MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 25, 2012

Out with the old guard in Pyongyang Bình Nhưỡng thay cận vệ già


Out with the old guard in Pyongyang

Bình Nhưỡng thay cận vệ già
By Kosuke Takahashi
Asia Times Online
Kosuke Takahashi
Asia Times Online


TOKYO - General Kim Jong-eun was a highly competitive little boy with a strong fighting instinct, according to Kenji Fujimoto, a Japanese sushi chef who worked for the late former North Korean leader Kim Jong-il from 1989 to 2001.

TOKYO - Tướng Kim Jong-eun đã từng là một cậu bé có tính cạnh tranh cao với một bản năng chiến đấu mạnh mẽ, theo Kenji Fujimoto, một đầu bếp sushi người Nhật đã làm việc cho nhà lãnh đạo Bắc Triều Kim Jong-il từ 1989 đến 2001.
In The North's successor, Kim Jong-eun, Fujimoto writes that he was Kim Jong-eun's favorite playmate in Pyongyang when Kim junior was aged between seven and 18. The "general Jong-eun," as Fujimoto has called him, was rambunctious and quick-tempered, he says.


Trong cuốn sách Người Kế thừa Bắc Triều, Kim Jong-eun, Fujimoto viết rằng ông là một người bạn thân thiết của người kế nhiệm chế độ Kim Châng In trong giai đoạn Kim Châng Un từ 7-18 tuổi. “Tướng Kim,” từ mà Fujimoto dùng để gọi Kim Châng Un, theo đầu bếp này, là một người bướng bỉnh và dễ nổi nóng.

When Kim Jong-eun progressed into his mid-teens, he began to show strong leadership skills, even during sport activities. Every time after a basketball match was finished, the young master was quick to point out the good and bad points of each of his teammates, sometimes offering them a compliment by clapping his hands and sometimes giving them a thorough scolding - making a different response to each of them explicitly.


Khi bước vào tuổi thiếu niên, Kim Châng Un bắt đầu bộc lộ mạnh mẽ những kỹ năng lãnh đạo, ngay cả trong các hoạt động thể thao. Sau mỗi trận bóng rổ, cậu chủ của Fujimoto lại nhanh chóng rút kinh nghiệm và chỉ ra những điểm được và chưa được của mỗi đồng đội. Đôi khi, Kim Châng Un yêu cầu họ khen ngợi bằng cách tự mình vỗ tay trước, nhưng nhiều khi cũng trách mắng họ thậm tệ.
Kim Jong-eun's desire to project himself as a strong, natural leader can be seen in the major military reshuffle launched this week. While young Kim has been granted the title of "marshal", the chief of the army, Ri Yong Ho, 69, was dismissed from all posts due to "illness". Little-known general Hyon Yong Chol was then promoted to vice marshal.

Tham vọng của Kim Châng Un muốn thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ với tài năng thiên bẩm, có thể được nhìn thấy qua cuộc cải tổ quân đội vừa qua. Trong khi Kim Châng Un được phong hàm Nguyên soái, thì Tổng Tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho, 69 tuổi, lại bị loại bỏ khỏi tất các các chức vụ với lý do “ốm yếu.” Nhân vật ít được biết đến Hyon Yong Chol sau đó được thăng cấp lên làm Phó Nguyên soái.


"This reshuffle suggests Kim Jong-eun aims to cap off personnel affairs," Hideshi Takesada, a professor at Yonsei University of South Korea, told Asia Times Online. "This shows he is now strong enough to take bold action."

Theo Giáo sư Hideshi Takesada thuộc Đại học Yonsei của Hàn Quốc, “cuộc cải tổ quân đội lần này cho thấy Kim Châng Un muốn thông qua đó để kiểm soát cấp dưới. Động thái này chứng tỏ rằng giờ đây ông ta đủ mạnh để thực hiện những hành động liều lĩnh.”


The shake-ups this week are the most significant since Kim Jong-eun took power in December after his father's death. The title of "marshal" given to Kim Jong-eun is the communist state's second-highest ranking following "generalissimo", which has been held only by his late grandfather, Kim Il-sung, and his father. In North Korea, "generalissimo" and "marshal" are the titles of the state. Lower ranks below "vice marshal" are military titles.

Cuộc cải tổ được coi là đáng chú ý nhất kể từ khi Kim Châng Un lên nắm quyền tháng 12 năm ngoái sau cái chết của người cha Kim Châng In. Tước hiệu nguyên soái của Kim Châng Un là chức vụ cao thứ hai ở Bắc Triều Tiên sau chức Tổng Tư lệnh mà đến nay mới chỉ có ông nội Kim Nhật Thành và người cha của nhà lãnh đạo này từng nắm giữ. Tại Bắc Triều Tiên, “Tổng Tư lệnh” và “nguyên soái” là những chức vụ thuộc về nhà nước. Những cấp bậc thấp hơn thuộc về quân đội.
Only two people, Kim Jong-eun and Ri Ul-sol, a retired former anti-Japanese partisan fighter, have been bestowed the title of "marshal". Ten military men, including Ri Yong-ho, Hyon Yong-chol and Choe Ryong-hae, the present director of the General Political Bureau of the Korean People's Army (KPA), have been granted the title "vice marshal".


Ở Bắc Triều Tiên hiện chỉ có hai người là Kim Châng Un và Ri Ul-sol, một quân nhân về hưu thuộc phái chống Nhật, được phong hàm Nguyên soái. Nước này hiện có 10 tướng lĩnh quân đội, trong đó có cựu Tổng Tham mưu trưởng Ri Yong-ho, tân Tổng Tham mưu trưởng Hyon Yong-chol và Choe Ryong-hae, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội Bắc Triều Tiên (KPA), được phong hàm Phó Nguyên soái.


Ousting the old guard

Thanh lọc đội “cận vệ già”

Experts believe Kim Jong-eun intended to internally purge members of the old guard, such as Ri, who were cherished by his father. They also say North Korea's young leader and his closest aides will only allow Songun (military-first) politics to operate within a framework that ensures the party's superiority over the military.


Các chuyên gia cho rằng Kim Châng Un muốn thanh lọc những tướng lĩnh thuộc đội ngũ “cận vệ già” như Ri Yong-ho, người được cha ông yêu quý và tin dùng. Họ cũng cho rằng nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên và những trợ thủ thân cận nhất sẽ chỉ cho phép chính sách chính trị “Tiên quân” (ưu tiên quân đội) được thực hiện trong một khuôn khổ nhất định để đảm bảo rằng Đảng Lao động mạnh hơn quân đội Bắc Triều Tiên.


While initially it was believed that the reshuffle went smoothly, intelligence reports have since emerged from the North claiming that a gun battle broke out when Ri was being removed from office, with 20 to 30 soldiers reportedly killed.


Trong khi những thông tin ban đầu cho rằng cuộc cải tổ đã diễn ra xuôi chèo mát mái, thì những thông tin tình báo mới nhất lại nói rằng một cuộc đọ súng đã nổ ra khi ông Ri Yong-ho bị cách chức, khiến khoảng 20-30 người bị thiệt mạng.


South Korea's Chosun Ilbo reported on Friday that the battle erupted when Vice Marshal Choe tried to detain Ri in the process of carrying out leader Kim Jong-eun's order to sack him. "We cannot rule out the possibility that Ri was injured or even killed in the firefight," one source told the newspaper.


Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin rằng vụ đọ súng nổ ra khi Phó Nguyên soái Choe Ryong-hae tìm cách bắt giữ Ri Yong-ho trong khi thực hiện mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Kim Châng Un cách chức ông Ri Yong-ho. Một nguồn tin nói với báo này: “Chúng tôi không thể loại bỏ khả năng Ri Yong-ho bị thương hoặc thậm chí đã bị giết chết trong vụ đọ súng đó.”


"Ri Yong-ho and his parents had strong family ties with the late Kim Jong-il," said Takesada. "Purging Ri means Kim Jong-eun may want to go against his father's will.

Giáo sư Takesada cho biết: “Ri Yong-ho và bố mẹ ông ấy có mối quan hệ gia đình thân thiết với cố lãnh đạo Kim Châng In. Việc thanh lọc Ri Yong- ho có nghĩa là Kim Châng Un muốn đi ngược lại ý nguyện của cha ông ta.

A recent musical gala featuring Disney characters in Pyongyang may be another example of his departure from his father's policy." It is a well known fact young Kim at the age of eight, together with his elder brother, Kim Jong-chol, visited Tokyo Disneyland in 1991.


Một gala âm nhạc với các nhân vật Disney ở Bình Nhưỡng cách đây ít ngày có lẽ là một ví dụ nữa cho thấy Kim Châng Un từ bỏ chính sách của cha mình.” Rất nhiều người biết rằng khi lên 8 tuổi, Kim Châng Un và người anh trai Kim Jong-chol, đã đến thăm Disneyland Tokyo vào năm 1991.

Ri played a key role in helping the young heir to establish a powerbase among the military, whose support is key to regime stability. As a career military man, Ri assumed the post of chief of general staff of the KPA in February 2009. He was then appointed vice chairman of the party's Central Military Commission in September 2010 when Kim Jong-eun established his status as successor to his father. Ri was one of eight officials who escorted the hearse carrying Kim Jong-il during his funeral in December 2011.

Ri Yong-ho đóng một vai trò chủ chốt trong việc giúp đỡ nhà lãnh đạo trẻ thiết lập cơ sở quyền lực trong quân đội, một thế lực chính giúp lãnh đạo Bắc Triều Tiên duy trì sự ổn định của chế độ. Với tư cách một quân nhân chuyên nghiệp. Ri Yong-ho đã được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng KPA vào tháng 2 2009. Sau đó ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khi Kim Châng Un được ấn định là người kế nhiệm Kim Châng In. Ri Yong-ho là một trong 8 quan chức đã hộ tống xe chở quan tài ông Kim Châng In tại lễ tang nhà lãnh đạo này hồi tháng 12 năm ngoái.


Yonsei University's Takesada say it was Ri, known as a hardliner, who masterminded the sinking of a South Korean naval vessel and the North Korean bombardment of Yeonpyeong Island in 2010.


Theo Giáo sư Takesada, ông Ri Yong-ho vốn nổi tiếng là một người cứng rắn và là người đạo diễn vụ đánh chìm tàu chiến Cheonan cũng như vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010.
However, Ri's influence has been declining for the past few months. His main rival, Choe Ryong-hae, 62, had already started to strengthen his clout by becoming director of the General Political Bureau of the KPA in April and receiving the title of vice marshal.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của Ri Yong-ho đã bị giảm sút trong vài tháng gần đây. Đối thủ chính của vị Phó Nguyên soái này, Tướng Choe Ryong-hae, 62 tuổi, đã được trao nhiều quyền lực hơn khi được bổ nhiệm làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị KPA hồi tháng 4 vừa qua và được thăng hàm Phó Nguyên soái.

On April 15, Choe, not Ri, stood beside Kim Jong-eun at the high podium during a military parade to celebrate the centenary of the birth of North Korea's founder Kim Il-sung. This signaled that Choe had effectively robbed Ri of his position of the young general's as top aide.

Ngày 15/4 vừa qua, chính Phó Nguyên soái Choe Ryong-hae, chứ không phải Phó Nguyên soái Ri Yong-ho, đã đứng bên cạnh Kim Châng Un tại một cuộc diễu binh của quân đội Bắc Triều Tiên nhân lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Điều này đã phát đi tín hiệu rằng ông Choe Ryong-hae đã “cướp” vị trí trợ thủ hàng đầu cho Kim Châng Un từ tay Ri Yong-ho.


Choe is a son of Choe Hyon, a former minister of the People's Armed Forces and close comrade of Kim Il-sung during his days as a partisan fighter against the occupying Japanese.

Choe Ryong-hae là con trai của Choe Hyon, một cựu Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên và là đồng chí thân thiết của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành trong những ngày kháng chiến chống Nhật.


Choe Ryong-hae, known among the intelligence community as a vigorous and radical figure, in April completed the climb to the top of the ladder by becoming one of the five members of the decision-making Politburo Presidium of the WPK, as well as vice chairman of the party's central military commission. (Since Ri was removed, the presidium has only four members - namely Kim Jong-eun, Choe Ryong-hae, Kim Yong-nam, the chairman of the Presidium of the Supreme People's Assembly, and Choe Yong-rim, the nation's premier.)

