MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, February 13, 2012

Why do Poles eat more veg than the rest of us? - Người Ba lan ăn nhiều rau hơn chúng ta


Why do Poles eat more veg than the rest of us?

Tại sao người Ba lan ăn nhiều rau hơn chúng ta?barscht with sour cream

Củ cải đường sốt kem.

Because there's a lot more to Polish cuisine than you might have thought

Bởi lẽ có nhiều phương thức nấu ăn của người Ba Lan hơn bạn tưởng.

Poland is not a country often associated with vegetables. When I stayed with a Polish family last year, the food the Baniaks cooked was delicious – think homemade dumplings, potato pancakes, and chicken soup – but it was a bit light on greens. In fact, the only green dish I particularly remember was a gyros, a layered leaf salad ... from Greece.

Balan không phải một đất nước gắn liền với các loại rau. Khi tôi ở với một gia đình Ba Lan năm ngoái, thực phẩm mà gia đình Baniaks nấu rất ngon – gồm bánh bao, bánh kếp khoai tây tự làm lấy và soup gà - nhưng nó chỉ có rất ít rau xanh. Trên thực tế, món ăn xanh duy nhất tôi đặc biệt nhớ đó là gyros, món rau trộn tầng … có xuất xứ từ Hy Lạp

But first impressions can be misleading. The Grocer magazine has revealed that, in fact, Poles eat more vegetables a day (477g) than any other country in Europe – and nearly twice as much the UK's measly 258g.

Tuy nhiên, những cảm nhận đầu tiên có thể khiến ta hiểu nhầm, Tạp chí Grocer đã tiết lộ rằng, trên thực tế, trong một ngày người Ba Lan ăn rau nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào tại châu Âu (477 g) - và nhiều hơn hai lần nước Anh vốn chỉ ăn có (258 g).

Ewa Michalik, author of Food of Poland, and the owner of Patio, a Polish restaurant in west London, says we shouldn't be surprised: "We cook a lot of cabbage, and we also eat a lot of beetroot, which has been forgotten as a vegetable over here." Poland's most famous vegetable dish, she says, is the kapusta – a salad Michalik makes from red and white cabbage, and accompanies with apples. A typical Polish meal often contains both a salad and a hot vegetable soup made from beetroot (barscht), cauliflower, celery, or leek. While we're speaking, a customer orders gołabki – parcels of cabbage wrapped around rice. "It's very tasty," says Michalik.

Ewa Michalik, tác giả cuốn sách Thực phẩm Ba Lan, bà chủ của Patio - một nhà hàng Ba Lan ở phía Tây London, “Chúng tôi hẳn không quá ngạc nhiên,” cô chia sẻ: "chúng tôi dùng rất nhiều cải bắp để nấu ăn, và chúng tôi cũng ăn nhiều củ cải đường, dường như những thực phẩm đó bị lãng quên ở đây" Món rau nổi tiếng nhất ở Ba Lan – kapusta - món salad được Michalik chế biến từ cải bắp đỏ và trắng, và kèm với táo. Một bữa ăn điển hình của người Ba Lan có salad và món canh nóng hổi nấu từ củ cải đường, súp lơ, cần tây hoặc tỏi tây. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, một thực khách yêu cầu món gołabki - món bắp cải cuộn cơm. "Nó rất ngon" Michalik thốt lên.

Translated by levanthuong6101992@gmail.com

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn