc đời mình. (Vỗ tay)

And when I think about the kind of President that I want for my girls and all our children, that’s what I want. I want someone with the proven strength to persevere. Someone who knows this job and takes it seriously. Someone who understands that the issues a President faces are not black and white and cannot be boiled down to 140 characters. (Applause.) Because when you have the nuclear codes at your fingertips and the military in your command, you can’t make snap decisions. You can’t have a thin skin or a tendency to lash out. You need to be steady, and measured, and well-informed. (Applause.)


Và khi tôi nghĩ về một tổng thống mà mình muốn có cho con gái mình cũng như cho tất cả con cái chúng ta, thì chính là những phẩm chất đó. Tôi muốn một người đã chứng minh được sức mạnh bền bỉ của mình, một người hiểu công việc này và nghiêm túc với nó, một người hiểu rằng vấn đề mà một tổng thống phải đối mặt không phải là đen và trắng và không thể chỉ lý giải bằng 140 ký tự. (Vỗ tay) Bởi khi anh nắm trong tay mã hạt nhân và quân đội tuân theo lệnh của anh, anh không thể quyết định một cách hấp tấp. Anh không thể là người “mỏng manh dễ vỡ” hay theo chiều hướng khùng lên chửi rủa. Anh cần phải bình tĩnh, thận trọng và nắm bắt được mọi chuyện. (Vỗ tay)


I want a President with a record of public service, someone whose life’s work shows our children that we don’t chase fame and fortune for ourselves, we fight to give everyone a chance to succeed -- (applause) -- and we give back, even when we’re struggling ourselves, because we know that there is always someone worse off, and there but for the grace of God go I. (Applause.)

Tôi muốn một tổng thống đã từng phục vụ nhân dân, một người mà những gì họ đã làm suốt cả đời cho con cái chúng ta thấy rằng chúng ta không chạy theo địa vị hay tiền tài của riêng mình, mà đấu tranh để bất cứ ai cũng có cơ hội thành công. Chúng ta cho đi ngay cả khi phải đấu tranh với chính mình, bởi chúng ta biết rằng luôn có những người bất hạnh hơn mình ở ngoài kia. (Vỗ tay)


I want a President who will teach our children that everyone in this country matters –- a President who truly believes in the vision that our founders put forth all those years ago: That we are all created equal, each a beloved part of the great American story. (Applause.) And when crisis hits, we don’t turn against each other -– no, we listen to each other. We lean on each other. Because we are always stronger together. (Applause.)

Tôi muốn một tổng thống có thể dạy cho con cái chúng ta rằng tất cả mọi người sống trong đất nước này đều quan trọng, một tổng thống thực sự tin vào tầm nhìn của ông cha ta từ thời lập nước rằng, mọi người sinh ra đều bình đẳng, đều là một phần đáng trân trọng trong câu chuyện tuyệt vời của nước Mỹ. (Vỗ tay) Và khi khủng hoảng ập tới, chúng ta không quay sang đấu đá nhau. Không, chúng ta lắng nghe nhau, chúng ta dựa vào nhau, bởi đoàn kết luôn khiến chúng ta mạnh hơn. (Vỗ tay)

And I am here tonight because I know that that is the kind of president that Hillary Clinton will be. And that’s why, in this election, I’m with her. (Applause.)

Và tôi ở đây tối hôm nay, bởi tôi biết rằng đó là vị tổng thống mà Hillary Clinton sẽ trở thành. Và đó là lý do vì sao, trong cuộc bầu cử này, tôi đứng về phía bà ấy. (Vỗ tay)

You see, Hillary understands that the President is about one thing and one thing only -– it’s about leaving something better for our kids. That’s how we’ve always moved this country forward –- by all of us coming together on behalf of our children -- folks who volunteer to coach that team, to teach that Sunday school class because they know it takes a village. Heroes of every color and creed who wear the uniform and risk their lives to keep passing down those blessings of liberty. Police officers and protestors in Dallas who all desperately want to keep our children safe. (Applause.)

Các bạn thấy đấy, Hillary hiểu rằng tổng thống chỉ vì một điều và duy nhất một điều, đó là để lại thứ tốt hơn cho con cháu đời sau. Đó là cách mà chúng ta đã luôn làm để đưa đất nước này tiến lên, tất cả chúng ta cùng sát cánh bên nhau vì lợi ích con trẻ, người thì tình nguyện làm huấn luyện viên, người thì dạy trong các lớp học ngày Chủ Nhật, vì họ biết cả cộng đồng chung sức thì mới có thể gặt hái quả ngọt. Những người anh hùng – bất kể màu da, tín ngưỡng – khoác lên mình bộ đồng phục và dám mạo hiểm cuộc sống của mình để tiếp tục truyền lại phước lành của sự tự do cho đời sau, cảnh sát và những người biểu tình ở Dallas – tất cả đều không mong muốn gì hơn là sự an toàn cho con cái chúng ta. (Vỗ tay)


People who lined up in Orlando to donate blood because it could have been their son, their daughter in that club. (Applause.) Leaders like Tim Kaine -- (applause) -- who show our kids what decency and devotion look like. Leaders like Hillary Clinton, who has the guts and the grace to keep coming back and putting those cracks in that highest and hardest glass ceiling until she finally breaks through, lifting all of us along with her. (Applause.)

