MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, January 19, 2014

China Tries to Harness North Korea TRUNG QUỐC TÌM CÁCH KÌM CƯƠNGTRIỀU TIÊN


Smiles around
Mĩm cười bên nhau

China Tries to Harness North Korea

TRUNG QUỐC TÌM CÁCH  KÌM CƯƠNGTRIỀU TIÊN

Asia Sentinel
12 DECEMBER 2013
Asia Sentinel
12/12/2013

New report by international peace foundation says Beijing seeks to control its neighbor
Báo cáo mới của Quỹ hòa bình quốc tế nói rằng Bắc Kinh đang tìm cách kiểm soát người láng giềng


China has been playing a careful and relatively sophisticated strategic game with its unruly ally North Korea, attempting to harness Pyongyang’s determination to expand its nuclear capability while at the same time expanding its economic relations at an unprecedented pace, according to a new analysis by the Stockholm International Peace Research Institute.

Báo cáo phân tích của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết Trung Quốc đang chơi một trò chơi chiến lược tương đối phức tạp và thận trọng với đồng minh ngang bướng Triều Tiên của họ. Trung Quốc nỗ lực kiềm chế quyết tâm của Bình Nhưỡng tăng cường năng lực hạt nhân của họ trong khi mở rộng các mối quan hệ kinh tế của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng với một tốc độ chưa từng có tiền lệ.

Why the suddenly aggressive behavior by China? Sao đột nhiên Trung Quốc lại hành xử hung hăng?


Chinese President Xi Jinping inspects a guard of honor outside the Great Hall of the People in Beijing. (Andy Wong / Associated Press / August 26, 2013)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. (Andy Wong / AP / 26 tháng 8 năm 2013)

Why the suddenly aggressive behavior by China?
Sao đột nhiên Trung Quốc lại hành xử hung hăng?

Beijing is shedding its low profile — and causing regional waves.
Bắc Kinh đang bỏ việc giấu mình và gây ra sóng gió trong khu vực

By Gary Schmitt
LA Times
January 10, 2014
Gary Schmitt
LA Times
10/1/2014

It would be difficult to believe that China's leaders didn't expect a negative reaction from its neighbors and the United States when it announced the creation of an expansive air defense identification zone over the East China Sea in late November. But that raises the question of why those leaders are behaving the way they are when China has so many domestic problems that need urgent attention, and when China's continued growth and ability to deal with those problems depends on a stable international order. Why pick fights now?

Khó mà tin rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc (TQ) không dự định phản ứng tiêu cực từ các nước láng giềng và Hoa Kỳ khi tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không quá rộng trên biển Hoa Đông cuối tháng 11. Nhưng điều đó nẩy ra câu hỏi tại sao các lãnh đạo này lại hành xử theo cách như vậy khi mà Trung Quốc có quá nhiều vấn đề trong nước cần quan tâm cấp bách, và khi mà sự tăng trưởng tiếp tục và khả năng TQ đối phó với những vấn đề đó phụ thuộc vào một trật tự quốc tế ổn định. Sao lại chọn đấu đá giờ này?

Adorable toddler and his 'puppy brother' Theo who nap together every day Bé đáng yêu và "em trai cún con” của mình Theo ngủ trưa cùng nhau mỗi ngày

Adorable toddler and his 'puppy brother' Theo who nap together every day
Bé đáng yêu và "em trai cún con” của mình Theo ngủ trưa cùng nhau mỗi ngày


By ASHLEY COLLMAN
ASHLEY COLLMAN
The daily mail
16 November 2013
The daily mail
16/11/2013


Growing boys need their naps, no matter if they're human or canine.

Những bé trai đang lớn cần giấc ngủ trưa, bất chấp là người hay cún.
When Jessica Shyba and her husband got their three small children a dog this month, they decided to crate train the 7-week-old mixed breed.
But after the first night of whining, Mrs Shyba decided she couldn't bear to let the puppy named Theo sleep alone again.
And that applies to nap time as well. Every day after her son Beau is put down for his afternoon nap, his 'puppy brother' jumps up on the bed to cuddle up and catch a few z's as well.
Mrs Shyba recently wrote about the daily ritual on her blog, including some unbearably adorable photos.

Khi Jessica Shyba và chồng  kiếm cho ba đứa con nhỏ của họ một con cún vào tháng này, họ quyết định rèn chú cún giống lai 7 tuần tuổi này sống trong một cái thùng.
Nhưng sau đêm đầu tiên nó rên rỉ, bà Shyba quyết định không thể chịu đựng để cho con cún có tên là Theo ngủ một mình một lần nữa.
Và điều này cũng áp dụng cả cho giấc ngủ trưa nữa. Mỗi ngày sau khi cậu con trai Beau được cho ngủ trưa, " em trai cún con” của nó nhảy lên trên giường để ôm anh và cùng ngủ một lúc.
Bà Shyba gần đây đã viết về những công việc hàng ngày trên blog của mình, gồm cả một số hình ảnh đáng yêu hết sức.Rice farming in Vietnam: Against the grain Trồng lúa ở Việt Nam: lúa lổ là lỗ

Rice farming in Vietnam: Against the grain
Trồng lúa ở Việt Nam: lúa lổ là lỗ

TheEconomist
Jan 18th 2014
TheEconomist
18.1.2014
Vietnam’s farmers are growing a crop that no longer pays its way

Người nông dân Việt Nam đang canh tác thứ cây trồng không còn mang lại lợi nhuận

HANOI AND CHAU DOC
THE prospect from Sam mountain, a rocky outcrop in southern Vietnam’s Mekong delta, is timeless. Paddy fields shine emerald. Irrigation canals reflect the sunlight like mirrors. Three times a year, farmers in surrounding towns put on their rubber boots and plant rice seedlings in the deep soil. A few months later they sell their sacks of grain to traders, who bring it to riverside mills for processing. In its essence, this activity is timeless, too.

HANOI AND CHAU DOC
Tiềm năng của núi Sam (một ngọn núi ở đồng bằng sông Cửu Long) quả là vô hạn định. Những cánh đồng lúa xanh rờn. Những con kênh tưới tiêu lấp loáng ánh mặt trời. Cứ mỗi năm ba lần, những người nông dân ở các thị tứ xung quanh lại mang ủng cao su cấy lúa trên những thửa ruộng thấp trũng. Vài tháng sau, họ lại bán các bao tải lúa cho tư thương, những người sẽ mang đến các nhà máy ven sông để xay xát. Về cơ bản, hoạt động này cũng diễn ra vô hạn định.

Why China Can’t Pick Good Leaders Vì sao Trung Quốc không thể chọn được lãnh đạo tài giỏi?

Why China Can’t Pick Good Leaders

Vì sao Trung Quốc không thể chọn được lãnh đạo tài giỏi?China’s next generation of leaders are expected to be chosen later this year. But factional strength and patronage may well trump talent.
Thế hệ kế tiếp các nhà lãnh đạo của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ được lựa chọn vào cuối năm nay. Nhưng sức mạnh phe phái và bảo trợ có thể đè bẹp tài năng.


By Minxin Pei
The Diplomat
June 28, 2012
Minxin Pei
The Diplomat
28/6/2012


As China’s top leaders get ready for their summer retreat in Beidaihe, the exclusive beach resort  225 kilometers north of Beijing, the rest of the world remains in the dark about the jockeying for power inside the world’s largest ruling party. By convention, the appointments for the party’s top positions are usually finalized when Chinese leaders escape the oppressive summer heat, pollution, and humidity engulfing Beijing to swim and relax toward the end of July in Beidaihe, known for its cool weather and clean air.

Khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc sẵn sàng cho việc rút lui vào mùa hè này ở Beidaihe, một khu nghỉ mát riêng biệt có bãi biển, khoảng 225 km về phía bắc của Bắc Kinh, các nước còn lại trên thế giới vẫn mù tịt về việc tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền lớn nhất thế giới. Theo quy ước, việc bổ nhiệm các vị trí hàng đầu của đảng thường hoàn tất khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc thoát khỏi cái nóng ngột ngạt của mùa hè, sự ô nhiễm, và ẩm ướt nhấn chìm Bắc Kinh, để bơi lội và thư giãn ở Beidaihe vào cuối tháng 7, một nơi được biết đến với khí hậu mát mẻ và không khí trong lành.

blueprint for reform: The Xi manifesto KẾ HOẠCH CẢI CÁCH: TUYÊN NGÔN CỦA CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH

A blueprint for reform: The Xi manifesto
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH: TUYÊN NGÔN CỦA CHỦ TỊCH TẬP CẬN BÌNH


China’s president unveils the most striking plans for reform in two decades. They mix unusual boldness with some characteristic caution
Chủ tịch Trung Quốc công bố những kế hoạch cải cách ấn tượng nhất trong 2 thập kỷ. Chúng kết hợp sự táo bạo khác thường và một số điềm thận trọng đặc trưng.

The Economist
Nov 23rd 2013
Tạp chí The Economist
23/11/2013


NOT since Mao Zedong came to power in 1949 has a Chinese leader been so quick to unveil such a wide-ranging blueprint for change. Even Deng Xiaoping, after taking over in 1978, was slow to reveal his hand. President Xi Jinping, in a 22,000-character document released on November 15th, has pledged sweeping reforms. These range from a relaxation of the country’s strict one-child policy and the abolition of labour camps to the scrapping of controls over interest rates. But rarely has a leader faced such a challenge to his plans.


Kể từ khi Mao Trạch Đông lên nắm quyền vào năm 1949, chưa bao giờ có vị lãnh đạo Trung Quốc nào nhanh chóng công bố một kế hoạch thay đổi trên phạm vi rộng như thế. Ngay cả Đặng Tiều Bình, sau khi lên tiếp quản năm 1978, cũng dần dần mới tiết lộ ý định của mình. Chủ tịch Tập Cận Bình, trong một văn kiện dài 22.000 chữ công bố vào ngày 15/11/2013, đã hứa hẹn những cải cách sâu rộng, từ nới lòng chính sách một con nghiêm khắc của nước này và xóa bỏ các trại cải tạo lao động cho đến bãi bỏ các biện pháp kiểm soát lãi suất. Nhưng hiếm khi nào một nhà lãnh đạo phải đối mặt với một thách thức như vậy đối với các kế hoạch của mình.