MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, March 23, 2012

WHY I WANT A WIFE Vì sao tôi cần một người vợ


WHY I WANT A WIFE

Vì sao tôi cần một người vợ

Judy Syfers

Judy Syfers

From The Story by American Public Radio:

"In August 1970, a woman named Judy Syfers stood before a crowd gathered in San Francisco and read an essay she wrote entitled Why I Want A Wife. The crowd was gathered to celebrate the 50th anniversary of the 19th Amendment, which had given women the right to vote.

"Judy was heckled by men in the audience, but the essay had an immediate impact within the strengthening feminist movement. It was published in the first issue of Ms. Magazine in 1971. Today, the essay is read by students around the world as a classic example of feminist humor and satirical prose.

Từ The Story, Đài phát thanh Mỹ:

"Trong tháng 8 năm 1970, một phụ nữ tên Judy Syfers đứng trước một đám đông tụ tập tại San Francisco và đọc một bài luận cô viết mang tên I Want A Wife đám đông đã tụ tập để kỷ niệm lần thứ 50 Tu Chính Án 19, đã cho phụ nữ quyền bầu cử.

"Judy bị cật vấn bởi những người đàn ông trong đám khán giả, nhưng bài luận đã có một tác động ngay lập tức trong phong trào đòi tăng nữ quyền và đã được xuất bản trong số ra đầu tiên của Tạp chí Ms. năm 1971. Hôm nay, bài luận được sinh viên khắp thế giới đọc như một ví dụ kinh điển về hài hước kiểu nữ, và văn xuôi châm biếm.

I belong to that classification of people known as wives. I am A Wife. And, not altogether incidentally, I am a mother.

Tôi thuộc về lớp người được gọi là những bà vợ. Tôi là Một Người Vợ. Và, hẳn nhiên chẳng có gì là lạ, tôi là một người mẹ.

Not too long ago a male friend of mine appeared on the scene fresh from a recent divorce. He had one child, who is, of course, with his ex-wife. He is obviously looking for another wife. As I thought about him while I was ironing one evening, it suddenly occurred to me that I, too, would like to have a wife. Why do I want a wife?

Cách đây không lâu, anh bạn của tôi đến chơi ngay sau khi vừa ly dị vợ. Anh ta có một đứa con, tất nhiên là với cô vợ cũ. Anh chàng đang kiếm vợ mới. Lan man nghĩ về anh ta trong khi đang ủi đồ vào một tối nọ, tôi chợt nảy ra một ý, ừ nhỉ, mình cũng muốn có một người vợ. Tại sao tôi cần một người vợ?

I would like to go back to school so that I can become economically independent, support myself, and, if need be, support those dependent upon me. I want a wife who will work and send me to school. And while I am going to school I want a wife to keep track of the children's doctor and dentist appointments. And to keep track of mine, too. I want a wife to make sure my children eat properly and are kept clean. I want a wife who will wash the children's clothes and keep them mended. I want a wife who is a good nurturant attendant to my children, who arranges for their schooling, makes sure that they have an adequate social life with their peers, takes them to the park, the zoo, etc. I want a wife who takes care of the children when they are sick, a wife who arranges to be around when the children need special care, because, of course, I cannot miss classes at school. My wife must arrange to lose time at work and not lose the job. It may mean a small cut in my wife's income from time to time, but I guess I can tolerate that. Needless to say, my wife will arrange and pay for the care of the children while my wife is working.

Tôi muốn đi học lại để được độc lập về kinh tế, tự nuôi mình, và nếu cần, có thể nuôi những người ăn theo tôi. Tôi cần một người vợ biết làm việc và cho tôi đi học. Còn trong khi tôi miệt mài nơi giảng đường, tôi cần một người vợ chăm sóc con cái tôi, tôi cần một người vợ lo toan cho sức khoẻ của bọn trẻ, lưu ý giờ giấc đưa chúng đi khám bệnh và chữa răng. Và lưu ý giờ giấc cho tôi nữa. Tôi cần một người vợ chăm lo cho con tôi ăn uống đầy đủ và tắm rửa sạch sẽ. Tôi cần một người vợ lo giặt giũ và may vá áo quần cho lũ trẻ. Tôi cần một người vợ biết cách nuôi con nên người, sắp xếp việc học hành của chúng, theo dõi để giúp chúng chơi với bạn tốt và tránh bạn xấu, dẫn chúng đi chơi ở công viên, sở thú, vân vân và vân vân. Tôi cần một người vợ săn sóc con cái khi chúng bị bệnh, một người vợ biết sắp xếp sao cho luôn túc trực bên cạnh con cái khi chúng cần được chăm sóc đặc biệt, vì đương nhiên tôi không thể cúp cua được. Vợ tôi phải biết sắp xếp để bớt thời gian làm việc mà không mất việc. Như vậy có nghĩa là đôi khi thu nhập của vợ tôi có giảm đi chút ít, nhưng có lẽ tôi chấp nhận được. Khỏi cần phải nói, vợ tôi sẽ lo thuê người chăm sóc con cái trong khi vợ tôi đi làm.

I want a wife who will take care of *my* physical needs. I want a wife who will keep my house clean. A wife who will pick up after me. I want a wife who will keep my clothes clean, ironed, mended, replaced

when need be, and who will see to it that my personal things are kept in their proper place so I can find what I need the minute I need it. I want a wife who cooks the meals, a wife who is a *good* cook. I want a wife who will plan the menus, do the necessary grocery shopping, prepare the meals, serve them pleasantly, and then do the cleaning up while I do my studying. I want a wife who will care for me when I am sick and sympathize with my pain and loss of time from school. I want a wife to go along when our family takes a vacation so that someone can continue to care for me and my children when I need a rest and change of scene.

Tôi cần một người vợ biết phục vụ cho những nhu cầu thể xác của tôi. Tôi cần một người vợ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Một người vợ biết chiều chuộng con tôi, một người vợ biết chiều chuộng tôi. Tôi cần một người vợ giặt giũ, ủi, may vá quần áo tôi, và nếu cần thì mua đồ mới, một người vợ lưu tâm sắp xếp vật dụng của tôi đúng chỗ để khi nào cần là tôi tìm thấy ngay. Tôi cần một người vợ biết làm bếp, mà là phải nấu ăn ngon. Tôi cần một người vợ biết trù tính thực đơn, đi chợ, làm bữa, bày biện món ăn trông thật đẹp, rồi sau bữa ăn phải lo dọn rửa chén bát trong khi tôi ôn bài. Tôi cần một người vợ quan tâm chu đáo đến tôi khi tôi bị ốm và thông cảm với cơn đau của tôi và thời gian tôi phải nghỉ học. Tôi cần một người vợ đi cùng khi cả gia đình đi nghỉ mát để có người tiếp tục săn sóc cho tôi và các con khi tôi cần nghỉ ngơi và đổi gió.

I want a wife who will not bother me with rambling complaints about a wife's duties. But I want a wife who will listen to me when I feel the need to explain a rather difficult point I have come across in my course of studies. And I want a wife who will type my papers for me when I have written them.

Tôi cần một người vợ không làm tôi bực mình vì cứ suốt ngày lải nhải mè nheo kêu ca về những bổn phận của một người vợ. Nhưng tôi cần một người vợ chịu lắng nghe khi tôi cần giải thích về một điểm hơi khó tôi tình cờ đụng phải trong quá trình học của mình. Và tôi cần một người vợ chịu đánh máy bài vở, luận văn của tôi khi tôi đã viết xong.

I want a wife who will take care of the details of my social life. When my wife and I are invited out by my friends, I want a wife who will take care of the babysitting arrangements. When I meet people at school that I like and want to entertain, I want a wife who will have the house clean, will prepare a special meal, serve it to me and my friends, and not interrupt when I talk about the things that interest me and my friends. I want a wife who will have arranged that the

children are fed and ready for bed before my guests arrive so that the children do not bother us. I want a wife who takes care of the needs of my guests so that they feel comfortable, who makes sure that they have an ashtray, that they are passed the hors d'oeurves, that they are offered a second helping of the food, that their wine glasses are replenished when necessary, that their coffee is served to them as they like it.

Tôi cần một người vợ biết chăm chút cho chuyện giao thiệp xã hội của tôi. Khi tôi và vợ được bạn bè mời đi chơi, tôi cần một người vợ lo kiếm người giữ trẻ. Khi tôi gặp bạn bè ở trường mà tôi mến và muốn mời về nhà chơi, tôi cần một người vợ biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, sửa soạn một bữa tiệc thịnh soạn, chiêu đãi tôi và bạn bè tôi, và không được ngắt lời khi tôi đang nói về những chuyện mà chỉ có tôi và bạn bè tôi thích thú. Tôi cần một người vợ biết dàn xếp cho con cái ăn và đi ngủ trước khi khách của tôi đến để lũ trẻ không quấy rầy chúng tôi. Tôi cần một người vợ biết ân cần đáp ứng những gì mà khách của tôi cần để họ cảm thấy thoải mái; một người vợ phải bảo đảm sao cho họ cần gạt tàn thuốc là có ngay, muốn thử món đồ nguội khai vị là dọn liền, muốn dùng thêm đồ ăn là phải tiếp liền, ly họ vơi là phải rót thêm rượu nếu cần, họ muốn nhấm nháp cà phê là pha liền. Và tôi cần một người vợ hiểu rằng thỉnh thoảng tôi muốn đi chơi đêm một mình.

And I want a wife who knows that sometimes I need a night out by myself. I want a wife who is sensitive to my sexual needs a wife who makes love passionately and eagerly when I feel like it, a wife who makes sure that I am satisfied. And, of course, I want a wife who will not demand sexual attention when I am not in the mood for it. I want a wife who assumes the complete responsibility for birth control, because I do not want more children. I want a wife who will remain sexually faithful to me so that I do not have to clutter up my intellectual life with jealousies. And I want a wife who understands that *my* sexual needs may entail more than strict adherence to monogamy. I must, after all, be able to relate to people as fully as possible.

Tôi cần một người vợ nhạy cảm với những nhu cầu chăn gối của tôi, một người vợ biết ái ân say đắm và nồng cháy khi tôi thích, một người vợ biết cách dìu tôi vào cõi tiên. Và đương nhiên, tôi cần một người vợ không đòi hỏi “trả bài” khi tôi chẳng có hứng thú. Tôi cần một người vợ đảm nhận toàn bộ trách nhiệm kế hoạch hóa gia đình bởi vì tôi không muốn có thêm con. Tôi cần một người vợ luôn chung tình để tôi khỏi phải đau đầu nhức óc vì những trò ghen tuông. Và tôi cần một người vợ hiểu rằng những nhu cầu tình dục của tôi có thể không cứ chỉ nhất nhất tuân thủ chế độ một vợ một chồng. Dù sao đi nữa, tôi cần phải mở rộng quan hệ với thiên hạ càng nhiều càng tốt.

If, by chance, I find another person more suitable as a wife than the wife I already have, I want the liberty to replace my present wife with another one. Naturally, I will expect a fresh, new life; my wife will take the children and be solely responsible for them so that I am left free.

Nếu tình cờ tôi tìm được một người khác có thể trở thành một người vợ thích hợp hơn người vợ tôi đã có, tôi muốn được tự do thay thế người vợ hiện nay bằng một người khác. Dĩ nhiên, tôi sẽ mong đợi một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ, vợ tôi sẽ lo nuôi con và chỉ một mình chịu trách nhiệm về chúng để tôi có thể được rảnh tay.

When I am through with school and have a job, I want my wife to quit working and remain at home so that my wife can more fully and completely take care of a wife's duties.

My God, who *wouldn't* want a wife?

Khi tôi tốt nghiệp và kiếm được việc làm, tôi muốn vợ tôi nghỉ làm và ở nhà để có thể toàn tâm toàn ý làm tròn bổn phận của một người vợ.

Trời ơi, ai mà lại chẳng cần một người vợ nhỉ? ♥


Translated by Phạm Vũ Lửa Hạ
http://maggiesmetawatershed.blogspot.com/2008/04/feminism-unadulterated-why-i-want-wife.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn