MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 29, 2016

China’s Game of Deception Takes a Blow in South China Sea Trò chơi dối trá của Trung Quốc ở Biển Đông bị giáng một đòn mạnhChinese dredgers work on the construction of artificial islands on and around Michief Reef in the Spratly Islands of the South China Sea on May 2, 2016. The U.S. Navy recently sent a warship to patrol near the Chinese regime’s man-made islands. (U.S. Navy)

Các tàu nạo vét của Trung Quốc làm việc trên công trường của các đảo nhân tạo trên và xung quanh Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Biển Đông ngày 2 tháng 5. Hải quân Hoa Kỳ gần đây gửi một tàu chiến để tuần tra gần các đảo nhân tạo của Chế độ Trung Cộng. (US Navy)

China’s Game of Deception Takes a Blow in South China Sea
Trò chơi dối trá của Trung Quốc ở Biển Đông bị giáng một đòn mạnh

By Joshua Philipp,
Epoch Times   
July 12, 2016
Joshua Philipp,
Epoch Times
Anh22 Tháng Bảy , 2016

Tribunal's ruling discredits China's disinformation, but the conflict is far from over.

Phán quyết Tòa án bác bỏ tuyên bố sai trái của Trung Quốc, nhưng các cuộc xung đột còn lâu mới kết thúc.

South China Sea: Australia in three-way rebuke of China Tuyên bố chung về biển Đông: Úc là một trong ba nước trách cứ Trung QuốcThomas Mensah, jurist and diplomat from Ghana, stood up to China while presiding over the tribunal's arbitration. Photo: Getty Images

Thomas Mensah, luật gia và nhà ngoại giao Ghana, đã dám đương đầu với Trung Quốc khi chủ toạ toà trọng tài. Ảnh: Getty Images

South China Sea: Australia in three-way rebuke of China

Tuyên bố chung về biển Đông: Úc là một trong ba nước trách cứ Trung Quốc

Philip Wen
The Sydney Morning Herald
26 July 2016

Philip Wen
The Sydney Morning Herald
26-7-2016Beijing: The Australian government has issued a strong joint statement with the United States and Japan calling on China to abide by a Hague tribunal's ruling on the South China Sea.

Bắc Kinh: Chính phủ Úc cùng với Hoa Kỳ và Nhật Bản đã đưa ra một tuyên bố chung mạnh mẽ kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa án The Hague về Biển Đông.

The three countries issued the statement late on Monday at the conclusion of the trilateral strategic dialogue held between Foreign Affairs Minister Julie Bishop and her US counterpart John Kerry and Japan's Fumio Kishida, on the sidelines of a South-east Asian regional security conference in Vientiane, Laos.

Ba nước này đã đưa ra tuyên bố muộn hôm thứ Hai, cuối cuộc đối thoại chiến lược ba bên giữa các bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop của Úc, John Kerry của Mỹ và Fumio Kishida của Nhật Bản, bên lề hội nghị an ninh khu vực Đông Nam Á tại Vientiane, Lào.


A Chinese H-6K bomber patrols the islands and reefs in the South China Sea.

Một máy bay ném bom Trung Quốc H-6K tuần tra các đảo và rạn đá ở  biển Đông. Ảnh: Xinhua/ AP
The statement, tellingly, went further than a cautious joint statement produced by then 10 ASEAN member nations, meeting for the first time after the July 12 arbitration which came down overwhelmingly in favour of the Philippines, and against China. The ASEAN statement failed to directly mention the ruling, highlighting the divide between countries in the region as Beijing continues to exert both diplomatic and economic pressure.

Đáng chú ý là tuyên bố này đi xa hơn tuyên bố chung thận trọng của 10 nước thành viên ASEAN, họp lần đầu tiên sau khi trọng tài công bố phán quyết ngày 12 tháng 7 nghiêng áp đảo về Philippines, và chống lại Trung Quốc. Tuyên bố chung của ASEAN không trực tiếp đề cập đến phán quyết, làm nổi rõ sự chia rẽ giữa các nước trong khu vực khi Bắc Kinh tiếp tục gây sức ép cả ngoại giao lẫn kinh tế.

In contrast, the direct language and coordinated nature of the trilateral statement from Australia, Japan and the United States is likely to further antagonise China which has already lashed out at the respective countries' support of the Hague ruling. Beijing sees such statements as proof of US-led outside interference and evidence that it and its strategic allies are motivated by a desire to contain China's rise.

Ngược lại, lời lẽ trực tiếp và bản chất có phối hợp trong tuyên bố ba bên của Úc, Nhật và Mỹ có khả năng làm Trung Quốc vốn đang đả kích các nước này ủng hộ phán quyết The Hague, càng phản kháng hơn nữa. Bắc Kinh xem những tuyên bố như vậy là bằng chứng can thiệp từ bên ngoài do Mỹ cầm đầu và là chứng cớ về việc Mỹ và các đồng minh chiến lược được thúc đẩy bởi mong muốn kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc.

"The ministers expressed their strong support for the rule of law and called on China and the Philippines to abide by the Arbitral Tribunal's Award of July 12 in the Philippines-China arbitration, which is final and legally binding on both parties," the trilateral statement said. "The ministers stressed that this is a crucial opportunity for the region to uphold the existing rules-based international order and to show respect for international law."

Tuyên bố ba bên nêu, “Các Bộ trưởng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc quản lý theo luật pháp (rule of law), kêu gọi Trung Quốc và Philippines tuân thủ phán quyết ngày 12 tháng 7 của Tòa Trọng tài vụ Philippines –Trung Quốc vốn có tính chung thẩm và ràng buộc pháp lý đối với cả hai bên. Các Bộ trưởng nhấn mạnh rằng đây là một cơ hội cốt yếu cho khu vực để duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp hiện có và thể hiện sự tôn trọng luật pháp quốc tế“.

The statement also expressed "strong opposition" to any coercive unilateral actions that could alter the status quo in the South China Sea, while urging all states "to refrain from such actions as large-scale land reclamation, and the construction of outposts as well as the use of those outposts for military purposes".

Tuyên bố cũng bày tỏ “sự phản đối mạnh mẽ” đối với bất kỳ hành động cưỡng chế đơn phương nào có thể làm thay đổi hiện trạng ở biển Đông, trong khi kêu gọi tất cả các nước “ngưng các hành động như bồi đắp đất với quy mô lớn, và xây dựng các tiền đồn, cũng như sử dụng các tiền đồn đó cho mục đích quân sự”.

The tribunal at the Hague-based Permanent Court of Arbitration ruled that China's claim to almost all of South China Sea was unfounded. Implicit in the ruling is that China has no standing in its other disputes with Malaysia, Brunei and Vietnam, which also are ASEAN members.

Tòa Trọng tài Thường trực có trụ sở  ở The Hague phán rằng, yêu sách của Trung Quốc đối với hầu hết toàn bộ biển Đông là vô căn cứ. Hàm chứa trong phán quyết này là Trung Quốc không có chỗ đứng trong các tranh chấp khác với Malaysia, Brunei và Việt Nam, cũng là thành viên của ASEAN.

But ASEAN became divided because of China's divide-and-rule diplomacy by winning support from Cambodia, and to some extent Laos, which resulted in the grouping issuing the bland joint statement.

Nhưng ASEAN trở nên chia rẻ vì chính sách chia để trị của Trung Quốc với việc giành được sự ủng hộ của Campuchia, và trong một chừng mực nào đó của Lào, điều đó đã khiến cho nhóm đưa ra một tuyên bố chung nhạt nhẽo.

In Vientiane, Chinese Foreign Minister Wang Yi called for an end to the "political manipulation and sensationalisation" of the South China Sea and reiterated a desire for the US to help support a return to direct bilateral negotiations between Beijing and Manila. While in a meeting with Mr Kishida, he urged Japan, which is not a claimant in the South China Sea disputes, to "avoid interfering in and hyping up the maritime spats", according to state-run news agency Xinhua.

Tại Viêng Chăn, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vượng Nghị (Wang Yi) kêu gọi chấm dứt việc “thao túng chính trị và kích động” về biển Đông và nhắc lại mong muốn nhờ Mỹ giúp đỡ nối lại các cuộc đàm phán song phương trực tiếp giữa Bắc Kinh và Manila. Trong khi tại cuộc họp với Kishida, ông ta kêu gọi Nhật Bản, vốn không phải là một tranh chấp ở biển Đông, “tránh can thiệp và thổi phồng các vụ hục hặc trên biển”, theo Tân Hoa Xã.

Translated by Song PhanSONNET BY SHAKESPEARE THƠ SONNET CỦA SHAKESPEARESONNET BY SHAKESPEARE

THƠ SONNET CỦA SHAKESPEARE

SONNET 2 by SHAKESPEARE

When forty winters shall beseige thy brow,
And dig deep trenches in thy beauty's field,
Thy youth's proud livery, so gazed on now,
Will be a tatter'd weed, of small worth held:
Then being ask'd where all thy beauty lies,
Where all the treasure of thy lusty days;
To say, within thine own deep-sunken eyes,
Were an all-eating shame and thriftless praise.
How much more praise deserved thy beauty's use,
If thou couldst answer 'This fair child of mine
Shall sum my count and make my old excuse,'
Proving his beauty by succession thine!
   This were to be new made when thou art old,
   And see thy blood warm when thou feel'st it cold.


SONNET 2 CỦA SHAKESPEARE

Khi cái tuổi bốn mươi, già, đau yếu
Làm trán anh nham nhở những đường cày,
Ai lúc đó nhìn anh và đoán hiểu
Rằng anh từng xinh đẹp giống hôm nay?
Nếu bị hỏi: "Ở đâu rồi cái đẹp,
Bao hào hoa một thời trẻ đâu rồi?
"Anh biết trả lời sao, hay lễ phép
Chỉ ầm ừ cam xấu hổ mà thôi?
Danh giá nhất là khi anh sẽ nói:
"Con tôi đây, xin các vị cứ nhìn.
Nó thừa kế tuổi xuân tôi sôi nổi,
Tôi đã nhường cả sắc đẹp, niềm tin!"
Vâng, phải thế, khi anh già, con cái
Phải làm máu trong người anh nóng lại.

THÁI BÁ TÂN

The technology behind Aquila Công nghệ đằng sau AquilaThe technology behind Aquila

Công nghệ đằng sau Aquila

MARK ZUCKERBERG·FRIDAY, 22 JULY 2016
On June 28th, we completed the first successful flight of Aquila -- our solar-powered plane that will beam internet to remote parts of the world and eventually break the record for longest unmanned aircraft flight.

Mark Zuckerberg Thứ sáu, 22/7/2016
Vào ngày 28 tháng 6, chúng tôi hoàn thành chuyến bay thành công đầu tiên của Aquila - máy bay năng lượng mặt trời của chúng tôisẽ đưa internet đến các vùng xa xôi của thế giới và cuối cùng sẽ phá vỡ kỷ lục về chuyến bay không người lái dài nhất.

The flight took place before dawn in Yuma, Arizona. Our original mission was to fly Aquila for 30 minutes, but things went so well that we decided to keep the plane up for 96 minutes. We gathered lots of data about our models and the aircraft structure -- and after two years of development, it was emotional to see Aquila actually get off the ground.

Chuyến bay diễn ra trước bình minh ở Yuma, Arizona. Nhiệm vụ ban đầu của chúng tôi là cho Aquila bay trong 30 phút, nhưng mọi thứ diễn ra rất tốt nên chúng tôi quyết định để máy bay lên đến 96 phút. Chúng tôi thu thập được rất nhiều dữ liệu về các mô hình của chúng tôi và các cấu trúc máy bay - và sau hai năm phát triển, thật xúc động khi xem Aquila thực sự cất cánh lên khỏi mặt đất.

Thursday, July 28, 2016

Michelle Obama's speech to the DNC -2016 - Phát biểu của bà Obama tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ


Michelle Obama's speech to the Democratic National Convention in Philadelphia, July 25, 2016.

Phát biểu của bà Obama tại đại hội toàn quốc đảng Dân chủ tại Philadelphia, 25/7/2016.
MRS. OBAMA: Thank you all. (Applause.) Thank you so much. You know, it’s hard to believe that it has been eight years since I first came to this convention to talk with you about why I thought my husband should be President. (Applause.)

Xin cám ơn các bạn. (Vỗ tay) Cám ơn các bạn rất nhiều. Các bạn biết đấy, thật khó mà tin được rằng, đã 8 năm rồi kể từ lần đầu tiên tôi tới hội nghị này để nói với các bạn vì sao tôi nghĩ rằng, chồng mình cần phải trở thành tổng thống. (Vỗ tay)

Remember how I told you about his character and conviction, his decency and his grace -– the traits that we’ve seen every day that he’s served our country in the White House.
Còn nhớ tôi đã nói với các bạn về tính cách và lập trường vững chắc của anh ấy, khí phách và phong thái của anh ấy, những phẩm chất nổi bật mà chúng ta đã được chứng kiến mỗi ngày khi anh ấy ở Nhà Trắng và phục vụ cho quốc gia chúng ta chứ?

I also told you about our daughters –- how they are the heart of our hearts, the center of our world. And during our time in the White House, we’ve had the joy of watching them grow from bubbly little girls into poised young women -– a journey that started soon after we arrived in Washington, when they set off for their first day at their new school.

Tôi cũng từng nói với các bạn về con gái của chúng tôi, rằng chúng là trái tim trong trái tim chúng tôi, là trung tâm trong thế giới của chúng tôi ra sao. Và suốt quãng thời gian của mình ở Nhà Trắng, chúng tôi đã được hưởng niềm vui khi nhìn thấy chúng từ những cô bé tinh nghịch nay đã trở thành thiếu nữ chững chạc – một cuộc hành trình bắt đầu chẳng mấy lâu sau khi chúng tôi bước chân vào Nhà Trắng.

Wednesday, July 27, 2016

WHAT CHINA CAN LEARN FROM THE SOUTH CHINA SEA CASE BÀI HỌC NÀO TRUNG QUỐC CÓ THỂ RÚT RA TỪ VỤ KIỆN BIỂN ĐÔNGProtesters release balloons during a rally by different activist groups over the South China Sea disputes in metro Manila, the Philippines (July 12, 2016).
Image Credit: REUTERS/Romeo Ranoco
Những người biểu tình tại Manila thả bong bóng ăn mừng chiến thắng trong vụ kiện đường lưỡi bò tại PCA. Ảnh: REUTERS/Romeo Ranoco


WHAT CHINA CAN LEARN FROM THE SOUTH CHINA SEA CASE

BÀI HỌC NÀO TRUNG QUỐC CÓ THỂ RÚT RA TỪ VỤ KIỆN BIỂN ĐÔNG
After a major diplomatic set-back, a look back at how China got to this point.

Sau thất bại lớn về ngoại giao của Trung Quốc, nhìn lại vì sao nước này lại bị như thế

By Zheng Wang
The Diplomat
July 14, 2016
Zheng Wang
The Diplomat
14/7/2016


The ruling by the tribunal in the Philippines vs. China arbitration case is no doubt a major setback to Chinese diplomacy. No matter how people evaluate the quality and impartiality of the ruling, especially concerning it is overwhelmingly in favor of the Philippine claims, it will not only damage China’s image and soft power, but will greatly inhibit China’s claims to territory and maritime rights in the South China Sea, and the consequences will be far reaching. Looking back the process since January 2013, when the Philippine government decided to appeal to the arbitral tribunal, there are multiple lessons that China can learn from this arbitration case, especially when it comes to decision making, policy research, attitudes and perception, and communication.

Phán quyết tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc chắc chắn là thất bại lớn về ngoại giao của Trung Quốc. Dù dư luận có đánh giá như thế nào về chất lượng và tính công bằng của phán quyết này, đặc biệt, khi tuyệt đại đa số ủng hộ đòi hỏi của Philippines, phán quyết này không chỉ làm tổn hại hình ảnh và sức mạnh mềm của Trung Quốc mà còn gây thiệt hại đáng kể cho những đòi hỏi của Trung Quốc về lãnh thổ và quyền đi lại ở biển Đông, cũng như những hậu quả có ảnh hưởng sâu rộng khác. Nhìn lại quá trình kể từ tháng 1 năm 2013, khi chính phủ Philippines quyết định đưa vấn đề lên Tòa Trọng tài Thường trực (PCA), có nhiều bài học mà Trung Quốc có thể học từ vụ kiện này, đặc biệt là quá trình ra quyết định, nghiên cứu chính sách, thái độ và nhận thức, và truyền thông.

Sunday, July 24, 2016

THE PERFECT WOMAN NGƯỜI PHỤ NỮ HOÀN HẢOTHE PERFECT WOMAN

NGƯỜI PHỤ NỮ HOÀN HẢO
You know how it is when men get together. They talk about impossible dreams: ‘If I won the lottery, I would. . .‘, ‘If I had plenty of money, I would.. .‘ Well, I was just like all the other men who used to sit in the coffee house talking nonsense. But I never told anyone about my dream. I was afraid they would laugh if they knew. And then, believe it or not, one day I found that I was indeed rich. My aunt Camilla died and left everything to me. She had some valuable paintings. I sold them, and set off round the world in search of... the perfect woman. You see, I had always wanted to get married but I had never been able to find a woman that I really loved. I decided that it was better not to make do with second best, but to wait and hope that one day I would meet the woman of my dreams.

Bạn biết bọn đàn ông thường làm gị khi họ tụ tập lại với nhau. Họ nói về những giấc mơ không bao giờ có: ‘Nếu tôi trúng số, tôi sẽ‘, Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ...Vâng, tôi đã từng giống như tất cả những người đàn ông khác, những người từng ngồi lì trong quán cà phê tán chuyện. Nhưng tôi không bao giờ nói với ai về giấc mơ của tôi. Tôi sợ họ sẽ cười nếu họ biết. Thế rồi, tin hay không tùy bạn, một hôm tôi thấy mình đã thực sự giàu có. Dì tôi Camilla qua đời và để lại tất cả mọi thứ cho tôi. có một số bức tranh có giá trị. Tôi bán chúng, và lên đường đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm... người phụ nữ hoàn hảo. Bạn thấy đấy, tôi đã rắp tâm muốn lấy vợ nhưng tôi chưa bao giờ tìm ra được một người phụ nữ mà tôi thực sự yêu thương. Tôi quyết định rằng tốt hơn không nên lấy một người gần hoàn hảo, hãy chờ đợi và hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ gặp được người phụ nữ trong mộng của mình.

CABBAGE WHITE BƯỚM BẮP CẢICABBAGE WHITE

BƯỚM BẮP CẢI


‘So you’re looking for work, And who are you?’
‘I’m Sarah. I’m twelve. This is my brother Jamie; he’s eleven.’
‘Shouldn’t you be at school?’
‘We’re on holiday. And we would like to earn some money.’ The man lifted his hat and scratched his bald head. ‘All right. Let’s see. Do you know what a Cabbage White is?
‘It is a beautiful white butterfly that lays its eggs on cabbages. And those eggs change into caterpillars. And do you know what the caterpillars do?’

Rứa thì hai cháu đang tìm việc làm à, hai cháu tên chi? '
'Cháu là Sarah. Cháu mười hai tuổi. Đây là em trai cháu, Jamie; nó mười một tuổi.’
'Rứa không đi học à?
Dạ cháu đang kỳ nghỉ. Và chúng cháu muốn kiếm ít tiền. ‘Người đàn ông cởira và gãi cái đầu hói của mình. 'Thôi được. Thử coi răng. Hai đứa có biết bướm bắp cải chi không?
Dạ đó là một loại bướm trắng đẹp, đẻ trứng trên cải bắp. Rồi trứng biến thành sâu bướm. Rứa em có biết sâu bướm mần chi không?

Thursday, July 21, 2016

OUR BULLDOZERS, OUR RULES Xe ủi đất là luật chơi của chúng taOUR BULLDOZERS, OUR RULES

Xe ủi đất  là luật chơi của chúng ta

The economist
The economist
Jul 2nd 2016
2/7/2016


China’s foreign policy could reshape a good part of the world economy

Chính sách đối ngoại của Trung Quốc có thể định hình lại một phần lớn nền kinh tế thế giới
THE first revival of the Silk Road—a vast and ancient network of trade routes linking China’s merchants with those of Central Asia, the Middle East, Africa and Europe—took place in the seventh century, after war had made it unusable for hundreds of years. Xi Jinping, China’s president, looks back on that era as a golden age, a time of Pax Sinica, when Chinese luxuries were coveted across the globe and the Silk Road was a conduit for diplomacy and economic expansion. The term itself was coined by a German geographer in the 19th century, but China has adopted it with relish. Mr Xi wants a revival of the Silk Road and the glory that went with it.

THE hồi sinh đầu tiên của con đường Tơ Lụa - một mạng lưới rộng lớn và cổ xưa của các tuyến đường thương mại kết nối các thương gia của Trung Quốc với những người Trung Á, Trung Đông, châu Phi và châu Âu đã hoạt động vào thế kỷ thứ bảy, sau khi chiến tranh đã khiến nó không còn được sử dụng hàng trăm năm. Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, nhìn lại thời kỳ đó như là một kỷ nguyên vàng son, thời đại của Thái Bình Hán quốc, khi sự xa hoa của Trung Hoa được toàn thế giới thèm muốn và con đường tơ lụa là con đường phục vụ ngoại giao và phát triển kinh tế. Bản thân tteen gọi này được đặt ra bởi một nhà địa lý học người Đức vào thế kỷ 19, nhưng Trung Quốc đã sử dụngmột cách thích thú. Ông Tập muốn Con đường Tơ lụa và vinh quang đi cùng với nó được hồi sinh lần nữa.

Saturday, July 16, 2016

ACADEMIC FREEDOM, GRADE SCALES, UNIFORMITY AND THINKING OUTSIDE THE BOX TỰ DO HỌC THUẬT, THANG LỚP, TƯ DUY ĐỒNG PHỤC VÀ SUY NGHĨ NGOÀI KHUÔN KHỔACADEMIC FREEDOM, GRADE SCALES, UNIFORMITY AND THINKING OUTSIDE THE BOX

TỰ DO HỌC THUẬT, THANG LỚP, TƯ DUY ĐỒNG PHỤCSUY NGHĨ NGOÀI KHUÔN KHỔ

OCTOBER 10, 2015
10 Tháng Mười 2015

Recently our school has looked into grades, grading and grade scales. There was a meeting and the topic was addressed. I am no traditionalist and if there is a better way, I will quickly follow long. It was stated that there is a need for uniform grade scales, that students are confused as they go from one class to another, to what is expected.

Gần đây trường chúng tôi đã xem xét về điểm số, chấm điểm và xếp hạng. Đã có một cuộc họp và chủ đề đã được đề cập. Tôi không phải là người giữ thái độ truyền thống và nếu có một cách tốt hơn, tôi sẽ nhanh chóng đi theo. Người ta tuyên bố rằng có một nhu cầu phải đồng phục hóa việc xếp hạng, cho nên học sinh hoang mang không biết những gì sẽ xảy ra khi chúng chuyển lớp,

Tuesday, July 5, 2016

TOWARD A CULTURAL WORLD: COMMUNICATIVE CULTURE Về Một Thế Giới Văn Hóa: Văn Hóa Giao tiếpTOWARD A CULTURAL WORLD: COMMUNICATIVE CULTURE

Về Một Thế Giới Văn Hóa: Văn Hóa Giao tiếp
Nguyễn Quỳnh
Nguyễn Quỳnh


ABSTRACT
The issue of culture and communication between peoples in the world concerns the understanding of intentional subjects or human beings and not a description of their images. Therefore, cultural knowledge should be communicable and comprehensible. To overcome misunderstanding is thematically to appreciate cultural values and structures, to avoid calamity and to make our world safer. We have already entered the preliminary stage of multi-cultural world that aspires to cultural accomplishments. Still we need an enduring orientation as a norm for a steady cultural and communicative development. To achieve this goal we see education universally and locally a paramount task. To live in this world and make this world real and humanistic, the concept of empathy is indispensable since without which concrete knowledge of one’s culture in relation to another’s would be in jeopardy. Since the turn of the century technology and social sciences have vastly improved our knowledge of the world culturally and brought the world close to each other. Still our greatest concerns today remain in the inequality and lacks of education; hence the lack of cultural and communicative background that endangers authentic knowledge. This causes the delay of globalizing dream and builds up hostility as we have witnessed in some places around the world.

TÓM TẮT
Các vấn đề về văn hóa và truyền thông giữa các dân tộc trên thế giới liên quan đến sự hiểu biết của các đối tượng có chủ ý hoặc con người và không phải là một mô tả về hình ảnh của họ. Do đó, tri ​​thức văn hóa phải truyền đạt được và hiểu được. Khắc phục sự hiểu lầm về mặt chủ đề đánh giá cao giá trị và cấu trúc văn hóa, để tránh tai họa và làm cho thế giới của chúng ta an toàn hơn. Chúng ta đã bước vào giai đoạn sơ khai của thế giới đa văn hóa đang khích lệ các thành tựu văn hóa. Tuy nhiên chúng ta cần một định hướng lâu dài như là một chuẩn mực cho một sự phát triển văn hóa và giao tiếp ổn định. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta nhìn nhận giáo dục ở góc dộ toàn cầu và và địa phương như là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để sống trong thế giới này và làm cho thế giới này hiện thực và nhân văn, các khái niệm về sự đồng cảm là không thể thiếu vì nếu không có nó thì hiểu biết cụ thể về nền văn hóa nào đó trong mối quan hệ với nền văn hóa khác sẽ bị đe dọa. Kể từ thời điểm chuyển giao thế kỷ, công nghệ và khoa học xã hội đã cải thiện mạnh mẽ tri thức văn hóa của chúng ta về thế giới và đưa thế giới gần nhau. Tuy nhiên mối quan tâm lớn nhất của chúng ta hiện nay vẫn còn trong sự bất bình đẳng và thiếu giáo dục; do đó việc thiếu văn hóa và truyền thông gây nguy hiểm cho kiến ​​thức đích thực. Điều này gây ra sự chậm trễ của giấc mơ toàn cầu hóa và tạo dựng lên sự thù địch như chúng ta đã chứng kiến ​​ở một số nơi trên thế giới.