MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 8, 2012

Первую в мире плавучую АЭС разворовали заранее Tiền xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới bị ăn cắp
Первую в мире плавучую АЭС разворовали заранее

Tiền xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới bị ăn cắp

Nazhezda Popova
Новость на Newsland, 07.07.2012

Nazhezda Popova
Новость на Newsland, 07.07.2012

Об этом корреспонденту «В окияне-море» сообщил доктор технических наук Иван Никитчук, депутат Госдумы.

Tiến sĩ  khoa học kỹ thuật Ivan Nikitchuk, đại biểu Duma quốc gia, đã thông báo cho phóng viên "Trên đại dương-biển" về điều này.


– Плавучую атомную станцию начинали строить на Севмаше, в Северодвинске. – говорит Иван Никитчук. – А сейчас она находится на Балтийском заводе. В разобранном состоянии. Плавучий энергоблок – отдельно, ядерные реакторы – отдельно. Картина, в целом, такая же, как на Севмаше. «Михал Ломоносов» строится с 2006 года, но к настоящему моменту готов на 35 процентов. Деньги на строительство плавучей АЭС разворовали. Речь идет о сумме в 7 млрд. рублей. Это выяснилось в ходе поездки депутатов Госдумы на ядерные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кстати, Балтзавод банкротят.


- Nhà máy điện nguyên tử nổi được bắt đầu xây dựng tại Sevmash, ở Severodvinsk. - Ivan Nikitchuk nói. - Nhưng bây giờ nó nằm tại nhà máy Baltic. Trong trạng thái tháo rời. Nhà máy điện - tách rời, các lò phản ứng hạt nhân - tách rời. Tình hình, nói chung, cũng như ở Sevmash. "Mikhail Lomonov" xây dựng từ năm 2006, nhưng đến thời điểm hiện nay chỉ mới đạt được 35 phần trăm. Tiền xây dựng nhà máy điện nguyên tử đã bị lấy cắp. Đó là nói về tổng số tiền 7 tỷ ruble. Điều này được phanh phui trong thời gian các đại biểu đến các cơ sở hạt nhân ở Sant- Peterburg và tỉnh Lennigrad. Đúng lúc, nhà máy Baltzavod bị vỡ nợ.


Напомним, плавучий энергоблок (ПЭБ) представляет собой гладкопалубное несамоходное судно ледокольного типа с двумя реакторными установками КЛТ-40С. По классификации Российского морского регистра судоходства, ПЭБ – несамоходное стоечное судно. Его размерения: длина 144 метра, ширина 30 метров, высота по борту 10 метров, осадка 5,5 метра. «Михаил Ломоносов» спущен на воду на Балтзаводе летом 2010 года.


Nhắc lại, nhà máy điện nổi là tàu không tự hành bong phẳng dạng tàu phá băng với hai động cơ phản lực KLT-40S. Theo bảng phân loại của  Cục đăng kiểm hàng hải Nga, nhà máy điện nổi - tàu cán giá không tự hành. Các kích thứơc của nó: chiều dài 144 m, chiều rộng 30 m, chiều cao theo bong 10 m, phần chìm 5,5 m. "Mikhail Lomonsov" hạ thủy tại nhà máy Baltzavod mùa hè năm 2010.


Создать флотилию плавучих атомных станций главное атомное ведомство страны – госкорпорация "Росатом" – обещает уже несколько лет. Первоначально плавучую АЭС намеревались построить за 2,9 млрд. рублей (обещание «Росатома» 2007 года). Потом проект стал активно тяжелеть в цене.


  quan nguyên tử  chính  của  đất  nước - tập đoàn nhà nước "Rosatom" hứa xây dựng phân hạm các nhà máy nguyên tử nổi vài năm nay. Thoạt  đầu, có ý định xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi với số tiền 2,9 tỷ ruble (lời hứa của "Rosatom" năm 2007). Sau đó dự án trở nên nợ nần chồng chất.


– По нашим подсчетам, сегодня стоимость референтного образца плавучей атомной электростанции вместе с береговыми и гидротехническими сооружениями превышает 30 миллиардов рублей, – говорит заместитель директора по науке ВНИИ атомного энергетического машиностроения, доктор технических наук, профессор Игорь Острецов. – На борту этого специфического судна должны быть бомбовые материалы – почти две тонны высокоообогащённого урана-235. Это топливо для двух ядерных реакторов «Михаила Ломоносова» мощностью 35 МВт каждый.