Choe Ryong-hae được cộng đồng tình báo biết đến như một nhân vật mạnh mẽ và có quan điểm cấp tiến. Tháng 4 vừa qua, nhân vật này đã hoàn thành quá trình leo lên hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Bắc Triều Tiên với việc trở thành một trong 5 ủy viên Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Kể từ khi ông Ri Yong-ho bị cách chức, Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên chỉ còn 4 thành viên là Kim Châng Un, Choe Ryong-hae, Kim Yong-nam – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên, và Choe Yong-rim – Thủ tướng Bắc Triều Tiên.

The rise of Choe Ryong-hae, despite his previous civilian status in the Workers' Party, has coincided with Kim Jong-eun's ascent to power. This means that Choe is Kim Jong-eun's strong favorite and top aide. Choe is also known to be close to Kim junior's uncle, Jang Song-taek.

Sự thăng tiến của Choe Ryong-hae, bất chấp xuất thân dân sự của ông này trong Đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra trùng với quá trình thăng tiến trên nấc thang quyền lực của Kim Châng Un. Điều này có nghĩa vị Phó Nguyên soái này là người ủng hộ mạnh mẽ Kìm Châng Un và cũng là trợ thủ hàng đầu của nhà lãnh đạo trẻ này. Từ lâu, ông Choe Ryong-hae đã được biết đến là một nhân vật thân cận của ông Jang Song-taek, người chú rể của Kim Châng Un.


Experts such as Takesada believe that Choe along with Jang Song-taek, a vice chairman of the National Defense Commission, and his wife, Kim Kyong-hui, Kim Jong-il's younger sister and a secretary of the party's Central Committee, are strongly supporting Kim Jong-eun as guardians. Jang Song-taek has strong connections with the military as his older brother was a vice marshal of the KPA and his younger brother was a lieutenant general.


Các chuyên gia như Giáo sư Takesađa tin rằng Choe Ryong-hae cùng với Jang Song-taek, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, và vợ là Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Kyone-hui – cô ruột Kim Châng Un, là những người ủng hộ mạnh mẽ Kim Châng Un. Jang Song-taek có những mối quan hệ vững mạnh với quân đội Bắc Triều Tiên và anh trai của ông này cũng là một Phó Nguyên soái KPA, trong khi một người em trai của Jang Song-taek cũng đang giữ quân hàm Trung tướng quân đội.


However, observers aren't certain on how the recent reshuffle will impact on chances of Chinese-style economic reform.


Tuy nhiên, các nhà quan sát hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn liệu cuộc cải tổ quân đội của nhà lãnh đạo Kim Châng Un vừa qua sẽ tác động như thế nào đến những cơ hội thực hiện cải cách kinh tế theo mô hình Trung Quốc tại Bắc Triều Tiên.


'Skin-ship*' strategy

Chiến lược “tiếp cận thân thiết”
In recent video and photos, Kim Jong-eun appears to have intensified his efforts to visit military camps, factories, farms and kindergartens, more recently accompanied by a young lady. An officer from the South Korean intelligence community told Asia Times Online that "it has not yet been confirmed" who she is.

Trong các đoạn băng hình và những bức ảnh được Bắc Triều Tiên công bố gần đây, người ta thấy Kim Châng Un có vẻ như gia tăng những nỗ lực thăm các doanh trại quân đội, các nông trại, trường mẫu giáo. Thường xuyên xuất hiện cùng Kim Châng Un trong thời gian qua là một phụ nữ trẻ. Một sĩ quan tình báo Hàn Quốc tiết lộ với Asia Times Online rằng “hiện vẫn chưa thể xác định” người phụ nữ đó là ai.

This outgoing approach makes the young Kim seem a lot like grandfather Kim Il-sung and is a big departure from Kim Jong-il's apparent desire to avoid the public eye.


Cách tiếp cận này của Kim Châng Un cho thấy nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên dường như khá giống với ông nội Kim Nhật Thành, và khác nhiều so với người cha Kim Châng In, một người rõ ràng là luôn muốn tránh khỏi những cặp mắt của công chúng.


The young general's openness is also seen in the unexpected news that he has invited his former sushi chef and playmate, Fujimoto, to revist North Korea as a guest.

Sự cởi mở của nhà lãnh đạo trẻ cũng được các chuyên gia phân tích nhận thấy trong bản tin mới đây của hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), đưa tin rằng Kim Châng Un đã mời người đầu bếp, người bạn Fujimoto, tới thăm lại Bắc Triều Tiên với tư cách là một vị khách mời.


"Since I was invited by General Kim Jong-un, I cannot refuse," Kyodo quoted Fujimoto as saying at Narita Airport on Friday.


Kyodo trích phát biểu của Fujimoto tại sân bay Narita: “Vì tôi được Tướng Kim Châng Un mời, nên tôi không thể từ chối.
Kosuke Takahashi is a Tokyo-based Japanese journalist. Besides Asia Times Online, he also writes for Jane's Defence Weekly as Tokyo correspondent. His twitter is @TakahashiKosuke

Kosuke Takahashi là một nhà báo Nhật Bả thường trú tại Tokyo. Ngoài tờ Asia Times Online, ông cũng viết cho Jane’s Defence Weekly với tu cách là phóng viên Tokyo. Twitter của ông là @TakahashiKosuke
*The term "skinship" (スキンシップ sukinshippu?) is a Japanese-English term (Wasei-eigo) used to describe the intimacy, or closeness, between a mother and a child. Today, the word is generally used for bonding through physical contact, such as holding hands, hugging, or parents washing their child at a bath.


http://www.atimes.com/atimes/Korea/NG21Dg02.html

Pencil Vs Camera Images in Progress - Bút chì và Camera

Pencil Vs Camera Images in Progress - Bút chì và Camera

Three Paths to Nuclear Escalation with China Ba con đường dẫn tới leo thang hạt nhân với Trung QuốcThree Paths to Nuclear Escalation with China

Ba con đường dẫn tới leo thang hạt nhân với Trung Quốc

Joshua Rovner
Joshua Rovner

The National Interest July 19, 2012

The National Interest, 19/7/2012
The U.S. military has enjoyed extraordinary freedom of maneuver since the end of the Cold War. The fall of the Soviet Union meant that no one else was left to seriously challenge the United States when it decided to act abroad. Today, however, strategists worry that U.S. rivals are developing weapons that will make it difficult or impossible to gain access to contested areas. Dealing with the so-called “anti-access” problem has become a central task for civilian and military planners—and something close to an obsession for the navy.

Kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, lực lượng Mỹ có được tự do khác thường về diễn tập quân sự. Sự sụp đổ của Liên bang Xô viết có nghĩa là không có một quốc gia nào khác dám đương đầu với Mỹ khi quyết định tham chiến tại nước ngoài. Tuy nhiên, ngày nay các nhà chiến lược lo ngại rằng kẻ thù của Mỹ đang phát triển vũ khí hạt nhân, điều này sẽ gây khó khăn cho Mỹ trong việc giành quyền tiếp cận đối với những khu vực tranh chấp. Giải quyết cái gọi là vấn đề "chống tiếp cận" trở thành một nhiệm vụ quan trọng các nhà chiến lược, đồng thời là một sự ám ảnh của lực lượng hải quân Mỹ.


One popular solution is AirSea Battle (ASB). In its most general sense, ASB is about increasing integration between the navy and the air force. Service leaders argue that without serious advance planning, coordination is likely to break down in the midst of a conflict. This must include not just operational discussions about war fighting but also integrated training, data sharing and weapons procurement. As the air force and navy service chiefs put it in a recent article, the idea is to “take ‘jointness’ to a new level.” Jointness is a favorite buzzword in Washington, and enthusiastic defense officials recently opened the AirSea Battle Office in the Pentagon.


Một biện pháp phổ biến để giải quyết vấn đề trên là triển khai cuộc chiến không quân trên biển (ASB). Trong một chiều hướng chung nhất, ASB là sự tăng cường phối hợp giữa lực lượng hải quân và không quân. Giới chức quân đội hiện đang tranh cãi về việc phải triển khai kế hoạch đồng bộ cho chiến lược này như thế nào và lo ngại rằng nếu không thực hiện tốt sự phối hợp giữa hai lực lượng trên thì Mỹ sẽ thất bại ngay giữa cuộc xung đột. Điều này chắc chắn phải bao gồm quá trình thảo luận kế hoạch hành động về cuộc chiến tranh cũng như phối hợp đào tạo, chia sẻ dữ liệu và mua bán vũ khí. Do lực lượng không quân và người đứng đầu lực lượng hải quân đưa ra một vài luận điểm gần đây, chủ yếu là ý kiến "tiến hành phối hợp" ở một mức độ mới. "phối hơp" là một từ thường được giới chức quân sự Oasinhtơn sử dụng trong thời gian gần đây, họ cũng đang có dự định khai trương một văn phòng cuộc chiến không quân trên biển thuộc Bộ Quốc phòng.


Strangely, much of the discussion about AirSea Battle has been about what it is not. Officials have stressed that ASB is not a single operational concept about how to fight wars; they simply say that they want to maximize interservice integration so that regional combatant commanders have maximum confidence in their ability to carry out their operational decisions. Officials also have stressed that ASB is not about China or any other country. At a press conference describing the purposes of the AirSea Battle Office, they went to great lengths to fend off such suggestions from incredulous reporters.


Điều lạ là đã có rất nhiều sự  thảo luận về cuộc chiến không quân trên biển nhưng nội dụng lại không phải như vậy. Các quan chức nhấn mạnh rằng ASB không phải là một khái niệm hoạt động đơn lẻ về việc tiến hành một cuộc chiến tranh như thế nào; đơn giản hơn là họ muốn một sự phối hợp quân sự lớn nhất trong khả năng có thể để tiến hành cuộc chiến trên. Tại một cuộc họp báo về mục đích thành lập văn phòng ASB, họ đã tránh được nhiều phỏng đoán ngờ vực của các phóng viên.

Not everyone buys these arguments. In theory, the proliferation of anti-access weapons means that any country could create problems for forward-deployed U.S. forces. In reality, there is a very short list of countries that have both the interest and wherewithal to make life nasty for the United States. China is first on the list. No one is investing more in anti-access capabilities than China, which in the last decade has acquired an impressive array of submarines, antiship ballistic missiles, antiship cruise missiles and antisatellite weapons. And no one has a clearer interest in denying U.S. forces entry in the event of a crisis. China has particularly strong reasons for wanting to keep the U.S. Navy from undertaking a show of force in or around the Taiwan Strait, as it did during previous crises. U.S. planners are not naive about China's motives, and they seek new ways of undermining China's new capabilities. “Let's just say it,” two Naval War College professors recently wrote, “AirSea Battle in East Asia is about China.”


Không phải tất cả mọi người đều đồng ý với luận điểm đó. Theo lý thuyết, việc gia tăng nhanh chóng vũ khí chống tiếp cận đồng nghĩa với việc nhiều nước đã tạo ra lý do để lực lượng Mỹ triển khai lực lượng. Trên thực tế, có một số nước có cả lợi ích và tiền bạc để khiến cuộc sống ở Mỹ trở nên khó chịu. Trung Quốc là nước đầu tiên trong danh sách đó. Không có một quốc gia nào đầu tư vào vũ khí chống tiếp cận nhiều hơn Trung Quốc, quốc gia này từ thập kỷ trước đã triển khai được một lược lượng đội quân tàu ngầm, tên lửa dùng cho hải quân, tên lửa dùng cho tàu tuần tra và vũ khí chống tên lửa đạn đạo một cách đầy ấn tượng.  Và không có một quốc gia nào có lợi ích rõ ràng hơn trong việc phủ nhận sự thâm nhập của lực lượng Mỹ trong cuộc khủng hoảng. Trung Quốc có nhiều lý do đặc biệt để cảnh báo sự hiện diện của hải quân Mỹ tại eo biển Đài Loan do nước này đã thực hiện trước thời điểm khủng hoảng. Giới chức quân sự Mỹ cũng không ngây thơ trước động thái của Trung Quốc và họ tìm kiếm những con đường mới để khiến khả năng của Trung Quốc bị tiêu diệt. "Chỉ nói về nó" là bài viết của hai giáo sư thuộc trường đại học chiến đấu hải quân Mỹ gần đây, bài viết cho rằng "cuộc chiến không quân trên biển tại Đông á là nhằm vào Trung Quốc".


Nor is it the case that AirSea Battle is just about jointness. Last year the Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA) published a long monograph on the concept, which remains the most comprehensive treatment to date. According to CSBA, AirSea Battle envisions a sequence of operations designed to overcome enemy obstacles and guarantee U.S. access. The first step is a “blinding attack” on key facilities, including long-range weapons that threaten U.S. bases and carrier groups, along with the radar systems needed to cue them. This initial volley would deliberately strike the enemy’s intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) systems and make it impossible to organize an attack in the aftermath. The second step includes efforts to bottle up the enemy’s naval fleet behind a distant blockade, which would allow the United States plenty of time to bring superior forces to the theater.


Cuộc chiến không quân trên biển không chỉ đề cập đến việc phối hợp. Năm ngoái, Trung tâm chiến lược và đánh giá ngân sách (CSBA) đã xuất bản một chuyên đề dài về khái niệm này, bao gồm những phương pháp hoàn chỉnh nhất mới được cập nhật cho đến ngày nay về cách ứng xử trong cuộc chiến. Theo CSBA, cuộc chiến không quân trên biển là một chuỗi các hoạt động được vạch ra nhằm thoát khỏi sự ngăn chặn của kẻ thù và đảm bảo cho sự thâm nhập của lực lượng Mỹ. Bước đầu tiên là một "cuộc tấn công dọn đường" nhằm vào các căn cứ quan trọng như vũ khí tầm xa, vốn là sự đe dọa đối với các căn cứ của Mỹ và những nhóm vận chuyển cùng với hệ thống rađa. Đây là bước tiến ban đầu có thể cân nhắc để tiến hành cuộc chiến đối với hệ thống tình báo của kẻ thù như hệ thống giám sát và trinh sát (ISR) và khiến cho cuộc chiến của Mỹ trở nên dễ dàng và có hiệu quả. Bước thứ hai là "cầm chân" hạm đội hải quân của kẻ thù  với một khoảng cách cố định, điều này cho phép Mỹ có nhiều thời gian để triển khai lực lượng hùng mạnh đến đe dọa đối phương.


While officials have not been specific about AirSea Battle, there are reasons to believe that the CSBA version is close to the mark. The United States, after all, has danced the same two-step in all of its recent conventional wars. And despite arguments that ASB is not a single operational approach, the service chiefs and officers from the AirSea Battle Office write that it relies on a construct called “disrupt-destroy-defeat” that closely follows the CSBA script. By disrupt they mean attacking the enemy's ISR and command-and-control facilities. By destroy they mean killing things like “ships, submarines, aircraft, and missile launchers.” Defeating the enemy will be much easier after these two steps are complete.


Trong khi các quan chức không đưa ra chi tiết về cuộc chiến không quân trên biển thì có nhiều lý do để tin rằng sách lược của CSBA gần với mục đích của Mỹ. Mỹ đã nhảy hai bước giống nhau cùng một lúc trong tất cả các cuộc chiến quy ước trong thời gian gần đây. Mặc dù có những tranh cãi rằng ASB không chỉ là một các tiếp cận hoạt động đơn lẻ, chỉ huy lực lượng và các quan chức từ văn phòng cuộc chiến không quân trên biển viết rằng nó dựa vào cấu trúc gọi là "phá vỡ-phá hủy-thua trận" điều này gần nhất với kịch bản của CSBA. Phá vỡ có nghĩa là tiêu diệt tất cả những thứ như "tàu, tàu ngầm, máy bay, bệ phóng tên lửa". Chiến thắng kẻ thù sẽ dễ dàng hơn nhiều sau khi hai bước trên được hoàn tất.


AirSea Battle is seductive. Some officials believe that it may act as a competitive strategy that will lure rival states into self-defeating arms races with the richer and more technologically advanced United States. They also hope that AirSea Battle acts as a deterrent. If adversaries like China become convinced that they cannot overcome U.S. military superiority, they are unlikely to pick a fight in the first place. Most important, however, is the alluring idea that AirSea Battle can undue years of efforts by the Chinese to keep the United States out. China has invested greatly in solving one big operational problem. AirSea Battle is an appealing way to “unsolve” its operational breakthrough.


Cuộc chiến không quân trên biển rất hấp dẫn. Một vài quan chức tin rằng nó có thể thực hiện như một chiến lược hoàn hảo và khiến các quốc gia thù địch tự thất bại trong cuộc chạy đua vũ trang với nước giàu hơn và có công nghệ tiên tiến như Mỹ. Họ cũng hy vọng rằng những hành động của cuộc chiến không quân trên biển sẽ là một sự ngăn chặn. Nếu Trung Quốc chắn chắn rằng họ không thể vượt qua quân đội hùng mạnh của Mỹ thì họ đã không tiến hành cuộc chiến ở giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là ý kiến đáng để ý khi cho rằng cuộc chiến không quân trên biển có thể không đáng mất nhiều thời gian của của Trung Quốc để tìm cách hất cẳng Mỹ. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều để giải quyết một hoạt động quân sự lớn. Cuộc chiến không quân trên biển là một đề xuất thú vị trong khi Mỹ chưa tìm ra cách chọc thủng phòng tuyến hoạt động quân sự của đối phương.

But there are also serious risks to this approach, including the danger of nuclear escalation if AirSea Battle is ever implemented in a shooting war with China.


Tuy nhiên, cũng có nhiều nguy cơ rủi ro trong cách tiếp cận này, bao gồm sự nguy hiểm trong việc leo thang hạt nhân nếu cuộc chiến không quân trên biển nhằm vào Trung Quốc.


There are three pathways to nuclear escalation. Psychological pressures can lead to serious misperceptions about enemy intentions, causing states to overreact to limited military actions. Political pressures also can make escalation possible, especially if the target government fears that it will lose power if it loses the war. In these cases the government might take extraordinary risks in order to “gamble for resurrection.” Finally, inadvertent escalation can occur when conventional attacks put the enemy's nuclear capabilities at risk. In these cases the enemy might worry that the attack is only the first phase of a larger war.


Có ba con đường để leo thang hạt nhân. Việc các nhà quân sự gây áp lực có thể dẫn đến việc nhận thức sai lầm về mục đích của kẻ thù, nguyên nhân khiến các quốc gia có phản ứng thái quá đối với việc giới hạn các hành động quân sự. Áp lực về mặt chính trị cũng có thể khiến khả năng leo thang gia tăng, đặc biệt nếu chính phủ mục tiêu sợ rằng nó sẽ mất quyền lực nếu thua trận. Trong những trường hợp đó chính phủ phải lường trước được rủi ro bất thường theo hướng "đánh bạc với sự phục hồi". Cuối cùng, sự leo thang một cách thiếu thận trọng có thể xảy ra khi các cuộc tấn cộng một cách qui ước  làm cho cơ sở hạt nhân của kẻ thù gặp rủi ro. Trong trường hợp này kẻ thù có thể lo lắng rằng cuộc tấn công này chỉ là giai đoạn đầu của cuộc một chiến tranh lớn.


AirSea Battle opens all three pathways to escalation. By deliberately launching a blinding attack, it would increase the chance of serious misperceptions and complicate any effort to reassure China of limited U.S. intentions. It also would exacerbate the political problem for the Chinese Communist Party, which long ago gave up its ideological mandate and now relies on a combination of nationalism and economic growth in order to stay in power. Given signs of weakness in the Chinese economy, we soon may face a situation in which the CCP relies on nationalism alone. Under these circumstances it is likely to be very risk acceptant, and, if faced with a humiliating defeat in the early stages of a conflict with the United States, it will have strong political incentives to escalate.


Cuộc chiến không quân trên biển mở ra tất cả ba con đường để leo thang. Bằng cách đưa ra một cuộc tấn công mở đường, nó có thể tăng khả năng nhận thức sai lầm một cách nghiêm trọng và phức tạp tình hình trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực giới hạn mục đích của Mỹ. Nó cũng trích dẫn vấn đề chính trị của Đảng cộng sản Trung Quốc vốn kéo dài nhiều năm qua về sự tồn tại hệ tư tưởng dựa chủ yếu vào sự kết hợp giữa chủ nghĩa dân túy và tăng trưởng kinh tế theo hướng duy trì quyền lực. Đưa ra dấu hiệu yếu kém của nền kinh tế Trung Quốc, chúng ta sớm có thể đối mặt với một tình huống mà CCP chỉ dựa vào chủ nghĩa dân túy. Theo đó, có nhiều nguy cơ nếu Trung Quốc thua trận ngay trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột với Mỹ, nó sẽ có động chính trị mạnh mẽ để leo thang.


Finally, AirSea Battle runs the risk of inadvertent escalation, especially if the United States strikes the Chinese mainland. The fact that strategists are so concerned about land-based Chinese ballistic missiles suggests that these might well be targeted. U.S. planners may believe they can distinguish conventional from nuclear sites, but Chinese leaders might reasonably fear that the United States is attempting a preemptive strike against its nuclear weapons and associated command-and-control systems. In this scenario, Beijing might face a terrible use-it-or-lose-it dilemma.


Cuối cùng, khởi động cuộc chiến không quân trên biển sẽ đem đến nhiều rủi ro trong việc leo thang hạt nhân, đặc biệt nếu Mỹ đánh Trung Quốc đại lục. Trên thực tế, nhiều nhà chiến lược cũng quan tâm đến cơ sở đạn đạo trên đất liền của quốc gia này với ngụ ý rằng nơi đây có thể sẽ trở thành mục tiêu. Các nhà kế hoach Mỹ tin rằng họ có thể nhận ra các cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng sợ rằng Mỹ sẽ nỗ lực cho một cuộc chiến ưu tiên chống lại vũ khí hạt nhân của nước này và liên kết giữa hệ thống điều hành và kiểm soát. Trong tình huống khó xử đó, Bắc Kinh có thể phải đối mặt với một tình huống tiến thoái lương nan đầy khó khăn đó là sử dụng nó hoặc bị phá hủy.


The original CSBA monograph, which seems to be close to the “official” version of AirSea Battle, ignored the danger of nuclear escalation. Instead, it simply assumed that any war between the United States and China will remain at the conventional level because “agreement not to use or threaten the use of nuclear weapons would appear to be in both parties’ interests.” But strikes on the Chinese mainland might provoke an overreaction even if Chinese leaders would do better to show restraint. We should expect nothing less: states do not take kindly to attacks on their own soil. Other analysts recognize this danger and have offered operational concepts that attempt to mitigate the risk of escalation by stressing patience and less provocative plans. Given the stakes involved, defense officials should take these alternatives seriously.


Trong bản chuyên đề đầu tiên của CSBA, dường như gần với tầm nhìn của các nhà chức trách "thiết kế" cuộc chiến không quân trên biển, lờ đi mối nguy hiểm trong việc leo thang hạt nhân. Thay vào đó, nó tóm tắt một cách đơn giản rằng nhiều cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ duy trì ở mức độ hiệp ước vì "hiệp ước không được dùng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân có thể xuất hiện đối với lợi ích của các hai đảng". Tuy nhiên, cuộc chiến trên đại lục Trung Quốc có thể khiếu khích một phản ứng thái quá thậm chí nếu các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể làm tốt hơn để kiềm chế. Các quốc gia không để yên khi có một cuộc tấn công trên đất nước họ. Các nhà phân tích khác công nhận mối nguy hiểm này và đề nghị đưa ra một khái niệm hoạt động theo hướng giảm nhẹ sự khiêu khích dẫn đến nguy cơ của leo thang bằng cách nhấn mạnh sự kiên nhẫn và ít khiêu khích hơn trong kế hoạch. Thay vào đó, các nhà quan chức quốc phòng nên đưa ra một kế hoạch liên quân và có những biện pháp lựa chọn một cách nghiêm túc.


For a longer version of this essay, see “AirSea Battle and Escalation Risks,” U.C. San Diego Institute on Global Conflict and Cooperation, Policy Brief 12 (January 2012). The views here are the author’s alone. They do not necessarily represent the views of the Naval War College, the U.S. Navy or the Department of Defense.


Chuyên đề dài hơn của tiểu luận này vời nhan đề "Cuộc chiến không quân trên biển và những nguy cơ" do Viện Sandiego về cuộc xung đột toàn cầu và hợp tác phát hành tháng 1/2012. Quan điểm trên đây là của riêng tác giả. Nó không nhất thiết đại diện cho những quan điểm của Đại học chiến đấu hải quân, hải quân Mỹ hay Bộ quốc phòng.
Joshua Rovner is an associate professor of strategy and policy at the U.S. Naval War College.
Joshua Rovner là giáo sư chuyên ngành chiến lược và chính sách của Đại học đấu tranh hải quân Mỹ.
Translated by Mai Linh


http://nationalinterest.org/blog/the-skeptics/three-paths-nuclear-escalation-china-7216?page=1

Animal Rights Activist Lies Naked On a Human-Sized Dinner Plate to Protest Eating of Animals as Food Nhà hoạt động vì quyềnđộng vật nằm trần truồng trên một đĩa ăn to bằng cỡ người để phản đối ăn thịt động vật


 


An animal rights activist lies nude on a human-sized dinner plate during a protest in central Barcelona on Dec 15, 2011. Activists from the NGO Anima Naturalis staged the "performance" to raise awareness about animal cruelty.

Một nhà hoạt động vì quyền động vật nằm khỏa thân trên một chiếc đĩa ăn có kích thước to bằng cỡ người trong một cuộc biểu tình ở trung tâm Barcelona vào ngày 15 tháng 12 năm 2011. Các nhà hoạt động từ các tổ chức phi chính phủ Anima Naturalis tổ chức "trình diễn" để nâng cao nhận thức về sự tàn ác đối với động vật.

Judging from the reaction they got in the centre of Barcelona, it would seem they certainly gave onlookers food for thought. Unveiling a giant plate of human flesh in the middle of a busy marketplace, Spanish pressure group AnimaNaturalis served up their latest animal cruelty campaign on a platter.

Theo các phản ứng mà người ta thể hiện ở trung tâm Barcelona, có vẻ như màn trình diễn chắc chắn đã khiến cho người xem có điều phải suy nghĩ. Trình diễn một đĩa thịt người khổng lồ ở giữa một khu chợ đông đúc,  nhóm gây áp lực AnimaNaturalis Tây Ban Nha đã phấ động chiến dịch chống ngược đãi động vật mới nhất của họ trên một đĩa ăn.

Braving the elements and chilly temperatures, an activist stripped off to lie naked on a plate - accompanied by various side dishes and simulated blood - to raise awareness among the city's meat-eaters.
Bất chấp các yếu tố và nhiệt độ lạnh, một nhà hoạt động cởi nằm trần truồng trên chiếc đĩa ăn đi kèm với các món ăn phụ khác nhau và máu giả để nâng cao nhận thức của thành phố về ăn thịt.
 
Aida Gaston, director of the Spanish pressure group AnimaNaturalis, said: 'Every year we do a Christmas campaign because it assumes that people are more sensitive and think about the animals.'


Aida Gaston, Giám đốc của nhóm áp lực AnimaNaturalis Tây Ban Nha, cho biết: "Hàng năm chúng tôi tổ chức một chiến dịch Giáng Sinh với mong muốn rằng mọi người có nhạy cảm hơn và suy nghĩ nhiều hơn về các loài động vật.


'Today, the consumption of meat is a habit that can be disposed of perfectly.'
According to figures released by AnimaNaturalis, the meat industry results in the death of 50 billion animals killed for food each year - and many of these days occur at Christmas.

Ngày nay, việc tiêu thụ thịt là một thói quen có thể được loại bỏ hoàn toàn.
Theo số liệu của AnimaNaturalis, ngành công nghiệp thịt gây ra cái chết của 50 triệu động vật bị giết làm thực phẩm mỗi năm - và nhiều trong số những ngày này này xảy ra vào dịp Giáng Sinh.


The international organisation, which was founded in 2003 and has a presence in Spain and Latin American countries, says it is dedicated to 'establish, disseminate and protect' the rights of animals.
Tổ chức quốc tế này, được thành lập vào năm 2003 và có một sự hiện diện ở Tây Ban Nha và các nước Mỹ Latinh, nói rằng tổ chức  này lập ra để "thiết lập, phổ biến và bảo vệ quyền của động vật.

Wave of indignation raised against the monkey killer Làn sóng phẫn nộ lên phản đối kẻ giết khỉ


Photos show cruel killing of endangered monkeys

Hình ảnh cho thấy vụ giết hại tàn bạo những con vọc có nguy cơ tuyệt chủng

Wave of indignation raised against the monkey killer

Làn sóng phẫn nộ lên phản đối kẻ giết khỉ

July 20, 2012
20/7/2012


A young man has killed two monkeys and then showed off his “achievement” on Facebook. However, his savage action has been violently criticized, while he has been described as “emotionless cold-blooded person.”

Một thanh niên đã giết chết hai con khỉ và sau đó khoe "thành tích" trên Facebook. Tuy nhiên, hành động dã man của y đã bị chỉ trích mạnh mẽ, trong khi y được mô tả là "kẻ máu lạnhh vô cảm."

The image showing a young man with a delighted face torturing a monkey has appeared at the top of the Facebook page of a person with nick name Quang Nguyen Van. It has caused shocks to many people and has become the hot topic on all online forums.

Các hình ảnh cho thấy một thanh niên với một khuôn mặt rất vui mừng đang tra tấn một con khỉ đã xuất hiện ở đầu trang Facebook của một người có nick name Nguyễn Văn Quang. Nó đã gây sốc đối với nhiều người và đã đã trở thành chủ đề nóng trên tất cả các diễn đàn trực tuyến.


There was also a photo album which showed what the man did with the monkeys. If clicking the album, one would see more photos which make his hair stand on end

Cũng có một album ảnh cho thấy những gì người đàn ông đã làm với những con khỉ. Nếu nhấn vào album này, người ta sẽ thấy những hình ảnh khiến ta dựng tóc gáy.


After catching the monkeys, Quang did not hurry to kill the monkey immediately. He tried to torture them when they were alive. One of the photos that Quang has posted on Facebook shows that Quang pressed a cigarette into the mouth of the monkey.

Sau khi bắt những con khỉ, Quang đã không vội vàng giết chết chúng ngay lập tức. Y đã tìm cách tra tấn chúng khi còn sống. Một trong các bức ảnh mà Quang đã đăng trên Facebook cho thấy rằng Quang đã nhét một điếu thuốc lá vào miệng con khỉ.


The profile shown on Facebook says Quang is from Ha Lam town of Thang Binh district in Quang Nam province. Quang finished high school in 2010, which gives a reason to people to believe that Quang is 20 years old.


Hồ sơ cá nhân hiển thị trên Facebook nói rằng Quang là người thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Quang tốt nghiệp trung học vào năm 2010, điều này cung cấp một lý do để người ta tin rằng Quang năm nay 20 tuổi.


Just several minutes after the photos appeared on Facebook, they have been forwarded to hundreds, and then thousands of people, who have expressed their anger about the savage action of the young man.

Chỉ vài phút sau khi bức ảnh xuất hiện trên Facebook, chúng đã được chuyển tiếp đến hàng trăm, và sau đó hàng ngàn người, những người đã bày tỏ sự giận dữ của họ về hành động dã man của người thanh niên này.


On voz forum, a member with nickname HuuRyu wrote: “This is a kind of rare animal. There are only some hundreds individuals existing. And now two more have died.”

Trên diễn đàn Voz, một thành viên với nickname HuuRyu đã viết: "Đây là một loại động vật quý hiếm. Hiện nay, chỉ còn vài trăm cá thể. Thế mà bây giờ hai con đã chết."


Meanwhile, silv3rgun wrote that rare animal killer must be sent to jail, calling on government agencies to impose appropriate punishment on the man.

Trong khi đó, silv3rgun đã viết rằng kẻ giết động vật quý hiếm phải bị đi tù, và kêu gọi các cơ quan chính quyền có sự trừng phạt thích hợp đối với người này.

“He is so cruel” are the words repeated by the members of webtretho. Trangnon_pv, one of the members, has expressed his worry that the rare monkey species may get exhausted, if the monkey killers are not heavily punished. A lot of adults said they shed tears when seeing the pictures and they could not imagine before that humans could be so cruel.


"Y thật là tàn nhẫn" là những từ được lặp đi lặp lại bởi các thành viên của Webtretho. Trangnon_pv, một trong những thành viên đã bày tỏ sự lo lắng của mình rằng các loài khỉ quý hiếm có thể bị cạn kiệt, nếu những kẻ giết khỉ không bị trừng phạt nặng nề. Rất nhiều người lớn cho biết họ đã rơi nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh này và trước đây họ không thể tưởng tượng con người lại có thể  độc ác đến thế.


Commenting on Yahoo News, Linhhan wrote: “The killer would be treated the way he treated the monkeys,” adding that she could not imagine that a person can make such hard hearted behaviors.

Bình luận trên Yahoo News, Linhhan đã viết: "kẻ giết người nên được trừng trị như cách anh ta đối xử với những con khỉ," nói thêm rằng cô không thể tưởng tượng rằng một người có thể thực hiện những hành vi tàn bạo đến thế.


In the latest news, VTC has quoted Vuong Tien Manh, an expert from CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) office in Vietnam, as saying that the monkeys on the pictures are the individuals of Pygathrix, a species in the danger of extinction.

Trong mục tin tức mới nhất, VTC đã trích dẫn Vương Tiến Mạnh, một chuyên gia từ Công ước CITES (Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã cóp nguy cơ tuyệt chủng) có văn phòng tại Việt Nam, nói rằng những con khỉ trên hình ảnh là các cá thể vọc Pygathrix, một loài có nguy cơ tuyệt chủng.


According to CITES, since July 10, 2006, only three offshoots of the species have been existing, namely Pygathrix nema, Pygathrix nigripes and Pygathrix cinerea.


Theo Công ước CITES, kể từ 10 tháng 7 năm 2006, chỉ có ba nhánh của các loài này còn tồn tại được, cụ thể là Pygathrix NEMA, Pygathrix nigripes và Pygathrix cinerea.

Manh said it is very likely that the killed monkeys belong to Pygathrix cinerea. The animals have been discovered since early the 20th century. The animals have been existing only in Vietnam with about 200 individuals.

Ông Mạnh cho biết, rất có khả năng rằng những con khỉ bị giết thuộc Pygathrix cinerea, đã được phát hiện sớm từ thế kỷ 20. Loài này, hiện tại, ở Việt Nam chỉ có khoảng 200 cá thể.

In Vietnam, the animals have been found in three provinces of Quang Nam, Kon Tum and Binh Dinh.

Ở Việt Nam, loài này đã được tìm thấy ở ba tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Bình Định.


“This is the species which needs to be protected because the number of monkeys has been decreasing continuously since 1995 due to the deforestation.

"Đây là loài cần được bảo vệ bởi vì số lượng của những con khỉ đã bị giảm liên tục từ năm 1995 do nạn phá rừng.

Tran Viet Hung, Deputy Director of ENV (the Education for Nature – Vietnam) has also affirmed that this is a rare animal species named in the Vietnam’s Red Book, where it is listed in the 1B group, i.e. they are in the danger of extinction.
Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc ENV (các Giáo dục Thiên nhiên - Việt Nam) đã cũng khẳng định rằng đây là một 1 loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ của Việt Nam, trong đó nó được liệt kê vào nhóm 1B, tức là đang trong nguy cơ tuyệt chủng .

http://english.vietnamnet.vn/en/environment/25050/wave-of-indignation-raised-against-the-monkey-killer.html


This photo shows the cruel killing of the dead pregnant monkey that was forced to smoke before being boiled.

Hình ảnh này cho thấy việc giết hại tàn nhẫn con khỉ mẹ mang thai, bị buộc phải hút thuốc trước khi bị đun sôi.