MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, October 17, 2015

IETNAM BETWEEN CHINA AND THE UNITED STATES: THE NEXT BALANCING TEST BECKONS Việt Nam giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ: Phép thử của chiến lược tái cân bằng

VIETNAM BETWEEN CHINA AND THE UNITED STATES: THE NEXT BALANCING TEST BECKONS
Việt Nam giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ: Phép thử của chiến lược tái cân bằngU.S. President Barack Obama meeting with General Secretary of the Vietnamese Communist Party Nguyen Phu Trong earlier this year.
White House Photo
Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đầu năm nay.
White House Photo

By Ngo Di Lan
The Diplomat
October 16, 2015

Ngo Di Lan
The Diplomat
October 16-10-2015

Upcoming visits next month by US and Chinese leaders will test Hanoi’s balancing skills.

Hai chuyến thăm vào tháng tới của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ thử nghiệm khả năng tái cân bằng của Hà Nội.

WHY THE PLA IS A PAPER TIGER Tại sao quân đội Trung Quốc chỉ là con cọp giấy?

WHY THE PLA IS A PAPER TIGER

Tại sao quân đội Trung Quốc chỉ là con cọp giấy?Paul Dibb
THE STRATEGIST
15 Oct 2015
Paul Dibb
THE STRATEGIST
15-10-2015


It’s becoming commonplace to drum up the military threat from China and belittle America’s military capabilities. Much of this commentary reminds me of statements in the mid-1980s that the former Soviet Union was poised to outstrip the US in military power. This isn’t to argue that China is in the final stages of disintegration like the USSR, but it is to assert that the People’s Liberation Army (PLA) demonstrates all the brittleness and paper-thin professionalism of a military that has never fought a modern war and whose much-vaunted military equipment has never been tested in combat.

Hiện đang trở nên phổ biến việc làm ầm ĩ mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc và hạ thấp khả năng quân sự của Mỹ. Phần lớn bình luận này nhắc tôi nhớ tới các báo cáo vào giữa thập niên 1980, rằng Liên Xô cũ đã đang trên đà qua mặt Mỹ về sức mạnh quân sự. Điều này không có ý cho rằng Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối cùng của sự tan rã như Liên Xô, nhưng muốn khẳng định rằng Quân đội Trung Quốc (PLA) để lộ ra toàn bộ tính dễ vở và tính chuyên nghiệp quân sự mỏng như giấy của một quân đội vốn chưa hề tiến hành một cuộc chiến tranh hiện đại và có thiết bị quân sự được ca tụng, chưa hể kiểm nghiệm trong chiến đấu.