MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, March 3, 2012

13 injured in US nightclub shooting 13 người bị thương trong vụ nổ súng tại hộp đêm ở Mỹ13 injured in US nightclub shooting

13 người bị thương trong vụ nổ súng tại hộp đêm MỹUpdated: 09:07, Sunday March 4, 2012

Cập nhật: 09:07, chủ nhật ngày 04 Tháng Ba 2012

An altercation outside a nightclub in suburban Phoenix has erupted in shooting, leaving 13 people wounded, including two in serious condition, police say.

Một cuộc ẩu đả bên ngoài một hộp đêm ở ngoại ô Phoenix đã bộc phát thành vụ nổ súng, khiến 13 người bị thương, với hai người đang trong tình trạng nghiêm trọng, cảnh sát cho biết.

Police are looking for two young men as possible suspects, who fled the scene after the gunfire occurred shortly before midnight Friday in the car park of The Clubhouse Music Venue.

Cảnh sát đang tìm kiếm hai thanh niên, có thể là nghi phạm, đã bỏ trốn sau khi vụ xả súng xảy ra ngay trước khi nửa đêm thứ sáu trong các bãi đậu xe của hộp đêm Music Clubhouse.

Tempe police spokesman Steve Carbajal said at least two of the injured were hospitalised in serious condition, while the others were treated for wounds that appeared less severe.

Phát ngôn viên Steve Carbajal của cảnh sát cho biết ít nhất hai trong số những người bị thương phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi những người khác được điều trị cho các vết thương có vẻ ít nghiêm trọng hơn.

But he said some of the injured drove themselves to the various hospitals in the area so police aren't sure if there were other victims besides the 13.

Tuy nhiên, ông cho biết một số những người bị thương đã tụ lái xe đến các bệnh viện khác nhau trong khu vực cho nên cảnh sát không chắc chắn có nạn nhân nào khác ngoài con số 13 nêu trên.

Police are hunting the pair, described as black men wearing dark clothing, who fled from the club on East Broadway Road on foot.

Cảnh sát đang săn bắn cặp nghi phạm, được mô tả là hai người đàn ông da đen mặc quần áo màu tối, đã chạy bộ thoát thân ra khỏi câu lạc bộ trên đường Đông Broadway.

Carbajal described the shooting as the result of "some sort of altercation" at the club, where a rap music concert was going on.

Carbajal mô tả vụ xả súng là kết quả của "một cuộc ẩu đả" tại câu lạc bộ, nơi có một buổi biễu diễn nhạc rap đang diễn ra.

The website for the club says it's been in operation for six years hosting music shows for all age groups nightly.

Trang web của câu lạc bộ cho biết câu lạc bộ đã hoạt động sáu năm nay và tổ chức các chương trình âm nhạc cho tất cả các nhóm tuổi hàng đêm.

http://www.skynews.com.au/world/article.aspx?id=725160&vId=

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn