MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, June 6, 2016

TOAST REMARKS BY PRESIDENT OBAMA AND PRESIDENT QUANG OF VIETNAM AT STATE LUNCHEON Phát biểu của Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Tiệc Chiêu đãi Nhà nước

TOAST REMARKS BY PRESIDENT OBAMA AND PRESIDENT QUANG OF VIETNAM AT STATE LUNCHEON

Phát biểu của Tổng thống Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Tiệc Chiêu đãi Nhà nướcThe White House
Office of the Press Secretary
For Immediate ReleaseMay 23, 2016

Presidential Palace
Hanoi, Vietnam
Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí

Dành cho đăng tải ngay
Ngày 23 tháng 5 năm 2016
Phủ Chủ tịch
Hà Nội, Việt Nam

PRESIDENT QUANG:  (As interpreted.)  The Honorable Barack Obama, President of the United States of America, distinguished American guests, ladies and gentlemen, on behalf of the Vietnamese leaders and people, once again I have the great honor to extend a warm welcome to Mr. President and his high-level delegation.  Mr. President, thank you very much for traveling such a long way, across the globe, to visit Vietnam.  I'm sure that during your stay here, you'll be able to see for yourself the hospitality and friendship that the Vietnamese people extend to you and to the American people.

CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG:
Kính thưa Ngài Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama!
Thưa các vị khách quý Hoa Kỳ cùng toàn thể quý vị!
Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, một lần nữa, tôi nồng nhiệt chào mừng Ngài Tổng thống cũng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoa Kỳ đã vượt chặng đường dài hơn nửa vòng trái đất đến thăm Việt Nam. Tôi tin rằng trong thời gian ở Việt Nam, Ngài Tổng thống và các thành viên trong Đoàn sẽ cảm nhận được rõ hơn lòng mến khách, tình cảm thân thiện của người dân Việt Nam đối với Ngài và với nhân dân Hoa Kỳ.With a deepened mutual understanding between the two countries, and impressive talks between the two sides, your visit marks another crucial milestone in our bilateral relationship and creates a strong momentum for our comprehensive partnership to endure with greater substance in the future, both bilaterally and within the regional and global frameworks.


Với sự hiểu biết giữa hai nước được củng cố và tăng cường, với những cuộc hội đàm ấn tượng giữa hai bên, chuyến thăm Việt Nam của Ngài Tổng thống là một cột mốc quan trọng nữa trong quan hệ song phương và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển hiệu quả, ổn định của Quan hệ đối tác toàn diện trong tương lai, trên cả bình diện song phương, khu vực và toàn cầu.

To become comprehensive partners, as we are today, both countries have had to traverse many ups and downs of history, and overcome the profound grievances left behind by the war syndromes, and prevail over seemingly insurmountable obstacles.  Even during those days, the pioneers in promoting the Vietnam-U.S. friendly ties never wavered in the conviction of a brighter future for the bilateral relations.  The reversed development of the Vietnam-U.S. relations in the past years is clear evidence of President Ho Chi Minh's statement, "Bear the cold winter, and we shall be welcomed by warm spring."


Để có được quan hệ đối tác toàn diện như ngày hôm nay, hai nước đã phải trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, vượt qua hố sâu ngăn cách của hội chứng chiến tranh và những trở ngại tưởng chừng không thể vượt qua. Trong những năm tháng ấy, những người đi tiên phong trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước luôn vững niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn. Sự phát triển tích cực và nhanh chóng của Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua là một minh chứng cho điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, “Qua khỏi mùa đông, thì chắc chắn mùa xuân sẽ đến.”


Proceeding from the tradition of peace and friendship, the Vietnamese people always wish to cultivate the friendship with peoples around the world, including the American people.  We will always remember and are grateful to American people's contributions to putting an end to an unhappy chapter in the two countries' history.  While the wounds of the war have not been fully healed in both countries and differences remain in the bilateral relations, as time goes by we have become more deeply aware of the past and present, and have conviction that a friendly and cooperative relationship between our two nations will be in the best interest of both peoples, as well as that of peace, stability, cooperation and development in the Asia Pacific and the world.

Dân tộc Việt Nam, với truyền thống hòa hiếu, luôn mong muốn xây đắp tình hữu nghị với nhân dân các nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ. Chúng tôi luôn ghi nhớ và trân trọng những đóng góp quan trọng của nhân dân Hoa Kỳ để kế thúc một chương buồn trong lịch sử hai nước. Mặc dù vết thương chiến tranh vẫn chưa thực sự lành ở cả hai nước, những khác biệt còn tồn tại trong quan hệ song phương, song thời gian càng trôi qua, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về quá khứ, hiện tại và củng cố niềm tin rằng quan hệ giữa hai dân tộc chúng ta phát triển trên tinh thần hữu nghị và hợp tác, đem lại lợi ích to lớn không chỉ cho nhân dân hai nước, mà còn đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Mr. President, as you once said -- and allow me to quote -- "If you're walking down the right path, and you're willing to keep walking, eventually you will make progress."  And I would like to recall a historical event in February 1946.  In his letter to President Harry Truman, President Ho Chi Minh expressed his wish that Vietnam and the United States of America would develop a full cooperation.  With the establishment of the Comprehensive Partnership, we're taking the path that President Ho Chi Minh had chosen.  We're confident that relations on the basis of friendship, equality, cooperation and respect for each other's political regimes and legitimate interests is the only path leading to a brighter and more prosperous future for our next generations.  Our nations have a bright future.  And together, we can write new chapters of our relationship.

Tôi muốn chia sẻ một câu nói của Ngài Tổng thống rằng – “Nếu bạn đi đúng con đường và luôn sẵn sàng bước tiếp, sớm muộn gì bạn cũng đạt được thành công”. Và tôi muốn nhắc lại một sự kiện lịch sử tháng 2/1946. Trong bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bày tỏ mong muốn Việt Nam và Hoa Kỳ xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện. Với việc xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, chúng ta đang đi đúng con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Chúng ta tin rằng tình hữu nghị, sự bình đẳng, hợp tác, tôn trọng thể chế chính trị và lợi ích chính đáng của nhau là con đường đúng đắn duy nhất dẫn đến một tương lai tươi sáng, hạnh phúc và phồn vinh cho các thế hệ mai sau của cả hai dân tộc. Tương lai đang rộng mở và chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những trang sử mới về mối quan hệ của chúng ta.

With that, I would like to kindly invite Mr. President, distinguished American guests and you all, to join me in a toast.  To the friendship and comprehensive cooperation between Vietnam and the United States of America.  To the good health of Mr. President and to you all.  Thank you.  (Applause.)

(A toast is given.)

Với tinh thần đó, tôi xin mời Ngài Tổng thống, các vị khách quý Hoa Kỳ và quý vị cùng nâng cốc chúc mừng quan hệ hội nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển. Chúc sức khỏe Ngài Tổng thống và toàn thể quý vị có mặt tại đây. Trân trọng cảm ơn. (Vỗ tay.)

(Nâng cốc chúc mừng.)


PRESIDENT OBAMA:  Good afternoon.  President Quang, General Secretary Trọng, Prime Minister Phúc, Chairwoman Kim Ngan, distinguished guests, ladies and gentlemen.  To you and to the government and the people of Vietnam, I want to thank you for your kind welcome and hospitality that you’ve extended to me and my delegation today.  Xin cảm ơn.  (Applause.)  

TỔNG THỐNG OBAMA: Xin chào tất cả các quý vị. Kính thưa Ngài Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, thưa các vị khách quý cùng toàn thể các quý vị. Tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị và Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho tôi và đoàn đại biểu của tôi sự đón chào nồng nhiệt và lòng mến khách. Xin cảm ơn. (Vỗ tay.)

I’m told there is a saying here in Vietnam -- which I will not say in Vietnamese -- but it says, “When you eat the fruit, think about the one who planted the tree.”  And today, we pay our respects to all who came before us -- Vietnamese and Americans -- who planted and tended the tree that has become our comprehensive partnership.


Tôi được biết ở Việt Nam có một câu tục ngữ – nhưng tôi sẽ không nói bằng tiếng Việt – nhưng nội dung của câu nói ấy là “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Vày ngày hôm nay, chúng ta cùng có mặt tại đây để bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng tất cả những người đi trước chúng ta – cả người Việt và người Mỹ - đã trồng và chăm sóc cây để giờ đây đã đơm hoa kết trái thành quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

I especially want to thank all those who served both our countries decades ago and then took on one last mission -- and that was the mission to help our nations reconcile.  For you, that conflict was a bitter memory.  But today, Vietnam and America show the world that hearts can change and peace is possible.  And we thank Secretary Kerry and all our veterans here today, both Vietnamese and American, who had the courage not only to fight, but, more importantly, had the courage to make peace. 

Tôi đặc biệt mong muốn được cảm ơn tất cả những người đã phụng sự cả hai nước chúng ta cách đây nhiều thập kỷ và sau đó đã thực hiện một sứ mệnh cuối cùng – đó là sứ mệnh giúp hai nước hòa giải. Đối với các bạn, cuộc xung đột đó là một ký ức đầy cay đắng. Nhưng ngày hôm nay, Việt Nam và Hoa Kỳ đã minh chứng cho cả thế giới thấy rằng trái tim có thể thay đổi và hòa bình là điều có thể. Chúng ta trân trọng cảm ơn Ngoại trưởng John Kerry và tất cả những cựu binh có mặt tại đây, cả Việt Nam và Hoa Kỳ, đã dũng cảm, không chỉ trong chiến đấu mà quan trọng hơn còn có lòng quả cảm để kiến tạo hòa bình.

I think oftentimes our veterans can show us the way.  One American veteran came here and described meeting a former North Vietnamese soldier.  “He came up and shook my hand, and now we’re friends,” this veteran said. “Without the high-powered politicians, people can just get along as human beings.”

Tôi cho rằng thông thường các cựu binh của chúng ta là những người dẫn đường. Một cựu binh Hoa Kỳ đã tới đây và đã kể lại chuyện gặp một cựu chiến binh miền Bắc Việt Nam. Người cựu binh ấy kể rằng “Ông ấy đã bước tới và bắt tay tôi, và rồi chúng tôi là bạn. Không có những chính trị gia cấp cao, song người dân vẫn có thể hòa hợp như những con người rất đỗi bình dị.”


The Vietnamese and Americans are now following that advice -- getting along as human beings -- as students and scholars.  As entrepreneurs and innovators.  As doctors and as scientists.  As sailors and peacekeepers on behalf of the security and peace that we seek around the world. 

Người dân Việt Nam và Hoa Kỳ giờ đang đi theo lời khuyên đó – hòa hợp với nhau như những con người bình dị – với tư cách là sinh viên và các học giả. Với tư cách là các doanh nhân và những người đổi mới sáng tạo. Với tư cách là các bác sỹ và các nhà khoa học. Với tư cách là những thủy thủ và những người gìn giữ hòa bình vì hòa bình và an ninh mà chúng ta muốn đạt được khắp nơi trên thế giới.


I know that here in Vietnam, you draw inspiration from the lotus flower -- hoa sen.  It takes root in the mud and thus is a symbol of hope amid hardship.  It survives where other flowers cannot, and thus is a symbol of strength and endurance.  It radiates color, and is thus a symbol of beauty.

Tôi biết là ở Việt Nam, các bạn khơi nguồn cảm hứng từ hoa sen. Hoa sen mọc lên từ bùn đất và do vậy là biểu tượng của hy vọng trong hoàn cảnh khó khăn. Hoa sen mọc ở những nơi mà các loài hoa khác không thể nào mọc được, và do vậy là biểu tượng của sức mạnh và chịu đựng. Nó rạng rỡ sắc màu, vì vậy hoa sen còn là biểu tượng của cái đẹp.


So I'd like to propose a toast -- to the spirit of the lotus -- in the perseverance and the hopes of the Vietnamese people; in the strength and endurance of the partnership between our two nations; and in the beauty of both of our peoples and the desire to live in peace, dignity and justice.  Chúc súc khoe!  (Applause.)
(A toast is given.)
Bây giờ, tôi xin mời các quý vị nâng cốc – trên tinh thần hoa sen – vì sức mạnh và sự bền bỉ trong quan hệ đối tác giữa hai nước và vì vẻ đẹp của cả hai dân tộc và khát vọng được sống trong hòa bình, công lý và phẩm giá con người. Chúc sức khỏe! (Vỗ tay.)

(Nâng cốc chúc mừng.)

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/23/toast-remarks-president-obama-and-president-quang-vietnam-state-luncheon
http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/obama-lunchon-230516.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn