MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, October 20, 2012

US shows its maritime resolve in disputed South China Sea, sending signal to Beijing Hoa Kỳ thể hiện sức mạnh hải quân tại Biển Đông
ON BOARD THE USS GEORGE WASHINGTON –  A U.S. aircraft carrier group cruised through the disputed South China Sea on Saturday in a show of American power in waters that are fast becoming a focal point of Washington's strategic rivalry with Beijing.

Trên USS George Washington – Siêu hàng không mẫu hạm USS George Washington đã đến khu vực Biển Đông có nhiều tranh chấp hôm thứ Bảy trong một chương trình nhằm thể hiện sức mạnh  hải quân của Hoa Kỳ. Vùng biển này hiện đang nhanh chóng trở thành một tâm điểm đối đầu chiến lược giữa Washington với Bắc Kinh.

US shows its maritime resolve in disputed South China Sea, sending signal to Beijing

Hoa Kỳ thể hiện sức mạnh hải quân tại Biển Đông

Associated Press

Associated Press

October 20, 2012
20/10/2012

Vietnamese security and government officials were flown onto the nuclear-powered USS George Washington ship, underlining the burgeoning military relationship between the former enemies. A small number of journalists were also invited to witness the display of maritime might in the oil-rich waters, which are home to islands disputed between China and the other smaller Asian nations facing the sea.


Một số các quan chức an ninh và chính phủ Việt Nam đã được chuyển lên thăm chiến hạm năng lượng hạt nhân USS George Washington, nhấn mạnh lại mối quan hệ quân sự đang phát triển giữa hai cựu thù. Một số ít nhà báo cũng được mời tham dự chương trình ở vùng biển giàu dầu mỏ này – đồng thời cũng là nơi có nhiều đảo đang tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác.


The visit will likely reassure Vietnam and the Philippines of American support but could annoy China, whose growing economic and naval strength is leading to a greater assertiveness in pressing its claims there. The United States is building closer economic and military alliances with Vietnam and other nations in the region as part of a "pivot" away from the Middle East to Asia, a shift in large part meant to counter rising Chinese influence.

Mục đích của chuyến thăm là nhằm trấn an Việt Nam và Philippines, tái khẳng định lại sự hỗ trợ của Mỹ trong khu vực nhưng điều này có thể làm phía Trung Quốc bực bội. Trung Quốc trong thời gian qua đã gia tăng sức mạnh hải quân và kinh tế, dẫn đến một loạt các tuyên bố nhấn mạnh chủ quyền của họ tại khu vực này. Hoa Kỳ đang xây dựng các liên minh kinh tế và quân sự với Việt Nam cùng với một số các quốc gia khác trong khu vực trong chiến lược “trục châu Á”, chuyển trọng tâm từ Trung Đông sang châu Á-Thái Bình Dương. Đây là chiến lược của Hoa Kỳ nhằm chống lại những ảnh hưởng của Trung Quốc đang ngày càng gia tăng trong thời gian qua.


The Vietnamese officials took photos of F-18 fighter jets taking off and landing on the ship's 1,000-foot- (305-meter-) long flight deck, met the captain and toured the hulking ship, which has more than 5,000 sailors on board.


Các quan chức Việt Nam đã chụp ảnh máy bay chiến đấu F-18 cất và hạ cánh trên boong tàu dài 1000 feet – (305-mét), gặp gỡ thuyền trưởng và tham quan chiến hạm, nơi có hơn 5.000 thủy thủ trên tàu.

The mission came a day after Beijing staged military exercises near islands in the nearby East China Sea it disputes with U.S ally Japan. Those tensions have flared in recent days.

USS George Washington được điều động đến đây chỉ một ngày sau khi Bắc Kinh tổ chức diễn tập quân sự gần quần đảo ở Biển Hoa Đông, nơi đang diễn ra các vụ tranh chấp với Hoa Kỳ cùng đồng minh Nhật Bản. Sự kiện này đã gây ra nhiều căng thẳng trong những ngày gần đây.


China claims nearly all of the South China Sea, where the U.S. says it has a national interest in ensuring freedom of navigation in an area crossed by vital shipping lanes. Vietnam, the Philippines and several other Asian nations also claim parts of the sea. The disputes attracted little international interest until the late 1990s, when surveys indicated possible large oil reserves. American rivalry with China has given the disputes an extra dimension in recent years.

Trung Quốc tuyên bố gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, nơi mà Hoa Kỳ nói rằng họ có lợi ích quốc gia trong việc bảo đảm tự do hàng hải và các tuyền đường biển quan trọng. Việt Nam, Philippines và các quốc gia châu Á khác cũng nhiều lần lên tiếng khẳng định chủ quyền tại đây. Các tranh chấp kéo dài trong nhiều thập niên qua nhưng ít thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế cho đến thập niên 1990 khi các cuộc điều tra cho thấy khu vực này có lượng dự trữ dầu mỏ và tài nguyên thiên nhiên khá lớn. Sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong thời gian gần đây đã đưa các tranh chấp lên thành một quy mô lớn mạnh hơn.


The U.S. Navy regularly patrols the Asia-Pacific region, conducting joint exercises with its allies and training in the strategic region. The trip by the George Washington off the coast of Vietnam is its third in as many years. A second aircraft carrier, the USS John C. Stennis, has also conducting operations in the western Pacific region recently, according to the U.S. Pacific Fleet.

Hải quân Hoa Kỳ thường xuyên tuần tra tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cũng như tiến hành các cuộc tập trận chung và đào tạo với các đồng minh trong khu vực chiến lược này. Đây là chuyến thăm lần thứ ba của USS George Washington đến ngoài khơi bờ biển Việt Nam trong nhiều năm qua. Theo Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ thì một tàu sân bay thứ hai, USS John C. Stennis, cũng đã tiến hành các hoạt động trong khu vực Tây Thái Bình Dương trong thời gian gần đây.

Capt. Gregory Fenton said the mission was aimed in part at improving relations with Vietnam and ensuring the U.S. had free passage in the South China Sea.

Hạm trưởng Gregory Fenton cho biết nhiệm vụ chính nhắm vào mục đích cải thiện quan hệ với Việt Nam và đảm bảo quyền tự do lưu chuyển của Hoa Kỳ ở Biển Đông.


China's military buildup, including the launch of its own carrier last year and rapid development of ballistic missiles and cyber warfare capabilities, could potentially crimp the U.S. forces' freedom to operate in the waters. The United States doesn't publicly take sides in the territorial disputes among China and its neighbors.

Trung Quốc đã tăng cường quân sự trong những năm gần đây, bao gồm cả việc hạ thủy một chiến hạm hồi năm ngoái và phát triển nhanh chóng các tên lửa đạn đạo cũng như khả năng chiến tranh trên không gian mạng. Điều này có khả năng hạn chế những hoạt động của Hoa Kỳ trong khu vực. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đã không công khai đứng bất kỳ về phía nào trong các tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và các nước láng giềng.


"It is our goal to see the region's nations figure out these tensions ... on their own, our role of that to date is to conduct freedom of navigation exercises within international waters," Fenton said in an interview on the bridge.


“Mục tiêu của chúng tôi là làm thế nào để các quốc gia trong khu vực tự tìm ra biện pháp giải quyết những căng thẳng của họ. Vai trò của chúng tôi cho đến nay là đảm bảo tự do đi lại trong vùng biển quốc tế”, ông Fenton nói trong một cuộc phỏng vấn.
Although claimant countries have pledged to settle the territorial rifts peacefully, the disputes have erupted in violence in the past, including in 1988 when China and Vietnam clashed in the Spratly Islands in a confrontation that killed 64 Vietnamese soldiers. Many fear the disputes could become Asia's next flash point for armed conflict.

Mặc dù các quốc gia đã cam kết giải quyết những rạn nứt một cách ôn hòa, tuy nhiên, bạo lực đã từng nổ ra trong quá khứ – bao gồm cả cuộc chiến hồi năm 1988 khi Trung Quốc và Việt Nam đụng độ ở quần đảo Trường Sa làm chết 64 binh sĩ Việt Nam thiệt mạng. Nhiều người lo ngại các tranh chấp này có thể trở thành một cuộc xung đột vũ trang tại châu Á.


Vietnam is pleased to accept help from its one-time foe America as a hedge against its giant neighbor China, with which it also tries to maintain good relations.

Việt Nam đã vui mừng chấp nhận sự giúp đỡ của nước cựu thù Hoa Kỳ nhằm chống lại sự ảnh hưởng của nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, tuy nhiên, họ cũng cố gắng để duy trì tốt mối quan hệ  với phương Bắc.


Still, the Hanoi government reacted angrily to recent moves by Beijing to establish a garrison on one of the Paracel islands, which Vietnam claims. The United States also criticized the move by Beijing, earning it a rebuke from the government there.

Gần đây, chính quyền Hà Nội đã phản ứng giận dữ đối với động thái của Bắc Kinh trong việc thiết lập một đơn vị đồn trú trên đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Hoa Kỳ cũng chỉ trích hành động của Bắc Kinh nhưng đã gặp phải nhiều phản bác từ phía Trung Quốc.


"China will take this (cruise) as another expression by the United States of its desire to maintain regional domination," said Denny Roy, a senior fellow at the East-West Center in Hawaii. "The U.S also wants to send a message to the region that it is here for the long haul ... and that it wants to back up international law."

“Trung Quốc sẽ xem việc Hoa Kỳ điều động siêu hàng không mẫu hạm đến đây như một biểu hiện mong muốn tiếp tục duy trì sự thống trị trong khu vực”, ông Denny Roy, thành viên cao cấp tại Trung tâm Đông-Tây ở Hawaii nói. Hoa Kỳ cũng muốn gửi một thông điệp tới các nước trong khu vực rằng họ đến đây với một chiến lược lâu dài … và họ muốn tiếp tục ủng hộ luật pháp quốc tế”.


While most analysts believe military confrontation in the waters is highly unlikely anytime soon, they say tensions are likely to increase as China continues pressing its claims and building its navy.

Trong khi hầu hết các nhà phân tích tin rằng cuộc đối đầu quân sự ở vùng biển này rất khó xảy ra trong thời gian tới đây, nhưng họ nói rằng căng thẳng có khả năng sẽ gia tăng nếu Trung Quốc cứ tiếp tục tuyên bố chủ quyền và xây dựng lực lượng hải quân trong khu vực Biển Đông.
http://www.foxnews.com/us/2012/10/19/us-shows-its-maritime-resolve-in-disputed-south-china-sea-sending-signal-to/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn