MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, July 25, 2012

Out with the old guard in Pyongyang Bình Nhưỡng thay cận vệ già


Out with the old guard in Pyongyang

Bình Nhưỡng thay cận vệ già
By Kosuke Takahashi
Asia Times Online
Kosuke Takahashi
Asia Times Online


TOKYO - General Kim Jong-eun was a highly competitive little boy with a strong fighting instinct, according to Kenji Fujimoto, a Japanese sushi chef who worked for the late former North Korean leader Kim Jong-il from 1989 to 2001.

TOKYO - Tướng Kim Jong-eun đã từng là một cậu bé có tính cạnh tranh cao với một bản năng chiến đấu mạnh mẽ, theo Kenji Fujimoto, một đầu bếp sushi người Nhật đã làm việc cho nhà lãnh đạo Bắc Triều Kim Jong-il từ 1989 đến 2001.
In The North's successor, Kim Jong-eun, Fujimoto writes that he was Kim Jong-eun's favorite playmate in Pyongyang when Kim junior was aged between seven and 18. The "general Jong-eun," as Fujimoto has called him, was rambunctious and quick-tempered, he says.


Trong cuốn sách Người Kế thừa Bắc Triều, Kim Jong-eun, Fujimoto viết rằng ông là một người bạn thân thiết của người kế nhiệm chế độ Kim Châng In trong giai đoạn Kim Châng Un từ 7-18 tuổi. “Tướng Kim,” từ mà Fujimoto dùng để gọi Kim Châng Un, theo đầu bếp này, là một người bướng bỉnh và dễ nổi nóng.

When Kim Jong-eun progressed into his mid-teens, he began to show strong leadership skills, even during sport activities. Every time after a basketball match was finished, the young master was quick to point out the good and bad points of each of his teammates, sometimes offering them a compliment by clapping his hands and sometimes giving them a thorough scolding - making a different response to each of them explicitly.


Khi bước vào tuổi thiếu niên, Kim Châng Un bắt đầu bộc lộ mạnh mẽ những kỹ năng lãnh đạo, ngay cả trong các hoạt động thể thao. Sau mỗi trận bóng rổ, cậu chủ của Fujimoto lại nhanh chóng rút kinh nghiệm và chỉ ra những điểm được và chưa được của mỗi đồng đội. Đôi khi, Kim Châng Un yêu cầu họ khen ngợi bằng cách tự mình vỗ tay trước, nhưng nhiều khi cũng trách mắng họ thậm tệ.
Kim Jong-eun's desire to project himself as a strong, natural leader can be seen in the major military reshuffle launched this week. While young Kim has been granted the title of "marshal", the chief of the army, Ri Yong Ho, 69, was dismissed from all posts due to "illness". Little-known general Hyon Yong Chol was then promoted to vice marshal.

Tham vọng của Kim Châng Un muốn thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ với tài năng thiên bẩm, có thể được nhìn thấy qua cuộc cải tổ quân đội vừa qua. Trong khi Kim Châng Un được phong hàm Nguyên soái, thì Tổng Tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho, 69 tuổi, lại bị loại bỏ khỏi tất các các chức vụ với lý do “ốm yếu.” Nhân vật ít được biết đến Hyon Yong Chol sau đó được thăng cấp lên làm Phó Nguyên soái.


"This reshuffle suggests Kim Jong-eun aims to cap off personnel affairs," Hideshi Takesada, a professor at Yonsei University of South Korea, told Asia Times Online. "This shows he is now strong enough to take bold action."

Theo Giáo sư Hideshi Takesada thuộc Đại học Yonsei của Hàn Quốc, “cuộc cải tổ quân đội lần này cho thấy Kim Châng Un muốn thông qua đó để kiểm soát cấp dưới. Động thái này chứng tỏ rằng giờ đây ông ta đủ mạnh để thực hiện những hành động liều lĩnh.”


The shake-ups this week are the most significant since Kim Jong-eun took power in December after his father's death. The title of "marshal" given to Kim Jong-eun is the communist state's second-highest ranking following "generalissimo", which has been held only by his late grandfather, Kim Il-sung, and his father. In North Korea, "generalissimo" and "marshal" are the titles of the state. Lower ranks below "vice marshal" are military titles.

Cuộc cải tổ được coi là đáng chú ý nhất kể từ khi Kim Châng Un lên nắm quyền tháng 12 năm ngoái sau cái chết của người cha Kim Châng In. Tước hiệu nguyên soái của Kim Châng Un là chức vụ cao thứ hai ở Bắc Triều Tiên sau chức Tổng Tư lệnh mà đến nay mới chỉ có ông nội Kim Nhật Thành và người cha của nhà lãnh đạo này từng nắm giữ. Tại Bắc Triều Tiên, “Tổng Tư lệnh” và “nguyên soái” là những chức vụ thuộc về nhà nước. Những cấp bậc thấp hơn thuộc về quân đội.
Only two people, Kim Jong-eun and Ri Ul-sol, a retired former anti-Japanese partisan fighter, have been bestowed the title of "marshal". Ten military men, including Ri Yong-ho, Hyon Yong-chol and Choe Ryong-hae, the present director of the General Political Bureau of the Korean People's Army (KPA), have been granted the title "vice marshal".


Ở Bắc Triều Tiên hiện chỉ có hai người là Kim Châng Un và Ri Ul-sol, một quân nhân về hưu thuộc phái chống Nhật, được phong hàm Nguyên soái. Nước này hiện có 10 tướng lĩnh quân đội, trong đó có cựu Tổng Tham mưu trưởng Ri Yong-ho, tân Tổng Tham mưu trưởng Hyon Yong-chol và Choe Ryong-hae, Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội Bắc Triều Tiên (KPA), được phong hàm Phó Nguyên soái.


Ousting the old guard

Thanh lọc đội “cận vệ già”

Experts believe Kim Jong-eun intended to internally purge members of the old guard, such as Ri, who were cherished by his father. They also say North Korea's young leader and his closest aides will only allow Songun (military-first) politics to operate within a framework that ensures the party's superiority over the military.


Các chuyên gia cho rằng Kim Châng Un muốn thanh lọc những tướng lĩnh thuộc đội ngũ “cận vệ già” như Ri Yong-ho, người được cha ông yêu quý và tin dùng. Họ cũng cho rằng nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên và những trợ thủ thân cận nhất sẽ chỉ cho phép chính sách chính trị “Tiên quân” (ưu tiên quân đội) được thực hiện trong một khuôn khổ nhất định để đảm bảo rằng Đảng Lao động mạnh hơn quân đội Bắc Triều Tiên.


While initially it was believed that the reshuffle went smoothly, intelligence reports have since emerged from the North claiming that a gun battle broke out when Ri was being removed from office, with 20 to 30 soldiers reportedly killed.


Trong khi những thông tin ban đầu cho rằng cuộc cải tổ đã diễn ra xuôi chèo mát mái, thì những thông tin tình báo mới nhất lại nói rằng một cuộc đọ súng đã nổ ra khi ông Ri Yong-ho bị cách chức, khiến khoảng 20-30 người bị thiệt mạng.


South Korea's Chosun Ilbo reported on Friday that the battle erupted when Vice Marshal Choe tried to detain Ri in the process of carrying out leader Kim Jong-eun's order to sack him. "We cannot rule out the possibility that Ri was injured or even killed in the firefight," one source told the newspaper.


Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin rằng vụ đọ súng nổ ra khi Phó Nguyên soái Choe Ryong-hae tìm cách bắt giữ Ri Yong-ho trong khi thực hiện mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Kim Châng Un cách chức ông Ri Yong-ho. Một nguồn tin nói với báo này: “Chúng tôi không thể loại bỏ khả năng Ri Yong-ho bị thương hoặc thậm chí đã bị giết chết trong vụ đọ súng đó.”


"Ri Yong-ho and his parents had strong family ties with the late Kim Jong-il," said Takesada. "Purging Ri means Kim Jong-eun may want to go against his father's will.

Giáo sư Takesada cho biết: “Ri Yong-ho và bố mẹ ông ấy có mối quan hệ gia đình thân thiết với cố lãnh đạo Kim Châng In. Việc thanh lọc Ri Yong- ho có nghĩa là Kim Châng Un muốn đi ngược lại ý nguyện của cha ông ta.

A recent musical gala featuring Disney characters in Pyongyang may be another example of his departure from his father's policy." It is a well known fact young Kim at the age of eight, together with his elder brother, Kim Jong-chol, visited Tokyo Disneyland in 1991.


Một gala âm nhạc với các nhân vật Disney ở Bình Nhưỡng cách đây ít ngày có lẽ là một ví dụ nữa cho thấy Kim Châng Un từ bỏ chính sách của cha mình.” Rất nhiều người biết rằng khi lên 8 tuổi, Kim Châng Un và người anh trai Kim Jong-chol, đã đến thăm Disneyland Tokyo vào năm 1991.

Ri played a key role in helping the young heir to establish a powerbase among the military, whose support is key to regime stability. As a career military man, Ri assumed the post of chief of general staff of the KPA in February 2009. He was then appointed vice chairman of the party's Central Military Commission in September 2010 when Kim Jong-eun established his status as successor to his father. Ri was one of eight officials who escorted the hearse carrying Kim Jong-il during his funeral in December 2011.

Ri Yong-ho đóng một vai trò chủ chốt trong việc giúp đỡ nhà lãnh đạo trẻ thiết lập cơ sở quyền lực trong quân đội, một thế lực chính giúp lãnh đạo Bắc Triều Tiên duy trì sự ổn định của chế độ. Với tư cách một quân nhân chuyên nghiệp. Ri Yong-ho đã được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng KPA vào tháng 2 2009. Sau đó ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khi Kim Châng Un được ấn định là người kế nhiệm Kim Châng In. Ri Yong-ho là một trong 8 quan chức đã hộ tống xe chở quan tài ông Kim Châng In tại lễ tang nhà lãnh đạo này hồi tháng 12 năm ngoái.


Yonsei University's Takesada say it was Ri, known as a hardliner, who masterminded the sinking of a South Korean naval vessel and the North Korean bombardment of Yeonpyeong Island in 2010.


Theo Giáo sư Takesada, ông Ri Yong-ho vốn nổi tiếng là một người cứng rắn và là người đạo diễn vụ đánh chìm tàu chiến Cheonan cũng như vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010.
However, Ri's influence has been declining for the past few months. His main rival, Choe Ryong-hae, 62, had already started to strengthen his clout by becoming director of the General Political Bureau of the KPA in April and receiving the title of vice marshal.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của Ri Yong-ho đã bị giảm sút trong vài tháng gần đây. Đối thủ chính của vị Phó Nguyên soái này, Tướng Choe Ryong-hae, 62 tuổi, đã được trao nhiều quyền lực hơn khi được bổ nhiệm làm Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị KPA hồi tháng 4 vừa qua và được thăng hàm Phó Nguyên soái.

On April 15, Choe, not Ri, stood beside Kim Jong-eun at the high podium during a military parade to celebrate the centenary of the birth of North Korea's founder Kim Il-sung. This signaled that Choe had effectively robbed Ri of his position of the young general's as top aide.

Ngày 15/4 vừa qua, chính Phó Nguyên soái Choe Ryong-hae, chứ không phải Phó Nguyên soái Ri Yong-ho, đã đứng bên cạnh Kim Châng Un tại một cuộc diễu binh của quân đội Bắc Triều Tiên nhân lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Điều này đã phát đi tín hiệu rằng ông Choe Ryong-hae đã “cướp” vị trí trợ thủ hàng đầu cho Kim Châng Un từ tay Ri Yong-ho.


Choe is a son of Choe Hyon, a former minister of the People's Armed Forces and close comrade of Kim Il-sung during his days as a partisan fighter against the occupying Japanese.

Choe Ryong-hae là con trai của Choe Hyon, một cựu Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên và là đồng chí thân thiết của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành trong những ngày kháng chiến chống Nhật.


Choe Ryong-hae, known among the intelligence community as a vigorous and radical figure, in April completed the climb to the top of the ladder by becoming one of the five members of the decision-making Politburo Presidium of the WPK, as well as vice chairman of the party's central military commission. (Since Ri was removed, the presidium has only four members - namely Kim Jong-eun, Choe Ryong-hae, Kim Yong-nam, the chairman of the Presidium of the Supreme People's Assembly, and Choe Yong-rim, the nation's premier.)

Choe Ryong-hae được cộng đồng tình báo biết đến như một nhân vật mạnh mẽ và có quan điểm cấp tiến. Tháng 4 vừa qua, nhân vật này đã hoàn thành quá trình leo lên hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Bắc Triều Tiên với việc trở thành một trong 5 ủy viên Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Kể từ khi ông Ri Yong-ho bị cách chức, Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên chỉ còn 4 thành viên là Kim Châng Un, Choe Ryong-hae, Kim Yong-nam – Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Quốc hội Bắc Triều Tiên, và Choe Yong-rim – Thủ tướng Bắc Triều Tiên.

The rise of Choe Ryong-hae, despite his previous civilian status in the Workers' Party, has coincided with Kim Jong-eun's ascent to power. This means that Choe is Kim Jong-eun's strong favorite and top aide. Choe is also known to be close to Kim junior's uncle, Jang Song-taek.

Sự thăng tiến của Choe Ryong-hae, bất chấp xuất thân dân sự của ông này trong Đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra trùng với quá trình thăng tiến trên nấc thang quyền lực của Kim Châng Un. Điều này có nghĩa vị Phó Nguyên soái này là người ủng hộ mạnh mẽ Kìm Châng Un và cũng là trợ thủ hàng đầu của nhà lãnh đạo trẻ này. Từ lâu, ông Choe Ryong-hae đã được biết đến là một nhân vật thân cận của ông Jang Song-taek, người chú rể của Kim Châng Un.


Experts such as Takesada believe that Choe along with Jang Song-taek, a vice chairman of the National Defense Commission, and his wife, Kim Kyong-hui, Kim Jong-il's younger sister and a secretary of the party's Central Committee, are strongly supporting Kim Jong-eun as guardians. Jang Song-taek has strong connections with the military as his older brother was a vice marshal of the KPA and his younger brother was a lieutenant general.


Các chuyên gia như Giáo sư Takesađa tin rằng Choe Ryong-hae cùng với Jang Song-taek, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên, và vợ là Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Kyone-hui – cô ruột Kim Châng Un, là những người ủng hộ mạnh mẽ Kim Châng Un. Jang Song-taek có những mối quan hệ vững mạnh với quân đội Bắc Triều Tiên và anh trai của ông này cũng là một Phó Nguyên soái KPA, trong khi một người em trai của Jang Song-taek cũng đang giữ quân hàm Trung tướng quân đội.


However, observers aren't certain on how the recent reshuffle will impact on chances of Chinese-style economic reform.


Tuy nhiên, các nhà quan sát hiện vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn liệu cuộc cải tổ quân đội của nhà lãnh đạo Kim Châng Un vừa qua sẽ tác động như thế nào đến những cơ hội thực hiện cải cách kinh tế theo mô hình Trung Quốc tại Bắc Triều Tiên.


'Skin-ship*' strategy

Chiến lược “tiếp cận thân thiết”
In recent video and photos, Kim Jong-eun appears to have intensified his efforts to visit military camps, factories, farms and kindergartens, more recently accompanied by a young lady. An officer from the South Korean intelligence community told Asia Times Online that "it has not yet been confirmed" who she is.

Trong các đoạn băng hình và những bức ảnh được Bắc Triều Tiên công bố gần đây, người ta thấy Kim Châng Un có vẻ như gia tăng những nỗ lực thăm các doanh trại quân đội, các nông trại, trường mẫu giáo. Thường xuyên xuất hiện cùng Kim Châng Un trong thời gian qua là một phụ nữ trẻ. Một sĩ quan tình báo Hàn Quốc tiết lộ với Asia Times Online rằng “hiện vẫn chưa thể xác định” người phụ nữ đó là ai.

This outgoing approach makes the young Kim seem a lot like grandfather Kim Il-sung and is a big departure from Kim Jong-il's apparent desire to avoid the public eye.


Cách tiếp cận này của Kim Châng Un cho thấy nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Triều Tiên dường như khá giống với ông nội Kim Nhật Thành, và khác nhiều so với người cha Kim Châng In, một người rõ ràng là luôn muốn tránh khỏi những cặp mắt của công chúng.


The young general's openness is also seen in the unexpected news that he has invited his former sushi chef and playmate, Fujimoto, to revist North Korea as a guest.

Sự cởi mở của nhà lãnh đạo trẻ cũng được các chuyên gia phân tích nhận thấy trong bản tin mới đây của hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản), đưa tin rằng Kim Châng Un đã mời người đầu bếp, người bạn Fujimoto, tới thăm lại Bắc Triều Tiên với tư cách là một vị khách mời.


"Since I was invited by General Kim Jong-un, I cannot refuse," Kyodo quoted Fujimoto as saying at Narita Airport on Friday.


Kyodo trích phát biểu của Fujimoto tại sân bay Narita: “Vì tôi được Tướng Kim Châng Un mời, nên tôi không thể từ chối.
Kosuke Takahashi is a Tokyo-based Japanese journalist. Besides Asia Times Online, he also writes for Jane's Defence Weekly as Tokyo correspondent. His twitter is @TakahashiKosuke

Kosuke Takahashi là một nhà báo Nhật Bả thường trú tại Tokyo. Ngoài tờ Asia Times Online, ông cũng viết cho Jane’s Defence Weekly với tu cách là phóng viên Tokyo. Twitter của ông là @TakahashiKosuke
*The term "skinship" (スキンシップ sukinshippu?) is a Japanese-English term (Wasei-eigo) used to describe the intimacy, or closeness, between a mother and a child. Today, the word is generally used for bonding through physical contact, such as holding hands, hugging, or parents washing their child at a bath.


http://www.atimes.com/atimes/Korea/NG21Dg02.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn