MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, October 29, 2015

Жди меня Константин Симонов, Đợi Anh về Xi-mô-nốp, 1941


Жди меня
Константин Симонов, 1941
Wait for me, So it will be 
Simonov, 1941
to Valentina Serova, 1941
Attends-moi
Simonov, 1941 


DEMOCRACY’S MISSING MEANING Ý nghĩa bị mất của dân chủ

DEMOCRACY’S MISSING MEANING

Ý nghĩa bị mất của dân chủRichard K. Sherwin
Project Syndicate
15 Sep, 2015

Richard K. Sherwin
Project Syndicate
15-9-2015

NEW YORK – The decision to abandon relative peace and prosperity for brutal war and instability may seem irrational. But young people, born and raised in democratic societies, have increasingly been yielding to the appeal of death-dealing groups like the Islamic State, leaving their homes and families to wage jihad in faraway places. Why has democracy lost the allegiance of these restless spirits, and how can it recapture the hearts and minds of others who would follow suit?

NEW YORK – Quyết định từ bỏ hòa bình và thịnh vượng để đến với chiến tranh đẫm máu và bất ổn có vẻ vô lý. Nhưng thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên trong các xã hội dân chủ, đang ngày càng tán dương cho lời kêu gọi của các nhóm ưa giết chóc như Nhà nước Hồi giáo (IS), rời bỏ quê hương và gia đình của mình để gia nhập cuộc thánh chiến ở những miền đất xa xôi. Tại sao dân chủ mất sự trung thành của những tâm hồn hiếu động đó và làm sao có thể lấy lại trái tim và khối óc của những người đang chìm đắm trong tư tưởng đó?

CHINA'S FAKE ISLANDS IN THE SOUTH CHINA SEA: WHAT SHOULD AMERICA DO? Mỹ nên làm gì với những hòn đảo giả mạo của Trung Quốc ở Biển Đông?

CHINA'S FAKE ISLANDS IN THE SOUTH CHINA SEA: WHAT SHOULD AMERICA DO?
Mỹ nên làm gì với những hòn đảo giả mạo của Trung Quốc ở Biển Đông?


James Kraska
National Interest
15-Sept-2015

James Kraska
National Interest
15-09-2015

While China conducts innocent passage around real U.S. islands of Alaska, the U.S. is apparently unable to do so around China’s fake islands in the South China Sea. The transit by Chinese warships in innocent passage through the territorial sea of Attu Island in the Aleutian chain has added an additional wrinkle to U.S. policy in the South China Sea.

Trong khi Trung Quốc đi lại một cách vô hại quanh các đảo thật của Mỹ ở Alaska, Mỹ rõ ràng không thể làm như vậy xung quanh các đảo giả của Trung Quốc ở Biển Đông. Sự qua lại vô hại của tàu chiến Trung Quốc xuyên qua lãnh hải của đảo Attu, trong dãy đảo Aleutian, đã cộng thêm một vết hằn nữa cho chính sách ở Biển Đông của Mỹ.

BEWARE OF CHINA'S "LITTLE BLUE MEN" IN THE SOUTH CHINA SEA Hãy coi chừng “những tên lính áo xanh dương” của Trung Quốc ở Biển Đông

BEWARE OF CHINA'S "LITTLE BLUE MEN" IN THE SOUTH CHINA SEA
Hãy coi chừng “những tên lính áo xanh dương” của Trung Quốc ở Biển ĐôngBy Andrew S. Erickson và Conor M. Kennedy
National Interest
15 Sep 2015

Andrew S. Erickson và Conor M. Kennedy
National Interest
15-09-2015

While Russia has employed “Little Green Men” surreptitiously in Crimea, China uses its own “Little Blue Men” to support Near Seas claims. As the U.S. military operates near Beijing’s artificially-built South China Sea (SCS) features and seeks to prevent Beijing from ejecting foreign claimants from places like Second Thomas Shoal, it may well face surveillance and harassment from China’s maritime militia. Washington and its allies and partners must therefore understand how these irregular forces are commanded and controlled, before they are surprised and stymied by them.

Trong khi Nga đã sử dụng “lính áo xanh lá cây” một cách lén lút ở Crimea, Trung Quốc sử dụng “lính áo xanh dương” của riêng họ để hỗ trợ các tuyên bố trong vùng biển gần. Khi quân đội Mỹ hoạt động gần các thực thể nhân tạo của Bắc Kinh ở Biển Đông và tìm cách ngăn chặn Bắc Kinh mở rộng yêu sách chủ quyền ra nước ngoài đến những nơi như Bãi Cỏ Mây, Hoa Kỳ cũng có thể phải đối mặt với sự giám sát và quấy rối từ lực lượng dân quân biển của Trung Quốc. Do đó, Washington và các đồng minh, đối tác, phải hiểu làm thế nào các lực lượng bán chính quy này được điều khiển và kiểm soát, trước khi bị bất ngờ và bị họ cản trở.