MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, April 28, 2012

外国人看南海问题:中国人根本就不爱国! NGƯỜI TRUNG QUỐC QUẢ TÌNH KHÔNG YÊU NƯỚC!
外国人看南海问题:中国人根本就不爱国!

NGƯỜI TRUNG QUỐC QUẢ TÌNH KHÔNG YÊU NƯỚC!

为什么中国人不关心南海问题?
一位外国朋友来中国后而产生的疑惑!

Vì sao người Trung Quốc không quan tâm đến vấn đề Nam Hải?
(Mối nghi hoặc nảy sinh từ một bạn nước ngoài tới Trung Quốc)

/华斌

Uông Hoa Bân
今天碰到一位新加坡朋友,他说东盟会议把东盟的老百姓都调动起来了;所以连老百姓都愿意在美国的支持下把南海分了。然而来到中国大陆后,竟然到处是莺歌燕舞;根本没有人谈论南海的问题,而且连电视台都没有专题。所以他问我今天的中国人究竟在想什么,为什么根本不关心国家的疆土问题。我说我自己连生活都忙不过来,根本不会去关心国家的疆土;因为连国有资产都没有我们的份,而我们只是自谋出路的人。所说如果南海真的被人家占去了,我也没有什么损失;就如同它是我们国家的领土,我还是依然没有任何利益。正因为这样,我们社会自谋出路的人肯定不会关心南海的问题。

Hôm nay gặp một anh bạn người Singapore, anh ta nói Hội nghị ASEAN đã khuấy động được tất cả người dân ASEAN rồi; cho nên đến ngay cả người dân cũng muốn phân chia Nam Hải với sự ủng hộ của Mỹ. Song khi tới đại lục, thì lại thấy đâu đâu cũng nhảy múa hát ca; quả tình chẳng có ai nói gì đến vấn đề Nam Hải cả, rồi ngay cả đài truyền hình cũng chẳng có chuyên mục nào. Cho nên, anh ta hỏi tôi rút cuộc người Trung Quốc ngày nay đang muốn gì, vì sao lại không thèm quan tâm đến vấn đề cương thổ quốc gia. Tôi bảo đến như tôi đây còn đang bận bịu tối mắt cho cuộc sống, nên quả tình không quan tâm gì đến cương thổ quốc gia cả; bởi vì nếu đất nước có vốn liếng thì cũng chẳng đến phần bọn tôi, bọn tôi chỉ là những người phải tự lo thân. Cho nên, nếu Nam Hải có thực là đã bị người ta cướp đi rồi, thì tôi cũng chẳng bị mất gì; cũng như nó có là lãnh thổ của nước chúng tôi đi nữa, thì tôi cũng chẳng có lợi lộc gì. Chính vì thế mà những người tự lo thân trong xã hội chúng tôi chắc chắn sẽ không quan tâm gì đến vấn đề Nam Hải.  如果说现在南海每年给我们下岗人员分红十万元,那么我们肯定会放下所有的事而关心南海问题。但事实就是这么无情,我们全民所有制的国家竟然连全民所有制的利润都不分配;所以说我作为中华人民共和国公民还不知道有什么权利。首先我下岗后从来没有投票过,因而选举权好像没有我们的份;其次是利益,我们根本没有得到过任何国家赔偿或补偿;所以我们从国家这里没有得到任何利益。正为如此,有南海与没有南海对我没有任何意义;因为我们连自己的生活都自顾不暇,我们能有时间去考虑南海问题吗。

Nếu như bây giờ mỗi năm Nam Hải chia phần cổ tức cho công nhân bị sa thải chúng tôi 10 vạn tệ, thì chắc chắn chúng tôi sẽ bỏ tất cả mọi việc để quan tâm đến vấn đề Nam Hải. Nhưng sự thực lại thật là phũ phàng, nhà nước theo chế độ sở hữu toàn dân chúng tôi đến ngay cả lợi nhuận của chế độ sở hữu toàn dân cũng còn chẳng chịu phân chia. Trước hết, từ ngày bị sa thải chúng tôi chưa hề đi bỏ phiếu, vì thế mà quyền bầu cử dường như là không có phần của chúng tôi; thứ đến là lợi ích, quả tình chúng tôi chưa từng được hưởng bất cứ khoản bồi thường hoặc trợ cấp nào từ nhà nước; cho nên chúng tôi chưa được hưởng bất cứ lợi ích gì từ nhà nước ở đây. Chính vì vậy, có Nam Hải hay không có Nam Hải đối với tôi cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì; bởi ngay đến cuộc sống của mình còn lo chưa nổi, thì liệu chúng tôi có đủ thời gian để suy nghĩ đến vấn đề Nam Hải được hay không. 

既然我们社会自谋出路的百分之八十的人不关心南海的事,那么剩下的百分之二十的人应该关心南海问题呀;因为他们就是吃国家资源饭的人呀。为什么他们也不关心呢?原来是这些人现在利益太多,他们是捞利益而自顾不暇。看我们社会现在到处是项目,而且是多如牛毛的投资。这些投资过手就是百分之十的回扣,四万亿的投资就是四千亿的回扣呀。这些人分都分不赢,更不用说还有多级回扣与提成。正因为如此,我们社会剩下的百分之二十的人也没有心情管南海问题;因为现在的利益太大了,他们能放弃眼前利益而考虑子孙后代的利益吗?所以说即使是吃国家资源饭的人,同样还是没有人管南海问题。正因为如此,中国人基本有心管南海问题的人寥寥无几;所以形成不了气候。这就是外国人到东盟看到老百姓对南海问题群情振奋,而中国人却是那么寂静无声。

Khi đã có tới 80% người dân tự lo thân trong xã hội chúng ta không quan tâm đến chuyện Nam Hải, thì số 20% còn lại cần phải quan tâm đến vấn đề Nam Hải, bởi vì họ chính là những người ăn tài nguyên của đất nước. Thế thì vì sao họ cũng chẳng quan tâm? Thì ra số người này hiện đang có lợi ích quá nhiều, họ đi câu lợi ích để tự lo thân. Nhìn mà xem, xã hội chúng tôi hiện giờ đâu đâu cũng là công trình dự án, lại còn với các khoản đầu tư nhiều vô kể. Những khoản đầu tư này mà trót lọt thì sẽ được lại quả 10%, đầu tư 4000 tỷ thì được lại quả 400 tỷ. Những người phân chia này không phải được tất, đó là chưa kể còn phải lại quả cho nhiều cấp. Chính bởi thế mà 20% số người còn lại trong xã hội chúng tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để ý đến vấn đề Nam Hải; bởi lợi ích hiện tại quá lớn, liệu họ có thể bỏ qua được những lợi ích trước mắt mà suy ngẫm đến lợi ích cho đời con cháu không? Cho nên ngay cả trong số những người đang ăn tài nguyên của đất nước cũng chẳng có ai để ý đến vấn đề Nam Hải. Chính vì thế mà số người Trung Quốc để tâm đến vấn đề Nam Hải là hết sức ít, cho nên rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Đó chính là lí do tại sao người các nước đến ASEAN thấy dân chúng hào hứng với vấn đề Nam Hải, còn người Trung Quốc thì lại im lặng.

在全国的老百姓对南海问题越来越不关心之时,我们的各级官员也没有时间考虑南海问题了;为什么,因为中国社会的问题不是越来越少;而是越来越多。所以我们社会的官员的确在忙,在忙解决各种社会问题。然而中国社会很奇怪,大家都在解决问题结果却是问题越来越多;因而我们社会的官员真的很忙,因为他们要在公款消费和处理问题中度过。如我们社会的住房问题处理了几年,结果却是房价越来越高。如我们的公款消费提倡了多年,竟然现在我们连中央各部委都不敢公开支出。至于腐败分子,我们社会现在成为全世界腐败分子最多的国家;而且几乎达到了权就腐败的全民腐败地步。还有我们的经济问题,房地产竟然成为了主角;这难道还不是问题吗?更有我们的通货膨胀,这更是迫在眉睫的问题。正因为如此,我们社会的官员也无暇顾及南海问题;因为这些问题早就使他们焦头烂额,他们还有心情去考虑南海问题吗?

Khi người dân cả nước ngày càng tỏ ra không quan tâm đến vấn đề Nam Hải, thì quan chức các cấp của chúng tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ đến vấn đề Nam Hải; vì sao vậy, bởi vì mọi vấn đề trong xã hội Trung Quốc chẳng phải là ngày càng ít đi, mà là ngày càng nhiều lên. Cho nên các quan chức trong xã hội chúng tôi quả thực đang rất bận, đang bận giải quyết các loại vấn đề xã hội. Song xã hội Trung Quốc lại rất quái đản, mọi người đều đang giải quyết vấn đề nhưng kết quả là vấn đề lại cứ càng nhiều lên, vì thế mà các quan chức trong xã hội chúng tôi thực sự là rất bận, bởi họ muốn được sống trong chi tiêu công quỹ và giải quyết vấn đề. Như vấn đề nhà ở của xã hội chúng tôi đã được xử lý xong vài năm rồi, nhưng kết quả là giá nhà lại ngày càng cao. Vấn đề chi tiêu công quỹ của chúng tôi đã được nêu ra từ nhiều năm rồi, để rồi thực tế là hiện giờ ngay cả các bộ cũng không dám công khai chi tiêu. Còn về các phần tử thối nát, xã hội chúng tôi hiện đã trở thành đất nước có nhiều phần tử thối nát nhất trên thế giới, lại còn gần như đã đạt tới bước thối nát toàn dân “cứ có quyền là thối nát”. Ngoài ra còn có vấn đề kinh tế của chúng tôi, bất động sản thực sự đã trở thành vai chính, điều này chẳng lẽ lại không là vấn đề sao? Chúng tôi càng lạm phát, điều này lại càng bị buộc trở thành vấn đề cấp bách. Chính vì thế mà các quan chức của xã hội chúng tôi cũng chẳng còn thời gian đâu mà để ý đến vấn đề Nam Hải; bởi những vấn đề trên đã khiến cho họ phải sứt đầu mẻ trán rồi thì thử hỏi có còn tâm trí nào mà nghĩ đến vấn đề Nam Hải được nữa không?


此外就是中国现在刚开始基层换届,而马上就开始往上换届了;如果说什么事大,换届的事最大。因为中国人是有权就有一切,而没有权力的人就自谋出路。正因为如此,所有人都在忙换届;而根本没有人管南海问题。正因为如此,我们宁愿用土地换和平;顶多我们就失去南海领土,而我们房地产的根基还是没有动摇呀。所以说我们的经济没有问题,我们的权力没有问题;我们又何必去激化南海问题呢。因为一旦南海战争爆发,中国的既得利益者肯定就会改变;这才是权力者们最不愿意看到的事实。

Ngoài ra, Trung Quốc hiện đang bắt đầu thay đổi nhiệm kỳ, lại ngay lập tức thay đổi nhiệm kỳ từ trên; nếu nói chuyện gì là lớn thì chuyện thay đổi nhiệm kỳ là lớn nhất. Bởi người Trung Quốc cứ có quyền là có tất cả, còn những người không có quyền thì phải tự lo thân. Chính vì thế mà chúng tôi thà đổi đất đai lấy hòa bình; nhiều nhất là chúng tôi bị mất lãnh thổ Nam Hải, nhưng nền tảng bất động sản của chúng tôi vẫn không bị lung lay. Cho nên nói kinh tế của chúng tôi không có vấn đề gì, quyền lực của chúng tôi không có vấn đề gì, thì việc gì chúng tôi lại phải làm gay gắt thêm vấn dề Nam Hải. Bởi một khi chiến tranh Nam Hải có nổ ra, thì chắc chắn những người đã được đắc lợi của Trung Quốc sẽ bị thay đổi, đó mới là sự thực mà những người có quyền lực không muốn nhìn thấy.   


为什么中国人不关心南海问题,这是因为百分之八十的中国人是自谋出路者;这些人连自己的生存都困难,他们还有心情和时间去关心南海问题吗?至于吃国家资源饭的百分之二十的人为什么不关心南海问题,因为他们现在正在争权夺利;根本没有时间去管南海的事。所以说现在的中国人全部不希望战争,因为战争会打破中国人的美梦。这就是今天的中国人基本不关心南海事态的原因,因为保住自己的利益比保住子孙后代的利益更重要;这就是今天的中国人。

Vì sao người Trung Quốc không quan tâm đến vấn đề Nam Hải, bởi vì 80% người Trung Quốc là những người phải tự lo thân; những người này đến sự sinh tồn của mình còn khó khăn, thì thử hỏi họ có còn tâm trạng và thời gian mà quan tâm đến vấn đề Nam Hải được không? Còn vì sao số 20% người ăn tài nguyên quốc gia lại không quan tâm đến vấn đề Nam Hải, là bởi vì họ hiện giờ còn đang tranh quyền đoạt lợi, sẽ chẳng có thời gian đâu mà đếm xỉa đến chuyện Nam Hải. Cho nên nói tất cả mọi người Trung Quốc hiện giờ đều không mong muốn chiến tranh, bởi chiến tranh sẽ làm tan mất mộng đẹp của người Trung Quốc. Đó chính là nguyên do vì sao người Trung Quốc ngày nay quả tình không quan tâm đến tình hình ở Nam Hải, bởi giữ chặt lợi ích cho mình còn quan trọng hơn là giữ chặt lợi ích cho đời con cháu, đó chính là người Trung Quốc của ngày hôm nay.   

中国人万众一心的时代一去不复返了,中国人群情振奋的时代一去不复返了;这就是今天的中国人,因为利益成为所有中国人共同追逐的目标。更为重要的是今天的中国人只追求眼前利益,这才是我们不关心南海问题的根源。
Cái thời Trung Quốc muôn người như một sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa rồi, cái thời người Trung Quốc tràn đầy phấn chấn đã một đi không trở lại nữa rồi; đó chính là người Trung Quốc của ngày hôm nay, bởi lợi lộc đã trở thành mục đích theo đuổi chung của tất cả mọi người Trung Quốc. Điều quan trọng hơn cả là người Trung Quốc của ngày hôm nay chỉ theo đuổi những lợi ích trước mắt, đó mới là căn nguyên của chuyện chúng tôi không quan tâm đến vấn đề Nam Hải.       
Translated by Băng Tâm


http://bbs.tiexue.net/post2_5211006_1.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn