MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, June 21, 2012

When a Boy Found a Familiar Feel in a Pat of the Head of State Một cậu bé tìm thấy cảm giác thân quen lúc sờ đầu nguyên thủ quốc gia

When a Boy Found a Familiar Feel in a Pat of the Head of State

Một cậu bé tìm thấy cảm giác thân quen lúc sờ đầu nguyên thủ quốc gia


WASHINGTON — For decades at the White House, photographs of the president at work and at play have hung throughout the West Wing, and each print soon gives way to a more recent shot. But one picture of President Obama remains after three years.

WASHINGTON — Trong suốt nhiều thập niên qua, ảnh chụp tổng thống làm việc và nghỉ ngơi được treo khắp Cánh Tây của Nhà Trắng và khi mỗi tấm mới được rửa ra, lại có tấm ảnh cũ phải nhường đường. Tuy nhiên, bức ảnh về cậu bé sờ đầu Tổng thống Obama vẫn được “yên vị” trong suốt 3 năm qua.


In the photo, Mr. Obama looks to be bowing to a sharply dressed 5-year-old black boy, who stands erect beside the Oval Office desk, his arm raised to touch the president’s hair — to see if it feels like his. The image has struck so many White House aides and visitors that by popular demand it stays put while others come and go.

Trong bức ảnh, Tổng thống Obama cúi đầu về phía một cậu bé da màu 5 tuổi, ăn mặc bảnh bao đứng cạnh chiếc bàn làm việc của tổng thống trong phòng Bầu dục, trong khi cậu bé giơ tay lên chạm vào tóc Tổng thống, để xem nó có giống với tóc của cậu hay không. Hình ảnh đã khiến rất nhiều phụ tá ở Nhà Trắng cũng như khách tham quan yêu thích, khiến nó được giữ lại trong khi các bức hình khác lần lượt thay đổi.


As a candidate and as president, Mr. Obama has avoided discussing race except in rare instances when he seemed to have little choice — responding to the racially incendiary words of his former pastor, for example, or to the fatal shooting of an unarmed black teenager in Florida. Some black leaders criticize Mr. Obama for not directly addressing young blacks or proposing policies specifically for them.

Khi là ứng cử viên và sau đó là Tổng thống, ông Obama thường tránh thảo luận đến vấn đề sắc tộc, trừ một số trường hợp đặc biệt khi ông không có lựa chọn khác, như phản ứng lại với bình luận phân biệt sắc tộc của cựu mục sư của ông, hay vụ bắn chết một cậu bé da đen không mang vũ khí ở Florida. Một số nhà lãnh đạo da đen chỉ trích ông Obama đã không trực tiếp phát biểu với thanh niên da đen hay đề xuất những chính sách đặc biệt cho họ.

Yet the photo is tangible evidence of what polls also show: Mr. Obama remains a potent symbol for blacks, with a deep reservoir of support. As skittish as White House aides often are in discussing race, they also clearly revel in the power of their boss’s example.

Song bức ảnh là bằng chứng hiển hiện của các kết quả thăm dò: Ông Obama vẫn là biểu tượng mạnh mẽ của người da đen, với sự ủng hộ không giới hạn dành cho họ. Vốn hay tán chuyện các trợ lý Nhà Trắng cũng thường thảo luận về chủng tộc, rõ ràng họ cũng  thích nói về quyền lực của ông chủ của họ, chẳng hạn.

The boy in the picture is Jacob Philadelphia of Columbia, Md. Three years ago this month, his father, Carlton, a former Marine, was leaving the White House staff after a two-year stint on the National Security Council that began in the Bush administration. As departing staff members often do, Mr. Philadelphia asked for a family photograph with Mr. Obama.

Cậu bé trong bức ảnh là Jacob Philadelphia ở Columbia. 3 năm trước, cũng vào tháng này, cha cậu, cựu lính thủy đánh bộ Carlton, chuẩn bị rời đội ngũ nhân viên Nhà Trắng sau 2 năm làm việc tại Hội đồng an ninh quốc gia, từ thời Tổng thống Bush. Như thông lệ đối với các nhân viên Nhà Trắng sắp rời đi,  Philadelphia đã yêu cầu được chụp hình cả gia đình mình với tổng thống Obama.


When the pictures were taken and the family was about to leave, Mr. Philadelphia told Mr. Obama that his sons each had a question. In interviews, he and his wife, Roseane, said they did not know what the boys would ask. The White House photographer, Pete Souza, was surprised, too, as the photo’s awkward composition attests: The parents’ heads are cut off; Jacob’s arm obscures his face; and his older brother, Isaac, is blurry.

Khi đã chụp ảnh xong và gia đình chuẩn bị rời đi, Philadelphia đã nói với Obama các con trai ông mỗi người có một câu hỏi dành cho Tổng thống. Trong các cuộc phỏng vấn sau này, Philadelphia và vợ cho biết họ đều không biết các con mình sẽ hỏi gì. Phóng viên ảnh Nhà Trắng Pete Souza cũng rất ngạc nhiên, và bức ảnh ông chụp cũng chứng minh điều đó: đầu cha mẹ cậu bé bị cắt, trong khi tay của Jacob che mất mặt và anh trai cậu bé, Isaac, thì bị mờ.


Jacob spoke first.
“I want to know if my hair is just like yours,” he told Mr. Obama, so quietly that the president asked him to speak again.
Jacob did, and Mr. Obama replied, “Why don’t you touch it and see for yourself?” He lowered his head, level with Jacob, who hesitated.
“Touch it, dude!” Mr. Obama said.
As Jacob patted the presidential crown, Mr. Souza snapped.
“So, what do you think?” Mr. Obama asked.
“Yes, it does feel the same,” Jacob said.
(Isaac, now 11, asked Mr. Obama why he had eliminated the F-22 fighter jet. Mr. Obama said it cost too much, Isaac and his parents recounted.)

Jacob là người nói đầu tiên.
“Cháu muốn biết liệu tóc của cháu có giống tóc của ngài không”, cậu bé nói với Obama, nhỏ tới mức Tổng thống Mỹ đã phải bảo cậu bé nhắc lại. Và khi Jacob nhắc lại, ông Obama trả lời: “Sao cháu không thử tự sờ xem?”. Rồi ông Obam cúi thấp đầu xuống phía Jacob. Cậu bé ngập ngừng.
“Thử sờ xem”, Obama nói.
Và Jacob đã chạm vào đỉnh đầu tổng thống, Souza cho biết.
“Cháu thấy sao?”, ông Obama hỏi.
“Vâng, nó giống nhau”, Jacob trả lời.
(Isaac, giờ đã 11 tuổi, đã hỏi Obama vì sao ông lại loại bỏ chiến đấu cơ F-22. Ông Obama đã trả lời vì nó quá đắt. Cậu bé Isaac và bố mẹ kể lại.)


In keeping with a practice of White House photographers back to Gerald R. Ford’s presidency, each week Mr. Souza picks new photos for display. That week, Jacob’s easily made the cut.


Giữ thông lệ có từ thời Tổng thống Gerald R. Ford, mỗi tuần nhiếp ảnh gia Souza lại chọn các bức ảnh mới để trưng bày ở Cánh Tây. Và tuần đó, Jacob đã khiến công việc của ông trở nên nhẹ nhàng.

“As a photographer, you know when you have a unique moment. But I didn’t realize the extent to which this one would take on a life of its own,” Mr. Souza said. “That one became an instant favorite of the staff. I think people are struck by the fact that the president of the United States was willing to bend down and let a little boy feel his head.”

“Là một nhiếp ảnh gia, bạn biết khi nào bạn có khoảnh khắc độc đáo. Nhưng tôi không nhận ra hết được mức độ ảnh hưởng của bức ảnh này”, ông Souza cho hay. “Bức ảnh đó ngay lập tức đã được các nhân viên trong Nhà Trắng yêu thích. Tôi nghĩ mọi người bị ngạc nhiên trước việc Tổng thống của nước Mỹ sẵn sàng cúi đầu và để một cậu bé sờ lên đầu mình”.


David Axelrod, Mr. Obama’s longtime adviser, has a copy framed in his Chicago office. He said of Jacob, “Really, what he was saying is, ‘Gee, you’re just like me.’ And it doesn’t take a big leap to think that child could be thinking, ‘Maybe I could be here someday.’ This can be such a cynical business, and then there are moments like that that just remind you that it’s worth it.”

David Axelrod, cố vấn lâu năm của ông Obama, cũng có một bản sao bức ảnh được lồng khung trong văn phòng của mình ở Chicago. Ông cho rằng: “Những gì cậu bé đang thực sự muốn nói là: Ồ ngài cũng như tôi thôi”. Và cũng không có gì là quá suy diễn khi cho rằng cậu bé đó có thể đã nghĩ: “Có thể ngày nào đó cháu cũng ở đây”. Việc này cũng có thể còn phải hoài nghi, nhưng rồi có những khoảnh khắc nhắc nhở bạn rằng điều đó đáng làm."

A copy of the photo hangs in the Philadelphia family’s living room with several others taken that day. Mr. Philadelphia, now in Afghanistan for the State Department, said: “It’s important for black children to see a black man as president. You can believe that any position is possible to achieve if you see a black person in it.”

Một bức ảnh tương tự cũng được treo trong phòng khách của gia đình Philadelphia cùng với nhiều bức ảnh khác được chụp trong ngày đó. Ông Philadelphia, hiện đang làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ tại Afghanistan, cho biết: “Việc thấy một người da đen làm tổng thống rất quan trọng đối với trẻ em da đen. Bạn có thể tin rằng người da đen có thể đạt được bất kỳ vị trí nào.”

Jacob, now 8, said he indeed does want to be president. “Or a test pilot.”
Còn Jacob, giờ đã 8 tuổi, cho biết cậu bé dĩ nhiên là muốn trở thành tổng thống. “Hoặc là một phi công thử máy bay”.


Translated by Vũ Quý

http://www.nytimes.com/2012/05/24/us/politics/indelible-image-of-a-boys-pat-on-obamas-head-hangs-in-white-house.html?_r=1

Child Asks Obama:"Why Do People Hate You?" 

 


Child Asks Obama:"Why Do People Hate You?"
Một cậu bé hỏi Tổng thống Obama "Tại sao người ta ghét ông?"

At a town hall in New Orleans, a child asks President Obama "Why do people hate you?"

Trong hội trường của một thị trấn ở New Orleans, một cậu bé hỏi Tổng thống Obama "Tại sao người ta ghét ông?"

Transcript:
Okay, here's -- this young man, right here. I'm going to let him use my special mic. Hey, this is a big guy -- don't go "awww." Come on, man, I mean, this is a -- all right, what's your name?

Phần ghi âm:
Được rồi, người đàn ông nhỏ này, lại đây đi cháu. Tôi sẽ để cho cháu sử dụng cái mic đặc biệt của tôi. Hey, đây là một chàng trai lớn – chớ có "sợ" Cố lên, cháu nào, tôi muốn nói, đây là một – thôi được, tên của cháu là gì?

Q Terrence Scott (phonetic).

Q Terrence Scott (ngữ âm).

THE PRESIDENT: Terrence Scott. What do you have to say?

TỔNG THỐNG: Terrence Scott. Cháu phải nói gì đây nào?

Q I have to say, why do people hate you and why -- they supposed to love you, and God is love and --

Q Cháu muốn hỏi, tại sao mọi người ghét Tổng Thống và lý do tại sao – lẽ ra họ phải yêu ông, và Thiên Chúa là tình yêu mà, và


THE PRESIDENT: That's what I'm talking about. (Laughter and applause.) Come on. That's what I'm talking about. Terrence, I appreciate that. What grade are you in?

Q Fourth.

TỔNG THỐNG: Đó là những gì tôi đang nói đây. (Tiếng cười và vỗ tay.) Nào. Đó là điều tôi đang nói về. Terrence, tôi đánh giá cao cháu. Thế cháu đang học lớp mấy?

Q Lớp Bốn.

THE PRESIDENT: You're in fourth grade? Well, now, first of all, I did get elected President, so not everybody hates me, now. I don't want you to -- (laughter.) I got a whole lot of votes. I want to make sure everybody understands. But you know, what is true is if you were watching TV lately, it seems like everybody is just getting mad all the time. And, you know, I think that you've got to take it with a grain of salt. Some of it is just what's called politics, where once one party wins then the other party kind of gets -- feels like it needs to poke you a little bit to keep you on your toes. And so you shouldn't take it too seriously.

TỔNG THỐNG: Cháu đang học lớp thứ bốn? Vâng, bây giờ, trước hết, tôi đã được bầu làm Tổng thống, do đó, bây giờ không phải ai cũng ghét tôi cả. Tôi không muốn cháu ghét tôi đâu - (cười) Tôi có toàn bộ rất nhiều phiếu bầu. Tôi muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người hiểu. Nhưng như các bạn biết, những gì là đúng sự thật là nếu bạn đang xem TV thoeif gian gần đây, thì bạn thấy nó có vẻ như lúc nào mọi người cũng đang điên lên. Và, bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng bạn phải chấp nhận với một hạt muối. Một phần của nó được gọi là chính trị, khi một bên thắng thì bên kia – hơi cảm thấy như thể nó cần đến xô bạn một chút để giữ cho bạn đứng vững trên chân của bạn. Và như vậy bạn không nên coi nó quá nghiêm trọng.

And then sometimes -- as I said before, people just -- I think they're worried about their own lives. A lot of people are losing their jobs right now. A lot of people are losing their health care or they've lost their homes to foreclosure. And they're feeling frustrated. And when you're President of the United States, you know, you've got to deal with all of that. That's exactly right. And, you know, you get some of the credit when things go good; and when things are going tough, then you're going to get some of the blame and that's part of the job.

Và sau đó đôi khi - như tôi đã nói, mọi người chỉ - Tôi nghĩ rằng họ đang lo lắng về cuộc sống riêng của họ. Ngay bây giờ rất nhiều người đang mất việc làm. Rất nhiều người đang mất đi chăm sóc sức khỏe của họ hoặc nhà cửa đã bị mất do tịch biên. Và họ đang cảm thấy thất vọng. Và khi bạn là Tổng Thống Hoa Kỳ, bạn biết, bạn phải đối phó với tất cả điều đó. Điều đó hoàn toàn đúng. Và, bạn biết, bạn nhận được sự tín nhiệm khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp, và khi mọi thứ khó khăn, thì bạn sẽ bị đổ lỗi và đó là một phần của công việc.


But, you know, I'm a pretty tough guy. Are you a tough guy? You look like you're pretty tough. And so you've just got to keep on going even when folks are criticizing you. Because as ...
Nhưng, cháu biết đấy, tôi là một anh chàng khá dẽo dai bền bĩ. Cháu có phải là người cứng rắn không? Cháu trông khá cứng rắn. Và như vậy chúa cần tiếp tục tiến lên ngay cả khi các thành viên trong nhà chỉ trích cháu. Bởi vì như ...


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn