MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, April 7, 2012

Bộ ảnh màu miền Bắc Việt Nam trong thập niên 1910 Color photos of Tonkin in 1910s

Bộ ảnh màu miền Bắc Việt Nam trong thập niên 1910

Color photos of Tonkin in 1910s

Phố Paul Bert, Hà Nội, 1914-1915 - Paul Bert st., Hà Nội, 1914-1915

Lý trưởng hút thuốc lào - Village chief puffing tobacco

Thiếu nữ làm quân trong một trận đánh cờ người, 1920 - girls as chesses for a chess match

Đồ chơi trẻ em bằng thiếc, 1915 - Tin toys, 1915

Thiếu nữ hút thuốc phiện, Hà Nội, Đông Dương, 1915, Young woman enjoying opium, 1915

Thống Đốc Bắc Kỳ và gia đình, 1915, Tonkin's Governor and his family

Thuyền buồm gần cầu Paul Doumer (Long Biên), Hà Nội, 1915, Boats at Long Bien Bridge

Nam và nữ diễn viên, Hà Nội, 1915

Hai người hút thuốc phiện và uống trà, Hà Nội, 1915 Two men enjoying opium and tea

Quan võ, quan đầu tỉnh mặc lễ phục 1915- Military provincial mandarins in official costumes

Phố Tinsmith, Hà Nội, 1915-Tinsmith st.

Hải Phòng, 1915

Cầu Long Biên, Hà Nội, 1915- Long Bien bridge

Thuyền buồm trên vịnh Hạ Long, 1916- Sailing Boat in Halong Bay

Hai người hút thuốc phiện, 1915- Enjoying opium

Diễn viên trong làng, Hà Nội, Tháng Sáu 1916- Villagers as performers

Quan Huyện và nhân viên chính quyền tại một ngôi đình, 1915- District oficials and his men at a village public house

Hòn Gai, 1915

Thuyền Trung Quốc, 1915- Chinese boats

Thư pháp, Hà Nội, 1915- Calligraphy

Chợ gạo, 1914 - 1915- Gao market

Chợ Bắc Lê, 1915- Bac Le market

Vịnh Hạ Long, 1915- Ha Long Bay

Mỏ than Hòn Gai, 1918 - 1921- Hon gai Coal mine

Một nhóm trí thức tại Hà Nội, 1920- Intellectuals in Hanoi

Thiếu nữ nhuộm răng đen, 1915- Lady with black-coated teeth

Đường Chanvre, Hà Nội (phố Hàng Gai), 1915-Chanvre st.

Nữ tu sĩ đạo Tam thế giới, 1915- Nun

Ngôi chùa trên đường đến Tam Đảo, 4 tháng Sáu 1916- A pagoda by the road to Tam Dao

Ni cô và hai tiểu, 1916- Nuns

Một học giả tại Hà Nội, 1915- Scholar

Một quan chức địa phương mặc lễ phục, 1916- Local official in formal clothes

Một chức sắc lớn tuổi trong một làng gần Hà Nội, 1920-Senior Villagers near Hanoi

Quan huyện đọc chiếu chỉ của vua, 1916-District official reading King's decree, 1916

Têm trầu, Hà Nội, 1916-Making betel nuts, Hà Nội, 1916

Nữ tu sĩ của đạo Tam thế giới, 1916-Nun of Tam thế giới (3 world cult), 1916

Thiếu nữ Hà Nội, 1914-1915-Lady in Hà Nội, 1914-1915

Hai thiếu nữ đội nón ba tầm-Girls in flat hats

Chuối, Hà Nội, 1915-Bananas, Hà Nội, 1915

Mỏ đồng, 1915-Copperfield 1915

Làng Na-Cham trên vùng cao nguyên biên giới Trung Quốc - NaCham Village at the border with China

Những bé gái Bắc Kỳ, 1916 - Tonkin girls, 1916

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn