MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, April 24, 2012

Health News: Women's Life Expectancy Growth Slow Tuổi thọ của phụ nữ thọ tăng trưởng chậm.Women's Life Expectancy Growth

Tuổi thọ của phụ nữ thọ tăng chậm
BY STEVEN SPARKMAN
STEVEN SPARKMAN


A new study says the gender gap in life expectancy is getting smaller. But while men might celebrate catching up to women, CNN explains the research has some troubling finds — women’s life expectancy gains are actually slowing down, and, in some areas, reversing.

Một nghiên cứu mới đây cho thấy chênh lệch về tuổi thọ theo giới tính ngày càng rút ngắn. Tuy nhiên trong khi nam giới có thể vui mừng bắt kịp nữ giới, thì theo CNN giải thích, nghiên cứu có một số phát hiện gây tranh cãi  - rằng tăng tuổi thọ của nữ giới  đang thực sự chậm lại, và thậm chí ở một số khu vực, còn giảm tuổi thọ.

“The study says huge parts of Oklahoma, Tennessee and Georgia saw a decline in life expectancy between 1989 and 2009. … Women are less likely to be treated for high blood pressure or high cholesterol there.”
Nghiên cứu này cho biết một số vùng ở Oklahoma, Tennessee and Georgia đã chứng kiến một sự sụt giảm tuổi thọ vào thời điểm giữa những năm 1989 và 2009. Nữ giới ít có khả năng được điều trị các bệnh cao huyết áp hoặc cholesterol cao ở những vùng này.

The study cited heart disease, long thought to be mostly a problem for men, as the biggest factor. Symptoms and medications are modeled after studies on men. A women’s issues blogger for The Mary Sue says that’s a dangerous oversight.

Nghiên cứu đưa ra dẫn chứng về bệnh tim, mà từ lâu vốn được cho là vấn đề lớn nhất đối với nam giới. Triệu chứng và các loại thuốc được mô hình hóa sau khi một số nghiên cứu về vấn đề này ở nam giới. Một blogger viết về các vấn đề phụ nữ nói với tờ The Mary Sue đó là một sai sót nghiêm trọng.

“Heart disease also affects women differently, even worse, than it does men, especially when women are smokers … Women are also more likely to die of a heart attack if they suffer one than men are. Clearly, even more attention needs to be paid to women and heart disease...”

Mức độ ảnh hưởng của bệnh tim đến nữ giới rất khác biệt, thậm chí là nguy hiểm hơn so với nam giới, đặc biệt khi nữ giới hút thuốc lá… Nữ giới dễ tử vong do suy tim hơn nam giới. Rõ ràng, cần quan tâm nhiều hơn đến nữ giới và bệnh tim mạch.

The researchers say the good news is that most of the changes can be reversed. A Fox News contributor explains — the problems slowing women down are preventable.

Các nhà nghiên cứu cho biết một tin tốt lành là hầu hết những thay đổi này đều có thể đảo ngược. Một cộng tác viên của tờ Fox News giải thích: những vấn đề gây trở ngại cho nữ giới là có thể ngăn ngừa được.

“But the amazing thing about it is that it’s all about lifestyle. It’s all about cholesterol, it’s all about being overweight, it’s all about smoking, it’s all about getting exercise.”

Điều đáng ngạc nhiên là tất cả đều xoay quanh lối sống. Tất cả chung quy lại là cholesterol, thừa cân, hút thuốc lá và tập thể dục".


The researchers said with proper education about healthy diet and lifestyle, life expectancy gains for men and women should level out. But a humor columnist for NewJerseyNewsroom.com says — the benefits of a healthy lifestyle are news to nobody.

Các nhà nghiên cứu cho biết hệ thống giáo dục tốt về chế độ ăn và lối sống lành mạnh giúp cho sinh vọng (tuổi thọ dự đoán) của đàn ông cũng như phụ nữ tăng nhưng một nhà báo hài hước của trang Newjerseynewsromm.com lại nói lợi ích của một lối sống lành mạnh không còn xa lạ gì với tất cả mọi người.

“Is there a single U.S. citizen over the age of 15 that doesn’t know she should not smoke, that she should get regular exercise, and that eating too much and being overweight is bad for you? Believe me, we’ve heard the message! We’re just too stressed out to obey the message. In fact, you are stressing me out by continuing to repeat the message!”

Có công dân Mĩ nào lớn hơn 15 tuổi mà không biết rằng hút thuốc là không nên, rằng nên tập thể dục thường xuyên, và rằng ăn quá nhiều và thừa cân là có hại? Cứ tin tôi đi, chúng ta từng nghe thấy thông điệp đó rồi. Chúng ta đã quá căng thẳng nên không làm theo thông điệp đó. Thực tế thì các bạn đang làm tôi căng thẳng bằng việc tiếp tục lặp đi lặp lại thông điệp đó".


Translated by Bùi Quốc Bảo Thành, Y2E

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn