MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, February 6, 2013

Failed Land Justice in Vietnam Công lý thất bại trong việc giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam
Failed Land Justice in Vietnam           


Công lý thất bại trong việc giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam

by David Brown  
Asia Sentinel
Tuesday, 05 February 2013
David Brown
Asia Sentinel
06-02-2013


Grievances mount over land tenure laws and little has been resolved

Đau khổ chồng chất với luật quyền sử dụng đất và ít đã được giải quyết
In Vietnam, the "land problem" has many guises.

For farmers, it's a question of the right to work one's land with the confidence that it will not be taken away except by due process and at a fair price. For developers, it's a matter of gaining control of real estate on which they can build housing estates, industrial zones, highways or golf courses. For the Vietnamese state, it is a problem that has clogged the courts. corrupted officials and stunted growth. And for the Communist Party, it’s a major challenge as the failure to manage land issues equitably and effectively erodes public patience with its monopoly of power.

Ở Việt Nam “vấn đề đất đai” có nhiều bộ mặt.

Đối với nông dân, vấn đề là quyền được canh tác trên mảnh đất của mình với niềm tin rằng đất đai sẽ không bị thu hồi, ngoại trừ đúng thủ tục và được đền bù với giá cả hợp lý. Đối với các nhà thầu công trình, vấn đề là nắm được quyền kiểm soát bất động sản để xây dựng nhà ở biệt thự, khu công nghiệp, đường cao tốc hay sân gôn. Đối với nhà nước Việt Nam, đó là một vấn đề làm cản trở tòa án, làm hư hỏng quan chức, và làm chậm sự phát triển. Và đối với Đảng Cộng sản, không quản lý được vấn đề đất đai một cách công bằng và hiệu quả sẽ hủy hoại sự kiên nhẫn của công chúng đối với sự độc quyền [lãnh đạo] của họ.

A year ago, a confrontation between a desperate family of fish farmers and several hundred gendarmes riveted the attention of the nation. Assessing the meaning of the "Tien Lang incident," commentators called the inability - or failure - of the central government to stop local officials from manipulating the land tenure regime for their profit and farmers' ruin "a life or death question for the regime."

Năm ngoái, một cuộc đối đầu giữa một gia đình nông dân nuôi cá tuyệt vọng với hàng trăm công an, tập trung sự chú ý trên cả nước. Đánh giá ý nghĩa của “sự kiện Tiên Lãng,” nhiều nhà bình luận coi sự bất lực — hay sự thất bại — của chính quyền trung ương trong việc ngăn chặn các quan chức địa phương thao túng chế độ sở hữu đất đai vì lợi lộc của họ, phá hoại nông dân, là “vấn đề sống còn của chế độ”.

At the time, Party Secretary-General Nguyen Phu Trong and Prime Minister Nguyen Tan Dung acknowledged fundamental problems in Vietnam's Land Law. It was announced that the Politburo and Government had resolved to revise the law thoroughly. Drafting work was well underway by the middle of 2012, but not before an incident on the outskirts of the capital cast doubt on the sincerity of the regime's resolve.

Lúc đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận có nhiều vấn đề cần chấn chỉnh trong Luật Đất đai. Được thông báo rằng Bộ Chính trị và Chính phủ quyết tâm sửa đổi luật pháp triệt để. Công việc soạn thảo đã được triển khai vào giữa năm 2012, nhưng sau một sự kiện xung đột ở vùng ngoại ô thủ đô đã tạo ra mối nghi ngờ về sự chân thành đối với quyết tâm đó của chế độ.
Prime Minister Dung had chastised Haiphong City authorities in February 2012 for unleashing police and militia to seize Dang Van Vuon's fish farm at Tien Lang. Was Dung also dismayed when the provincial government of Hai Duong province deployed 1000 policemen last April 24 to evict a few hundred spade-wielding farmers from fields and orchards on the site of "EcoPark," a new garden suburb southeast of Hanoi? Apparently not.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghiêm khắc phê phán Chính quyền Thành phố Hải Phòng hồi tháng 2 năm 2012 vì đã cho công an và lực lượng dân phòng cưỡng chế đầm cá của ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng. Liệu ông Dũng có thất vọng hay không khi chính quyền tỉnh Hưng Yên triển khai 1.000 công an hôm 24 tháng 4 vừa qua, đuổi vài trăm nông dân cầm xẻng khỏi các thửa ruộng và vườn cây tại công trường “Ecopark,” một khu đất vườn phía đông nam Hà Nội? Có thể là không.

The master plan for the quarter-billion dollar project in Hung Yen province's Van Giang district shows an attractive mix of villas and high rise buildings spread over a well-watered, heavily planted 500 hectare site, 20,000 units in all. Its builders may well achieve the "perfect harmony of humans and nature" their promotional literature foresees, for the rich alluvial soils of this portion of the Red River Delta have been yielding bumper crops for at least a thousand years.
Kế hoạch tổng thể cho dự án 250 triệu đô la này ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên cho thấy một sự pha trộn hấp dẫn các biệt thự với các tòa nhà cao tầng trải rộng trên một khu đất 500 ha trồng nhiều cây xanh, kênh nước, gồm 20 ngàn căn hộ tổng cộng. Các nhà thầu xây dựng có thể đạt được “sự hòa hợp hoàn hảo giữa con người và thiên nhiên” như hứa hẹn trong tài liệu quảng cáo, vì đất giàu phù sa ở vùng này đã cho thu hoạch nông nghiệp cao, ít nhất cả ngàn năm nay.

"Clearing the land" is the core challenge of property development in Vietnam. For the Ecopark project, 3,900 farm families, residents of three villages, had to be persuaded to give up their prosperous farms and move elsewhere. Project developers made Hung Yen province an offer: you deliver us the land, and we'll build you a 21 kilometer highway. The provincial authorities agreed, but ran into local resistance. By the spring of 2012, delays in land clearance had already put EcoPark two years behind schedule. And, though only 20 percent of the families reportedly had not come to terms, the holdouts were determined to stand their ground.

“Giải toả đất” là thách thức cốt lõi của việc phát triển bất động sản ở Việt Nam. Đối với dự án Ecopark, 3.900 gia đình nông dân, cư dân của ba ngôi làng, phải được thuyết phục từ bỏ mảnh ruộng màu mỡ của họ và định cư ở nơi khác. Các nhà thầu dự án đề xuất với tỉnh Hưng Yên: giao đất cho chúng tôi và chúng tôi sẽ xây dựng một con đường dài 21 km. Chính quyền tỉnh đồng ý, nhưng gặp phải sự phản kháng của địa phương. Đến mùa xuân năm 2012, sự chậm trễ trong giải phóng mặt bằng đã làm dự án Ecopark chậm hơn hai năm so với kế hoạch. Và, mặc dù chỉ có 20% hộ gia đình đã không chấp nhận các khoản đền bù, những người phản kháng đã quyết tâm giữ vững lập trường của mình.

A number of things troubled the holdouts. First and foremost, they were offered about $6.30 per square meter, much less than they believed their land was worth either relative to its productivity or rezoned as the site of villas and high-rise flats that are being marketed for $1000 or more per square meter. Further, seeing no sign of promised service sector jobs and having little prospect of finding other farmable land nearby, they entertained grave doubts about their future. As one told a reporter, "Our village has 8000 people. Half are too old to work, OK, but how will the other 4000 earn a living? Already after giving up rights to their land, too many have no work. Already they just hang around the village. What have they got to do now?"


Vài điều đã gây ra sự lo lắng cho những người phản kháng. Trước hết, họ bị ép giao đất với giá 138.000 đồng cho mỗi mét vuông, thấp hơn rất nhiều so với giá trị thật, dù là đất nông nghiệp màu mỡ sản xuất hay là địa điểm xây dựng biệt thự sang trọng. Hơn nữa, vì không thấy có cơ hội nhận được nhận công việc tốt hoặc nhận đất canh tác ở gần nhà như đã được hứa hẹn, họ cảm thấy tương lai quá mù mịt. Một người đã nói với nhà báo: “xã chúng tôi có 8.000 người, một nửa thì quá già không làm việc được, chấp nhận đi, nhưng còn 4.000 người kia sẽ kiếm sống ra sao? Sau khi từ bỏ quyền sở hữu đất đai của mình, đã có quá nhiều người không có việc làm. Họ chỉ lẩn quẩn trong làng. Họ phải làm gì bây giờ?”

Local officials were exasperated, too. On May 2, when reports of the confrontation surfaced on Facebook and started to attract national attention, a senior provincial official explained that "this matter… has roused opposition inside and outside the country. The on-the-spot reports are distorted, illustrated by phony video clips that slander and smear the authorities." The EcoPark development, the official explained, has been carried out "strictly according to law, with a good system of compensation, and will spur the development of the province." We've been trying to clear this land for eight years, he added, but "people kept filing complaints, holding big meetings, inciting, obstructing, refusing to cooperate, so that things got complicated."


