MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, June 6, 2015

THE WORLD HAS CHINA WRONG, SAYS TOP PENTAGON ADVISER Cố vấn cấp cao Lầu Năm Góc: Thế giới đang sai lầm khi đánh giá Trung Quốc

THE WORLD HAS CHINA WRONG, SAYS TOP PENTAGON ADVISER

Cố vấn cấp cao Lầu Năm Góc: Thế giới đang sai lầm khi đánh giá Trung Quốc


Navy personnel on board the USS Makin Island look towards the ICC building (C) in Hong Kong on Aug. 20, 2014. Michael Pillsbury, a top adviser to the Pentagon, says the US needs to rethink its analysis on China. (Anthony Wallace/AFP/Getty Images)

Nhân viên hải quân trên tàu USS Makin Island nhìn về phía tòa nhà ICC tại Hồng Kông vào ngày 20/8/2014. Cố vấn cao cấp của Lầu Năm Góc – ông Michael Pillsbury cho biết, Mỹ cần phải xem lại các phân tích về Trung Quốc. (Ảnh: Internet)

By Joshua Philipp,
Epoch Times | November 25, 2014

Joshua Philipp,
Epoch Times | November 25, 2014

Military leaders in China are known for their outlandish plots. Due to the nature of their strange proposals, which are often coupled with highly aggressive undertones, many China experts write their claims off as little more than internal propaganda to rally the Chinese people.

Các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc được biết đến với những âm mưu khó lường. Những đề xuất kỳ lạ trên giọng điệu hung hăng ít nhiều gây khó dễ đối với nhiều chuyên gia về Trung Quốc trong việc nhận diện chiến lược thực sự của Trung Quốc. Đâu là điều Trung Quốc sắp làm và sẽ làm?

CHINA: NO MORE SOFT STANCE IN S. CHINA SEA Bắc Kinh báo hiệu: Không còn hiền lành ở Biển Đông nữa!

CHINA: NO MORE SOFT STANCE IN S. CHINA SEA

Bắc Kinh báo hiệu: Không còn hiền lành ở Biển Đông nữa!


China’s Adm. Sun Jianguo chats with U.S. Defense Secretary Ash Carter at the Shangri-La Dialogue meeting in Singapore this weekend. Adm. Sun said China has exercised ‘enormous restraint’ in the South China Sea. Agence France-Presse/Getty Images
Đô đốc Trung Quốc, ông Tôn Kiến Quốc nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào cuối tuần này. Đô đốc Tôn cho biết, Trung Quốc đã 'kiềm chế hết mức' ở Biển Đông. Ảnh: AFP / Getty Images

by Andrew Browne

Andrew Browne
Wall Street Journal
06/April/2015

Wall Street Journal
06/04/2015

SINGAPORE—The way China looks at the disputes roiling the South China Sea, its forbearance has gone on far too long.

SINGAPORE—Cách Trung Quốc xem các tranh chấp chủ quyền đang sôi động ở Biển Đông, rằng sự nhẫn nại của họ đã đi quá xa.

FACT, FICTION AND THE SOUTH CHINA SEA Tầm quan trọng của bằng chứng: Điều thật, điều bịa và Biển Đông

FACT, FICTION AND THE SOUTH CHINA SEA

Tầm quan trọng của bằng chứng: Điều thật, điều bịa và Biển ĐôngA definitive look at China’s claim to the sea by a noted author and expert

Cái nhìn rạch ròi của một chuyên gia và tác giả nổi tiếng về yêu sách biển của Trung Quốc

Bill Hayton,
Asia Sentinel
May 25, 2015

Bill Hayton,
Asia Sentinel

In just a few weeks, international judges will begin to consider the legality of China’s “U-shaped line” claim in the South China Sea. The venue will be the Permanent Court of Arbitration in The Hague and the court’s first step – during deliberations in July – will be to consider whether it should even consider the case.


Chỉ trong vài tuần nữa, các thẩm phán quốc tế sẽ bắt đầu xem xét tính hợp pháp của yêu sách ‘đường chữ U’ của Trung Quốc (TQ) ở Biển Đông. Nơi diễn ra sẽ là Toà Trọng Tài Thường Trực tại The Hague và bước đầu tiên của tòa – trong thời gian nghị án vào tháng 7 – sẽ là xét xem liệu ngay cả toà [có quyền] xem xét vụ kiện này hay không.