MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN


Wednesday, June 13, 2012

ZEITGEIST: MOVING FORWARD - TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

 ZEITGEIST: MOVING FORWARD - TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚCMassacre at My Lai - Thảm sát ở thôn Mỹ Lai


 Massacre at My Lai - Thảm sát ở thôn Mỹ LaiThe Root of All Evil - Nguồn gốc của mọi cái ác
 The Root of All Evil - Nguồn gốc của mọi cái ác
 1234


5 6 10