- Theo các tính toán của chúng tôi, hiện nay giá của một mẫu referet của một nhà máy điện hạt nhân nổi với các công trình kỹ thuật thủy lợi và trên bờ vượt quá 30 tỷ ruble, - phó giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu  khoa học  kỹ  thuật chế tạo máy điện, tiến sĩ khoa học kỹ thuật, giáo sư Igor Ostretsov cho biết. Trên bong của chiếc tàu đặc biệt này cần có các nhiên liệu của bom -  gần hai tấn uranium-235 đã được làm giàu cao. Nhiên liệu này dùng cho hai lò phản ứng hạt nhân của "Mikhail Lomonosov" với công suất 35 MWT mỗi lò.


По планам, первая плавучая станция «Академик Михаил Ломоносов» должна встать на «мёртвый якорь» в Авачинской губе, в бухте Крашенинникова, у порта Вилючинск на восточном побережье полуострова Камчатка. Но уже, точно, не встанет: не успеет достроиться. Отдельно нужно разбираться с украденными 7 миллиардами рублей.


Theo kế hoạch, trạm nổi đầu tiên "Viện sĩ Mikhail Lomonosov" sẽ được "Neo chết" trong vịnh Avacha, Krasheninnikov, cạnh cảng Vilyuchinsk trên bờ biển phía đông của bán đảo Kamchatka. Nhưng, chính xác, sẽ không có gì cả: không kịp thực hiện. Một phần phải xử lý với việc 7 tỷ rúp bị đánh cắp cái đã.
К слову, камчадалы не испытывают особой радости по поводу возможного прибытия к ним плавучей АЭС –«атомного поплавка». Две тонны высокообогащенного урана на борту! Камчадалы напоминают: Камчатка – край вулканов. На полуострове сегодня известно более 300 вулканов. Из них 29 - действующие. Сам Авачинский залив – часть океана, который является Тихим только по названию. А в шторм мёртвых якорей не бывает. Здесь нередки и цунами. К счастью, не такие, как у японской префектуры Фукусима. Но только атомного поплавка на Камчатке и не хватало!

Nhân thể nói thêm, những người dân Kamchatka không cảm thấy hồ hởi đặc biệt về việc nhà máy điện hạt nhân nguyên tử nổi - "cái phao hạt nhân" cập bến chỗ họ. Hai tấn uranium được làm giàu cao trên bong! Những người dân Kamchatka nhắc lại: Camchatka - là vùng núi lửa. Trên bán đảo hôm nay được biết có hơn 300 núi lửa. 29 trong số đó hiện đang hoạt động. Bản thân eo biển Avanchinsk - một phần của đại dương mà nó là Thái Bình Dương theo tên gọi. Vào lúc bão tố không có tàu thuyền neo đậu. Ở đây cả sóng thần cũng không hiếm. May thay, không như sóng thần của tỉnh Fukusima ở Nhật Bản. Nhưng chỉ phao hạt nhân nổi tại Kamchatka không đủ!


Ещё 6 станций типа «Михаил Ломоносов» Росатом обещает разместить на всём протяжении Северного морского пути.


Còn thêm 6 nhà máy kiểu "Mikhail Lomonosov" Rosatom hứa sẽ bố trí trên toàn  bộ hải  trình biển Bắc.

Несмотря на то, что 7 миллиардов рублей пропали, концерн «Росэнергоатом» (входит в структуру ГК «Росатом») выражает намерение завершить строительство первой плавучей атомной станции «Академик Михаил Ломоносов» в ближайшие два года. И отбуксировать её на Камчатку по Северному морскому пути. Несамоходный плавучий энергоблок атомщики называют «корытом».

Mặc dù 7 tỷ ruble biến mất, hãng "Rosenergoatom" (đơn vị  con của tập đoàn nhà nước "Rosatom")  muốn kết thúc xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên "Viện sĩ Mikhail Lomonosov" trong hai năm sắp đến. Và lai dắt nó về Kamchatka theo hải trình biển Bắc. Các  nhà  nguyên tử học  gọi nhà máy điện nổi không tự hành là "cái máng ăn".

Translated by Kichbu


http://www.newsland.ru/news/detail/id/991600/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn