MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, October 29, 2015

Жди меня Константин Симонов, Đợi Anh về Xi-mô-nốp, 1941


Жди меня
Константин Симонов, 1941
Wait for me, So it will be 
Simonov, 1941
to Valentina Serova, 1941
Attends-moi
Simonov, 1941 


DEMOCRACY’S MISSING MEANING Ý nghĩa bị mất của dân chủ

DEMOCRACY’S MISSING MEANING

Ý nghĩa bị mất của dân chủRichard K. Sherwin
Project Syndicate
15 Sep, 2015

Richard K. Sherwin
Project Syndicate
15-9-2015

NEW YORK – The decision to abandon relative peace and prosperity for brutal war and instability may seem irrational. But young people, born and raised in democratic societies, have increasingly been yielding to the appeal of death-dealing groups like the Islamic State, leaving their homes and families to wage jihad in faraway places. Why has democracy lost the allegiance of these restless spirits, and how can it recapture the hearts and minds of others who would follow suit?

NEW YORK – Quyết định từ bỏ hòa bình và thịnh vượng để đến với chiến tranh đẫm máu và bất ổn có vẻ vô lý. Nhưng thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên trong các xã hội dân chủ, đang ngày càng tán dương cho lời kêu gọi của các nhóm ưa giết chóc như Nhà nước Hồi giáo (IS), rời bỏ quê hương và gia đình của mình để gia nhập cuộc thánh chiến ở những miền đất xa xôi. Tại sao dân chủ mất sự trung thành của những tâm hồn hiếu động đó và làm sao có thể lấy lại trái tim và khối óc của những người đang chìm đắm trong tư tưởng đó?

CHINA'S FAKE ISLANDS IN THE SOUTH CHINA SEA: WHAT SHOULD AMERICA DO? Mỹ nên làm gì với những hòn đảo giả mạo của Trung Quốc ở Biển Đông?

CHINA'S FAKE ISLANDS IN THE SOUTH CHINA SEA: WHAT SHOULD AMERICA DO?
Mỹ nên làm gì với những hòn đảo giả mạo của Trung Quốc ở Biển Đông?


James Kraska
National Interest
15-Sept-2015

James Kraska
National Interest
15-09-2015

While China conducts innocent passage around real U.S. islands of Alaska, the U.S. is apparently unable to do so around China’s fake islands in the South China Sea. The transit by Chinese warships in innocent passage through the territorial sea of Attu Island in the Aleutian chain has added an additional wrinkle to U.S. policy in the South China Sea.

Trong khi Trung Quốc đi lại một cách vô hại quanh các đảo thật của Mỹ ở Alaska, Mỹ rõ ràng không thể làm như vậy xung quanh các đảo giả của Trung Quốc ở Biển Đông. Sự qua lại vô hại của tàu chiến Trung Quốc xuyên qua lãnh hải của đảo Attu, trong dãy đảo Aleutian, đã cộng thêm một vết hằn nữa cho chính sách ở Biển Đông của Mỹ.

BEWARE OF CHINA'S "LITTLE BLUE MEN" IN THE SOUTH CHINA SEA Hãy coi chừng “những tên lính áo xanh dương” của Trung Quốc ở Biển Đông

BEWARE OF CHINA'S "LITTLE BLUE MEN" IN THE SOUTH CHINA SEA
Hãy coi chừng “những tên lính áo xanh dương” của Trung Quốc ở Biển ĐôngBy Andrew S. Erickson và Conor M. Kennedy
National Interest
15 Sep 2015

Andrew S. Erickson và Conor M. Kennedy
National Interest
15-09-2015

While Russia has employed “Little Green Men” surreptitiously in Crimea, China uses its own “Little Blue Men” to support Near Seas claims. As the U.S. military operates near Beijing’s artificially-built South China Sea (SCS) features and seeks to prevent Beijing from ejecting foreign claimants from places like Second Thomas Shoal, it may well face surveillance and harassment from China’s maritime militia. Washington and its allies and partners must therefore understand how these irregular forces are commanded and controlled, before they are surprised and stymied by them.

Trong khi Nga đã sử dụng “lính áo xanh lá cây” một cách lén lút ở Crimea, Trung Quốc sử dụng “lính áo xanh dương” của riêng họ để hỗ trợ các tuyên bố trong vùng biển gần. Khi quân đội Mỹ hoạt động gần các thực thể nhân tạo của Bắc Kinh ở Biển Đông và tìm cách ngăn chặn Bắc Kinh mở rộng yêu sách chủ quyền ra nước ngoài đến những nơi như Bãi Cỏ Mây, Hoa Kỳ cũng có thể phải đối mặt với sự giám sát và quấy rối từ lực lượng dân quân biển của Trung Quốc. Do đó, Washington và các đồng minh, đối tác, phải hiểu làm thế nào các lực lượng bán chính quy này được điều khiển và kiểm soát, trước khi bị bất ngờ và bị họ cản trở.

Tuesday, October 20, 2015

HIV 'CAN-OPENER' MOLECULE EXPOSES VIRUS'S MOST VULNERABLE PARTS; WHAT IT MEANS FOR VACCINE DEVELOPMENT Phân tử “Mở lon đồ hộp” HIV bộc lộ bộ phận dễ bị tổn thương nhất của Virus này; Ý nghĩa của nó đối với phát triển vắc xin

HIV 'CAN-OPENER' MOLECULE EXPOSES VIRUS'S MOST VULNERABLE PARTS; WHAT IT MEANS FOR VACCINE DEVELOPMENT

Phân tử “Mở lon đồ hộp” HIV bộc lộ bộ phận dễ bị tổn thương nhất của Virus này; Ý nghĩa của nó đối với phát triển vắc xinThe "can opener" molecule may be our newest defense in the fight against HIV.
Các phân tử “mở lon đồ hộp”  có thể là sự phòng thủ mới nhất của chúng ta  trong cuộc chiến chống lại HIV.
By Dana Dovey @danadovey
Medical daily
May 5, 2015
Dana Dovey @danadovey
Medical daily
May 5, 2015


While testing a recently developed molecule, JP-III-48, on samples from HIV-positive patients, researchers at the University of Montreal in Canada observed something groundbreaking. The molecule had the ability to open up HIV “like a flower.” Although this finding is still in its early stages, the team hopes it may set the foundation for new preventive HIV measures and even possibly a way to eliminate the virus from those already infected.

Trong khi thử nghiệm một phân tử vừa được phát triển gần đây, JP-III-48, trên các mẫu lấy từ bệnh nhân HIV dương tính, các nhà nghiên cứu tại Đại học Montreal ở Canada nhận thấy một điều có tính đột phá. Phân tử này có khả năng mở HIV ra "giống như một bông hoa." Mặc dù phát hiện này vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nhóm nghiên cứu hy vọng nó có thể đặt nền tảng cho các biện pháp dự phòng HIV mới và thậm chí có thể là một cách để loại bỏ virus từ những người đã nhiễm.

Monday, October 19, 2015

CHINA’S GREAT GAME: ROAD TO A NEW EMPIRE Trò chơi lớn của Trung Quốc: Con đường dẫn tới đế quốc mới

CHINA’S GREAT GAME: ROAD TO A NEW EMPIRE

Trò chơi lớn của Trung Quốc: Con đường dẫn tới đế quốc mới

By Charles Clover and Lucy Hornby
Financial Times
12 Oct, 2015

Charles Clover and Lucy Hornby
Financial Times
12-10-2015“The granaries in all the towns are brimming with reserves, and the coffers are full with treasures and gold, worth trillions,” wrote Sima Qian, a Chinese historian living in the 1st century BC. “There is so much money that the ropes used to string coins together rot and break, an innumerable amount. The granaries in the capital overflow and the grain goes bad and cannot be eaten.”

Tư Mã Thiên, một nhà sử học Trung Quốc sống ở thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên đã viết, “Các kho thóc ở tất cả các thị trấn đều đầy ắp, và các hòm gỗ đầy châu báu và vàng bạc, trị giá muôn vạn. Tiền quá nhiều đến nỗi những sợi dây xâu chuỗi những đồng tiền với nhau đã mục nát và đứt đoạn, một số lượng không thể đếm nổi. Các kho thóc ở thủ đô thì đầy tràn đến nỗi trở nên hư thối và không thể ăn được”.

THE IDEAS THAT ORDER CHINA AND AMERICA

THE IDEAS THAT ORDER CHINA AND AMERICA

Những ý tưởng phân chia Mỹ với Trung QuốcWashington believes in universal values and inevitable progress whereas Beijing does not
Washington tin tưởng vào những giá trị phổ quát và sự tiến bộ không thể tránh khỏi, còn Bắc Kinh thì không

Gideon Rachman
Financial Times
Sep 28, 2015
Gideon Rachman
Financial Times
28-9-2015


American and Chinese presidents do not really know how to talk to each other. They are like computers running on different operating systems.” That was the verdict once offered to me by a US official, who has watched many US-China summits from close quarters. So while both sides stress that last week’s meeting between Presidents Xi Jinping and Barack Obama was constructive, I have my doubts. For China and America have profoundly different ways of looking at the world. I see five big contrasts.
“Tổng thống Mỹ và chủ tịch Trung Quốc thực sự không biết nói chuyện với nhau như thế nào. Họ giống như máy tính chạy trên các hệ điều hành khác nhau”. Đó là lời phán mà một quan chức Mỹ từng quan sát rất nhiều hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung ở vị trí gần, đã có lần nói với tôi. Vì vậy, dù cả hai bên nhấn mạnh rằng cuộc họp tuần trước giữa Tập Cận Bình và Barack Obama có tính xây dựng, tôi vẫn có nhiều nghi ngờ. Do Trung Quốc và Mỹ đều có những cách nhìn về thế giới khác nhau quá xa, tôi thấy có năm điều tương phản lớn.

VIETNAM’S BOOK PEOPLE A new exodus is taking place from Vietnam. Tị nạn giáo dục: Một làn sóng di dân mới đang thoát khỏi Việt Nam

VIETNAM’S BOOK PEOPLE
A new exodus is taking place from Vietnam.

Tị nạn giáo dục: Một làn sóng di dân mới đang thoát khỏi Việt NamVietnam National Economics University
Trường ĐH Kinh tế-ĐHQG


By Kris Hartley
The Diplomat
October 04, 2015

Kris Hartley
The Diplomat
04-10-2015

More than two decades after the emigration of Vietnam’s “boat people” reached its apex, a new exodus is underway. Increasing numbers of university-aged Vietnamese students are pursuing degrees abroad. These new emigrants – who can perhaps be termed “Book People” – see high value in degrees from American, British, and Australian schools. Further, many remain in their host countries after graduation, attracted by high paying jobs matching their skill sets. Two factors can reverse this loss of talent: growth in domestically owned high-value-added industries and continued improvement of domestic universities. These strategies could also be a roadmap for the many countries facing similar emigration challenges.

Hơn hai thập niên sau cuộc di cư của “thuyền nhân” Việt Nam đạt mức cao nhất, một cuộc di cư mới lại đang diễn ra. Ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam ở độ tuổi đại học đang tìm kiếm bằng cấp ở nước ngoài. Những di dân mới – có thể được gọi là “book people” – nhận biết giá trị cao của bằng cấp từ trường học ở Mỹ, Anh và Úc. Hơn nữa, nhiều người đã ở lại các nước mà họ theo học sau khi tốt nghiệp, do bị thu hút bởi các công việc lương cao, phù hợp với năng khiếu của họ. Có hai phương cách có thể đảo ngược tình trạng chảy máu tài năng này: sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp quốc nội có giá trị gia tăng cao và tiếp tục cải thiện các trường đại học quốc nội. Hai chiến lược này cũng có thể là lộ trình cho những nước đang phải đối mặt với những thách thức về di dân tương tự.

THE TRANS-PACIFIC FREE-TRADE CHARADE Chiêu Bài của TPP

THE TRANS-PACIFIC FREE-TRADE CHARADE

Chiêu Bài của TPPBy Joseph E. Stiglitz & Adam S. Hersch
Project Syndicate
2-Oct-2015

Joseph E. Stiglitz & Adam S. Hersch
Project Syndicate
2-10-2015

NEW YORK – As negotiators and ministers from the United States and 11 other Pacific Rim countries meet in Atlanta in an effort to finalize the details of the sweeping new Trans-Pacific Partnership (TPP), some sober analysis is warranted. The biggest regional trade and investment agreement in history is not what it seems.

NEW YORK – Khi các nhà đàm phán và các bộ trưởng của Hoa Kỳ và 11 quốc gia khác trong Vành Đai Thái Bình Dương họp tại Atlanta để nỗ lực đúc kết các chi tiết nhằm đổi mới Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP), có một số phân tích nghiêm chỉnh đã cảnh báo là hiệp định mậu dịch và đầu tư khu vực lớn nhất trong lịch sử không phải là những gì như nó thể hiện.

WHICH WAY FOR US FOREIGN POLICY?

Đâu Là Phương Sách Đối Ngoại Cho Hoa Kỳ?by Joseph S. Nye
Project Syndicate
Joseph S. Nye
Project Syndicate
12-10-2015
BANGALORE – When US President Barack Obama recently spoke at the United Nations about countering the Islamic State, many of his critics complained that he put too much emphasis on diplomacy and not enough on the use of force. Comparisons were made with Russian President Vladimir Putin’s military intervention in Syria’s civil war; and, with the US presidential election campaign shifting into high gear, some Republican candidates accused Obama of isolationism.

Gần đây, khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã phát biểu tại Liên Hiệp Quốc về việc chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS), có những người chỉ trích ông phàn nàn rằng ông đặt trọng tâm về ngoại giao và ít thiên về việc sử dụng vũ lực. Khi đem so sánh với sự can thiệp quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc nội chiến tại Syria; và so với chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ đang tăng tốc, một vài ứng cử viên của đảng Cộng hòa đã cáo buộc Obama là theo chủ trương cô lập.

Saturday, October 17, 2015

IETNAM BETWEEN CHINA AND THE UNITED STATES: THE NEXT BALANCING TEST BECKONS Việt Nam giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ: Phép thử của chiến lược tái cân bằng

VIETNAM BETWEEN CHINA AND THE UNITED STATES: THE NEXT BALANCING TEST BECKONS
Việt Nam giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ: Phép thử của chiến lược tái cân bằngU.S. President Barack Obama meeting with General Secretary of the Vietnamese Communist Party Nguyen Phu Trong earlier this year.
White House Photo
Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đầu năm nay.
White House Photo

By Ngo Di Lan
The Diplomat
October 16, 2015

Ngo Di Lan
The Diplomat
October 16-10-2015

Upcoming visits next month by US and Chinese leaders will test Hanoi’s balancing skills.

Hai chuyến thăm vào tháng tới của lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ thử nghiệm khả năng tái cân bằng của Hà Nội.

WHY THE PLA IS A PAPER TIGER Tại sao quân đội Trung Quốc chỉ là con cọp giấy?

WHY THE PLA IS A PAPER TIGER

Tại sao quân đội Trung Quốc chỉ là con cọp giấy?Paul Dibb
THE STRATEGIST
15 Oct 2015
Paul Dibb
THE STRATEGIST
15-10-2015


It’s becoming commonplace to drum up the military threat from China and belittle America’s military capabilities. Much of this commentary reminds me of statements in the mid-1980s that the former Soviet Union was poised to outstrip the US in military power. This isn’t to argue that China is in the final stages of disintegration like the USSR, but it is to assert that the People’s Liberation Army (PLA) demonstrates all the brittleness and paper-thin professionalism of a military that has never fought a modern war and whose much-vaunted military equipment has never been tested in combat.

Hiện đang trở nên phổ biến việc làm ầm ĩ mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc và hạ thấp khả năng quân sự của Mỹ. Phần lớn bình luận này nhắc tôi nhớ tới các báo cáo vào giữa thập niên 1980, rằng Liên Xô cũ đã đang trên đà qua mặt Mỹ về sức mạnh quân sự. Điều này không có ý cho rằng Trung Quốc đang trong giai đoạn cuối cùng của sự tan rã như Liên Xô, nhưng muốn khẳng định rằng Quân đội Trung Quốc (PLA) để lộ ra toàn bộ tính dễ vở và tính chuyên nghiệp quân sự mỏng như giấy của một quân đội vốn chưa hề tiến hành một cuộc chiến tranh hiện đại và có thiết bị quân sự được ca tụng, chưa hể kiểm nghiệm trong chiến đấu.