MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 29, 2012

New Chinese Base Raises Tensions In South China Sea Căn cứ mới của Trung Quốc gây thêm căng thẳng ở Biển Đông


New Chinese Base Raises Tensions In South China Sea

Căn cứ mới của Trung Quốc gây thêm căng thẳng ở Biển Đông

By Scott Stearns

Scott Stearns

VOA
July 27, 2012
VOA
27/7/2012


China’s move to base troops on a disputed island in the South China Sea has raised concerns about a possible military confrontation in an area where China, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunei and the Philippines all have competing claims.

Việc Trung Quốc bố trí binh lính trên một hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông đã làm gia tăng mối lo ngại về việc xảy ra một vụ đối đầu quân sự trong khu vực có những đòi hỏi chủ quyền chồng chéo nhau giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.


Sansha City

China’s newest city and military garrison is on an island that also is claimed by Vietnam and Taiwan, at a time of increasing tension over mineral and transport rights in the South China Sea.

Thành phố Tam Sa

Thành phố mới Tam Sa và đồn trú quân được thiết lập trên một hòn đảo, mà Việt Nam và Đài Loan cùng tuyên bố có chủ quyền, tại một thời điểm căng thẳng gia tăng về quyền khai thác khoáng sản và vận chuyển ở Biển Đông.

“The establishment of Sansha City is a wise decision by the Chinese Communist Party’s Central Committee to safeguard national sovereignty and security,” said Xiao Jie, the First Mayor of the new Sansha City. “To strengthen the protection of resources and overall development in the South China Sea.”

Ông Tiêu Kiệt, thị trưởng đầu tiên của thành phố mới Tam Sa phát biểu như sau về diễn tiến này. "Thành lập Thành phố Tam Sa là một quyết định sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên và sự phát triển toàn diện ở biển Nam Hải".


Beijing plans to use its Sansha base to increase patrols in waters claimed by Vietnam and the Philippines.

Bắc Kinh dự định dùng căn cứ ở Tam Sa để tăng cường những hoạt động tuần tiểu trong vùng biển mà Việt Nam và Philippines tuyên bố đòi chủ quyền.

Dispute over terrority

The Philippines refuses to recognize the establishment of Sansha City.

Tranh chấp lãnh thổ

Philippines tự chối công nhận việc thành lập thành phố Tam Sa.

Lawmaker Walden Bello serves on the Philippine House of Representatives’ Foreign Affairs Committee. “This is a move that only falls within China’s territorial land-grabbing logic,” he explained. “And it is an illegitimate move to set that up.”

Dân biểu Walden Bello, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Philippines, nhận định như sau về việc này. "Đây là một hành động phát xuất từ một mưu đồ của Trung Quốc để giành giật đất đai và việc thành lập thành phố này là một hành động bất hợp pháp".

Analysts say that pushing ahead with Sansha City demonstrates China’s confidence in the standoff.

Các nhà phân tích cho rằng việc thành lập thành phố Tam Sa phản ánh thái độ tự tin của Trung Quốc trong vụ tranh chấp Biển Đông.

Justin Logan is Director of Foreign Policy Studies at the Washington-based Cato Institute. He says that confidence might be misplaced. “I think there is danger for miscalculation — for the Chinese overplaying their hand and someone crossing someone else’s ‘red line’ [i.e., limits] unknowingly,” he said.

Ông Justin Logan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chính sách ngoại giao của Viện Cato ở Washington, nói rằng thái độ tự tin đó có thể là thiếu cơ sở. Ông nói thêm như sau: "Tôi nghĩ rằng có một mối nguy hiểm của việc tính toán sai lầm, như việc Trung Quốc hành động một cách liều lĩnh - vượt quá khả năng của mình, và việc một bên nào đó vô tình vượt qua lằn ranh giới hạn của những bên còn lại."


Protests

Analysts say China has countered Philippine and Vietnamese protests by using Cambodia to divide the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, four members which are claimants of parts of the south Chine sea.

Phản đối

Các nhà phân tích cho biết Trung Quốc đang đối phó với sự phản kháng của Việt Nam và Philippines bằng cách lợi dụng Campuchia để tạo chia rẽ trong khối ASEAN, là một tổ chức khu vực trong đó có 4 nước hội viên có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông.


Logan says China might be overplaying its hand with the Sansha garrison because troops on the ground are hard to explain away. “There are certain countries, obviously Cambodia, and other countries in the region and in ASEAN, that have been more or less willing, for a variety of different reasons, to be supportive of China in this context,” he added. “And I think that this could really put pressure on them to say, ‘Look, we can’t back you up on this. Maybe we will just sort of sit this out or we won’t make a statement on it at all.’”

Ông Justin Logan cho rằng khi thiết lập khu đồn trú Tam Sa, Trung Quốc có lẽ đã đi quá đà vì họ khó lòng biện minh cho sự hiện diện của binh lính ở đó. Ông nói: "Có một số nước, rõ ràng nhất là Campuchia, và những nước khác trong khu vực và trong khối ASEAN, vì nhiều lý do khác nhau mà sẵn lòng ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Tôi nghĩ rằng việc thiết lập khu cảnh bị Tam Sa có thể tạo thêm áp lực cho những nước này, khiến họ phải nói với Trung Quốc rằng: Chúng tôi không thể ủng hộ các ông trong việc này. Có lẽ chúng tôi sẽ đứng ngoài hoặc sẽ không đưa ra phát biểu nào đối với vấn đề này”.

U.S. State Department Spokeswoman Victoria Nuland says the dispute cannot be resolved by force. “We remain concerned should there be any unilateral moves of this kind that would seem to prejudge an issue that we have said repeatedly can only be solved by negotiation, by dialogue and by a collaborative diplomatic process among all of the claimants,” she stated.

Hôm thứ Ba vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland đã tái khẳng định lập trường của Washington là không thể sử dụng vũ lực để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông. Phát ngôn viên Nuland nói: "Chúng tôi tiếp tục lo ngại về những hành động đơn phương như vậy, những hành động dường như sẽ tác động một cách thiếu thỏa đáng đối với một vấn đề mà chúng tôi nhiều lần tuyên bố là chỉ có thể được giải quyết thông qua thương thuyết, thông qua đối thoại và thông qua một tiến trình ngoại giao có tính chất hợp tác giữa tất cả các bên đòi hỏi chủ quyền”.


Although the United States has no territorial claim in these waters, the Obama administration says no nation can fail to be concerned by the increase in tensions and confrontational rhetoric over the South China Sea.
Tuy Hoa Kỳ không có đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, chính phủ của Tổng thống Obama nói rằng không nước nào trên thế giới không cảm thấy lo âu vì sự gia tăng của những mối căng thẳng và những cuộc khẩu chiến kịch liệt trong vụ tranh chấp ở vùng biển này.http://www.eurasiareview.com/27072012-new-chinese-base-raises-tensions-in-south-china-sea/

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn