MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Wednesday, February 29, 2012

OSTEOPOROSIS – A PATHOPHYSIOLOGICAL REVIEW SINH LÝ HỌC LOÃNG XƯƠNG


OSTEOPOROSIS – A PATHOPHYSIOLOGICAL REVIEW

SINH LÝ HỌC LOÃNG XƯƠNG

Abstract

Tóm tắt

From a biologic viewpoint, osteoporosis – regardless of underlying pathophysiology – is resulted from the imbalance between two opposing processes known as bone formation and bone resorption. Therefore, understanding mechanisms leading to the deterioration of bone through the two processes can help doctors gain more insight into the pathogenesis of osteoporosis and recent developments in the treatment of osteoporosis. However, many papers and textbooks present the physiology of osteoporosis in a rather complicated description, which could lead to confusion and unnecessary complexity to those who are unfamiliar with molecular biology. In the review article, we will present some basic ideas and facts concerning the processes of bone modeling and remodeling, bone formation and resorption in a simple language, and we hope that the presentation will help clinicians better understand the underlying pathophysiology of osteoporosis.

Đứng trên quan điểm sinh học cơ bản, loãng xương bất kbệnh sinh nào -- đều xuất phát từ sự mất cân đối giữa hai quá trình tạo xương và hủy xương. Do đó, hiểu biết về cơ chế dẫn đến ssuy thoái của xương qua hai qua trình này sẽ giúp cho bác sĩ hiểu thêm về bệnh sinh loãng xương và những tiến bộ trong điều trị. Tuy nhiên, nhiều bài báo khoa học và sách giáo khoa mô tả sinh lý học loãng xương rất phức tạp và có khi lẫn lộn, làm cho bác sĩ chưa quen với sinh học phân tử cảm thấy khó hiểu. Trong bài này, chúng tôi strình bày một số cơ chế của quá trình tạo xương và loãng xương một cách đơn giản và hi vọng dễ hiểu hơn cho các bác sĩ lâm sàng.

By nguyen van tuan

By nguyen van tuan

From a biologic viewpoint, osteoporosis – regardless of underlying pathophysiology – is resulted from the imbalance between two opposing processes known as bone formation and bone resorption. Therefore, understanding mechanisms leading to the deterioration of bone through the two processes can help doctors gain more insight into the pathogenesis of osteoporosis and recent developments in the treatment of osteoporosis. However, many papers and textbooks present the physiology of osteoporosis in a rather complicated description, which could lead to confusion and unnecessary complexity to those who are unfamiliar with molecular biology. In the review article, we will present some basic ideas and facts concerning the processes of bone modeling and remodeling, bone formation and resorption in a simple language, and we hope that the presentation will help clinicians better understand the underlying pathophysiology of osteoporosis.

Từ quan điểm sinh học, loãng xương – bất chấp do bệnh sinh nào - đều kết quả của sự mất cân bằng giữa hai quá trình đối lập được gọi là tạo xương và hủy xương. vậy, hiểu biết cơ chế dẫn đến sự suy thoái của xương thông qua hai quá trình này có thể giúp bác sĩ được cái nhìn sâu sắc hơn về bệnh sinh loãng xương tiến bộ gần đây trong điều trị loãng xương. Tuy nhiên, nhiều bài báo khoa học và sách giáo khoa trình bày sinh lý học loãng xương với cách mô tả khá rắc rối, có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và phức tạp không cần thiết cho những người không quen thuộc với sinh học phân tử. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày một số ý tưởng cơ bản và các sự kiện liên quan đến các quá trình hình thành xương và chu chuyển xương, tạo xương hủy xương với ngôn từ đơn giản, chúng tôi hy vọng rằng phần trình này bày sẽ giúp bác sĩ hiểu rõ hơn về sinh lý bệnh cơ bản của chứng loãng xương.

By nguyen van tuan

Translated by nguyen quang

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn