MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, July 2, 2012

Vietnam fights back over environmental claims Việt Nam phản đối nhận định về cá da trơn của WWF
Vietnam fights back over environmental claims

Việt Nam phản đối nhận định về cá da trơn của WWF

By Ben Bland in Hanoi

Ben Bland tại Hanoi

Financial Times
Financial Times


Vietnamese seafood exporters have lambasted WWF after the environmental campaign group advised European consumers not to buy most Vietnamese catfish because of concerns about environmental degradation and food safety.

Các nhà xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam đã kịch liệt phản đối Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) sau khi tổ chức bảo vệ môi trường này khuyến cáo người tiêu dùng châu Âu không nên mua cá da trơn Việt Nam vì những quan tâm về vấn đề môi trường suy giảm và an toàn thực phẩm.


Nguyen Huu Dung, vice-president of the Vietnam association of seafood exporters and producers, on Tuesday said WWF’s assessment had been conducted “improperly” and “lacked a scientific basis”. His comments were echoed by several Vietnamese officials in state media reports.

Hôm thứ Ba, ông Nguyễn Hữu Dũng, phó chủ tịch hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam nói rằng nhận định của WWF đã được tiến hành "không đúng qui trình" và "thiếu cơ sở khoa học". Nhận định của ông đã được hưởng ứng bởi các quan chức Việt Nam khác trong các tường thuật của báo chí nhà nước.


The pangasius catfish is one of Vietnam’s great export success stories. In the first 10 months of this year more than half a million tonnes of the white, fleshy fish were sold worldwide at a value of $1.15bn.


Cá basa da trơn là một trong những câu chuyện thành công lớn về nghành xuất khẩu Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm nay đã có hơn nửa triệu tấn cá loại này được bán tra trên thế giới, trị giá 1,15 tỉ đô-la.


The Vietnamese catfish industry has grown at a lightning pace over the past few years as consumers in Europe and the US have switched to the fish, which is not dissimilar in taste and texture to cod but is much cheaper.


Ngành kỹ nghệ nuôi cá da trơn của Việt Nam đã tăng trưởng ở tốc độ chóng mặt trong vài năm qua khi giới tiêu dùng ở châu Âu và Mỹ chuyển sang loại cá này, vốn có mùi vị và sớ thịt không khác cá tuyết nhưng giá lại rẻ hơn nhiều.


The European Union is the biggest single market for Vietnamese pangasius. Mr Dung fears that the call not to buy the fish – contained in WWF consumer leaflets that were issued in Europe in October – will adversely impact the lives of thousands of fishermen and processing plant workers.

Liên hiệp châu Âu là thị trường cá basa lớn nhất của Việt Nam. Ông Dũng e rằng việc kêu gọi không mua loại cá này - được đưa ra trong cẩm nang tiêu dùng được xuất bản tại châu Âu vào tháng Mười - sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng nghìn người nuôi cá lẫn công nhân chế biến.

While it has boosted the state coffers and created employment in poor rural areas, the success of Vietnam’s catfish farming industry has sparked a growing backlash in the west from fishermen, politicians and environmentalists.


Trong khi giúp tăng cường ngân sách nhà nước và tạo công ăn việc làm cho người dân tại các khu vực thôn quê nghèo khó, sự thành công của ngành nuôi cá da trơn Việt Nam đã cũng đã tạo ra một phản ứng ngày càng tăng từ giới nuôi trồng, các chính trị gia và các nhà bảo vệ môi trường ở phương Tây.

Critics argue that Vietnam’s rapidly accelerating catfish production is reliant on government subsidies, damages the environment and threatens the livelihood of western fishermen.


Các nhà chỉ trích cho rằng sản lượng cá da trơn của Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng là nhờ vào sự hỗ trợ của chính quyền, làm thiệt hại môi trường và đe doạ đời sống của ngư dân phương Tây.


“One of the big challenges is that the industry has grown explosively without adequate governance in terms of where farms are sited, how they operate and whether they have polluted water getting into natural rivers,” said Mark Powell, global seafood co-ordinator for WWF. “We also feel that there’s a risk of disease outbreaks.”


"Một trong những thử thách lớn là ngành kỹ nghệ này đã bùng nổ mà không có sự quản lý đúng mức về vị trí xây dựng các cơ sở nuôi trồng, về việc chúng hoạt động ra sao và liệu chúng có gây ô nhiễm đến nguồn nước chảy ra các sông ngòi thiên nhiên hay không," Mark Powel, điều phối viên về thuỷ sản toàn cầu của WWF. "Chúng tôi cũng nhận thấy việc này có nguy cơ xảy ra bệnh tật."


Mr Powell said that WWF’s conclusions were “purely scientific and well based in reality”. He insisted that his organisation did not want to damage the Vietnamese seafood industry but wished to encourage it to develop in a more sustainable fashion.


Ông Powell nói rằng những kết luận của WWF là "hoàn toàn có khoa học và dựa nhiều vào thực tế". Ông nhấn mạnh rằng tổ chức của ông không hề muốn làm tổn hại đến ngành thuỷ sản của Việt Nam mà chỉ muốn khuyến khích nó phát triển theo chiều hướng lâu bền hơn.


However, Flavio Corsin, who works on sustainability at the Vietnam Fisheries Society and helped WWF develop standards for the responsible production of Vietnamese pangasius, warned that the organisation’s latest move would prove counterproductive.


Tuy nhiên theo Flavio Corsin, người chuyên trách về tính khả trì tại Hiệp hội Nghề cá Việt Nam và đã giúp WWF thiết kế tiêu chuẩn trách nhiệm của sản phẩm cá tra Việt Nam đã cảnh báo rằng hành động gần đây của WWF là không có hiệu quả.


He said it would undermine an industry with slim profit margins that has been trying hard to improve standards, albeit from a low base.


Ông nói rằng việc này sẽ làm tổn hại đến nghành công nghiệp vốn đã có mức lợi nhuận rất thấp và đang rất cố gắng để nâng cao tiêu chuẩn từ một nền tảng thấp.


“It negatively affects the industry, but it does not help the environment or the farmers and it does not really help consumers,” Mr Corsin said.
"Nó mang ảnh hưởng tiêu cực đến ngành này, nhưng lại không giúp được môi trường lẫn các nhà nuôi cá và cũng không thật sự giúp cho giới tiêu thụ," ông Corsin nói.

Translated by Diên Vỹ


http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4d15e020-027c-11e0-ac33-00144feabdc0.html#axzz1zSKM2XQn

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn