MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, February 28, 2013

Định mệnh Destiny

Định mệnh

Destiny

Hà Văn Thịnh,
Khoa Sử – Đại học Huế

by Ha Van Thinh,
Department of History - Hue University

Truyền thuyết kể
Gióng đánh giặc khi mới lên ba

Legend has it that
Saint Giong fought the invaders at the age of only three.

Có dân tộc nào nhọc nhằn hơn thế?

Is there a people in the world suffering as much hardship as ours?

Có nơi đâu
Lịch sử ngập chìm dâu bể

Are there any places like this
Where history is submerged in blood and tears?
Ba nghìn năm chưa hết giặc trước hiên nhà?

The three thousand years have gone with none seeing no invaders
Looming at the gate to our home?

Định mệnh thét gào lịch sử bão giông

The nation’s fate screamed during the storms of its history.

Ta giữ nước nhiều gấp bội phần
Thời gian dựng nước

Much more time has been spent defending
The country than its building.

Cho mãi đến hôm nay vẫn chưa thể nào có được
Bởi hạnh phúc
Cũng trông chừng sau, trước
“Nửa cái hôn phải tỉnh thức ngó quân thù”*

Not until today has happiness really come.
For a mere reason:
“When you are going close your eyes to make a kiss
You must keep one open towards the enemy" *

Lịch sử nhắc hoài câu chuyện Mẹ Âu Cơ
Sao ta phải lên rừng, xuống biển?

History keeps reminding us of the story of Mother Au Co.
Why has our people had to go West and East?

Kẻ cướp trên núi cao, dưới sóng ngầm hung hiểm
Bao năm thâm độc rình mò…
Chúng muốn ta quỳ – mỏi gối xin, cho

Cause there have been bandits
In the mountains, and pirates at sea,
Keeping on hatching their malignant plots,
That want us to kneel and plead for mercy, a lot.

Để Hoàng Sa, Trường Sa máu cuộn cùng nước mắt
Để nỗi đau hóa lặng câm giữa hai hàm răng nghiến chặt
Để xa xót tủi hờn nhức mãi tâm can…
But Hoang Sa and Truong Sa** are our blood and flesh.
Our tears stop shedding and grieves deaden when we clench our teeth,
Anger rising, and remaining there deep in our hearts.

Không!
Lịch sử nói rằng sóng nước Bạch Đằng Giang
Rừng Chi Lăng, cửa Chương Dương, Hàm Tử…

No!
History says that the waves of Bach Dang River,
Chi Lang forests, Chuong Duong estuary, and Ham Tu gate

Xác giặc chất chồng, bạo tàn mục rữa
Việt Nam ơi, không nhát sợ bao giờ!

Are those places where the enemy’s dead bodies decayed with their rotten brutality
Never be afraid, Vietnam!

Chúng nói rằng có cốt khư** người Trung Quốc ở Hoàng Sa
Sao không đến gò Đống Đa để bới thêm, nhiều lắm?

They claim that there are remains of the past Chinese people in Hoang Sa
Why don’t they come to Dong Da for much more, too much?

Thanh Triều ư? Bụi ác tàn ngàn dặm
Bão Tây Sơn quét sạch, một tuần!

Qing Dynasty? Evil dust coming from thousands of miles
Was swept away by the Tay Son storm, in a week!

Định mệnh nhắc ta rằng Đất Việt gian truân
Nhưng chữ S chẳng thể nào gục gãy

Destiny reminds  us Vietnam  is the country of sufferings
But this S-shaped land is unbreakable, indeed.

Người trước ngã, người sau đứng dậy
Cối Kê ư? “Hoan Diễn do tồn”.

As one man killed, another stand up in place.
Still so fresh are lessons from Coi Ke and Hoan Dien battles that the enemy should keep in mind.

Lịch sử dạy ta rằng đảo, sóng Biển Đông
Là máu thịt của giang sơn tổ quốc
Là một nửa của hồn thiêng Đất – Nước
Chẳng thể đem cho, đem bán vật vờ!

History teaches us that islands and waves of the sea of Bien Dong
Are the blood and flesh of our Fatherland
Being half of the National Soul
That cannot be either given or sold!

Ta hiểu cuộc đời không phải giấc mơ
Nên trang sách phải tựa mình bên giá súng
Định mệnh bắt đầu bằng linh danh Phù Đổng
Tuổi thơ giữ nước quên mình

Understanding that life is not just a dream,
The pages of our book are read while we’re holding the weapons.
Our destiny began with the Heavenly King of Phu Dong
whose childhood was sacrificed for defending the motherland.

Định mệnh cảnh báo rằng
Nhẹ dạ Mỵ Châu ơi
Một phút buông trôi
Ngàn năm không xóa nổi

Our destiny warns that
Overconfident My Chau
In a minute of lost precaution
Left her wrong doings unable to be erased
From thousands of years of history to date.

“Tình” Ải Bắc
Là khôn lường gian dối
Lông ngỗng bay
Trắng bợt chữ “NGỜ”?
"Love" from the North
Is a mere fraud, incalculable
Even when flying white goose feathers
Fell onto the ground in the shape of the word “suspicion”?

Định mệnh nhắc em rằng
Xin hãy đừng quên
Sống với nguy nan
Là bổn phận của muôn vàn con dân Việt

Destiny reminds you
Of unforgettable rule:
Living with dangers and taking cautions, too
Is the way of dutiful life of the multitude of Vietnamese people, who
Know that “caution is the parent of safety.”

Đất nước hôm nay được sinh thành từ da diết:
Thà làm ma nước Nam!
Thà cả Trường Sơn cháy hết!
Chẳng cam tâm quỳ xuống,  chẳng bao giờ(!)
Today’s country was born and grew up with these words
From our long-sighted ancestors:
I would rather be the devil of the Southern Nation
Than the Emperor of the Northern Kingdom!
We would rather the Truong Son range be burned up
Than live kneeling as a pleased slave.
No way!
* Thơ Chế Lan Viên
** Tàn tích xương người chết
* from poetry by Che Lan Vien
**Hoang Sa, Truong Sa are the Paracel and Spratly islands


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn