MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, March 8, 2012

The touching story behind the name Câu chuyện cảm động đằng sau cái tên


The touching story behind the name

Câu chuyện cảm động đằng sau cái tên

Victoria's Secret model Miranda Kerr recently revealed that she named her and Orlando Bloom's baby Flynn Christopher after her late teenage boyfriend Christopher Middlebrook, who suffered an untimely death in an unfortunate car accident.

Cô người mẫu Miranda Kerr của Victoria's Secret mới đây đã tiết lộ rằng cô đã đặt tên em bé của cô và Orlando Bloom là Flynn Christopher theo tên người bạn trai tuổi teen Christopher Middlebrook, người đã chết khi còn rất trẻ trong một tai nạn xe hơi đáng tiếc.

"After he died, I wrote him a letter that said I hoped to name my first child after him in some way," the 28-year-old model-mom told the Australia's Daily Telegraph. "I told Orlando and he was the one who said he'd be happy to do that."

"Sau khi anh ấy qua đời, tôi đã viết cho anh một lá thư nói rằng tôi hy vọng sẽ đặt tên cho đứa con đầu lòng của tôi theo tên anh ấy theo một cách nào đó," bà mẹ người mẫu 28 tuổi nói với tờ Daily Telegraph của Úc. "Tôi nói với Orlando và anh là người sẽ nói anh vui lòng làm điều đó."

“Although we were only young, we had both talked about spending the rest of our lives together. I felt as if my heart had been ripped from my chest and I didn’t know what to do," reminisced Kerr in her recent book, Treasure Yourself.

"Mặc dù chúng tôi còn nhỏ, cả hai chúng tôi đã nói chuyện về dành phần đời còn lại của chúng tôi bên nhau. Tôi cảm thấy như thể trái tim của tôi đã bị lôi ra khỏi lồng ngực của tôi và tôi không biết phải làm gì", Kerr hồi tưởng trong cuốn sách gần đây của mình, Hãy trân trọng bản thân.

Miranda Kerr and actor Orlando Bloom tied the knot after three years together in July of 2010. She gave birth to their now seven-month-old child Flynn Christopher on January 6th, 2011. The model is still in touch with Middlebrook’s family.

Miranda Kerr và nam diễn viên Orlando Bloom đã kết hôn với nhau sau ba năm yêu nhau vào tháng Bảy năm 2010. Cô đã sinh em bé bảy tháng tuổi Flynn Christopher vào ngày 6 tháng 1 năm 2011. Người mẫu này vẫn còn giữ liên lạc với gia đình của Middlebrook.

http://www.victoriassecret.com
Miranda Kerr

Miranda Kerr


Miranda Kerr

Miranda Kerr’s Biography

Miranda Kerr was born in Sydney but raised in Gunnedah, a small town in New South Wales. Miranda Kerr was the first Australian in Victoria’s Secret and the “face” of Australian companies Portmans. Miranda Kerr became known in the fashion industry in the late 90′s after winning the Australian nation-wide model search, organized by Dolly Magazine and Impulse fragrances.

Miranda Kerr

Miranda’s career began with an advertising campaign in 2004, made ​​by photographer Eric Sebag-Meyer for Ober Jeans Paris. Miranda French, Filipino, Scottish and English roots.

Miranda Kerr
Miranda Kerr
Miranda Kerr

Miranda Kerr

Miranda Kerr

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn