MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, December 9, 2013

NHÂN DÂN PEOPLE

NHÂN DÂN

PEOPLE

Thơ Nguyễn Trọng Tạo
23.10.2012

by Nguyễn Trọng Tạo
Oct. 10th 2012


Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!

Rulers can be replaced, but can’t the people
National name can be changed, but the Fatherland is irreplaceable
Yet an unbelievable truth is starkly true
That irremovable corrupt rulers is a twinge issue


Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô

Rulers have become devils to grab people’s lands
While octopus arms are depriving us of our sea and islands
The East Sea is vomiting blood in our dream
And victims-of-injustice’s souls drifting to the seat of the regime

Những oan hồn chỉ còn bộ xương khô
Đi lũ lượt, đi tràn ra đại lộ
Những oan hồn vỡ đầu gãy cổ
Ôm lá cờ rách nát vẫn còn đi

The souls with their bare skeletons
Swarming in the streets to see no resolutions
The souls with broken necks and skulls
Holding tattered and worn flags advancing like gulls

Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời

Passing barriers, passing obstacles in many a line
Overcoming nights, hurricanes, rain or sunshine
Souls of oppressed victims brave all challenge and strife
To go and reclaim their beliefs and their life

Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.

To reclaim rulers of integrity that have died a long time ago
To reclaim the sunlight for everything to regenerate and grow
I wake up to find my face bathes in tears
These salty tears are from people’s shares

Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu!…

Those rulers without subjects reigning high in the sky
Are they aware that I am here to cry?
A billion ones like me here why don’t you see?
Because I am human you are insects, actually.


Translated by Thiếu KhanhNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn