MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, June 28, 2012

Japan's TEPCO to drop nuclear exports TEPCO Nhật Bản dừng xuất khẩu hạt nhân
This file photo shows a visitor looking at a model of Japanese-made nuclear reactor model at an exhibition on nuclear power in Hanoi, in 2010. Tokyo Electric Power Co. is to abandon plans to export its nuclear power plant expertise as it struggles to cope with the Fukushima disaster, news reports said Thursday.

Ảnh tư liệu cho thấy một người đang xem một mô hình lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản tại một cuộc triển lãm về điện hạt nhân tại Hà Nội, 2010. Tokyo Electric Power Co sẽ từ bỏ kế hoạch xuất khẩu chuyên môn về nhà máy điện hạt nhân vị phải đang vật lộn để đối phó với thảm họa Fukushima, tin tức báo cáo cho biết hôm thứ năm.

Japan's TEPCO to drop nuclear exports
TEPCO Nhật Bản dừng xuất khẩu hạt nhân

TOKYO, June 28, 2012 (AFP) - Tokyo Electric Power Co. is to abandon plans to export its nuclear power plant expertise as it struggles to cope with the Fukushima disaster, news reports said Thursday.


Tokyo, 28/06/2012 (AFP)- Bản tin ngày thứ Năm cho biết, Công ty Năng lượng Điện Tokyo đang dừng các kế hoạch xuất khẩu công nghệ nhà máy điện hạt nhân của mình vì đang gặp khó khăn trong việc giải quyết thảm nạn Fukushima.

The turnaround by one of the world's largest utilities would be a blow to Japan's once-proud policy of promoting its nuclear technology, the Mainichi Shimbun daily said.

Nhật báo Mainichi Shimbun nhận định, việc quay lái của một trong những cơ sở lớn nhất thế giới này có lẽ là một sự thất bại của chính sách thúc đẩy công nghệ hạt nhân, đã từng là một niềm tự hào của Nhật Bản.

Tokyo Electric, known as TEPCO, will withdraw from a scheme to supply and run two nuclear reactors at a plant in Vietnam, the paper said.

Tờ báo viết tiếp, Điện lực Tokyo, được biết dưới tên gọi TEPCO, sẽ rút kế hoạch cung cấp và vận hành hai lò phản ứng hạt nhân tại một nhà máy ở Việt Nam.

The project is being undertaken by International Nuclear Energy Development, a Tokyo-based company set up in 2010 by public funds, heavy machinery makers, and power companies including TEPCO, to promote nuclear power exports.

Dự án này do công ty Phát triển Năng lượng Hạt nhân Quốc tế, có trụ sở đóng ở Tokyo thành lập năm 2010 bằng nguồn công quỹ, của các nhà sản xuất các máy móc hạng nặng, và các công ty năng lượng bao gồm TEPCO, để khuếch trương việc xuất khẩu năng lượng hạt nhân.

"Our atomic power engineers still need to do a lot more to stabilise and decommission the reactors" at the crippled Fukushima Daiichi plant, TEPCO president Naomi Hirose said Wednesday according to the Mainichi.


Cũng theo tờ Mainichi, vào ngày thứ Tư, ông Naomi Hirose, Chủ tịch TEPCO cho biết: "Các kỹ sư năng lượng của chúng tôi vẫn còn cần phải làm nhiều việc nữa để nhằm ổn định và gỡ bỏ các lò phản ứng" ở nhà máy Daiichi Fukushima bị hư hại.

"It is impossible" to abandon the domestic task and promote exports, he was quoted as saying.


Ông cho biết rằng "Hẳn là không thể" dừng lại các nhiệm vụ nội bộ và khuếch trương việc xuất khẩu.


TEPCO had been expected to send engineers to the Vietnam plant for operations and maintenance while accepting Vietnamese engineers at its plants, according to Jiji Press news agency.


Theo bản tin của Jiji Press, TEPCO đã dự kiến sẽ gửi các kỹ sư của công ty đến nhà máy điện của Việt Nam để vận hành và bảo trì trong khi nhận [huấn luyện] các kỹ sư Việt Nam tại các nhà máy điện của mình.


International Nuclear Energy Development said it had not been informed of any change of plan by TEPCO.


Công ty Phát triển Năng lượng Hạt nhân Quốc tế cho biết là họ chưa nhận được thông báo nào từ TEPCO cả.


"We have confirmed with Tokyo Electric that it will continue to cooperate in the (Vietnam) project," said an official who declined to be named.


Một quan chức ẩn danh cho biết: “Chúng tôi đã xác nhận với Điện lực Tokyo rằng sẽ tiếp tục hợp tác với dự án (Việt Nam)”.


No immediate comment was available from TEPCO.

Hiện tại vẫn chưa có một bình luận chính thức nào từ phía TEPCO về ý kiến này cả.

Tsunami-sparked meltdowns at Fukushima in March 2011 threw Japan into nuclear crisis as leaking reactors polluted vast areas of farmland and forced tens of thousands of people from their homes.

Tình trạng nóng chảy lò phản ứng do thảm nạn sóng thần ở Fukushima vào Tháng Ba năm 2011 đã đẩy Nhật Bản vào cơn khủng hoảng hạt nhân, vì các lò phản ứng bị rò rỉ đã gây ra nạn ô nhiễm đất nông nghiệp trên diện rộng và buộc phải di dời hàng chục nghìn người ra khỏi nơi cư trú.

The clean-up is expected to take decades, with scientists warning that some settlements may have to be abandoned.

Công việc dọn dẹp này phải cần đến nhiều thập niên, cùng với sự cảnh báo của các nhà khoa học cảnh báo rằng một số khu vực phải bỏ hoang.


TEPCO posted a massive 781 billion yen net loss in the fiscal year to March on disaster-related costs, as well as increased imports of fossil fuels to make up for a nuclear power shortfall.


TEPCO công bố con số thiệt hại khủng lên đến 781 tỷ Yên trong năm tài khóa tính đến tháng Ba, do các chi phí liên quan đến thảm họa, cũng như việc tăng nhập khẩu nguồn năng lượng trầm tích để bù lại sự thiếu hụt năng lượng hạt nhân.

A boisterous shareholders' meeting on Wednesday rubber-stamped the effective nationalisation of the company.

Vào thứ Tư đã có một cuộc họp vượt tầm kiểm soát của các cổ đông đã biểu quyết quốc hữu hóa toàn bộ (effective nationalization) công ty.

http://www.france24.com/en/20120628-japans-tepco-drop-nuclear-exports-report

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn