MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Sunday, April 8, 2012

Pope Benedict warns mankind 'in darkness' Giáo hoàng Benedict cảnh báo loài người đang chìm trong bóng tối
Pope Benedict warns mankind 'in darkness'

Giáo hoàng Benedict cảnh báo loài người đang chìm trong bóng tối

April 8, 2012

8/4/2012

Pope Benedict XVI is set to lead Easter Sunday Mass in Rome's St Peter's Square and deliver his traditional Easter message from the basilica's balcony.

Theo kế hoạch Đức Giáo hoàng Benedict XVI sẽ dẫn Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh tại Quảng trường Thánh Peter ở Rome và truyền đạt thông điệp truyền thống về Phục Sinh từ ban công củaVương Cung Thánh Đường.

At a vigil Mass on Saturday evening, he voiced fears that mankind is "groping in the darkness, unable to distinguish good from evil".

Tại một buổi Lễ Vọng vào tối thứ Bảy, Ngài đã lên tiếng lo ngại rằng nhân loại đang "mò mẫm trong bóng tối, và không biết phân biệt thiện ác".

The theme of his homily was the contrast between darkness and light.

Chủ đề thuyết giảng của Đức Giáo hoàng là sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng.

The ceremony was brought forward from its traditional midnight start in order not to tax the 84-year-old's strength.

Buổi lễ đã được bắt đầu sớm thay vì từ nửa đêm theo truyền thống vì lo ngại cho sức khỏe của giáo hoàng, hiện đang ở tuổi 84.

He was wheeled on a raised mobile platform along the central nave of a darkened St Peter's Basilica carrying a single lighted candle, symbolising the resurrection of Jesus Christ. Gradually, as other believers lit their individual candles from a single flame, St Peter's was flooded with light, the BBC's David Willey reports from Rome.

Giáo hoàng được đưa lên trên một bục giảng di động lớn dựng tại gian trung tâm của Vương Cung Thánh Đường được để tối hoàn toàn. Ngài mang ngọn nến thắp sáng duy nhất, tượng trưng cho sự phục sinh của Chúa Giêsu. Sau đó, các tín đồ, từng người một, thắp ngọn nến của mình từ ngọn lửa duy nhất, dấn dần cả quảng trường Thánh Peter tràn ngập ánh sáng, phóng viên BBC, David Willey, tường thuật từ Rome.

"The darkness enshrouding God and obscuring values is the real threat to our existence and to the world in general," the Pope said. "If God and moral values, the difference between good and evil, remain in darkness, then all other lights, that put such incredible technical feats within our reach, are not only progress but also dangerous, which put us and the world at risk."

Giáo hoàng nói: "Bóng tối che khuất Thiên Chúa và làm lu mờ chân lý là mối đe dọa hiển hiện đối với sự tồn tại của loài người và cả thế giới nói chung. Nếu Thiên Chúa và các giá trị đạo đức, sự phân biệt giữa cái thiện và cái ác, bị chìm đắm trong bóng tối, thì tất thảy các thứ ánh sáng khác, vốn đã giúp con người đạt được biết bao thành tựu kỹ thuật lớn lao, không chỉ là tiến bộ mà còn là nguy hại, đặt cả loài người và thế giới trước hiểm họa”.

During the Mass, the Pope also baptised eight new converts by pouring water over their bowed heads.

Trong lúc tiến hành Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng đã rửa tội cho tám tín đồ vừa mới cải đạo bằng cách vẩy nước lên đầu họ khi họ đang cúi nhận.

The pontiff's official schedule - which recently saw him return from visits to Cuba and Mexico - is taking a toll, our correspondent says.

Phóng viên BBC cho biết, lịch trình làm việc chính thức của Giáo hoàng rất nặng nề. Gần đây, Ngài mới trở về Rome sau chuyến thăm hai nước Cuba và Mexico.

His elder brother has said in Germany that Pope Benedict - who turns 85 later this month - intends to cut back on foreign travel, as it wears him out.

Anh trai của Ngài ở Đức cho biết, cuối tháng này Đức Giáo hoàng Benedict bước sang tuổi 85 nên dự định sẽ cắt giảm các chuyến đi lại quốc tế để giữ gìn sức khỏe.

Easter is one of the most joyous celebrations in the Christian calendar, marking the crucifixion and resurrection of Jesus.

Lễ Phục Sinh là một trong những lễ kỷ niệm hân hoan nhất trong lịch Cơ đốc giáo, đánh dấu sự kiện chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá và sau đó sống lại.
Translated by Phạm Biên

http://www.englishaction.edu.vn/?pope-benedict-warns-mankind--in-darkness.html


No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn