MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, June 9, 2012

Le Temps De L'Amour TIME TO LOVE Một thời để yêuLe Temps De L'Amour
TIME TO LOVE

Một thời để yêu
Francoise Hardy
Francoise Hardy

Francoise Hardy
C´est le temps de l´amour
Le temps des copains
Et de l´aventure
Quand le temps va et vient
On ne pense à rien
Malgré ses blessures

Car le temps de l´amour
C´est long et c´est court
Ça dure toujours
On s´en souvient

On se dit qu´à vingt ans
On est le roi du monde
Et qu´éternellement
Il y aura dans nos yeux
Tout le ciel bleu

C´est le temps de l´amour
Le temps des copains
Et de l´aventure
Quand le temps va et vient
On ne pense à rien
Malgré ses blessures

Car le temps de l´amour
Ça vous met au cœur
Beaucoup de chaleur
Et de bonheur

Un beau jour c´est l´amour
Et le cœur bat plus vite
Car la vie suit son cours
Et l´on est tout heureux
D´être amoureux

C´est le temps de l´amour
Le temps des copains
Et de l´aventure
Quand le temps va et vient
On ne pense à rien
Malgré ses blessures

Car le temps de l´amour
C´est long et c´est court
Ça dure toujours
On s´en souvient
It's time to love,
Time for friends and adventure.
When the time comes and goes,
Can not think of anything despite his injuries.
For the love of time
It is a long and short
It lasts forever, it will be remembered.

It is said that twenty years it is the king of the world
And there will be eternally in our eyes
All the blue sky.

It's time to love,
Time for friends and adventure.
When the time comes and goes,
Can not think of anything despite his injuries.
For the love of time
It puts you in the heart
Much warmth and happiness.

One day it's love and the heart beats faster,
Because life goes on
And we are quite happy to be in love.

It's time to love,
Time for friends and adventure.
When the time comes and goes,
Can not think of anything despite his injuries.
For the love of time
It is a long and short
It lasts forever, it will be remembered.
Mùa tình yêu đến đây rồi
Mùa tươi thắm cho đời
Lời yêu thương vang khắp nơi
Mùa tình yêu ngất ngây lòng
Mùa phiêu lãng tang bồng
Vào đắm đuối mê say..
Dù tình yêu có điên cuồng
Tình yêu có điên cuồng
Đời ta vẫn cứ yêu và còn mãi yêu

Đời người có những lúc vui
như lúc sống trong mùa yêu thương
Trời tình ái đã ngát hoa
ta hãy vui trong tình yêu
Chớ lo chi…

Mùa tình yêu sắc tơ hồng
mùa xao xuyến tâm hồn
Lời hoan ca vang khắp nơi
Mùa tình yêu ngất ngây lòng
Mùa phiêu lãng tang bồng
Vào đắm đuối mê say…
Dù tình yêu có tươi màu
tình yêu có u sầu
Đời ta vẫn cứ yêu và còn mãi yêu…

Mùa tình yêu đến đây rồi
Mùa tươi thắm cho đời
Lời yên thương vang khắp nơi
Mùa tình yên ngất ngây lòng
Mùa phiêu lãng tang bồng
Vào đắm đuối mê say..
Dù tình yêu có điên cuồng
Tình yêu có điên cuồng
Đời ta vẫn cứ yêu và còn mãi yêu

Đời người có những lúc vui
như lúc sống trong mùa yêu thương
Trời tình ái đã ngát hoa
ta hãy vui trong tình yêu
Chớ lo chi..

Mùa tình yêu sắc tơ hồng
mùa xao xuyến tâm hồn
Lời hoan ca vang khắp nơi
Mùa tình yêu ngất ngây lòng
mùa phiêu lãng tang bồng
Vào đắm đuối mê say...
Dù tình yêu có tươi màu
tình yêu có u sầu
Đời ta vẫn cứ yêu
và còn mãi yêuNo comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn