MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, June 9, 2015

GETTING CHINA TO PLAY BY THE RULES Thúc đẩy Trung Quốc phải chơi theo quy tắc

GETTING CHINA TO PLAY BY THE RULES

Thúc đẩy Trung Quốc phải chơi theo quy tắc

The show in Singapore produced more than just rhetoric
Màn diễn tại Singapore tạo ra không chỉ lời biện thuyếtAshton Carter lays down the law

Ash Carter, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, đang thiết luật

By David Brown
David Brown
Asia Sentinel, June 5, 2015

Asia Sentinel, 5/6/2015

Hopeful of a rhetorical rumble between the US and China, reporters flocked to cover the 2015 Shangri-La dialogue. Challenged to put things into context in a few short paragraphs that justified their business class flights all the way to Singapore, the journos were inclined to hype the drama.

Hy vọng có màn đấu khẩu ồn ào giữa Mỹ và Trung Quốc, các phóng viên đổ xô đến để đưa tin về Đối thoại Shangri-La năm 2015. Bị thúc bách phải đưa mọi thứ cô đọng trong một vài đoạn văn ngắn để lý giải tình hình Biển Đông, các nhà báo có khuynh hướng thổi phồng vở diễn này.

Preliminaries – well-publicized US overflights of China’s artificial south sea islets, China’s first-ever defense white paper, loosely confrontational talk in Beijing and Honolulu – seemed to promise more verbal fireworks at East Asia’s premier strategic chatfest.

Những điều dạo đầu (việc đã công bố rộng khắp về máy bay Mỹ bay bên trên các đảo nhân tạo của Trung Quốc, sách trắng quốc phòng của Trung Quốc, những nhận xét khá đối đầu ở Bắc Kinh và Honolulu) dường như hứa hẹn sẽ có nhiều màn đấu khẩu nảy lửa ở hội nghị chiến lược hàng đầu của Đông Á.

WILL SOUTH CHINA SEA DISPUTE LEAD TO WORLD WAR? Tranh chấp Biển Đông sẽ làm bùng nổ Thế chiến Thứ ba?

WILL SOUTH CHINA SEA DISPUTE LEAD TO WORLD WAR?

Tranh chấp Biển Đông sẽ làm bùng nổ Thế chiến Thứ ba?
Shen Hua

Shen Hua

VOA, June 03, 2015 10:17 PM

VOA, 03/5/2015 10:17 PMThis photo taken through a window of a military plane shows China's apparent reclamation of Mischief Reef in the Spratly Islands in the South China Sea, May 11, 2015.

Bức ảnh này được chụp qua cửa sổ của một chiếc máy bay quân sự cho thấy rõ ràng  Trung Quốc đang bồi đắp đá Vành Khăn trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, 11 Tháng 5 năm 2015.
Will South China Sea issues trigger a third world war? While American scholars and New York investors are paying close attention to the political, military and economic aspects of the South China Sea conflict, others find the speculation unconvincing.

Vụ tranh chấp ở Biển Đông sẽ gây ra một trận đại chiến thế giới. Đó là một dự báo mà một số người tỏ ý nghi ngờ, trong lúc các học giả Mỹ và những nhà đầu tư ở New York ra sức tìm hiểu những ảnh hưởng chính trị, quân sự và kinh tế của vụ tranh chấp chủ quyền biển đảo này giữa Trung Quốc với các nước vùng Đông Nam Á, một số khác cho rằng dự đoán này không thuyết phục.