MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, March 31, 2012

Honorary Ph.D. for Vietnam P.M. Phong Tiến sĩ danh dự cho Thủ tướng Việt Nam


Honorary Ph.D. for Vietnam P.M.

Phong Tiến sĩ danh dự cho Thủ tướng Việt Nam

2012-03-29

2012/03/29Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung received an honorary doctoral degree from Korea University on Wednesday, the school said.

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã nhận được cấp văn bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Hàn Quốc hôm thứ Tư, nhà trường cho biết.

He was in Korea for the Nuclear Security Summit, which ended its two-day run in Seoul on Tuesday.

Ông đã lưu lại Hàn Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, kết thúc sau hai ngày diễn ra ở Seoul vào hôm thứ ba.

Korea University conferred the honorary doctoral degree in economics to Dung in recognition of his achievements in the economic development of Vietnam.

Đại học Hàn Quốc trao bằng tiến sĩ danh dự về kinh tế cho ông Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận những thành tích của ông trong việc phát triển kinh tế của Việt Nam.

Vietnamese Prime Minister Nguyen Tan Dung (center) poses for a photo with Korea University president Kim Byoung-chul (left), and Korea University Graduate School dean Park Jung-ho after receiving an honorary doctorate from the university on Wednesday. (Korea University)

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng (đứng giữa) đang chụp ảnh chung với Chủ tịch Đại học Hàn Quốc Kim Byoung-chul (bên trái), và trưởng khoa Sau Đại học của Đại học Hàn Quốc, Park Jung-ho sau khi nhận bằng tiến sĩ danh dự từ trường đại học vào thứ tư (Đại học Hàn Quốc)

“Prime Minister Dung is a leader who has devoted his life to developing the country and raising its international status,” said Korea University President Kim Byoung-chul.

"Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là nhà lãnh đạo đã dành cả cuộc đời để phát triển đất nước và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam", Chủ tịch Đại học Hàn Quốc Kim Byoung-chul phát biểu.

Kim added that Dung has made great contributions to facilitating investment and economic cooperation between two countries and offering support to Korean companies that participated in transportation infrastructure projects in the country.

Ông Kim nói thêm rằng ông Dũng đã có những đóng góp tuyệt vời để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư và hợp tác kinh tế giữa hai nước và cung cấp hỗ trợ cho các công ty Hàn Quốc tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng giao thông vận tải trong nước.

Dung held a special lecture for Korea University faculty and students on the Vietnamese economy and relations with South Korea after the degree conferment ceremony.

Ông Dũng đã tổ chức một buổi thuyết trình đặc biệt cho các giảng viên và sinh viên Đại học Hàn Quốc về nền kinh tế Việt Nam và quan hệ với Hàn Quốc sau buổi lễ phong tiến sĩ.

By Lee Woo-young (wylee@heraldm.com)
http://www.koreaherald.com/national/Detail.jsp?newsMLId=20120329000795

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn