MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Thursday, January 5, 2012

U.S., Israel Discuss Triggers for Bombing Iran’s Nuclear Infrastructure MỸ VÀ IXRAEN VỚI VẤN ĐỀ HẠT NHÂN CỦA IRAN

U.S., Israel Discuss Triggers for Bombing Iran’s Nuclear Infrastructure
MỸ VÀ IXRAEN VỚI VẤN ĐỀ HẠT NHÂN CỦA IRAN
Daily Beast - Dec 28, 2011
TTXVN 4/1/2012
The Obama administration is trying to assure Israel privately that it would strike Iran militarily if Tehran’s nuclear program crosses certain “red lines”—while attempting to dissuade the Israelis from acting unilaterally. Eli Lake reports exclusively.
Theo tạp chí “Daily Beast” của Mỹ ngày 28/12, Chính quyền Obama đang cố gắng bảo đảm với Ixraen rằng Mỹ sẽ tấn công quân sự chống Iran nếu chương trình hạt nhân của Têhêran vượt quá “vạch đỏ”, đồng thời khuyên can Ixraen không hành động đơn phương.
When Defense Secretary Leon Panetta opined earlier this month that an Israeli attack on Iran’s nuclear facilities could “consume the Middle East in a confrontation and a conflict that we would regret,” the Israelis went ballistic behind the scenes. Michael Oren, Israel’s ambassador to Washington, lodged a formal diplomatic protest known as a demarche. And the White House was thrust into action, reassuring the Israelis that the administration had its own “red lines” that would trigger military action against Iran, and that there is no need for Jerusalem to act unilaterally.
Vừa qua Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuyên bố nếu Ixraen tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran, hành động đó có thể đẩy Trung Đông vào một cuộc đối đầu và xung đột mà sau đó chắc chắn Ixraen phải sử dụng các tên lửa đạn đạo. Ngay lập tức, Đại sứ Ixraen tại Oasinhtơn Michel Oren đã gửi công hàm ngoại giao chính thức bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Panetta. Và Nhà Trắng tái khẳng định với Ixraen rằng Mỹ đã đề ra “vạch đỏ” riêng để sẵn sàng phát động cuộc tấn công quân sự chống Iran, do đó không cần Giêruxalem hành động đơn phương.
Panetta’s seemingly innocent remarks on Dec. 2 triggered the latest drama in the tinder-box relationship that the Obama administration is trying to navigate with Prime Minister Benjamin Netanyahu’s government. With Republicans lining up to court Jewish donors and voters in America in 2012, Obama faces a tricky election-year task of ensuring Iran doesn’t acquire a nuclear bomb on his watch while keeping the Israelis from launching a preemptive strike that could inflame an already teetering Middle East.
Tuyên bổ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta là dấu hiệu mới nhất trong mối quan hệ dễ kích động mà Chính quyền Obama đang cố gắng lèo lái Chính phủ của Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu theo đường lối của Mỹ. Do đảng Cộng hòa lôi kéo các nhà tài trợ và cử tri Do Thái ở Mỹ ủng hộ đảng này trong cuộc bầu cử năm 2012, nên Tống thống Obama đang đứng trước một thách thức làm thế nào để Iran không thể sản xuất được một quả bom hạt nhân nào đồng thời kiềm chế Ixraen không phát động một cuộc tấn công đánh đòn phủ đầu chống Iran.
The stakes are immensely high, and the distrust that Israelis feel toward the president remains a complicating factor. Those sentiments were laid bare in a speech Netanyahu’s minister of strategic affairs, Moshe Ya’alon, gave on Christmas Eve in Jerusalem, in which he used Panetta’s remarks to cast doubt on the U.S.’s willingness to launch its own military strike.
Ngược lại, ý nghĩa cuộc tấn công Iran đem lại lợi ích lớn cho đất nước và sự không tin tưởng Tổng thống Mỹ của người Ixraen tiếp tục là một nhân tố phức tạp, đã được thể hiện rõ trong bài diễn văn nhân lễ Giáng sinh 24/12 của Bộ trưởng Các Vấn đề Chiến lược Ixraen Moshe Ya’alon tại thủ đô Giêruxalem, trong đó ông ta sử dụng tuyên bố của Bộ trưởmg Quốc phòng Mỹ Panetta để khẳng định Mỹ không sẵn sàng phát động một cuộc tấn công quân sự chống Iran.
Ya’alon told the Anglo-Likud, an organization within Netanyahu’s Likud party that caters to native English speakers, that the Western strategy to stop Iran’s drive for nuclear weapons must include four elements, with the last resort being a military strike. “The fourth element of this combined strategy is the credible military strike,” Ya’alon said, according to a recording of the speech provided to The Daily Beast. “There is no credible military action when we hear leaders from the West, saying, ‘this is not a real option,’ saying, ‘the price of military action is too high.’”
Ồng Ya’alon cho rằng chiến lược ngăn chặn Iran đẩy mạnh hoạt động sản xuất các loại vũ khí hạt nhân của phương Tây phải bao gồm 4 yếu tố, trong đó yếu tố cuối cùng là một cuộc tấn công quân sự. Ông nói: “Yếu tố thứ tư của chiến lược tổng hợp này phải là cuộc tấn công quân sự đáng tin cậy. Nhưng chúng tôi biết các nhà lãnh đạo phương Tây nói rằng không có hành động quân sự đáng tin cậy. Vì đây không phải một lựa chọn thực tế. Và cái giá của hành động quân sự quá cao”.


US President Barack Obama shakes hands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during a bilateral meeting September 21, 2011 at the United Nations in New York City., Mandel Ngan, AFP / Getty Images
Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt tay với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong một cuộc họp song phương ngày 21 tháng 9 năm 2011 tại Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, Mandel Ngan, AFP / Getty Images.
The lack of trust between the Israeli and American leaders on Iran has been a sub-rosa tension in the relationship since 2009. Three U.S. military officials confirm to The Daily Beast that analysts attached to the Office of the Secretary of Defense are often revising estimates trying to predict what events in Iran would trigger Prime Minister Netanyahu to authorize a military attack on the country’s nuclear infrastructure. Despite repeated requests going back to 2009, Netanyahu’s government has not agreed to ask the United States for permission or give significant advanced warning of any pending strike.
Mất lòng tin giữa các nhà lãnh đạo Ixraen và Mỹ về Iran là căng thẳng âm ỉ trong mối quan hệ giữa hai nước từ năm 2009. Các nhà phân tích của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thường xem xét các tình huống để dự đoán sự kiện gì ở Iran sẽ thúc đẩy Thủ tướng Netanyahu cho phép quân đội phát động một cuộc tấn công quân sự phá hủy cơ sở hạ tâng cua Iran. Bất chấp các yêu cầu thường xuyên của Oasinhtơn từ năm 2009, Chính phủ Ixraen không đồng ý xin phép hoặc thông báo trước với Mỹ bất cứ cuộc tấn công quân sự nào sắp xảy ra.
The sensitive work of trying to get both allies on the same page intensified this month. Israeli Defense Minister Ehud Barak visited Washington last week to go over Iran issues; and the undersecretary of state for political affairs, Wendy Sherman, and a special arms control adviser to Secretary of State Hillary Clinton, Robert Einhorn, were in Israel last week to discuss Iran as well. Panetta for his own part has revised his tone on the question of Iran’s nuclear program, telling CBS News last week that the United States was prepared to use force against Iran to stop the country from building a nuclear weapon.
Các nỗ lực để hai nước đồng minh có chung quan điểm được thúc đẩy trong tháng 12/2011. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak đến thăm Oasinhtơn để thảo luận các vẩn đề Iran. Cũng thời gian này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman và Cố vấn kiểm soát vũ khí đặc biệt của Ngoại trưởng Hillary Clinton Robert Einhorn có mặt tại Ten Avíp để trao đổi về vấn đề Iran, về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã xem lại tuyên bố của ông về vấn đề hạt nhân của Iran và ông cho biết Mỹ chuẩn bị sử dụng sức mạnh chống Iran nhằm ngăn chặn nước này sản xuất vũ khí hạt nhân.
The new diplomacy has prompted new conversations between the United States and Israel over what the triggers—called “red lines” in diplomatic parlance—would be to justify a pre-emptive attack on Iran’s nuclear facilities.
Các hoạt động ngoại giao mới đang thúc đẩy các cuộc trao đổi ý kiến giữa hai nước về các biện pháp, được gọi là “các vạch đỏ”, nhằm biện minh cho một cuộc tấn công đánh đòn phủ đầu các cơ sở hạt nhân của Iran.
Matthew Kroenig, who served as special adviser on Iran to the Office of the Secretary of Defense between July 2010 and July 2011, offered some of the possible “red lines” for a military strike in a recent Foreign Affairs article he wrote. He argued that the U.S should attack Iran’s facilities if Iran expels international nuclear weapons inspectors, begins enriching its stockpiles of uranium to weapons-grade levels of 90 percent, or installs advanced centrifuges at its main uranium-enrichment facility in Qom.
Ông Matthew Kroeing, cố vấn đặc biệt về Iran của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ tháng 7/2010-7/2011, đã đưa ra một “vạch đỏ” để có thể phát động một cuộc tấn công quân sự chống Iran. Ông này cho biết Mỹ nên tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Têhêran trục xuất các nhân viên thanh sát hạt nhân quốc tế và bắt đầu làm giàu urani ở câp độ 90% để sản xuất vũ khí hạt nhân hoặc lắp đặt các máy ly tâm hiện đại tại cơ sở làm giàu urani chủ yểu ở thành phố Qom.
In an interview with The Daily Beast, Kroenig also noted that Iran announced in 2009 that it was set to construct 10 new uranium enrichment sites. “I doubt they are building ten new sites, but I would be surprised if Iran was not racing to build some secret enrichment facilities,” Kroenig said. “Progress on new facilities would be a major factor in our assessment of Iran’s nuclear program and shape all aspects of our policy towards this including the decision to use force.”
Ông Kroeing cũng cho biết năm 2009 Iran thông báo sẽ xây dựng 10 địa điểm làm giàu urani mới. Ông nói: “Tôi không tin họ đang xây dựng 10 cơ sở mới, nhưng tôi ngạc nhiên nếu Iran không tìm cách xây dựng một số cơ sở làm giàu bí mật Tiến bộ trong các cơ sở mới sẽ là nhân tố chủ yếu trong đánh giá của chúng ta về chương trình hạt nhân của Iran và đề ra chính sách liên quan đến vấn đề này, kể cả quyết định sử dụng sức mạnh quân sự”.


Until recently, current and former Obama administration officials would barely broach the topic in public, only hinting vaguely that all options are on the table to stop Iran’s program. Part of the reason for this was that Obama came into office committed to pursuing negotiations with Iran. When the diplomatic approach petered out, the White House began building international and economic pressure on Iran, often in close coordination with Israel.
Cho đến gần đây, các quan chức cũ và hiện nay của Chính quyền Obama chỉ tuyên bổ công khai rằng tất cả các lựa chọn vẫn đặt trên bàn nhằm chấm đút chương trình hạt nhân của Iran. Một phần của lý do này là, khi bước vào Nhà Trắng bản thân ông Obama cam kết theo đuổi các cuộc đàm phán với Iran. Khi cách tiếp cận ngoại giao thất bại, Nhà Trắng thưòng phối hợp chặt chè với Ixraen bắt đầu tăng sức ép quốc tế và kinh tế đối với Iran.
All the while, secret sabotage initiatives like a computer worm known as Stuxnet that infected the Siemens-made logic boards at the Natanz centrifuge facility in Iran, continued apace. New U.S. estimates say that Stuxnet delayed Iran’s nuclear enrichment work by at most a year, despite earlier estimates that suggested the damage was more extensive.
Tất cá các sáng kiến phá hoại ngầm như sử dụng loại vi rút Stuxnet tấn công và phá hoại các hệ thống máy tính ở cơ sở máy ly tâm Natanz của Iran tiếp tục được triển khai nhanh chóng. Mỹ dự kiến vi rút Stuxnet đã làm chậm hoạt động làm giàu hạt nhân của Iran gần một năm, mặc dù nhiều dự đoán trước đó của Mỹ cho rằng thiệt hại có thể kéo dài hơn nữa.
Last week in a CBS interview, Panetta said Iran’s development of a nuclear weapon is a “red line.” White House advisers have more recently broached the subject more specifically in private conversations with outside experts on the subject.
Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta cho biết việc phát triển vũ khí hạt nhân của Iran đã chạm “vạch đỏ”. Các cố vấn của Nhà Trắng gần đây bắt đầu nhắc đến chủ đề này nhiều hơn trong các cuộc nói chuyện với các chuyên gia nước ngoài.
Patrick Clawson, the director of research for the Washington Institute for Near East Policy said, “If Iran were found to be sneaking out or breaking out then the president’s advisers are firmly persuaded he would authorize the use of military force to stop it.” But Clawson added, “The response they frequently get from the foreign policy experts is considerable skepticism that this is correct, not that these people are lying to us, but rather when the occasion comes we just don’t know how the president will react.”
Henry Sokolski, the executive director the Nonproliferation Policy Education Center, said “You don’t propose and go about doing an oil embargo unless you are serious about taking the next step, and the next step for the administration is clearly some form of military action, and people who have left the administration like Dennis Ross have made it clear that this is precisely what’s on this administration’s mind.”
Ross did not respond to emails and phone calls requesting comment.
Ông Patrick Clawson, Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu chính sách Cận Đông khẳng định: “Nếu phát hiện Iran vượt quá vạch đỏ, các cố vấn sẽ thuyết phục Tổng thống cho phép sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn chặn Iran”. Ông Henry Sokolski, giám đốc điều hành Trung tâm giáo dục chính sách cấm phổ biến hạt nhân nói: “Mỹ không nên đề nghị áp dụng lệnh cấm vận dầu lửa trừ phi có ý định thực hiện biện pháp tiếp theo và biện pháp tiếp theo của Chính quyền rõ ràng là hành động quân sự và những người rời khỏi Chính quyền như ông Dennis Ross cho biết đây chính là những gì nằm trong suy nghĩ của Chính quyền Mỹ hiện nay”.
Ironically, Panetta often is the official the Obama administration uses to engage Israel. “Panetta has been straightforward with the Israelis and they seem to appreciate that,” one senior administration official said. “The Israelis view Panetta as an honest broker.” In some ways that is why his remarks stung Netanyahu’s government so much.
Thật nực cười, Bộ trưởng Quổc phòng Panetta thường là quan chức được chính quyền sử dụng để liên hệ với Ixraen. Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết: “ông Panetta đã nói thẳng với Ixraen và dường như họ đánh giá cao hành động đó. Ixraen coi ông Panetta là một nhân vật trung gian trung thực”.
Complicating matters, the Dec. 2 remarks also came at the same time a high-level delegation of Israeli diplomats, military officers and intelligence officials were in Washington for an annual meeting called the strategic dialogue. At the meeting, the Israeli side offered a new presentation on Iran’s nuclear program suggesting that Iran’s efforts to build secret reactors for producing nuclear fuel were further along than the United States has publicly said. Some of the intelligence was based on soil samples collected near the suspected sites.
Các tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta được đưa ra đúng thời điểm diễn ra của cuộc đối thoại chiến lược giữa các quan chức ngoại giao, quân sự và tình báo Ixraen và Mỹ tại Oasinhtơn. Tại cuộc đối thoại, phía Ixraen đưa ra một đánh giá mới về chương trình hạt nhân của Iran, trong đó khẳng định nỗ lực xây dựng các lò phản ứng bí mật của Iran để tạo ra nhiên liệu hạt nhân đã có từ lâu chứ không phải như Mỹ tuyên bố. Một số tin tức tình báo được dựa trên cơ sở các mẫu đất thu được gần những cơ sở bị nghi ngờ.
Part of the issue now between the United States and Israel are disagreements over such intelligence. The Israelis and the U.S. both believe that Iran suspended its work on weaponization, or the research and testing on how to fit an atomic explosion inside a warhead, in 2003 shortly after the U.S. invasion of Iraq.
Hiện nay một phần của vấn đề giữa Mỹ và Ixraen chính là những bất đồng về những tin tức tình báo như vậy. Trước đây, Ixraen cũng như Mỹ vẫn tin rằng Iran đã ngừng hoạt động sản xuất vũ khí – hoặc việc nghiên cứu và thử nghiệm gắn một khối thuốc nổ hạt nhân vào một đầu đạn – vào năm 2003 ngay sau khi Mỹ xâm lược Irắc.
The Israelis, however, say the Iranians started that work again in 2005, according to Israeli officials and Ya’alon, who said this in his speech on Christmas Eve. The 2007 and 2011 U.S. national intelligence estimates for Iran say this weaponization work remains suspended.
Nhưng Ixraen cho biết Iran bắt đầu trở lại hoạt động làm giàu urani vào năm 2005. Sau đó năm 2007 và năm 2011, Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ cũng khắng định Iran vẫn chưa chấm dứt hoạt động chế tạo vũ khí hạt nhân.
The Israelis also say a recent document uncovered by the International Atomic Energy Agency (IAEA) that shows detailed plans for constructing a “neutron initiator,” or a pellet that sits at the middle of the nuclear core and is crushed by high explosives in a nuclear explosion, is evidence that Iran is continuing its weaponization work. The latest IAEA report released in November said members states had shared intelligence alleging that Iran had conducted explosive tests associated with nuclear weapons research.
Ixraen còn cho biết một tài liệu gần đây của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiết lộ các kế hoạch chi tiết của Iran trong việc nghiên cứu và sản xuất vũ khí hạt nhân. Báo cáo của IAEA, được công bố tháng 11/2011, nhấn mạnh các nước thành viên của cơ quan này đã chia sẻ tin tức tình báo khẳng định Iran đã tiến hành nhiều vụ thử chất nổ liên quan đến nghiên cứu vũ khí hạt nhân.
A senior administration official told The Daily Beast, “Both Americans and Israelis agree that some research and design work is probably continuing in the event the Iranians decide to move ahead with weaponization.”
Một quan chức cấp cao của Chính quyền Obama nói: “Mỹ và Ixraen nhất trí cho rằng Iran đang tiếp tục một số nghiên cứu và thiết kế vũ khí nếu Têhêran quyết định thúc đẩy hoạt động sản xuất vũ khí hạt nhân”.
The intelligence disagreement is significant in part because one of the factors in drawing up red lines on Iran’s program is how much progress Iran has made in constructing secret enrichment facilities outside of Natanz, where IAEA inspectors still monitor the centrifuge cascades. In 2009, the Obama administration exposed such a facility carved into a mountain outside of the Shiite holy city of Qom. The IAEA has chastised the Iranians for not fully disclosing their work on the Qom site until the United States forced the regime’s hand.
Bất đồng tin tức tình báo là vấn đề nghiêm trọng, một phần do một trong những nhân tố để đề ra các vạch đỏ về chương trình hạt nhân của Iran là xác định chính xác Têhêran đạt được tiến bộ ở mức nào trong việc xây dựng các cơ sở làm giàu bí mật bên ngoài cơ sở Natanz – nơi các thanh sát viên của IAEA vẫn đang giám sát các máy ly tâm ở đó. Năm 2009, Chính quyền Obama phát hiện một cơ sở như vậy ở trong một dãy núi ngoài thành phố Qom. Sau đó IAEA trừng phạt Iran vì không báo cáo đầy đủ hoạt động ở cơ sở Qom cho đến khi Mỹ phát hiện được địa điểm này.
Eli Lake is the senior national-security correspondent for Newsweek and the Daily Beast. He previously covered national security and intelligence for the Washington Times. Lake has also been a contributing editor at The New Republic since 2008 and covered diplomacy, intelligence, and the military for the late New York Sun. He has lived in Cairo, Egypt, and traveled to war zones in Sudan, Iraq, and Gaza. He is one of the few journalists to report from all three members of President Bush's axis of evil: Iraq, Iran, and North Korea.
Eli Lake là phóng viên an ninh quốc gia cao cấp của tạp chí Newsweek và Daily Beast. Trước đây ông viết bài về an ninh quốc gia và tình báo cho Washington Times. Ông cũng là biên tập viên cộng tác cho The New Republic từ năm 2008 và viết về ngoại giao, tình báo và quân đội cho tờ New York Sun. Ông đã sống ở Cairo, Ai Cập, và đã đến các khu vực chiến tranh ở Sudan, Iraq, và Gaza. Ông là một trong số ít các nhà báo viết về cả ba thành viên của cái mà Tổng thống Bush gọi là Trục ma quỷ: Iraq, Iran, và Bắc Triều Tiên.
http://www.thedailybeast.com/articles/2011/12/28/u-s-israel-discuss-triggers-for-bombing-iran-s-nuclear-infrastructure.html

No comments:

Post a Comment

your comment - ý kiến của bạn