MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, July 20, 2012

Vietnam in HD - Việt Nam phim HD


The Beginning (1964 1965) - Khởi đầuSearch_Destroy (1966-1967)) - Tìm DiệtThe Tet Offensive 1968 - Tết Mậu ThânAn Endless War 1968-1969 - Cuộc chiến không dứt


A Changing War 1969-1970 - Cuộc chiến thay đổi


Peace With Honor 1970-1975 - Hòa bình trong Danh dự