Các quan chức địa phương cũng rất tức giận. Ngày 2 tháng 5, nhiều tin tức về sự đối đầu này đã được đưa lên Facebook, bắt đầu thu hút sự chú ý của cả nước, một quan chức cấp cao của tỉnh giải thích rằng: “Vụ việc nầy có sự móc nối các phần tử chống đối trong và ngoài nước. Các thông tin được tường thuật tại chỗ, từng giờ để xuyên tạc, dàn dựng các video clip giả nhằm vu khống, bôi nhọ chính quyền”. Cũng theo quan chức này, dự án khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang (Ecopark) có trình bày “thủ tục đúng pháp lý, cơ chế đền bù tốt, tạo đà phát triển cho tỉnh. Song qua hơn tám năm, tỉnh vẫn chưa hoàn thành giao đất cho chủ đầu tư do người dân khiếu kiện liên tục, tập trung đông người, lôi kéo, kích động cản trở không hợp tác, gây tình hình phức tạp kéo dài…”

Projects to clear agricultural land for other uses are legion. They fester for years and then boil over when, having persuaded as many farmers as possible to accept the inevitable, local officials send in the police.


Có rất nhiều dự án giải toả đất nông nghiệp để sử dụng cho mục đích khác. Chúng âm ỉ qua nhiều năm và sôi sục lên khi các quan chức địa phương, sau khi đã thuyết phục hầu hết nông dân phải chấp nhận đền bù bắt buộc, chính quyền địa phương gửi công an tới.The crackdown at the EcoPark development might have been a routine story but for three special features. First, though the people who ride herd on the press for Vietnam’s Communist regime warned reporters off the story, the gag order didn't stick. Second, the seizure of the farmers' land looked de facto like the government's intervention into a private dispute between developers and villagers rather than, as argued by the provincial officials, expropriation for infrastructure development. And third, reports (later proven false) soon circulated in the blogosphere, beyond the reach of government censors, that the prime minister's daughter, Nguyen Thanh Phuong, was a financial backer of the EcoPark project.

Cuộc đàn áp tại dự án phát triển Ecopark có thể là một chuyện thường tình trừ ba điểm đặc biệt. Thứ nhất, mặc dù đại diện Nhà nước nắm quyền kiểm soát báo chí đã cảnh báo các phóng viên không được đụng tới chuyện này, nhưng lệnh ém miệng này vẫn không hiệu quả. Thứ hai, việc thu hồi đất đai của nông dân trên thực tế trông giống như sự can thiệp của chính phủ vào một vụ tranh chấp tư nhân giữa các nhà phát triển và người dân chứ không phải như lập luận của các quan chức cấp tỉnh là tước quyền sở hữu đất để phát triển cơ sở hạ tầng. Và thứ ba, các báo cáo (sau này được cho thấy là sai) sớm lan truyền trong thế giới blog cho rằng, Nguyễn Thanh Phượng, con gái của Thủ tướng, là một người bảo trợ tài chính của dự án Ecopark.

The breakdown in press discipline may have reflected intra-regime stresses that would soon embroil Dung and his rival, President Truong Tan Sang in an ugly, half-open struggle for supremacy. Two days after the confrontation, Nong Nghiep, a newspaper that specializes in agricultural matters, published a lengthy account of the farmers' grievances. Then the feisty Saigon daily Phap Luat TPHCM began a four part series on the Van Giang incident. When the regime did not react, other large circulation papers scrambled to post their own investigative reports, all tending to fault the authorities for - as a manifesto by a group of intellectuals put it - "allowing special interests to misuse the law to steal the peoples' land at a low price."


Sự đổ vỡ trong việc điều khiển báo chí có thể phản ánh các căng thẳng bên trong chế độ sẽ sớm lôi kéo ông Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào một cuộc đấu tranh tệ hại úp úp mở mở trong việc tranh giành quyền lực. Hai ngày sau cuộc đối đầu, báo Nông Nghiệp đã đăng một bài báo dài về nỗi bất bình của nông dân Văn Giang. Sau đó, tờ báo Pháp Luật TPHCM hăng hái bắt đầu một loạt bài bốn phần về vụ Văn Giang. Khi chính quyền trung ương không có phản ứng, các báo chính thống tranh nhau đăng các bài điều tra riêng của mình, tất cả có xu hướng đổ lỗi cho các cơ quan có thẩm quyền — như là một bản tuyên ngôn của một nhóm trí thức quy kết — “cho phép các nhóm lợi ích đặc biệt lợi dụng pháp luật để ăn cắp đất của dân với mức giá thấp”.

Five weeks after the incident, Dung ordered the Public Security Ministry to look into the legality of "activities disruptive of public order and assaults on persons with regard to the coerced seizure of land on April 24." Eight months later, the investigation is still in progress. Groups of farmers from Van Giang make banners and go up to Hanoi sometimes to protest in public places. Sales of $100,000 apartments and $300,000 villas at EcoPark are reportedly brisk.


Năm tuần sau khi vụ việc xảy ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Bộ Công an xem xét tính hợp pháp của “những hành vi gây rối trật tự công cộng và đánh người trong việc tổ chức cưỡng chế ngày 24 tháng 4″. Tám tháng sau, điều tra vẫn đang tiến hành. Nhóm nông dân từ Văn Giang thỉnh thoảng mang biểu ngữ lên Hà Nội để phản đối ở những nơi công cộng. Được biết, việc bán các căn hộ $100.000 và biệt thự $300.000 tại Ecopark là khá phát đạt.

Nor has the book been closed on the Tien Lang confrontation. Early in January, precisely a year after Doan Van Vuon's family used an improvised explosive device and black-market muskets to wound five of the policemen who were closing in on their 20 hectare fish farm, the Haiphong City public prosecutor announced that Vuon and his three brothers would be charged with the attempted murder of officers carrying out their duties. Three of their wives would face the lesser charge of resisting the same officers. That's a surprising turn in a case that Dung, the previous March, had termed the result of criminally culpable "mistakes" by local officials, inter alia instructing the Haiphong authorities to institute criminal proceedings against the local officials and to consider mitigating circumstances in judging Vuon.

Và vụ việc Tiên Lãng cũng chưa hoàn tất. Đầu tháng Giêng, đúng một năm sau khi gia đình ông Đoàn Văn Vươn sử dụng một quả mìn tự chế và súng hoa cải gây thương tích năm công an đến cưỡng chế trại nuôi cá 20 hecta của họ, Viện Kiểm sát thành phố Hải Phòng đã công bố rằng, ông Vươn cùng 3 anh em sẽ bị buộc tội âm mưu giết người thi hành công vụ. Ba người vợ của họ cũng sẽ phải đối mặt với các tội nhẹ hơn, chống lại các nhân viên đang thi hành công vụ. Đó là một sự quay ngược đáng ngạc nhiên về một vụ án mà Thủ tướng Dũng, vào tháng 3 trước đó, đã gọi là do “sai lầm” có tính hình sự của một số quan chức địa phương phạm phải và đã chỉ đạo nhà chức trách Hải Phòng lập thủ tục khởi tố các quan chức địa phương và xem xét các tình tiết giảm nhẹ trong vụ xét xử ông Vươn.Officials haven't escaped punishment altogether. Four village level officials will be tried for "destroying citizens' property," i.e., leveling Vuon's house, while Tien Lang District chairman Le Van Hien faces charges of "irresponsibility that caused serious consequences." Because evidence was reportedly insufficient to prosecute him, district Communist Party secretary Bui The Nghia has gotten off with a demotion, the same fate meted out to many lesser officials.

Các quan chức đã không thể thoát khỏi sự trừng phạt hoàn toàn. Bốn cán bộ cấp xã sẽ bị đưa ra toà xử vì “phá hoại tài sản công dân”, tức là san bằng nhà ông Vươn, trong khi Chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền phải đối mặt với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo báo cáo, do không đủ chứng cứ để truy tố, bí thư huyện ủy Bùi Thế Nghĩa đã bị cách chức, lôi theo nhiều viên chức thấp hơn chịu cùng số phận.

Is this even handed justice? Vietnamese commentators don't think so, but they're not surprised either. As with the fracas at Van Giang, the regime's recent management of the Tien Lang incident is disheartening to those, within and outside the Party, who have been campaigning for fundamental reform of the nation's Land Law.
Điều này có nghĩa là công lý không thiên vị chăng? Các bình luận viên Việt Nam không nghĩ như vậy, nhưng họ cũng không ngạc nhiên.
Cũng như với vụ đối đầu náo loạn ở Văn Giang, cách xử lý gần đây về sự cố Tiên Lãng làm nản lòng những người, cả trong lẫn ngoài Đảng, đang vận động cho cải cách cơ bản Luật Đất đai quốc gia.
Translated by Huỳnh Phan
http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5162&Itemid=213

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn