MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, May 27, 2016

REMARKS BY PRESIDENT OBAMA AFTER MEETING WITH VIETNAMESE CIVIL SOCIETY LEADERS Phát biểu của Tổng thống Obama sau cuộc gặp gỡ các Nhà lãnh đạo xã hội dân sự Việt Nam
REMARKS BY PRESIDENT OBAMA AFTER MEETING WITH VIETNAMESE CIVIL SOCIETY LEADERS

Phát biểu của Tổng thống Obama sau cuộc gặp gỡ các Nhà lãnh đạo xã hội dân sự Việt Nam

The White House
Office of the Press Secretary
For Immediate Release
May 24, 2016
JW Marriott Hotel Hanoi
Hanoi, Vietnam
11:45 A.M. ICT

Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
Dành cho đăng tải ngay
Ngày 24 tháng 5 năm 2016
Khách sạn JW Marriott Hà Nội
Hà Nội, Việt Nam
11:45 A.M. ICT

PRESIDENT OBAMA:  I just had a wonderful conversation with some preeminent civil society activists here in Vietnam.  And I just want to thank them for taking the time to meet with me and discussing with me some of the important work that they’re doing, and the progress that’s being made here in Vietnam.

TỔNG THỐNG OBAMA: Tôi vừa có cuộc trao đổi tuyệt vời với một số nhà hoạt động xã hội dân sự ưu tú của Việt Nam. Tôi trân trọng cảm ơn họ đã dành thời gian tới đây gặp tôi và cùng trao đổi với tôi về những công việc quan trọng mà họ đang làm, và những tiến bộ đang diễn ra tại Việt Nam.

Wednesday, May 25, 2016

JOINT STATEMENT: BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Tuyên bố chung Hoa Kỳ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt NamJOINT STATEMENT: BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Tuyên bố chung Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
The White House
Office of the Press Secretary
May 23, 2016
For Immediate Release

Nhà trắng
Văn phòng Thư ký Báo chí
23/5/2016


At the invitation of the President of the Socialist Republic of Vietnam Tran Dai Quang, President of the United States of America Barack Obama paid an historic visit to Vietnam to celebrate the Comprehensive Partnership between the two countries and to advance their shared vision for the future. On the occasion of the visit and the May 23, 2016 meeting between the two leaders, the United States and Vietnam adopted this Joint Statement.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam để chào mừng sự hợp tác toàn diện giữa hai nước và thúc đẩy tầm nhìn chung hướng tới tương lai. Nhân dịp chuyến thăm và cuộc họp ngày 23 tháng 5 năm 2016 giữa hai nhà lãnh đạo, Hoa Kỳ và Việt Nam đã thông qua Tuyên bố chung này.

Tuesday, May 24, 2016REMARKS BY PRESIDENT OBAMA IN ADDRESS TO THE PEOPLE OF VIETNAM
Phát biểu của Tổng thống Obama với nhân dân Việt Nam
National Convention Center
Hanoi, Vietnam
Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Hà Nội, Việt Nam


PRESIDENT OBAMA:  Xin chào!  (Applause.)  Xin chào Vietnam!  (Applause.)  Thank you.  Thank you so much.  To the government and the people of Vietnam, thank you for this very warm welcome and the hospitality that you have shown to me on this visit.  And thank all of you for being here today.  (Applause.)   We have Vietnamese from across this great country, including so many young people who represent the dynamism, and the talent and the hope of Vietnam.

Tổng thống Obama: Xin chào! (Vỗ tay.) Xin chào Việt Nam! (Vỗ tay). Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi xin gởi tới chính phủ và nhân dân Việt Nam lời cảm ơn về sự chào đón rất nồng nhiệt và lòng hiếu khách mà bạn đã thể hiện với tôi trong chuyến viếng thăm này. Và cảm ơn tất cả các bạn có mặt tại đây ngày hôm nay. (Vỗ tay). Chúng ta có người Việt khắp nơi trên đất nước tuyệt vời này, bao gồm rất nhiều người trẻ, những người đại diện cho sự năng động, tài năng và niềm hy vọng của Việt Nam.

Wednesday, May 18, 2016

CAN QUICKSAND REALLY SUCK YOU TO YOUR DEATH? Cát lún nuốt chửng được người không?

CAN QUICKSAND REALLY SUCK YOU TO YOUR DEATH?
Cát lún nuốt chửng được người không?

By Claudia Hammond
BBC future
29 March 2016

By Claudia Hammond
BBC future
29/3/2016We’ve all seen the films.  A man is caught in quicksand, begging onlookers for help, but the more he struggles, the further down into the sand he is sucked until eventually he disappears. All that’s left is sinister sand, and maybe his hat. There are so many films featuring death by quicksand that Slate journalist Daniel Engbar has even tracked the peak quicksand years in film. In the 1960s, one in 35 films featured quicksands. They were in everything from Lawrence of Arabia to The Monkees.

Chúng ta có lẽ đều đã từng xem qua các bộ phim trong đó có cảnh người đàn ông bị tụt nhanh xuống cát, cầu khẩn những người đứng gần cứu giúp nhưng càng vùng vẫy anh ta càng bị cát nuốt xuống nhanh, và cuối cùng biến mất. Những gì còn lại chỉ là cát và cát, và may ra thì còn lại chiếc mũ của nạn nhân nữa. Có rất nhiều bộ phim mô tả những cái chết do cát lún, khiến phóng viên của tạp chí Slate là Dniel Engbar thậm chí đã lần theo dấu vết những năm có hiện tượng cát lún trong phim. Hồi thập niên 1960, cứ 35 phim lại có một nói về cát lún. Hiện tượng người bị cát nuốt chửng xuất hiện trong mọi thứ, từ Lawrence of Arabia cho tới The Monkees.

Saturday, May 7, 2016

SEX, DRUGS AND MAO ZEDONG TÌNH DỤC, THUỐC PHIỆN VÀ MAO TRẠCH ĐÔNG

SEX, DRUGS AND MAO ZEDONG
TÌNH DỤC, THUỐC PHIỆN VÀ MAO TRẠCH ĐÔNG
By Bruce W. Nelan        Monday, Mar. 09, 1992

Two new books show that Beijing's leaders were more ruthless - and corrupt - than even their enemies imagined

Hai cuốn sách mới cho thấy rằng các nhà lãnh đạo Bắc Kinh là tàn nhẫn hơn - và tha hóa - hơn cả kẻ thù họ tưởng tượng ra.
In Moscow the crimes of Stalin have been reported and officially confirmed for years. The unrepentant Chinese government is still much more secretive and reluctant to provide ammunition for its critics. But two new books — The New Emperors: China in the Era of Mao and Deng by Harrison E. Salisbury (Little, Brown; 544 pages; $24.95) and The Claws of the Dragon: Kang Sheng by John Byron and Robert Pack (Simon & Schuster; 560 pages; $27.50) — indicate that glasnost is coming, inexorably, to Beijing. They provide the most detailed and personal accounts so far of the chaos, cruelty and corruption that Mao Zedong's reign inflicted on the nation.

Ở Mat xcơ va, những tội ác của Stalin đã được báo cáo và xác nhận chính thức từ rất nhiều năm nay. Thế nhưng, chính phủ Trung Quốc – không hề hối tiếc về những gì đã xảy ra, vẫn còn cố gắng giữ bí mật cũng như miễn cưỡng trong việc cung cấp những lí do bào chữa cho những điều thế giới phê phán về họ. Hai cuốn sách “Đế chế mới: Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình” của Harrison E. Salisbury (Little, Brown; 544 trang; $24,95) và cuốn “Móng vuốt  Rồng: Khang Sinh” của John Byron and Robert Pack (Simon & Schuster; 560 trang; $27,50) - chỉ ra rằng chính sách thảo luận cởi mở hơn, chắc chắn sẽ tới với Bắc Kinh. Họ cung cấp những thông tin chi tiết nhất và cá nhân nhất về sự hỗn loạn, sụ tàn bạo và tham nhũng mà chế độ của Mao Trạch Đông đã giáng xuống đất nước Trung Hoa.

Friday, May 6, 2016

TAIWANESE CHEMICAL SPILL THOUGHT TO CAUSE MASS FISH DIE-OFF IN VIETNAM Vụ xả hóa chất của công ty Đài Loan được cho là đã giết chết cá hàng loạt tại Việt Nam

TAIWANESE CHEMICAL SPILL THOUGHT TO CAUSE MASS FISH DIE-OFF IN VIETNAM

Vụ xả hóa chất của công ty Đài Loan được cho là đã giết chết cá hàng loạt tại Việt Nam

David Brown

David Brown
Mongabay Reporting Network
3rd May 2016
Mongabay
3-5-2016

The incident is shaping up as a classic conflict between industrialization and the environment, a catastrophe for tens of thousands of fishermen and their families, and a test of the management skills and political acumen of Vietnam’s new leaders.

Vụ việc đang trở thành một cuộc xung đột giữa công nghiệp hóa và môi trường, một thảm họa cho hàng ngàn vạn ngư dân và gia đình của họ, và một thử nghiệm về kỹ năng quản lý, sự nhạy bén chính trị của các lãnh đạo mới ở Việt Nam.

Vietnam has bet its future on its ability to attract — and learn from — foreign investors. It has a young workforce, low wage rates and a streamlined approval process for investment. Foreign capital has surged into VN in the last few years, much of it bearing the prestigious marques of multinational corporations. 

Việt Nam đặt cược tương lai vào khả năng thu hút – và học hỏi – từ các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam có một lực lượng lao động trẻ, mức lương thấp và một quá trình phê duyệt dễ dãi đối với nhà đầu tư. Vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam gia tăng trong vài năm qua, nhiều công ty trong số đó mang nhãn hiệu của những tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng.

CHINESE COMMUNIST LEADERS DENOUNCE U.S. VALUES BUT SEND CHILDREN TO U.S. COLLEGES Lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc lên án các giá trị Mỹ nhưng gửi con cái học ở các trường Mỹ

CHINESE COMMUNIST LEADERS DENOUNCE U.S. VALUES BUT SEND CHILDREN TO U.S. COLLEGES

Lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc lên án các giá trị Mỹ nhưng gửi con cái học ở các trường Mỹ

Andrew Higgins & Maureen Fan
Andrew Higgins và Maureen Fan
Washington Post, May 19, 2012
Washington Post,  19/5/2012


CAMBRIDGE, Mass. — When scholars gathered at Harvard last month to discuss the political tumult convulsing China’s ruling Communist Party, a demure female undergraduate with a direct stake in the outcome was listening intently from the top row of the lecture hall. She was the daughter of Xi Jinping, China’s vice president and heir apparent for the party’s top job.


CAMBRIDGE, Massachusetts – Khi các môn sinh tụ họp tại trường Harvard hồi tháng trước để thảo luận về sự hỗn loạn chính trị làm rung chuyển Đảng Cộng sản Trung Quốc, một nữ sinh kín đáo, với kết quả ảnh hưởng trực tiếp, đang chăm chú lắng nghe từ hàng ghế trên cùng của giảng đường. Cô chính là con gái của Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trung Quốc, và là người chắc chắn sẽ nắm giữ chức vụ hàng đầu trong đảng.

Wednesday, May 4, 2016

DIATRIBE ON FORMOSA PLASTICS Diễn Văn Lên án Formosa Plastics

DIATRIBE ON FORMOSA PLASTICS
Diễn Văn Lên án Formosa Plastics
Diane Wilson
Diane Wilson, Quỹ Ethecon
Ethecon Foundation
Người dịch: Nguyễn Ngọc Hoa
Systemically and Viciously

Sai phạm có hệ thống và ác ý

Greetings to Ethecon Foundation members, awardees, and honored guests. My name is Diane Wilson and in 2006 I was awarded Ethecon’s first Blue Planet Award. I was extremely honored and pleased at that time to have received the Blue Planet Award that highlighted my environmental work in Texas on behalf of the bays and estuaries along the Gulf of Mexico and the fishing communities who live there and also my work as an antiwar activist.

Xin kính chào các hội viên sáng lập Cơ quan Ethecon, các vị nhận giải thưởng, và quý khách danh dự.  Tôi là Diane Wilson, người được trao tặng Giải thưởng Hành tinh Xanh đầu tiên của Cơ quan Ethecon vào năm 2006.  Tôi đã vô cùng vinh dự và sung sướng khi nhận Giải thưởng Hành tinh Xanh lúc đó, giải thưởng đã nêu lên các hoạt động môi sinh của tôi ở Texas với tư cách đại diện cho các vịnh và cửa sông dọc theo Vịnh Mê-hi-cô và các cộng đồng ngư dân sinh sống ở đó, cũng như hoạt động của tôi trong vai trò tích cực chống chiến tranh.

Monday, May 2, 2016

TRANSPARENCY AND OPEN GOVERNMENT Tính minh bạch và Chính phủ mở

TRANSPARENCY AND OPEN GOVERNMENT

Tính minh bạch và Chính phủ mở

BARACK OBAMA
BARACK OBAMA

My Administration is committed to creating an unprecedented level of openness in Government.  We will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government.


Chính phủ của của tôi cam kết tạo ra một mức độ công khai hành pháp chưa từng . Chúng tôi sẽ làm việc với nhau để đảm bảo sự tin tưởng của công chúng và thiết lập một hệ thống có sự minh bạch, sự tham gia và hợp tác của công chúng. Sự công khai sẽ tăng cường nền dân chủ của chúng ta và phát huy hiệu năng và hiệu quả trong hoạt động hành pháp.