Ở Orlando, mọi người xếp hàng để hiến máu bởi những người có mặt tại câu lạc bộ ngày hôm đó đã có thể là con trai, con gái họ. (Vỗ tay) Những nhà lãnh đạo như Tim Kaine đã cho con cái chúng ta thấy sự tử tế và cống hiến là như thế nào. Những nhà lãnh đạo như Hillary Clinton là những người có khí phách và có phong thái khi tiếp tục quay trở lại và đẩy vấn đề tới mức cao nhất và khó nhất để rồi cuối cùng vượt qua nó và đưa chúng ta cùng đi theo. (Vỗ tay)


That is the story of this country, the story that has brought me to this stage tonight, the story of generations of people who felt the lash of bondage, the shame of servitude, the sting of segregation, but who kept on striving and hoping and doing what needed to be done so that today, I wake up every morning in a house that was built by slaves -- (applause) -- and I watch my daughters –- two beautiful, intelligent, black young women –- playing with their dogs on the White House lawn. (Applause.) And because of Hillary Clinton, my daughters –- and all our sons and daughters -– now take for granted that a woman can be President of the United States. (Applause.)


Đây là câu chuyện của đất nước chúng ta, câu chuyện đã đưa tôi tới sân khấu này tối nay, câu chuyện của những thế hệ người Mỹ từng phải gánh chịu đòn roi của sự lệ thuộc, nỗi xấu hổ của kiếp nô lệ, nỗi tủi nhục vì bị phân biệt đối xử, nhưng vẫn không ngừng hi vọng và vươn lên, không ngừng làm tất cả những gì cần phải làm, để tới ngày nay, mỗi sáng tôi lại thức dậy trong ngôi nhà do chính những người nô lệ xây dựng. (Vỗ tay)  Và tôi nhìn ngắm con gái tôi, hai thiếu nữ da màu, thông minh, xinh đẹp, chơi đùa cùng những chú cún cưng trên bãi cỏ Nhà Trắng. (Vỗ tay) Và nhờ Hillary Clinton mà con gái tôi và tất cả con trai, con gái của của bạn giờ đây hiển nhiên tin rằng một phụ nữ có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ. (Vỗ tay)


So don’t let anyone ever tell you that this country isn’t great, that somehow we need to make it great again. Because this, right now, is the greatest country on earth. (Applause.) And as my daughters prepare to set out into the world, I want a leader who is worthy of that truth, a leader who is worthy of my girls’ promise and all our kids’ promise, a leader who will be guided every day by the love and hope and impossibly big dreams that we all have for our children.


Vì thế, hãy nhìn xem, đừng để bất cứ ai nói với bạn rằng quốc gia này không vĩ đại, rằng chúng ta cần phải bằng cách nào đó khiến nó trở nên vĩ đại một lần nữa. Bởi ngay lúc này đây, quốc gia này đang là quốc gia vĩ đại nhất Trái Đất! (Vỗ tay) Và khi các con gái của tôi đang chuẩn bị bước vào đời, tôi muốn có một nhà lãnh đạo xứng đáng với sự thật đó, một nhà lãnh đạo xứng đáng với lời hứa của các con tôi và của tất cả con cái các bạn, một nhà lãnh đạo mỗi ngày đều được tình yêu, niềm hi vọng và giấc mơ lớn tới không tưởng mà chúng ta dành cho con trẻ đưa đường chỉ lối.

So in this election, we cannot sit back and hope that everything works out for the best. We cannot afford to be tired, or frustrated, or cynical. No, hear me -- between now and November, we need to do what we did eight years ago and four years ago: We need to knock on every door. We need to get out every vote. We need to pour every last ounce of our passion and our strength and our love for this country into electing Hillary Clinton as President of the United States of America.


Vì thế, trong cuộc bầu cử này, tôi không thể ngồi yên và hi vọng rằng điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Tôi không thể cứ chỉ mệt mỏi hoặc chán nản hoặc hoài nghi. Không, hãy nghe tôi. Từ nay đến tháng Mười Một, chúng ta cần phải là điều chúng ta đã làm 8 năm về trước và 4 năm về trước. Chúng ta cần gõ cửa từng nhà, chúng ta cần giành lấy từng phiếu, chúng ta cần dốc tới giọt nhiệt huyết cuối cùng, dành trọn sức mạnh và tình yêu cho đất nước này để bầu cho Hillary Clinton trở thành Tổng thống Hoa Kỳ.


Let’s get to work. Thank you all, and God bless
Vì thế, hãy cùng bắt tay vào việc.
Xin cám ơn tất cả các bạn. Chúc bạn phúc lành!Translated by ?No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn