MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Tuesday, March 6, 2012

China urges US to respect its interests in Asia Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng lợi ích của mình ở châu ÁChina urges US to respect its interests in Asia

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng lợi ích của mình ở châu Á

(AFP)

(AFP)

BEIJING — China called on the United States to respect its interests in the Asia Pacific, as Washington seeks to boost its influence in the region.

BẮC KINH - Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng lợi ích của mình trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khi Washington tìm cách tăng cường ảnh hưởng của nó trong khu vực.

China's territorial disputes with countries including Japan, South Korea, the Philippines and Vietnam have intensified in recent years and its neighbours have accused Beijing of behaving aggressively.

Tranh chấp lãnh thổ của Trung Quốc với các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam đã gia tăng trong những năm gần đây và các nước láng giềng đã cáo buộc Bắc Kinh hành xử hung hãn.

"We are ready to work with the United States and other countries in this region to develop an Asia Pacific that enjoys greater stability and development," Foreign Minister Yang Jiechi told a news conference on Tuesday, on the sidelines of the country's annual parliamentary session.

"Chúng tôi đã sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ và các nước khác trong khu vực nhằm phát triển một Châu Á Thái Bình Dương được hưởng sự ổn định và phát triển lớn hơn", Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì phát biểu tại một cuộc họp báo hôm Thứ ba, bên lề phiên họp quốc hội thường niên của đất nước này.

"At the same time we hope the United States will respect China's core interests and concerns."

"Đồng thời chúng tôi hy vọng Hoa Kỳ sẽ tôn trọng lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm của Trung Quốc."

President Barack Obama unveiled a new US defence strategy in January aimed at countering China's growing power, drawing strong criticism from Beijing which says it poses no threat to any other nation.

Tổng thống Barack Obama đã tiết lộ một chiến lược quốc phòng mới vào tháng Giêng nhằm chống lại sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc, gây chỉ trích mạnh mẽ từ Bắc Kinh, vốn thường nói rằng Trung Quốc không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào khác.

China lays claim to essentially all of the South China Sea, where its professed ownership of the Spratly archipelago overlaps with claims by Vietnam, the Philippines, Taiwan, Brunei and Malaysia.

Trung Quốc về cơ bản đã yêu sách chủ quyền tất cả vùng biển Đông, nơi mà tuyên bố sở hữu quần đảo Trường Sa của Trung Quốc trùng lặp với các tuyên bố của Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Brunei và Malaysia.

Beijing and Tokyo also have a long-standing dispute over an uninhabited but strategically coveted island chain known as Senkaku in Japanese and Diaoyu in Chinese, which lies between Japan and Taiwan in the East China Sea.

Bắc Kinh và Tokyo cũng có tranh chấp lâu dài trên một chuỗi hòn đảo không có người ở nhưng được thèm muốn về chiến lược có tên là Senkaku trong tiếng Nhật và Điếu Ngư ở Trung Quốc, nằm giữa Nhật Bản và Đài Loan trong vùng biển Đông Trung Quốc.

Premier Wen Jiabao said Monday China must enhance the ability of its military to win "local wars", a day after the government said defence spending would top $100 billion in 2012 -- an 11.2 percent increase on last year.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo hôm Thứ hai cho biết Trung Quốc phải tăng cường khả năng quân sự của mình để giành chiến thắng " trong các cuộc chiến tranh cục bộ", một ngày sau khi chính phủ cho biết chi tiêu quốc phòng sẽ len đến $100 tỷ năm 2012 - tăng 11,2% so với năm ngoái.

The Asian giant already has the world's largest armed forces and this latest double-digit increase in its defence budget has fuelled concern among its smaller neighbours Japan, Taiwan and the Philippines.

Người khổng lồ châu Á đã có lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới và gia tăng ngân sách quốc phòng hai con số này đã làm gia tăng mối quan tâm trong số các nước láng giềng Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam.

Yang also told reporters that China-US relations were "moving forward" and Beijing welcomed "a constructive role by the United States in this region."

Territorial disputes over the South China Sea should be "properly resolved through negotiation", he added.

Ông Dương cũng nói với các phóng viên rằng quan hệ Trung-Mỹ đã tiến triển về phía trước" và Bắc Kinh hoan nghênh "vai trò xây dựng của Hoa Kỳ trong khu vực này."

Tranh chấp lãnh thổ trên biển Nam Trung Hoa cần phải được " giải quyết đúng cách thông qua thương lượng", ông nói thêm.

http://globalnation.inquirer.net/27371/china-urges-us-to-respect-its-interests-in-asia-2

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn