MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, August 17, 2012

LIPSTICK ON YOUR COLLAR
LIPSTICK ON YOU COLLAR
VẾT SON TRÊN CỔ ÁO

Connie Francis

Connie Francis
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.)
(Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.)


When you left me all alone at the record hop
Told me you were goin' out for a soda pop
You were gone for quite a while, half an hour or more
You came back and man oh, man, this is what I saw.

Khi đang ngồi chơi trong quán ăn
Anh kêu rằng anh muốn đi
Đi mua một bao thuốc lá thơm
Trong ngôi chợ bên góc đường

Anh ra đi sao thấy hơi lâu
Đi qua 30 phút hơn
Khi anh vô trong mắt anh sao
Thấy có những nét dối gian

Lipstick on you collar told a tale on you
Lipstick on you collar said you were untrue
Bet your bottom dollar you and I are through
Cause, lipstick on you collar told a tale on you, yeah.

Kìa son môi trên áo anh
Thì ra anh đã dối em
Kìa son môi trên áo anh
Nhìn sao anh không nói thêm
Đã thế chớ trách sao
Em không yêu anh đâu
Vết son môi in trên cổ áo
Chẳng thèm anh nữa đâụ


You said it belonged to me, made me stop and think
Then I noticed yours was red, mine was baby pink
Who walked in but Mary Jane, lipstick all a mess
Were you smoochin' my best friend, guess the answers yes.

Anh nói rằng son kia của em
Em chau mày thêm tức thêm giận
Son em màu hồng tươi hãy xem
Son kia màu đỏ thẫm như mận

Anh bôi son cô đó hay sao
Son môi lem nhem thấy nghê
Anh đã đưa cô ta tới nơi đâu
Bao lâu nay anh đã đi

Lipstick on you collar told a tale on you
Lipstick on you collar said you were untrue
Bet your bottom dollar you and I are through
Cause, lipstick on you collar told a tale on you, boy.

Kìa son môi trên áo anh
Thì ra anh đã dối em
Kìa son môi trên áo anh
Nhìn xem em không nói thêm

Told a tale on you, man.
Told a tale on you, yeah.
Told a tale on you...
Đã thế chớ trách sao
Em không yêu anh đâu
Vết son môi in trên cổ áo
Chẳng thèm anh nữa đâu ...... nhe !


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn