MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Monday, November 21, 2011

Google, PE firms mull bid for Yahoo: report Google và các công ty đầu tư mạo hiểm suy tính về việc mua lại YahooGoogle, PE firms mull bid for Yahoo: report

Google và các công ty đầu tư mạo hiểm suy tính về việc mua lại Yahoo

(Reuters) - Google Inc has spoken to at least two private equity firms about possibly helping them finance a deal to buy Yahoo Inc's core business, The Wall Street Journal reported on Saturday, citing a person familiar with the matter.

Theo nhật báo phố Wall số ra ngày chủ nhật vừa qua, trích dẫn từ một nguồn tin thân cận cho biết hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới Google đã cố gắng thuyết phục ít nhất là 2 hãng đầu tư mạo hiểm PE về khả năng giúp đỡ về mặt tài chính trong kế hoạch thâu tóm hãng kinh doanh Internet lừng danh một thời Yahoo.

Google and prospective partners have held preliminary discussions but have not come up with a formal proposal, and Google may end up deciding not to pursue a bid, the source said.

Nguồn tin cho hay, Google và các đối tác tiềm năng đã có những buổi hội thảo sơ bộ tuy nhiên vẫn chưa đi tới một thoả thuận chính thức cuối cùng, và cũng không loại trừ khả năng Google sẽ không tiếp tục theo đuổi thương vụ này.

It is not clear which private equity firms Google has spoken to, the WSJ said.

Representatives of Google could not immediately be reached for comment.

Theo WSJ, vẫn chưa có những thông tin chính xác Google đã đàm phán với hãng đầu tư mạo hiểm nào.

Đại diện từ phía Google cũng không ngay lập tức đưa ra bình luận về thông tin này.

Any potential deal between the two biggest Internet companies would likely arouse antitrust scrutiny. Google is interested in selling some advertising across Yahoo's websites, the Journal said, citing people familiar with the matter.

Bất kì thoả thuận tiềm năng nào giữa hai gã khổng lồ Internet đều sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ của việc chống độc quyền. Nhật báo phố Wall trích dẫn theo nguồn tin thân cận, Google quan tâm tới việc bán các quảng cáo thông qua hệ thống website của Yahoo.

Microsoft Corp is now considering financing part of a bid for Yahoo by a private equity firm, people familiar with the matter have said.

Cũng theo các nguồn tin thân cận, Microsoft cũng đang xem xét việc nhờ một hãng đầu tư mạo hiểm nhằm hỗ trợ nguồn tài chính cho việc đấu thầu Yahoo.

Yahoo has been in a state of chaos since it fired former CEO Carol Bartz in early September. The company retained investment banking firm Allen & Co to help conduct a "strategic review" of its business and is reportedly working with executive search firm Heidrick & Struggles to find a new CEO.

Yahoo đã rơi vào tình thế khó khăn sau khi hãng này sa thải cựu CEO Carol Barts hồi đầu tháng 9. Hãng này sau đó đã thuê ngân hàng đầu tư Allen $ Co giúp đỡ trong việc chỉ đạo quá trình rà soát lại các kế hoạch kinh doanh và làm việc với hãng Heidrick & Struggles nhằm tìm ra một CEO mới.

A number of potential buyers have expressed interest in a deal with Yahoo. Private equity firms Silver Lake Partners, Providence Equity Partners, Bain Capital, Hellman & Friedman, Blackstone Group, and KKR are among those likely to get a look at the limited financial data Yahoo's advisers are circulating.

Hàng loạt các khách hàng tiềm năng có đã bày tỏ sự quan tâm tới thoả thuận với Yahoo. Các hãng đầu tư mạo hiểm như Silver Lake Partners, Providence Equity Partners, Bain Capital, Hellman & Friedman, Blackstone Group, and KKR đều là một trong số các công ty mong muốn có thêm các thông tin về các thông tin về tình hình tài chính hạn hẹp đang diễn ra với Yahoo.http://www.reuters.com/article/2011/10/22/us-google-yahoo-idUSTRE79L18T20111022Rome clashes mar global day of protests Các cuộc đụng độ ở Rome trong ngày biểu tình toàn cầu

Rome clashes mar global day of protests

Các cuộc đụng độ ở Rome trong ngày biểu tình toàn cầu

Protesters torched cars, smashed up banks and set fire to a military building in Rome on Saturday in the worst violence of worldwide demonstrations against corporate greed and government cutbacks.

Những người biểu tình đốt xe, đập vỡ các ngân hàng và đốt cháy một tòa nhà quân sự ở Rome vào ngày thứ Bảy trong vụ bạo lực tồi tệ nhất của cuộc biểu tình trên toàn thế giới chống lại sự tham lam của công ty và cắt giảm chi tiêu chính phủ.

Tens of thousands took to the streets of the Italian capital for a march that turned violent and equal numbers rallied in Madrid and Lisbon while Wikileaks founder Julian Assange joined angry demonstrators in London.

Hàng chục ngàn người đã xuống các đường phố của thủ đô Italia biểu tình đã trở thành bạo lực và lượng người tương tự cũng tập hợp tại Madrid và Lisbon trong khi người sáng lập Wikileaks Julian Assange tham gia biểu tình trong giận dữ ở London.

The protests were inspired by the "Occupy Wall Street" movement in the United States and the "Indignants" in Spain, targeting 951 cities in 82 countries across the planet in Asia, Europe, Africa and the Americas.

Các cuộc biểu tình được lấy cảm hứng từ "Chiếm Phố Uôn" chuyển động ở Hoa Kỳ và "Indignants" ở Tây Ban Nha, nhắm mục tiêu đến 951 thành phố ở 82 quốc gia trên khắp hành tinh ở châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.

"I think it is very moving that the movement that was born here has extended throughout the world. It was about time for people to rise up," said 24-year-old Carmen Martin as she marched towards Puerta del Sol.

"Tôi nghĩ rằng nó là rất cảm động rằng phong trào đã được sinh ra ở đây đã mở rộng trên toàn thế giới. Đó là khoảng thời gian cho người dân nổi dậy", Carmen Martin 24 tuổi, khi cô hành quân về phía Puerta del Sol.

In the Portuguese capital, where some 50,000 rallied, Mathieu Rego, 25, said: "We are victims of financial speculation and this austerity programme is going to ruin us. We have to change this rotten system."

Tại thủ đô Bồ Đào Nha, nơi có khoảng 50.000 người tập trung, Mathieu Rego, 25 tuổi, cho biết: "Chúng tôi là nạn nhân của đầu cơ tài chính và chương trình thắt lưng buộc bụng sẽ làm tổn hại chúng tôi Chúng tôi phải thay đổi hệ thống thối nát này."

The protests received unexpected support from Italian central bank governor Mario Draghi.

"Young people are right to be indignant," Draghi was reported as saying on the sidelines of talks among G20 financial powers in Paris.

Các cuộc biểu tình đã nhận được sự hỗ trợ bất ngờ từ ngân hàng trung ương Ý Mario Draghi

"Giới trẻ đúng khi phẫn nộ," Draghi đã nói bên lề các cuộc đàm phán giữa các quyền hạn tài chính G20 tại Paris.

"They're angry against the world of finance. I understand them," he added, though expressing regrets at reports of violence.

More protests were staged in Amsterdam, Athens, Brussels, Geneva, Paris, Sarajevo and Zurich. Thousands also rallied across Canada and in New York and Washington, where they protested outside the White House and the US Treasury.

"Họ đang giận dữ chống lại thế giới tài chính, tôi hiểu họ.," Ông nói thêm, mặc dù bày tỏ hối tiếc tại báo cáo của bạo lực.

Nhiều cuộc biểu tình hơn được tổ chức tại Amsterdam, Athens, Brussels, Geneva, Paris, Sarajevo và Zurich. Hàng ngàn người cũng tăng mạnh trên khắp Canada và New York và Washington, nơi họ biểu tình bên ngoài Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ.

Scuffles broke out in London, where about 800 people rallied in the financial district by St Paul's Cathedral, raising banners saying: "Strike back!" "No cuts!" and "Goldman Sachs is the work of the devil!"

Ẩu đả nổ ra tại London, nơi khoảng 800 người tập hợp trong khu tài chính của nhà thờ St Paul, nâng cao các biểu ngữ nói rằng: "Strike trở lại" "Không cắt giảm!" "Goldman Sachs là công việc của ma quỷ!"

Five people were arrested, three for assaulting police officers and two for public order offences, Scotland Yard said.

Năm người đã bị bắt, ba người vì tấn công sĩ quan cảnh sát và hai đối với vi phạm trật tự công cộng, Scotland Yard cho biết.

"One of the reasons why we support what is happening here in 'Occupy London' is because the banking system in London is the recipient of corrupt money," Assange said from the steps of St Paul's, flanked by bodyguards.

"Một trong những lý do tại sao chúng tôi hỗ trợ những gì đang xảy ra ở đây 'Chiếm London’ là bởi vì hệ thống ngân hàng ở London là người nhận tiền tham nhũng", Assange nói bên thềm của tòa thánh St Paul, hai bên có vệ sĩ.

"I believe a revolution is happening," said 30-year-old Annabell Chapa, who brought her one-year-old son Jaydn along in a stroller.

"Tôi tin rằng một cuộc cách mạng đang xảy ra", ông 30 tuổi Annabell Chapa, người đã đưa Jaydn con trai một tuổi của mình cùng một xe đẩy.

The European Union also became a target for anger as the eurozone debt crisis continues, with some 9,000 protesters marching to the EU's headquarters in Brussels and rallying outside the ECB's headquarters in Frankfurt.

Liên minh châu Âu cũng trở thành một mục tiêu cho sự giận dữ khi cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng euro tiếp tục, với một số 9.000 người biểu tình diễu hành đến trụ sở của EU tại Brussels và tập hợp bên ngoài trụ sở chính của ECB tại Frankfurt.

In Rome, the march quickly degenerated into running street battles between groups of hooded protesters and riot police who fired tear gas and water jets into the crowd amid a security lockdown in the Italian capital.

Tại Rome, diễu hành một cách nhanh chóng biến thành chạy các trận chiến đường phố giữa các nhóm người biểu tình đội mũ trùm đầu và cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay và vòi phun nước vào đám đông trong bối cảnh một lockdown an ninh ở thủ đô Ý.

"Today is only the beginning. We hope to move forward with a global movement. There are many of us and we want the same things," said one protester, Andrea Muraro, a 24-year-old engineering student from Padua.

"Hôm nay chỉ là khởi đầu Chúng tôi hy vọng để di chuyển về phía trước với một phong trào toàn cầu… Có rất nhiều người trong chúng ta và chúng tôi muốn những điều tương tự," một người biểu tình, Andrea Muraro, một sinh viên 24 tuổi, kỹ thuật từ Padua.

"Only One Solution: Revolution!" read a placard. One group carried a cardboard coffin with Italian Prime Minister Silvio Berlusconi's name on it.

"Chỉ có Giải pháp: Cách mạng!" đọc báo hiệu nguy hiểm. Một nhóm thực hiện một quan tài tông với tên của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi vào nó.

Berlusconi later condemned the "incredible level of violence" at the march.

Berlusconi sau đó đã lên án "mức độ bạo lực đáng kinh ngạc của" diễu hành.

He said the clashes were "a very worrying signal for civil coexistence."

Ông nói rằng các vụ đụng độ "một tín hiệu rất đáng lo ngại cho sự chung sống dân sự."

Translated by Nguyễn Xuân Khoa

http://www.heraldsun.com.au/news/world/rome-clashes-mar-global-day-of-protests/story-e6frf7lf-1226167681547

Gucci faces 'sweatshop' claims in China Gucci đối mặt với cáo buộc “bóc lột” ở Trung Quốc


Gucci faces 'sweatshop' claims in China

Gucci đối mặt với cáo buộc “bóc lột” ở Trung Quốc

Hong Kong (CNN) – Gucci stores in Shenzhen, China are facing allegations from former employees of operating as high-end “sweatshops,” according to reports earlier this week in China’s English-language newspapers, China Daily and Global Times.

Theo các bản tin đầu tuần trên các trang báo tiếng Anh của Trung Quốc (China Daily và Global Times), các cửa hàng Gucci ở Thâm Quyến, Trung Quốc đang phải đối mặt với cáo buộc từ các cựu nhân viên làm việc như trong các cửa hàng “bóc lột” cao cấp.

In late September, five former employees released online an open letter to senior executives of the Italian designer brand, including claims of a draconian list of employment regulations such as time limitations on bathroom use and unpaid overtime extending past midnight.

Vào cuối tháng 9, 5 cựu nhân viên đã đăng trên mạng một bức thư công khai tới các lãnh đạo cấp cao của nhãn hiệu thời trang Italia này, bao gồm một danh sách các quy định lao động khắc nghiệt như giới hạn thời gian sử dụng phòng tắm và không trả tiền cho việc làm thêm giờ vào ban đêm.

A Gucci spokesperson told Chinese media, “Gucci does not and will not endorse or tolerate the alleged malpractices.”

Một phát ngôn viên của Gucci đã phát biểu với hàng truyền thông Trung Quốc rằng “Gucci không và sẽ không bao giờ khuyến khích và tha thứ cho các hành động sai trái đã bị cáo buộc đó.”

Employees said they needed to seek permission for basic activities such as drinking water and bathroom breaks were limited to a maximum of five minutes.

Các nhân viên nói rằng họ cần phải xin phép đối với các hoạt động cơ bản như uống nước và việc sử dụng nhà vệ sinh thì bị giới hạn trong vòng năm phút.

They also complained of having to stand for more than 12 hours per day and work extensive overtime without compensation. While the official store closing time is 10:00 p.m., employees were required to stay as late as 3:00 a.m. to conduct inventory checks.

Họ cũng phàn nàn về việc phải đứng hơn 12 giờ mỗi ngày và làm việc thêm giờ mà không nhận được thù lao. Các nhân viên bị buộc phải ở lại muộn tới 3 giờ sáng để kiểm kê lại hàng hóa, trong khi thời gian cửa hàng chính thức đóng cửa là 10 giờ tối.

One of the five employees in the letter, surnamed He, told the Global Times, “Two of my former colleagues had to have abortions because we all had to stand so long each day.” The employee also spoke of other health consequences among staff: "Many of us ended up with various occupational diseases as a result of these inhuman rules. I have been suffering from stomach and urinary system illnesses."

He, một trong số năm công nhân gửi bức thư trên, đã nói với Global Times: “Hai trong số các đồng nghiệp cũ của tôi đã phải phá thai vì chúng tôi phải đứng quá lâu mỗi ngày.” Nhân viên này cũng nói về các hậu quả sức khỏe khác: “Nhiều người trong chúng tôi cuối cùng phải đối mặt với nhiều bệnh nghề nghiệp do các quy định vô nhân đạo đó. Tôi đã phải liên tục chịu đựng căn bệnh liên quan đến dạ dày và hệ tiết niệu.”

The lawyer representing the five employees, Yang Qianwu, told the Global Times that each employee is demanding an average settlement of 100,000 yuan in overtime wages over their more than two years of employment.

Yang Qianwu, luật sư đại diện cho 5 nhân viên trên, đã nói với Global Times rằng mỗi nhân viên đang yêu cầu khoản tiền trung bình để dàn xếp vụ việc là 100,000 nhân dân tệ cho mức lương làm quá giờ của họ trong hơn 2 năm làm việc.

Xinhua reported that Gucci has asked its employees to refrain from commenting on the matter to the media.

Tân Hoa Xãđưa tin Gucci đã đề nghị các nhân viên hạn chế trong việc bình luận vụ việc với giới truyền thông.

According to China Daily, the case has also attracted the attention from the Shenzhen government. An official from the labor and human resources bureau from Luohu district has promised to investigate the case, while the deputy director of the Shenzhen Trade Union encouraged employees to report workplace abuses.

Theo báo China Daily, sự vụ này đã thu hút sự chú ý từ chính quyền Thâm Quyến. Một quan chức từ văn phòng lao động và nguồn nhân lực ở quận Luohu đã hứa sẽ điều tra vụ việc, trong khi phó giám đốc Tổ chức Công đoàn Thâm Quyến khuyến khích các nhân viên báo cáo về việc lạm dụng ở nơi làm việc.

Chinese netizens have expressed outrage on the popular site Sina Weibo, criticizing lax government controls over workplace conditions.

Các cư dân mạng Trung Quốc cũng bày tỏ sự tức giận trên mạng nối tiếng Sina Weibo, chỉ trích sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền trong vấn đề điều kiện làm việc.

As China has become the ‘world’s factory’, worker complaints of sweatshop conditions to produce the goods and services of multi-national corporations are nothing new. The Global Times quoted a former manager at Gucci’s Beijing office saying that “mistreatment of employees is rife at all levels in the brand's mainland stores.” A user named MinGanCi sarcastically commented that “…Gucci management is truly aware of China’s customs—they have already localized their treatment of employees.”

Trong khi Trung Quốc đang trở thành “công xưởng của thế giới”, thì các lời phàn nàn của công nhân về các điều kiện làm việc quá cực nhọc để tạo ra sản phẩm và dịch vụ cho các công ty đa quốc gia là không có gì mới mẻ. Tờ Global Times dẫn lời một vị cựu quản lý của Gucci ở văn phòng Bắc Kinh rằng “sự ngược đãi với nhân viên là phổ biến ở mọi cấp độ ở các cửa hàng của thương hiệu này.” Một người sử dụng có tên là MinGanCi đã bình luận một cách mỉa mai là “…Sự quản lý của Gucci là rất am hiểu tập quán của Trung Quốc – họ đã địa phương hóa sự đối đãi của họ với nhân viên.”


Translated by htdat

http://business.blogs.cnn.com/2011/10/12/gucci-faces-sweatshop-claims-in-china/Slovak Lawmakers Agree to Expand Eurozone’s Bailout Fund Các nhà lập pháp Slovakia đồng ý mở rộng quỹ cứu trợ tài chính cho khu vực Châu Âu


Slovak Lawmakers Agree to Expand Eurozone’s Bailout Fund

Các nhà lập pháp Slovakia đồng ý mở rộng quỹ cứu trợ tài chính cho khu vực Châu Âu

Slovak lawmakers agreed Wednesday to reverse their vote against expanding a bailout fund for Europe’s financially troubled countries.

Vào hôm thứ Tư vừa rồi các nhà lập pháp Slovakia đã đồng ý hủy bỏ việc bỏ phiếu của mình chống lại việc mở rộng quỹ cứu trợ tài chính dành cho các nước đang gặp các vấn đề tài chính thuộc khu vực Châu Âu.

Leaders of Slovakia’s four main political parties reached accord a day after the nation’s Parliament rejected a bid calling for the impoverished central European nation to guarantee $10 billion of the expanded $596 billion fund.

Lãnh đạo của 4 chính đảng ở Slovakia đã đạt được thỏa thuận 1 ngày sau khi quốc hội của nước này từ chối lời kêu gọi quốc gia nghèo ở trung tâm Châu Âu này đóng góp10 tỉ vào quỹ mở rộng trị giá 596 tỉ.

The Tuesday vote toppled the center-right government of Prime Minister Iveta Radicova, with her opponents saying the country could not afford to support debt-ridden countries like Greece.

Cuộc bầu cử vào ngày thứ ba đã lật đổ chính phủ trung hữu của thủ tướng Iveta Radicova với lời tuyên bố từ đối thủ của bà rằng đất nước không có khả năng hỗ trợ các quốc gia đang nợ nần chồng chất như Hy Lạp.

The lawmakers said a new vote on the expanded rescue fund would be held by the end of the week.

Các nhà lập pháp cho biết một cuộc bỏ phiếu mới về vấn đề mở rộng quỹ cứu trợ sẽ được tổ chức vào cuối tuần này.

Opposition leader Robert Fico, head of the Smer-Social Democracy, said that in exchange for his party’s support, Slovak political leaders have agreed to hold an early general election on March 10. That is two years ahead of when the Radicova government would normally have faced a new vote.

Lãnh đạo đối lập, ông Robert Fico, người đứng đầu đảng dân chủ Smer-Social nói rằng để đổi lấy sự hỗ trợ trong đảng của ông thì những người đứng đầu các chính đảng Slovakia đã đồng ý mở cuộc tổng bầu cử sớm vào ngày 10 tháng 3. Đó là 2 năm trước khi chính quyền của bà Radicova có thể sẽ phải đối mặt với 1 cuộc bầu cử mới.

After the Tuesday vote, key European leaders pressed Slovakia to act quickly to reverse it. With its approval, all 17 nations that use the common euro currency will have given their assent for the expanded bailout.

Sau cuộc bầu cử ngày thứ 3 thì những nhà lãnh đạo chủ chốt của Châu Âu đã thúc giục việc Slovakia cần hành động nhanh chóng để hủy bỏ việc này. Với sự phê duyêt của nước này tất cả 17 nước đang sử dụng đồng tiên chung Euro sẽ đưa ra sự phê chuẩn của họ để mở rộng gói cứu trợ.

German Chancellor Angela Merkel, whose country has Europe’s biggest economy, warned that the global economy is “heavily affected” by Europe’s governmental debt crisis. She said that “every country must contribute its share” to the expanded fund to cover future bailout needs.

Thủ tướng Đức Angela Merkel, đất nước có nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, cảnh báo rằng nền kinh tế thế giới sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng nợ của chính phủ các nước Châu Âu. Bà nói rằng các nước cần đóng góp sự chia sẻ của mình vào mở rộng quỹ để trang trải các nhu cầu về cứu trợ tài chính trong tương lai.

While Slovak lawmakers reconsidered their vote, European Commission President Jose Manuel Barroso declared that the continent’s banks needed to “significantly” boost their reserves to withstand possible losses they could incur on securities they have purchased from financially distressed governments.

Khi các nhà lập pháp Slovakia đang cân nhắc lại lá phiếu của mình, thì chủ tịch Uỷ ban Châu Âu Jose Mnuel Barroso tuyên bố rằng, các ngân hàng của châu lục này cần phải tăng đáng kể quỹ dự trữ của mình để có thể chống lại những thiệt hại mà có thể xảy ra với với những chứng khoán mà họ đã mua từ các nước đang gặp vấn đề về tài chính.

He said the banks should not be allowed to pay bonuses to executives or dividends to investors until they have increased the reserves.

Ông nói rằng các ngân hàng không nên được cho phép trả tiền thưởng cho các giám đốc điều hành hoặc cổ tức cho các nhà đầu tư cho tới khi họ tăng dự trữ.

In Greece, civil servants staged a new wave of strikes against the government’s austerity measures, blocking access to the country’s finance ministry and shutting down the country’s museums and archaeological sites. More strikes are planned throughout October.

Tại Hy Lạp các công chức tổ chức 1 làn sóng biểu tình mới chống lại những biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ, khi chặn đường tới bộ tài chính của nước này và đóng cửa các viện bảo tàng vàkhu vực khảo cổ của đất nước. Hầu hết các cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trong tháng 10.

Greece has won preliminary approval to secure another segment of its $159 billion bailout from last year. But its financial condition continues to worsen. The government said Wednesday that its deficit for the first nine months of the year grew to more than $26 billion, a figure 15 percent higher than the same period a year ago.

Hy Lạp đã nhận được sự chấp thuận sơ bộ để đảm bảo có được phần tiếp theo của gói cứu trợ trị giá 159 tỉ đô la vào năm ngoái. Vào thứ 4, Chính phủ đã nói rằng thâm hụt trong 9 tháng đầu năm đã tăng lên tới hơn 26 ti đô, con số này cao hơn 15% so với cùng kì năm ngoái.


Translated by Nguyễn Thảo

http://blogs.voanews.com/breaking-news/2011/10/12/slovak-lawmakers-agree-to-expand-eurozones-bailout-fund/Strauss-Kahn sex case: French inquiry dropped


Strauss-Kahn sex case: French inquiry dropped

Tòa án Pháp kết thúc vụ án tình dục của Strauss-Kahn

A French inquiry into attempted rape claims against ex-IMF chief Dominique Strauss-Kahn has been dropped.

Tại Pháp - Cuộc điều tra về cáo buộc cưỡng hiếp đối với cựu Giám Đốc quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn đã bị hủy bỏ.

The prosecutor's office said the evidence suggested sexual assault - a less serious offence than attempted rape, with a shorter statute of limitations.

Writer Tristane Banon had accused Mr Strauss-Kahn of attempted rape in 2003.

Văn phòng công tố cho biết bằng chứng cho thấy đây là một trường hợp tấn công tình dục – hành vi ít nghiêm trọng hơn so với cưỡng hiếp và thời gian thi hành án cũng ngắn hơn. Nữ nhà văn Tristane Banon cũng đã buộc tội ông Stauss-Kahn về hành vi cưỡng hiếp vào hồi năm 2003.

Her accusation emerged while Mr Strauss-Kahn was accused of rape in New York; that case was later dropped.

Lời buộc tội này được đưa ra trong khi ông Strauss-Kahn đang bị kiện tội cưỡng hiếp tại tòa án ở New York. Sau đó cáo buộc này đã bị hủy bỏ.

Prosecutors said in a statement that "it is clear that, for lack of sufficient proof, a prosecution may not be initiated over the count of attempted rape, but facts that could be described as sexual assault have meanwhile been recognised".

Các công tố viên trong một phát ngôn đã cho biết vì lí do thiếu bằng chứng thuyết phục, có lẽ sẽ không thể khởi tố dưới tội danh cưỡng hiếp. Tuy nhiên, các bằng chứng chứng minh đây là vụ tấn công tình dục đã được công nhận.

Under French law, the statute of limitations for attempted rape is 10 years, but three years for sexual assault.

Theo luật nước Pháp, quy định về việc giam giữ đối với hành vi cưỡng hiếp là 10 năm, còn đối với những vụ tấn công tình dục là 3 năm.

Ms Banon's lawyer described the decision as a victory: "[Mr Strauss-Kahn] will have to be satisfied with being an unconvicted sex attacker, protected by the statute of limitations, allowing him to escape criminal prosecution, but not a legitimate suspicion," lawyer David Koubbi said.

Luật sư của cô Banon, David Koubbi cho rằng quyết định này đã là một thắng lợi. Luật sư cho biết: “Ông Strauss-Kahn chắc hẳn sẽ cảm thấy hài lòng vì không bị bị kết tội và được bảo vệ bởi hạn định pháp quy. Điều này chỉ giúp ông ta có thể thoát khỏi việc truy tố hình sự chứ không thể tránh được nghi phạm pháp luật.

The ruling demonstrated "the facts that [Ms Banon] complained of were not 'imaginary' contrary to Mr Strauss-Kahn's claims", he added.

Mr Strauss-Kahn's lawyer has said the decision means her client has been "completely cleared".

Ông cho biết thêm “ Quyết định này đã cho thấy thực tế rằng những gì mà cô Banon khiếu nại không phải tưởng tượng trái với những tuyên bố của ông Strauss-Kahn”

Luật sư của ông Strauss Kahn cho biết quyết định này đồng nghĩa với việc thân chủ của bà hoàn toàn trong sạch

'Advance'

Ms Banon has indicated she may still file a civil suit against Mr Strauss-Kahn.

As part of the police inquiry, Mr Strauss-Kahn and Ms Banon confronted each other at a Paris police station at the end of September.

Tiến triển

Cô Banon cho biết có lẽ cô sẽ vẫn tiếp tục vụ án dân sự chống lại ông Strauss-Kahn

Là 1 phần của cuộc điều tra, ông Strauss-Kahn và cô Banon sẽ phải đối đầu tại trụ sở cảnh sát tại Paris vào cuối tháng 9.

Ms Banon said Mr Strauss-Kahn had tried to rape her during an interview for a book.

Cô Banon cho biết ông Strauss-Kahn đã cố gắng để cưỡng hiếp cô trong cuộc phỏng vấn về 1 cuốn sách.

Mr Strauss-Kahn was previously said to have admitted making "an advance" on Ms Banon, but denied any violence and is suing for slander.

Được biết trước đó ông Strauss-Kahn đã thừa nhận việc có những hành động hơi quá với cô Bannon nhưng lại phủ nhận những hành động bạo lực và sẽ kiện lời vu cáo đó.

He resigned from his job as head of the International Monetary Fund after a New York hotel maid accused him of attempted rape earlier this year.

He still faces a civil suit in the US by his alleged victim in New York, Nafissatou Diallo

Ông đã từ chức giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế sau khi một cô hầu phòng tại một khách sạn ở New York cáo buộc ông về hành vi cưỡng hiếp vào hồi đầu năm nay. Ông vẫn đang đối mặt với vụ án dân sự ở Mỹ với một nạn nhân cáo buộc tên là Naisatou tại New York
Translated by Phạm Biên

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15296244Senate passes bill to sanction China over currency Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm trừng phạt Trung Quốc xung quanh vấn đề tiền tệ


Senate passes bill to sanction China over currency

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm trừng phạt Trung Quốc xung quanh vấn đề tiền tệ

WASHINGTON (AP) — The Senate voted Tuesday to threaten China with higher tariffs on Chinese products made cheap through an artificially undervalued currency, which lawmakers blame for destroying American jobs. The House, though, is unlikely to take up the bill, which some American businesses warn could trigger a trade war.

Theo hãng tin AP thường trú tại Washington, hôm thứ Ba vừa qua, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu áp mức thuế cao hơn vào sản phẩm Trung Quốc, vốn có mức giá rẻ hơn vì chính sách phá giá đồng nhân dân tệ, và các nhà lập pháp của Mỹ cho rằng đó chính là nguyên nhân gây nên tình trạng việc làm hiện tại của họ. Dù dự luật vẫn chưa được tiến hành bỏ phiểu ở Hạ viện, một số doanh nghiệp Mỹ đã cảnh báo rằng sự việc có thể dẫn đến một cuộc chiến thương mại.

The 63-35 vote showed a broad bipartisan consensus that it is time to end diplomatic niceties with China and confront it over its aggressive trade policies.

Tỉ lệ bỏ phiếu 63-35 cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ quan điểm rằng đã đến thời gian kết thúc mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Trung Quốc và sẽ đối đầu với Trung Quốc trên các chính sách thương mại gây khó dễ của họ.

"There are always people who don't want to stand up to China and I think they are, frankly, undercutting our ability to stop the hemorrhaging in our manufacturing jobs," said Sen. Sherrod Brown, D-Ohio.

"Luôn có những người không muốn đứng lên để phản đối Trung Quốc và thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng họ đang muốn chúng tôi chùn bước khi cố ngăn chặn tình trạng chảy máu công việc sản xuất của chúng ta.", Thượng nghị sĩ bang Ohio Sherrod Brown bày tỏ.

Still, the bill could die in the House, where a companion measure has the sponsorship of more than half the members but lacks the support of the GOP leadership.

Tuy nhiên, dự luật có thể không được thông qua tại Hạ viện, nơi có sự bảo trợ của hơn một nửa các thành viên phản đối nhưng lại thiếu hợp tác từ các lãnh đạo đảng Cộng hòa.

Advocates for the bill say it will make American goods more competitive and support more than 1 million new jobs. Critics warn that it will provoke Chinese retaliation and hurt Americans in one of their fastest-growing markets.

Những người ủng hộ dự luật cho rằng nó sẽ giúp hàng hóa của Mỹ trở nên cạnh tranh hơn và hỗ trợ cho hơn 1 triệu việc làm mới. Trong khi đó, giới phản đối lại cảnh báo rằng nó sẽ kích động sự trả đũa từ phía Trung Quốc và làm tổn thương những người Mỹ đang hoạt động tại thị trường phát triển nhanh nhất là Trung Quốc.

Chinese Foreign Ministry spokesman Ma Zhaoxu criticized the Senate vote on the currency issue in a statement posted to the ministry's website.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ma Zhaoxu chỉ trích cuộc bầu cử Thượng viện về vấn đề tiền tệ trong một tuyên bố được đưa lên trang web của Bộ:

"Under the pretense of addressing the so-called 'exchange rate imbalance,' this resolution is in fact an act of protectionism, and seriously violates World Trade Organization rules," he said. "It not only cannot solve the problems in the U.S. economy or unemployment, but will seriously impede Sino-U.S. economic and trade ties and impede the joint efforts that China, the U.S. and the international community have made to enable a strong recovery and the growth of the global economy."

"Dựa trên cách giải quyết giả tạo cái gọi là ‘sự mất cân bằng tỷ giá hối đoái’, nghị quyết trên thực tế là một hành động bảo hộ, và vi phạm nghiêm trọng quy tắc Tổ chức Thương mại Thế giới. Nó không chỉ không có thể giải quyết các vấn đề trong nền kinh tế Mỹ hay tỷ lệ thất nghiệp, mà sẽ cản trở mạnh mẽ quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ, cũng như cản trở mội nỗ lực chung mà Trung Quốc, Mỹ và cộng đồng quốc tế đã đạt được để có thể giúp phục hồi mạnh mẽ hay tăng trưởng kinh tế toàn cầu."

The vote came as Congress prepared to complete work on a package of free trade agreements that is also seen by their backers as removing barriers to American exports and promoting job growth.

Cuộc bỏ phiếu được đưa ra khi Quốc hội chuẩn bị hoàn tất công việc về gói các hiệp định thương mại tự do mà hiện cũng đang được xem xét bởi những người ủng hộ việc loại bỏ các rào cản đối với xuất khẩu của Mỹ và thúc đẩy tăng việc làm.

Both the House and Senate are expected to vote Wednesday on trade agreements with South Korea, Colombia and Panama.

Cả Hạ viện và Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu hôm thứ Tư về các hiệp định thương mại với Hàn Quốc, Colombia và Panama.

The Chinese currency, the yuan, is undervalued against the dollar by 25 to 30 percent, according to most estimates, with some economists putting the difference at up to 40 percent. That means that Chinese goods sold in the United States have a 25 to 30 percent price advantage, while U.S. items sold in China become that much more expensive.

Được biết, nhân dân tệ của Trung Quốc bị định giá thấp so với đồng USD từ 25% đến 30%, với một số nhà kinh tế thì còn lên đến 40%. Điều đó có nghĩa là hàng hóa Trung Quốc được bán tại Hoa Kỳ có một lợi thế 25 đến 30% về giá, trong khi hàng hóa của Mỹ bán ở Trung Quốc lại trở nên đắt hơn rất nhiều.
Translated by Vũ Hoa

http://news.yahoo.com/senate-passes-bill-sanction-china-over-currency-223008528.html