MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, July 8, 2012

Japanese Raising Voices Against Nuclear Reactors' Restart Dân Nhật lên tiếng phản đối tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân


Japanese Raising Voices Against Nuclear Reactors' Restart

Dân Nhật lên tiếng phản đối tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân


by Steve Herman

Steve Herman

July 06, 2012

06/7/2012

TOKYO — For the third consecutive Friday evening, thousands of Japanese took to the streets of their capital to vent frustration with the government's move to restart idled nuclear power plants. Earlier this week, for the first time since the meltdown of three reactors at a coastal plant hit by the March 11th, 2011, earthquake and tsunami, Japan resumed nuclear power generation.


TOKYO — Thứ Sáu là ngày thứ 3 trong 3 ngày liên tiếp, hàng vạn người Nhật đã đổ ra đường phố Tokyo để nói lên sự thất vọng của họ khi thấy chính phủ quyết định tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân đang nằm yên. Đầu tuần này, lần đầu tiên kể từ khi cuộc ba lò phản ứng nóng chảy tại một nhà máy ven biển bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần 11 tháng 3, 2011, Nhật Bản nối lại phát điện hạt nhân.


A steadily increasing drizzle did not dampen the spirits of protestors in central Tokyo.

Cơn mưa phùn của ngày thứ Sáu không làm nhẹ bớt nét mặt cương quyết của những người biểu tình.


Well-mannered demonstrators, most holding umbrellas for two hours chanted “Saikado Hantai” in opposition to the restart of nuclear reactors.


Người biểu tình cũng lịch sự, hầu hết tay cầm ô dù và joo vang hai tiếng "Saikado Hantai" để phản đối việc tái khởi động lại lò phản ứng hạt nhân.
One reactor at the Oi nuclear plant, which supplies electricity to the Osaka metropolitan area, reached criticality earlier in the week.

Một lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Oi, vốn là nguồn cung cấp điện cho các khu vực thành phố Osaka, đã vượt qua kiểm tra rủi ro trước đó trong tuần.


That marked the resumption of nuclear power generation in Japan for the first time since the disaster at the Fukushima No. 1 plant more than 15 months ago.

Điều đó đánh dấu sự trở lại của điện hạt nhân ở Nhật Bản lần đầu tiên kể từ khi thảm họa tại nhà máy Fukushima số 1 cách đây hơn 15 tháng.
The government of resource-poor Japan and the utility companies contend nuclear reactors must come back online after thorough safety checks to avoid possible rolling blackouts this summer and excessive reliance on imports of liquid natural gas, coal and other expensive fuels for conventional power plants.


Chính phủ và các công ty điện lực nói rằng cần phải mở lại các nhà máy điện hạt nhân sau khi họ đã kiểm tra cẩn thận, để tránh cảnh luân phiên cúp điện trong mùa hè này và tránh lệ thuộc quá lố vào khí đốt, than đá và các loại nhiên liệu đắt tiền khác mà Nhật phải nhập khẩu.


Many citizens and even some national lawmakers are expressing skepticism, saying concerns about profits and the economy are outweighing safety considerations.


Nhiều công dân, thậm chí một số đại biểu Quốc hội tỏ ý nghi ngờ lời giải thích này, bảo rằng chính phủ chỉ lo lợi nhuận và kinh tế, thay vì xét đến sự an toàn của người dân.

Tokyo housewife Setsuko Naoe says she felt compelled to join the protests because officials have not learned any lessons from the Fukushima meltdowns.


Bà nội trợ Setsuko Naoe nói với VOA: “Tôi bắt buộc phải tham gia biểu tình bởi vì nhà chức trách chưa học được bài học từ vụ tan chảy lò phản ứng tại nhà máy Fukushima”.

Naoe laments the Japanese media, especially the national quasi-official NHK broadcaster, do not really report on the protests but she says that will not discourage those who share her stance.


Bà cũng phản đối gioeis truyền thông Nhật bản, đặc biệt đài truyền hình NHK, gần như là đài chính thức của Nhật, ít chịu đưa tin về cuộc biểu tình này, nhưng bà nói điều đó không làm những người như bà nản lòng.


Despite Friday's rally being one of the biggest Tokyo has seen in decades, NHK gave the protests only a 20-second mention 40 minutes into its main 9 p.m. television newscast.

Dù cuộc biểu tình hôm thứ Sáu là một cuộc biểu tình lớn tại thủ đô, đài NHK chỉ dành 20 giây trong chương trình thời sự kéo dài suốt 40 phút, phát lúc 9 giờ tối.


For Mitsukazu Asakawa, the event reminds him of the protests he took part in against the U.S.-Japan Security Treaty more than 50 years ago.

Đối với cụ Mitsukazu Asakawa, cuộc biểu tình hôm nay làm cụ nhớ lại cuộc biểu tình chống Hiệp định An ninh Mỹ Nhật cách nay 50 năm:

Asakawa says since the 1960s, Japan has not seen such large street demonstrations, which also took place in the same location. But these rallies are different he points out - as they are not composed of radical, young people but are rather part of a diverse grassroots movement.


“Từ những năm 1960 đến giờ tôi chưa thấy một cuộc biểu tình nào lớn như cuộc biểu tình hôm nay, ở cùng địa điểm này. Nhưng cuộc tụ tập lần này khác với lần đó, vì lần này không có thành phần cực đoan, thành phần trẻ tuổi; mà chỉ có nhiều thành phần thường dân”.

A parliamentary report issued Thursday and based on more than 900 hours of hearings and interviews with nearly 1,200 people concluded the Fukushima disaster was a preventable accident. It blames both regulators and the Tokyo Electric Power Company, saying there is too much collusion between government and industry.

Một báo cáo do quốc hội ban hành thứ năm, dựa các phiên điều trần kéo dài trên hơn 900 giờ và các cuộc phỏng vấn với gần 1.200 người kết luận, thảm họa Fukushima là một tai nạn có thể phòng ngừa được. Báo cáo quy lỗi cho cả nhà quản lý và Công ty Điện lực Tokyo, chỉ ra rằng có quá nhiều thông đồng giữa chính phủ và ngành công nghiệp.
http://www.voanews.com/articleprintview/1364406.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn