MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Friday, October 7, 2011

Remarks by the President in Back-to-School Speech Bài phát biểu của tổng thống Barack Obama nhân dịp khai trường


Remarks by the President in Back-to-School Speech

Bài phát biểu của tổng thống Barack Obama nhân dịp khai trường

Benjamin Banneker High School

Washington, D.C.

Tại trường Trung học Benjamin Banneker Washington, D.C.

September 28, 2011

28-09-2011

THE PRESIDENT: Thank you. (Applause.) Thank you very much. Everybody, please have a seat. Well, Madam President, that was an outstanding introduction. (Laughter.) We are so proud of Donae for representing this school so well.

Xin cám ơn. (Vỗ tay). Xin cám ơn rất nhiều. Xin mời các vị an tọa. Xin cám ơn cô Chủ tịch, bài giới thiệu rất hay. (Cười). Chúng ta rất tự hào về cô Donae vì cô đã giới thiệu rất hay về trường học này.

And in addition, I also want to acknowledge your outstanding principal, who has been here for 20 years -- first as a teacher, now as an outstanding principal -- Anita Berger. Please give her a big round of applause. (Applause.) I want to acknowledge, as well, Mayor Gray is here -- the mayor of Washington, D.C. is here. Please give him a big round of applause. (Applause.) And I also want to thank somebody who is going to go down in history as one of the finest Secretaries of Education that we’ve ever had -- Arne Duncan is here. (Applause.)

Ngoài ra, tôi muốn cám ơn bà hiệu trưởng xuất sắc của trường chúng ta, bà đã làm việc ở đây 20 năm – ban đầu là cô giáo và bây giờ là một hiệu trưởng nổi tiếng – đó là bà Anita Berger. Xin quý vị một tràng pháo tay nồng nhiệt để chúc mừng bà. (Vỗ tay). Tôi cũng muốn cám ơn ông Gray, thị trưởng Washington, D.C. cũng có mặt ở đây. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng ông. (Vỗ tay). Và tôi muốn được cám ơn người sẽ đi vào lịch sử như là một trong những vị bộ trưởng giáo dục tuyệt vời nhất của chúng ta, đấy là ông Arne Duncan, cũng có mặt ở đây. (Vỗ tay).

Now, it is great to be here at Benjamin Banneker High School, one of the best high schools not only in Washington, D.C., but one of the best high schools in the country. (Applause.) But we’ve also got students tuning in from all across America. And so I want to welcome you all to the new school year, although I know that many of you already have been in school for a while. I know that here at Banneker, you’ve been back at school for a few weeks now. So everything is starting to settle in, just like for all your peers all across the country. The fall sports season is underway. Musicals and marching band routines are starting to shape up, I believe. And your first big tests and projects are probably just around the corner.

Tôi rất vui mừng được có mặt tại trường trung học phổ thông Benjamin Banneker, một trong những trường trung học tốt nhất, không chỉ của Washington D.C mà còn trên phạm vi toàn quốc nữa. Học sinh đến đây từ mọi miền đất nước. Vì vậy, tôi muốn chúc mừng tất cả các em nhân dịp năm học mới mặc dù tôi biết rằng nhiều em đã tựu trường một thời gian rồi. Tôi biết rằng ở Banneker các em đã khai trường được vài tuần rồi. Bởi vậy mọi thứ đã dần dần ổn định, giống như tất cả những người bạn cùng trang lứa với các em ở tất cả các địa phương trong cả nước. Giải thể thao mùa thu đã được khởi động. Những buổi biểu diễn âm nhạc và diễu hành cũng sắp bắt đầu, tôi tin là như thế. Những bài kiểm tra và những dự án lớn đầu tiên cũng có thể sẽ diễn ra trong nay mai.

I know that you’ve also got a great deal going on outside of school. Your circle of friends might be changing a little bit. Issues that used to stay confined to hallways or locker rooms are now finding their way onto Facebook and Twitter. (Laughter.) Some of your families might also be feeling the strain of the economy. As many of you know, we’re going through one of the toughest economic times that we’ve gone through in our lifetime -- in my lifetime. Your lifetime hasn’t been that long. And so, as a consequence, you might have to pick up an after-school job to help out your family, or maybe you’re babysitting for a younger sibling because mom or dad is working an extra shift.

Tôi biết rằng các em còn có nhiều hoạt động ở bên ngoài trường học. Bạn bè của các em có thể cũng thay đổi ít nhiều. Những vấn đề trước đây thường bị bó hẹp trong những sảnh đường hoặc phòng thay đồ tập thể thao hiện đang tìm đường vào Facebook và Twitter. (Cười). Một số gia đình của các em chắc cũng cảm thấy sự khó khăn của nền kinh tế. Nhiều em cũng đã biết, chúng ta đang phải trải qua một trong những giai đoạn kinh tế khó khăn nhất trong cuộc đời của chúng ta – trong cuộc đời của tôi. Các em đang còn trẻ. Và kết quả là các em có thể phải làm thêm sau giờ học để giúp đỡ gia đình hoặc có thể phải trông em khi bố hoặc mẹ các em đi làm thêm.

So all of you have a lot on your plates. You guys are growing up faster and interacting with a wider world in a way that old folks like me, frankly, just didn’t have to. So today, I don’t want to be just another adult who stands up and lectures you like you’re just kids -- because you’re not just kids. You’re this country’s future. You’re young leaders. And whether we fall behind or race ahead as a nation is going to depend in large part on you. So I want to talk to you a little bit about meeting that responsibility.

Nghĩa là các em có nhiều việc phải làm. Các em trưởng thành nhanh hơn và tương tác với một thế giới rộng lớn hơn theo cách mà các thế hệ những người có tuổi như tôi, thành thật mà nói, đã không phải làm. Bởi vậy, ngày hôm nay, tôi không muốn sắm vai một người trưởng thành đứng lên và rao giảng như thể các em chỉ là trẻ con – bởi vì các em không còn là trẻ con nữa. Các em là tương lai của đất nước này. Các em là những nhà lãnh đạo trẻ. Và đất nước của chúng ta tụt hậu hay tiến lên phụ thuộc phần lớn vào các em. Vì vậy tôi muốn nói với các em một chút về đảm đương trách nhiệm đó.

It starts, obviously, with being the best student that you can be. Now, that doesn’t always mean that you have to have a perfect score on every assignment. It doesn’t mean that you’ve got to get straight As all the time -- although that’s not a bad goal to have. It means that you have to stay at it. You have to be determined and you have to persevere. It means you’ve got to work as hard as you know how to work. And it means that you’ve got to take some risks once in a while. You can’t avoid the class that you think might be hard because you’re worried about getting the best grade if that’s a subject that you think you need to prepare you for your future. You’ve got to wonder. You’ve got to question. You’ve got to explore. And every once in a while, you need to color outside of the lines.

Rõ ràng, trách nhiệm đó khởi đầu với việc trở thành học trò giỏi nhất theo khả năng của các em. Điều đó không có nghĩa là các em phải có kết quả cao nhất trong mọi bài tập. Điều đó không có nghĩa là lúc nào các em cũng phải đạt điểm mười, dù đó không phải là một mục đích tồi. Điều đó có nghĩa là các em phải cố gắng. Các em phải quyết tâm và kiên nhẫn. Điều đó có nghĩa là các em phải học tập chăm chỉ như các em đã biết phải học theo cách nào. Và điều đó có nghĩa là đôi khi các em phải dám liều. Các em không nên né tránh những môn học mà các em thấy khó vì sợ rằng không thể giành được điểm tốt, nếu đó là môn học mà các em nghĩ là sẽ cần đối với việc chuẩn bị cho tương lai của các em. Các em phải biết ngạc nhiên. Phải biết chất vấn. Phải khám phá. Và đôi khi các em phải vượt ra ngoài các khuôn sáo cũ.

That’s what school is for: discovering new passions, acquiring new skills, making use of this incredible time that you have to prepare yourself and give yourself the skills that you’re going to need to pursue the kind of careers that you want. And that’s why when you’re still a student you can explore a wide range of possibilities. One hour you can be an artist; the next, an author; the next, a scientist, or a historian, or a carpenter. This is the time where you can try out new interests and test new ideas. And the more you do, the sooner you’ll figure out what makes you come alive, what stirs you, what makes you excited -- the career that you want to pursue.

Đấy chính là mục đích của trường học: khám phá những niềm đam mê mới, học những kĩ năng mới, sử dụng thời gian quý giá này để chuẩn bị cho bản thân và rèn luyện những kĩ năng mà các em cần để theo đuổi sự nghiệp mà các em thích. Và đó là lí do tại sao khi còn là một học sinh các em có thể thăm dò những khả năng rất khác nhau. Giờ này các em có thể trở thành một họa sĩ; giờ sau, em là một nhà văn; giờ sau nữa, là một nhà khoa học, một nhà sử học hay một người thợ mộc. Đây là khoảng thời gian để các em tìm kiếm những mối quan tâm mới và kiểm tra những ý tưởng mới. Và càng tìm kiếm nhiều các em càng sớm tìm ra những điều làm cho các em trở nên sống động, những điều làm các em đứng ngồi không yên, làm các em phấn khích – tìm ra nghề nghiệp mà em muốn theo đuổi.

Now, if you promise not to tell anybody, I will let you in on a little secret: I was not always the very best student that I could be when I was in high school, and certainly not when I was in middle school. I did not love every class I took. I wasn’t always paying attention the way I should have. I remember when I was in 8th grade I had to take a class called ethics. Now, ethics is about right and wrong, but if you’d ask me what my favorite subject was back in 8th grade, it was basketball. I don’t think ethics would have made it on the list.

Bây giờ, nếu các em hứa không nói với ai thì tôi sẽ kể cho các em nghe một bí mật: khi còn học phổ thông, cũng như trung học, không phải lúc nào tôi cũng là học sinh giỏi nhất theo khả năng của mình. Không phải môn nào tôi cũng thích. Không phải lúc nào tôi cũng chú tâm vào học hành như đáng lẽ phải thế. Tôi nhớ khi tôi học lớp tám, tôi phải học một môn gọi là đạo đức học. Đạo đức nói về điều đúng và điều sai, nhưng nếu các em hỏi tôi lúc học lớp 8 tôi thích môn gì thì tôi sẽ trả lời là bóng rổ. Tôi không nghĩ đạo đức lại nằm trong danh mục những môn học tôi yêu thích.

But here’s the interesting thing. I still remember that ethics class, all these years later. I remember the way it made me think. I remember being asked questions like: What matters in life? Or, what does it mean to treat other people with dignity and respect? What does it mean to live in a diverse nation, where not everybody looks like you do, or thinks like you do, or comes from the same neighborhood as you do? How do we figure out how to get along?

Nhưng đây mới là điều thú vị. Sau đó, lúc nào tôi cũng nhớ cái môn đạo đức này. Tôi vẫn nhớ cách nó khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi vẫn nhớ khi bị hỏi những câu đại loại như: Trong cuộc sống, cái gì là quan trọng? Hoặc như thế nào là coi trọng nhân phẩm và tôn trọng người khác? Sống trong một quốc gia đa sắc tộc – nơi không phải ai cũng trông giống như các em, suy nghĩ giống các em hoặc xuất thân từ cùng khu dân cư với các em – nghĩa là thế nào? Chúng ta tìm cách sống chung với mọi người như thế nào?

Each of these questions led to new questions. And I didn’t always know the right answers, but those discussions and that process of discovery -- those things have lasted. Those things are still with me today. Every day, I’m thinking about those same issues as I try to lead this nation. I’m asking the same kinds of questions about, how do we as a diverse nation come together to achieve what we need to achieve? How do we make sure that every single person is treated with dignity and respect? What responsibilities do we have to people who are less fortunate than we are? How do we make sure that everybody is included in this family of Americans?

Mỗi một câu hỏi như thế lại dẫn tới những câu hỏi mới. Và không phải lúc nào tôi tìm ra câu trả lời đúng, nhưng những cuộc thảo luận và quá trình khám phá đó là những gì còn lại mãi. Hôm nay tôi vẫn còn nhớ những chuyện đó. Mỗi ngày tôi đều nghĩ về những vấn đề đó khi tôi tìm cách lãnh đạo đất nước này. Tôi vẫn hỏi những câu hỏi tương tự về việc chúng ta, một quốc gia đa sắc tộc, phải chung sống với nhau như thế nào để giành lấy những điều chúng ta cần phải giành? Làm thế nào để bảo đảm rằng mỗi người đều được đối xử với sự tôn trọng và nhân phẩm? Chúng ta phải có những trách nhiệm gì đối với những người kém may mắn hơn chúng ta? Làm sao để tất cả đồng bào của chúng ta đều là con em một gia đình nước Mỹ?

Those are all questions that date back to this class that I took back in 8th grade. And here’s the thing: I still don’t always know the answers to all these questions. But if I’d have just tuned out because the class sounded boring, I might have missed out on something that not only did I turn out enjoying, but has ended up serving me in good stead for the rest of my life.

Tất cả những câu hỏi ấy bắt nguồn từ môn học hồi lớp tám đó của tôi. Và xin nói một điều như thế này: ngay cả tới bây giờ, không phải lúc nào tôi cũng biết được những câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó. Nhưng, nếu lúc đó tôi bỏ môn học nghe có vẻ chán ngắt này thì chắc hẳn là tôi đã bỏ lỡ một điều gì đó, đã lỡ chính cái điều không chỉ đã làm tôi vui mà còn rất có ích trong phần còn lại của cuộc đời mình.

So that’s a big part of your responsibility, is to test things out. Take risks. Try new things. Work hard. Don’t be embarrassed if you’re not good at something right away. You’re not supposed to be good at everything right away. That’s why you’re in school. The idea, though, is, is that you keep on expanding your horizons and your sense of possibility. Now is the time for you to do that. And those are also, by the way, the things that will make school more fun.

Vì vậy, trách nhiệm của các em là phải thử nghiệm. Chấp nhận rủi ro. Thử nghiệm những điều mới mẻ. Làm việc chăm chỉ. Đừng thất vọng nếu các em không giỏi ngay lập tức. Các em không thể giỏi mọi thứ ngay lập tức được. Đó chính là lí do tại sao em phải đi học. Tuy nhiên, vấn đề là các em cần tiếp tục mở rộng những chân trời và ý thức được khả năng của mình. Đây chính là lúc các em làm điều đó. Hơn nữa, đấy cũng chính là những điều khiến trường học thêm thú vị.

Down the road, those will be the traits that will help you succeed, as well -- the traits that will lead you to invent a device that makes an iPad look like a stone tablet. Or what will help you figure out a way to use the sun and the wind to power a city and give us new energy sources that are less polluting. Or maybe you’ll write the next great American novel.

Trong tương lai, điều đó sẽ trở thành những phẩm chất giúp các em thành công, và đồng thời, cũng là những phẩm chất sẽ đưa các em tới việc phát minh ra một thiết bị làm cho iPad trông chẳng khác gì một phiến đá. Hoặc nó sẽ giúp các em tìm ra cách thức sử dụng nắng và gió để cung cấp năng lượng cho thành phố và đem đến cho chúng ta những nguồn năng lượng mới, ít ô nhiễm hơn. Hoặc các em sẽ viết cuốn tiểu thuyết vĩ đại tiếp theo của nước Mỹ.

Now, to do almost any of those things, you have to not only graduate from high school, -- and I know I’m just -- I’m in the "amen" corner with Principal Berger here -- not only do you have to graduate from high school, but you’re going to have to continue education after you leave. You have to not only graduate, but you’ve got to keep going after you graduate.

Để làm hầu như bất kì việc gì trong số những công việc tôi vừa nói, các em không chỉ cần học hết phổ thông – và tôi biết là tôi có lí, tôi đang đứng cạnh bà hiệu trưởng Berger ở đây – các em không chỉ phải học hết phổ thông mà còn phải tiếp tục học lên cao nữa, sau khi rời khỏi ngôi trường này. Các em không chỉ phải tốt nghiệp, mà các em phải tiếp tục học sau khi đã ra trường.

That might mean, for many of you, a four-year university. I was just talking to Donae, and she wants to be an architect, and she’s interning with a architectural firm, and she’s already got her sights set on what school she wants to go to. But it might, for some other folks, be a community college, or professional credentialing or training. But the fact of the matter is, is that more than 60 percent of the jobs in the next decade will require more than a high school diploma -- more than 60 percent. That’s the world you’re walking into.

Và với nhiều người trong số các em, điều đó có nghĩa là học bốn năm đại học. Tôi vừa nói chuyện với Donae, cô ấy muốn trở thành kiến trúc sư. Hiện tại, cô đang thực tập tại một công ty kiến trúc, và cô đã chấm được trường cô sẽ theo học rồi. Đối với một vài người khác, đó có thể là một trường cao đẳng cộng đồng, một chứng chỉ nghề hoặc một khóa đào tạo. Nhưng vấn đề là hơn 60 % công việc trong thập kỉ tới sẽ đòi hỏi nhiều hơn là bằng tốt nghiệp phổ thông – hơn 60 %. Đó chính là thế giới mà các em sắp bước chân vào.

So I want all of you to set a goal to continue your education after you graduate. And if that means college for you, just getting into college is not enough. You also have to graduate. One of the biggest challenges we have right now is that too many of our young people enroll in college but don’t actually end up getting their degree, and as a consequence -- our country used to have the world’s highest proportion of young people with a college degree; we now rank 16th. I don't like being 16th. I like being number one. That’s not good enough. So we’ve got to use -- we’ve got to make sure your generation gets us back to the top of having the most college graduates relative to the population of any country on Earth.

Vì vậy, tôi muốn tất cả các em sẽ đặt ra mục tiêu cho mình là tiếp tục học tập sau khi đã ra trường. Và nếu điều đó đối với các em có nghĩa là trường đại học, thì vào trường thôi cũng chưa đủ. Các em còn phải tốt nghiệp. Một trong những thử thách lớn nhất mà chúng ta gặp lúc này là có quá nhiều thanh niên ghi danh vào các trường đại học nhưng cuối cùng lại không tốt nghiệp và hệ quả là đất nước của chúng ta, đất nước đã từng có tỉ lệ những thanh niên có bằng đại học cao nhất thế giới, hiện tại đang tụt xuống vị trí thứ 16. Tôi không thích vị trí số 16. Tôi thích là số một. Nhưng thế cũng chưa đủ. Chúng ta phải làm sao để đảm bảo rằng thế hệ của các em sẽ đưa đất nước này trở lại vị trí đứng đầu về số lượng những người tốt nghiệp đại học, tính theo đầu người, so với bất kì nước nào khác trên trái đất này.

If we do that, you guys will have a brighter future. And so will America. We’ll be able to make sure the newest inventions and the latest breakthroughs happen right here in the United States of America. It will mean better jobs, and more fulfilling lives, and greater opportunities not only for you, but also for your kids.

Nếu chúng ta làm được điều đó, các em sẽ có một tương lai tươi sáng hơn. Và nước Mĩ cũng vậy. Chúng ta có thể đảm bảo rằng những phát minh mới nhất và những đột phá mới nhất sẽ diễn ra ở đây, ở nước Mĩ này. Điều đó cũng có nghĩa là công việc tốt hơn, cuộc sống đầy đủ hơn và nhiều cơ hội hơn, không chỉ cho các em, mà còn cho con em của các em nữa.

So I don’t want anybody who’s listening here today to think that you’re done once you finish high school. You are not done learning. In fact, what’s happening in today’s economy is -- it’s all about lifelong learning. You have to constantly upgrade your skills and find new ways of doing things. Even if college isn't for you, even if a four-year college isn't for you, you’re still going to have to get more education after you get out of high school. You’ve got to start expecting big things from yourself right now.

Bởi vậy tôi không muốn ai đó đang nghe ở đây ngày hôm nay nghĩ rằng tốt nghiệp phổ thông là các em đã hoàn thành trách nhiệm rồi. Các em vẫn chưa hoàn thành. Trên thực tế, những điều đang diễn ra trong nền kinh tế ngày hôm nay đòi hỏi chúng ta phải học tập suốt đời. Các em phải tiếp tục nâng cao những kĩ năng và tìm ra những cách làm việc mới. Kể cả khi các em không vào được đại học, kể cả khi các em không được học bốn năm trong trường đại học, các em vẫn sẽ phải nỗ lực học tập sau khi rời trường phổ thông. Các em sẽ phải bắt đầu kì vọng những điều lớn lao từ chính bản thân ngay từ bây giờ.

I know that may sound a little intimidating. And some of you may be wondering how you can pay for college, or you might not know what you want to do with your life yet. And that’s okay. Nobody expects you to have your entire future mapped out at this point. And we don't expect you to have to make it on your own. First of all, you’ve got wonderful parents who love you to death and want you to have a lot more opportunity than they ever had -- which, by the way, means don’t give them a hard time when they ask you to turn off the video games, turn off the TV and do some homework. You need to be listening to them. I speak from experience because that’s what I’ve been telling Malia and Sasha. Don’t be mad about it, because we’re thinking about your future.

Tôi biết rằng điều này có thể làm các em sợ. Một vài người trong số các em băn khoăn làm sao các em có thể trả nổi tiền học phí đại học, hoặc vẫn chưa biết các em muốn làm gì với chính cuộc đời của mình. Không sao hết. Không ai nghĩ rằng tại thời điểm này các em đã có kế hoạch cho toàn bộ cuộc đời mình. Và chúng tôi không nghĩ rằng các em phải làm việc đó một mình. Trước hết, các em có những ông bố bà mẹ tuyệt vời, họ là những người yêu thương các em vô cùng và muốn các em có nhiều cơ hội hơn họ – nhân tiện, điều đó có nghĩa là đừng khiến họ phiền lòng khi họ yêu cầu các em ngừng chơi game, tắt tivi và làm bài tập về nhà. Các em cần phải lắng nghe họ. Tôi nói điều này từ kinh nghiệm của chính mình, bởi vì đó cũng là những điều tôi thường nói với Malia và Sasha*. Đừng nổi cáu vì điều đó, tất cả bố mẹ đều nghĩ về tương lai của con cái.

You’ve also got people all across this country -- including myself and Arne and people at every level of government -- who are working on your behalf. We’re taking every step we can to ensure that you’re getting an educational system that is worthy of your potential. We’re working to make sure that you have the most up-to-date schools with the latest tools of learning. We’re making sure that this country’s colleges and universities are affordable and accessible to you. We’re working to get the best class -- teachers into the classroom as well, so they can help you prepare for college and a future career.

Các em còn có đồng bào trên khắp đất nước này – trong có có tôi và Arne, cũng như mọi người ở mọi cấp của chính phủ – những người đang làm việc vì các em. Chúng tôi đang tiến hành từng bước trong khả năng của mình để bảo đảm rằng các em được hưởng một hệ thống giáo dục xứng đáng với tiềm năng của các em. Chúng tôi đang làm việc để bảo đảm rằng các em sẽ có những trường đại học hiện đại nhất với những phương tiện học tập tiên tiến nhất. Chúng tôi bảo đảm rằng các em có đủ sức thanh toán và có thể được theo học tại những trường cao đẳng và đại học trên đất nước này. Chúng tôi đang làm việc để đưa những giáo viên tốt nhất vào lớp học, để họ có thể giúp các em chuẩn bị vào đại học và có một nghề nghiệp tương lai.

Let me say something about teachers, by the way. Teachers are the men and women who might be working harder than just about anybody these days. (Applause.) Whether you go to a big school or a small one, whether you attend a public or a private or charter school –- your teachers are giving up their weekends; they’re waking up at dawn; they’re cramming their days full of classes and extra-curricular activities. And then they’re going home, eating some dinner, and then they’ve got to stay up sometimes past midnight, grading your papers and correcting your grammar, and making sure you got that algebra formula properly.

Nhân đây, xin được nói đôi điều về giáo viên. Ngày nay, giáo viên là những người phải lao động vất vả hơn bất kì ai. (Vỗ tay). Dù các em đi học trường lớn hay trường nhỏ, dù các em theo trường công hay trường tư – thày, cô giáo của các em đều không có ngày nghỉ cuối tuần; họ thường dậy từ sáng sớm, suốt ngày phải lên lớp và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Và sau đó, họ trở về nhà, ăn tối, rồi tiếp tục làm việc cho tới khuya, chấm bài cho các em, chữa lỗi cú pháp cho các em và kiểm tra xem các em đã hiểu công thức đại số ấy chính xác hay chưa.

And they don’t do it for a fancy office. They don’t -- they sure don’t do it for the big salary. They do it for you. They do it because nothing gives them more satisfaction than seeing you learn. They live for those moments when something clicks; when you amaze them with your intellect or your vocabulary, or they see what kind of person you’re becoming. And they’re proud of you. And they say, I had something to do with that, that wonderful young person who is going to succeed. They have confidence in you that you will be citizens and leaders who take us into tomorrow. They know you’re our future. So your teachers are pouring everything they got into you, and they’re not alone.

Và họ không làm việc đó vì một chức vụ cao sang nào. Họ không, chắc chắn họ không làm việc đó vì đồng lương cao. Họ làm vì các em. Họ làm bởi vì không gì làm họ hài lòng hơn là nhìn thấy các em học tập. Họ sống vì những khoảnh khắc khi các em thành công; khi các em làm họ ngạc nhiên bằng trí tuệ hoặc bằng vốn từ vựng của mình, hoặc khi họ nhìn thấy con người tương lai của các em. Họ tự hào vì các em. Và họ nói, tôi đã từng làm việc để chàng trai hay cô gái tuyệt vời này có được thành công. Họ tin rằng các em sẽ trở thành những công dân và những nhà lãnh đạo dẫn dắt đất nước này đi tới tương lai. Họ biết rằng các em là tương lai của tất cả chúng ta. Vì vậy mà các thày cô giáo của các em đang truyền đạt cho các em tất cả những hiểu biết của họ, và họ không hề đơn độc.But I also want to emphasize this: With all the challenges that our country is facing right now, we don’t just need you for the future; we actually need you now. America needs young people’s passion and their ideas. We need your energy right now. I know you’re up to it because I’ve seen it. Nothing inspires me more than knowing that young people all across the country are already making their marks. They’re not waiting. They’re making a difference now.

Nhưng, tôi muốn nhấn mạnh điều này: Với tất cả những thách thức mà đất nước chúng ta đang đối mặt hiện nay, chúng tôi không chỉ cần các em trong tương lai, chúng tôi thực sự cần các em ngay lúc này. Nước Mỹ cần lòng đam mê và ý tưởng của tuổi trẻ. Chúng tôi cần lòng nhiệt tình của các em ngay từ bây giờ. Tôi biết là các em đáp ứng được vì tôi đã nhìn thấy nó. Không có gì làm tôi hứng thú hơn là biết rằng thanh niên trên khắp đất nước này đang tạo ra dấu ấn riêng của họ. Họ không chờ đợi. Họ đang tạo ra sự khác biệt ngay từ bây giờ.

There are students like Will Kim from Fremont, California, who launched a nonprofit that gives loans to students from low-income schools who want to start their own business. Think about that. So he’s giving loans to other students. He set up a non-for-profit. He’s raising the money doing what he loves -- through dodgeball tournaments and capture-the-flag games. But he’s creative. He took initiative. And now he’s helping other young people be able to afford the schooling that they need.

Có những học sinh như Will Kim ở Fremont, California, người đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp những khoản vay cho sinh viên từ những trường dành cho học sinh nghèo, nhưng muốn khởi nghiệp riêng. Hãy cùng suy nghĩ về điều này. Cậu ấy đã cho những học sinh khác vay. Cậu ấy đã xây dựng một tổ chức phi lợi nhuận. Cậu ấy kiếm tiền để làm công việc mà cậu ấy yêu thích – thông qua những giải đấu bóng ném và trò chơi cướp cờ. Cậu ấy là người sáng tạo. Cậu đã thực hiện một sáng kiến. Và bây giờ cậu ấy đang giúp đỡ những thanh niên khác để họ có thể theo học những gì họ cần.

There is a young man, Jake Bernstein, 17 years old, from a military family in St. Louis, worked with his sister to launch a website devoted to community service for young people. And they’ve held volunteer fairs and put up an online database, and helped thousands of families to find volunteer opportunities ranging from maintaining nature trails to serving at local hospitals.

Một thanh niên khác là Jake Bernstein, 17 tuổi, xuất thân trong một gia đình quân nhân ở St. Louis, đã cùng với chị gái tạo ra một trang web giúp thanh niên cơ hội phục vụ cộng đồng. Và họ đã tổ chức những hội chợ tình nguyện và thiết lập một sơ sở dữ liệu trực tuyến, giúp đỡ hàng ngàn gia đình tìm kiếm những cơ hội trở thành tình nguyện viên, từ việc sửa sang những con đường mòn cho tới việc phục vụ tại những bệnh viện địa phương.

And then last year, I met a young woman named Amy Chyao from Richardson, Texas. She’s 16 years old, so she’s the age of some of you here. During the summer, I think because somebody in her family had an illness, she decided that she was interested in cancer research. She hadn’t taken chemistry yet, so she taught herself chemistry during the summer. And then she applied what she had learned and discovered a breakthrough process that uses light to kill cancer cells. Sixteen years old. It’s incredible. And she's been approached by some doctors and researchers who want to work with her to help her with her discovery.

Và năm ngoái tôi đã gặp một cô gái trẻ tên là Amy Chyao đến từ Richardson, Texas. Cô ấy 16 tuổi, cùng tuổi với một số em ở đây. Trong suốt mùa hè, tôi nghĩ vì có người trong gia đình cô ấy đã mắc bệnh nên cô đã quyết định sẽ quan tâm tới việc nghiên cứu về bệnh ung thư. Nhưng Amy Chyao lại chưa học hóa học nên cô ấy đã tự học môn này trong suốt mùa hè. Sau đó, cô đã áp dụng những điều đã học được và khám phá ra một quá trình mang tính đột phá là sử dụng ánh sáng để tiêu diệt các tế bào ung thư. Mười sáu tuổi. Không thể tin được. Một số bác sĩ và nhà nghiên cứu đã tiếp xúc với cô sấy, họ muốn làm việc cùng với cô để giúp cô khai thác khám phá này.

The point is you don’t have to wait to make a difference. You’re first obligation is to do well in school. You’re first obligation is to make sure that you’re preparing yourself for college and career. But you can also start making your mark right now. A lot of times young people may have better ideas than us old people do anyway. We just need those ideas out in the open, in and out of the classroom.

Điều này chứng tỏ rằng các em không cần phải chờ đợi, có thể tạo ra khác biệt ngay từ bây giờ. Nghĩa vụ đầu tiên của các em là học giỏi. Nghĩa vụ đầu tiên của các em là phải bảo đảm rằng các em đang chuẩn bị cho đại học và nghề nghiệp của chính các em. Nhưng các em có thể bắt đầu tạo ra dấu ấn của mình ngay từ bây giờ. Nhiều khi thanh niên lại có những ý tưởng hay hơn là những người có tuổi chúng tôi. Chúng tôi cần các em thể hiện những ý tưởng đó, cả bên trong lẫn bên ngoài lớp học.

When I meet young people like yourselves, when I sat and talk to Donae, I have no doubt that America’s best days are still ahead of us, because I know the potential that lies in each of you. Soon enough, you will be the ones leading our businesses and leading our government. You will be the one who are making sure that the next generation gets what they need to succeed. You will be the ones that are charting the course of our unwritten history. And all that starts right now -- starts this year.

Khi tôi gặp gỡ những thanh niên như các em, khi tôi ngồi nói chuyện với Donae, tôi không nghi ngờ gì rằng những ngày tốt đẹp nhất của nước Mĩ vẫn đang ở phía trước, vì tôi biết tiềm năng của các em. Chẳng bao lâu nữa các em sẽ trở thành những người đứng đầu các doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo chính phủ của chúng ta. Các em sẽ trở thành những người đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo sẽ nhận được những điều họ cần để thành công. Các em sẽ trở thành những người làm nên các trang sử mới. Và tất cả đều được bắt đầu ngay bây giờ – bắt đầu ngay trong năm nay.

So I want all of you who are listening, as well as everybody here at Banneker, I want you to make the most of the year that’s ahead of you. I want you to think of this time as one in which you are just loading up with information and skills, and you’re trying new things and you’re practicing, and you’re honing -- all those things that you’re going to need to do great things when you get out of school.

Cho nên tôi muốn tất cả các em, những người đang nghe, cũng như tất cả những người đang có mặt ở Banneker, tôi muốn các em làm được nhiều việc nhất trong năm học mới này. Tôi muốn các em nghĩ về thời gian này như là khoảng thời gian mà trong đó em tiếp nhận thông tin và kĩ năng, các em thử nghiệm những điều mới mẻ, các em thực hành và ao ước – tất cả những điều mà các em sẽ cần để làm nên những điều vĩ đại sau khi các em ra trường.

Your country is depending on you. So set your sights high. Have a great school year. Let’s get to work.

Đất nước của các em phụ thuộc vào chính các em. Vì vậy hãy ngẩng cao đầu lên. Chúc các em có một năm học tuyệt vời. Nào cùng bắt tay làm việc.

Thank you very much, everybody. God bless you. God bless the United States of America. (Applause.)

Xin cảm ơn các em. Xin Chúa phù hộ cho các em, xin Chúa phù hộ cho nước Mĩ. (Vỗ tay).


Translated by Phạm Nguyên Trường


*Hai cô con gái của tổng thống Obama

DONAE OWENS’ INTRODUCTION

LỜI GIỚI THIỆU CỦA DONAE OWENS’

Donae Owens: Good afternoon, special guests, faculty members and my fellow students.

Donae Owens: Xin chào, các khách mời đặc biệt, các giáo viên và sinh viên đồng nghiệp của tôi.


My name is Donae Owens.

Tôi là Donae Owens.

I'm the student government president and a proud member of the class of 2012 at Benjamin Banneker Academic High School.

Tôi là chủ tịch quản lý sinh viên và là thành viên đáng tự hào của lớp học năm 2012 tại trường trung học Benjamin Banneker này.

I am privileged to be here today welcoming our nation's President, Barack Obama.

Tôi vinh dự được có mặt ở đây hôm nay chào đón Tổng thống của đất nước chúng ta, Barack Obama.

We are very proud that the President chose Benjamin Banneker as the venue for his 3rd Annual Back to School Speech.

Chúng ta rất tự hào rằng Tổng thống đã chọn Benjamin Banneker là địa điểm tổ chức Diễn văn Khai trường hàng năm lần thứ 3.

Banneker is one of the top public schools in the District of Columbia.

Banneker là một trong các trường công hàng đầu tại thủ đô Washington.Celebrating our 30th year anniversary as a magnet school; having maintained 100% graduation rate and college acceptance rate.

Kỷ niệm năm thứ 30 trường chúng ta như là một trường có sức thu hút học sinh, có tỷ lệ tốt nghiệp tỷ lệ vào đại học 100% duy trì trong nhiều năm.

As Banneker -- (applause) As Banneker Achievers, we have excelled in both academics and extracurricular activities -- including giving back to our community through multiple service and activities.

Là học sinh Banneker - (vỗ tay) là học sinh Banneker thành đạt, chúng tôi đã rất xuất sắc trong cả hai hoạt động học tập và các hoạt động ngoại khóa - bao gồm cả hoạt động đền đáp cộng đồng thông qua các dịch vụ và các hoạt động đa dạng


I attribute my success to my parents, my school family and my strong work ethic and self-determination.

Tôi biết thành công của tôi là do cha mẹ tôi, gia đình, trường học vun đắp do sự tận tâm trong học tập và quyết tâm cao của bản thân tôi.

I am an aspiring architectural engineer who would like to pursue my studies at NYU next fall.

Tôi là một kỹ sư kiến ​​trúc đầy hoài bão, tôi muốn theo đuổi nghiên cứu của tôi tại đại học New York mùa thu tới.

Currently, I enter at Barnes Vanze Architects, an architectural firm that is preparing me for my future career.

Hiện nay, tôi đã gia nhập vào công ty Barnes Vanze Architects, một công ty kiến ​​trúc đang chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai của tôi.

Since my freshman year here at Banneker, I have been fortunate enough not to have been faced with the painful dilemmas that an increasing number of our nation's students face daily.

Kể từ năm thứ nhất của tôi ở đây tại Banneker, tôi đã may mắn không phải đối mặt với những tình huống khó xử đau đớn mà một số lượng ngày càng tăng sinh viên đất nước chúng ta phải đối mặt hàng ngày.


Recently -- recently, I was a recipient of the 2011 Congressional Black Caucus Foundation Essay Scholarship.

Gần đây - thời gian gần đây, tôi nhận được học bổng của quỹ Black Caucus của Quốc hội do bài tiểu luận năm 2011.


This year's topic, chosen by the CBC spouses, focused on positive initiatives to increase graduation rates amongst minorities.

Chủ đề của năm nay, được lựa chọn bởi cặp đôi CBC, tập trung vào các sáng kiến ​​tích cực để tăng tỷ lệ tốt nghiệp ở các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Throughout my paper, I stressed the importance of self-determination.

Trong suốt bài viết của tôi, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự quyết.


If it is to be, it is up to me, because we are the controllers of our own destinies.

Nếu có thể được, hãy để tôi quyết định, bởi vì chúng ta chính người điều khiển số phận của chính chúng ta.


On behalf of the Banneker Achievers, I would like to take this opportunity to thank the administration, teachers, counselors and other staff members for their unwavering support.

Thay mặt các học sinh Banneker thành đạt, tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn nhà trường, giáo viên, nhân viên tư vấn và các thành viên các nhân viên khác đã hỗ trợ vững chắc cho chúng tôi.


We value and appreciate your efforts and commitment.

Chúng tôi coi trọng và đánh giá cao nỗ lực và cam kết của nhà trường.

We have achieved exceptional academic success and are destined to set even higher markers as we progress.

Chúng tôi đã đạt được sự thành công xuất sắc trong học tập và được yêu cầu đặt ra các mục tiêu cao hơn khi chúng tôi tiến bộ.

Today's presidential address will be memorable and historic -- and an historic event for all of us.

Bài diễn văn của tổng thống hôm nay sẽ được ghi nhớ và sẽ trở thành lịch sử - một sự kiện lịch sử đối với tất cả chúng ta.

We feel honored and are humbled today to represent students all over America as we look forward to another year of scholastic challenges and opportunities.

Chúng tôi ngày hôm nay cảm thấy vinh dự và xin khiêm tốn thay mặt cho học sinh trên khắp nước Mỹ khi chúng ta chào đón một năm học mới với những thách thức và cơ hội học tập.


So, with further ado, from president to president, let me invite you -- (laughter) -- let me invite you all to sit back, enjoy and internalize the wonderful words of council and encouragement from our President of the United States, Barack Obama accompanied by Secretary of Education, Arne Duncan.

Và với lời chào của một Chủ tịch tới một Tổng thồng tôi xin mời (Cười) - tôi xin mời tất cả quý vị và các bạn ngồi đây thưởng thức và tiếp thu những lời góp ýđộng viên lời tuyệt vời của Tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta, Barack Obama, và đi cùng là Bộ trưởng Giáo dục Arne Duncan.

Thank you.

Cảm ơn quý vị.

(cheers and applause)

(Hò reo và vỗ tay)2012: Year of decision for Asia and the world Năm 2012 là năm quyết định đối với châu Á và thế giới


Gen. Chen Bingde, left, chief of the General Staff of the Chinese People's Liberation Army, and Adm. Mike Mullen, right, chairman of the Joint Chiefs of Staff, review an honor guard together during a welcoming ceremony for Mullen at the Bayi Building on July 11, 2011 in Beijing, China. Mullen is on a four day visit to China to discuss disputes China is having with the Philippines and Vietnam over the South China Sea, and the stalled nuclear talks with North Korea. (Alexander F. Yuan-Pool/Getty Images)
(TomDispatch)
Tướng Trần Bỉnh Đức (trái), Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Đô đốc Mike Mullen (phải), Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, duyệt đội danh dự trong một buổi lễ đón tiếp ông Mullen tại Tòa nhà Bayi ngày 11 tháng 7 năm 2011 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông Mullen đang thăm Trung Quốc 4 ngày để bàn thảo về những tranh chấp giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam về Biển Đông, cũng như các cuộc hội đàm hạt nhân bị trì hoãn với Bắc Triều Tiên. (Alexander F. Yuan-Pool/Getty Images)
2012: Year of decision for Asia and the world
Năm 2012 là năm quyết định đối với châu Á và thế giới
By John Feffer
John Feffer
04-10-2011
(TomDispatch) - The United States has long styled itself a Pacific power. It established the model of counterinsurgency in the Philippines in 1899 and defeated the Japanese in World War II. It faced down the Chinese and the North Koreans to keep the Korean peninsula divided in 1950, and it armed the Taiwanese to the teeth. Today, America maintains the most powerful military in the Pacific region, supported by a constellation of military bases, bilateral alliances, and about 100,000 service personnel.
(TomDispatch) – Từ lâu Hoa Kỳ đã tự nhận là một cường quốc Thái Bình Dương. Nước này đã thiết lập một mô hình chống nổi loạn ở Philippines năm 1899 và đánh bại Nhật Bản hồi Thế chiến II. Mỹ đương đầu với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên để giữ cho bán đảo Triều Tiên tách ra năm 1950, và trang bị vũ khí tận răng cho Đài Loan. Ngày nay, Mỹ tiếp tục là một cường quốc quân sự ở khu vực Thái Bình Dương, được hỗ trợ bởi một loạt các căn cứ quân sự, các liên minh song phương và khoảng 100.000 quân nhân.
It has, however, reached the high-water mark of its Pacific presence and influence. The geopolitical map is about to be redrawn. Northeast Asia, the area of the world with the greatest concentration of economic and military power, is on the verge of a regional transformation. And the United States, still preoccupied with the Middle East and hobbled by a stalled and stagnating economy, will be the odd man out.
Tuy nhiên, Mỹ đã đạt tới mức cao nhất về sự hiện diện và ảnh hưởng của nước này ở Thái Bình Dương. Bản đồ địa chính trị sắp được vẽ lại. Đông Bắc Á, khu vực có mật độ cao nhất về các cường quốc kinh tế và quân sự, đang trên bờ của một sự chuyển đổi trong vùng. Và Mỹ, vẫn còn bận tâm ở Trung Đông và oằn mình với một nền kinh tế đình trệ, sẽ thành nước lạc lõng.
Elections will be part of the change. Next year, South Koreans, Russians, and Taiwanese will all go to the polls. In 2012, the Chinese Communist Party will also ratify its choice of a new leader to take over from President Hu Jintao. He will be the man expected to preside over the country's rise from the number two spot to the pinnacle of the global economy.
Các cuộc bầu cử sẽ là một phần của sự thay đổi. Vào năm tới, người dân Hàn Quốc, Nga và Đài Loan đều sẽ đi bỏ phiếu. Năm 2012, Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ phê chuẩn sự lựa chọn một nhà lãnh đạo mới, kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Người này sẽ là người chỉ đạo đất nước này từ vị trí thứ 2, vươn lên vị trí cao nhất trong nền kinh tế toàn cầu.
But here's the real surprise in store for Washington. The catalyst of change may turn out to be the country in the region that has so far changed the least: North Korea. In 2012, the North Korean government has trumpeted to its people a promise to create kangsong taeguk, or an economically prosperous and militarily strong country. Pyongyang now has to deliver somehow on that promise -- at a time of food shortages, overall economic stagnation, and political uncertainty. This dream of 2012 is propelling the regime in Pyongyang to shift into diplomatic high gear, and that, in turn, is already creating enormous opportunities for key Pacific powers.
Tuy nhiên, có sẵn một sự ngạc nhiên thực sự dành cho Washington. Chất xúc tác của sự thay đổi có thể lại là nước trong khu vực cho đến nay đã thay đổi ít nhất: Bắc Triều Tiên. Chính phủ Bắc Triều Tiên đã công bố với dân chúng nước này lời cam kết, trong năm 2012 sẽ tạo ra một kangsong taeguk, tức là một đất nước mạnh mẽ về quân sự và phồn thịnh về kinh tế. Giờ đây, Bình Nhưỡng cũng phải thực hiện phần nào trong lời hứa đó – vào thời điểm lương thực bị thiếu hụt, kinh tế về tổng thể bị trì tệ và bất ổn chính trị. Giấc mơ của năm 2012 này đang buộc chế độ Bình Nhưỡng phải chuyển sang ngoại giao tối đa, và ngược lại, điều này đang tạo ra nhiều cơ hội lớn cho các cường quốc chủ chốt ở Thái Bình Dương.


Washington, which has focused for years on North Korea's small but developing nuclear arsenal, has barely been paying attention to the larger developments in Asia. Nor will Asia's looming transformation be a hot topic in our own presidential election next year. We'll be arguing about jobs, health care, and whether the president is a socialist or his Republican challenger a nutcase. Aside from some ritual China-bashing, Asia will merit little mention.
Nhiều năm qua Washington đã tập trung vào kho hạt nhân nhỏ nhưng đang phát triển của Bắc Triều Tiên, không chú ý đến những phát triển lớn hơn ở châu Á. Sự chuyển đổi ở châu Á đang dần hiện ra cũng không trở thành một chủ đề nóng trong cuộc bầu cử tổng thống của chính chúng ta năm tới. Chúng ta sẽ tranh cãi về việc làm, chăm sóc sức khỏe, và liệu Tổng thống là một người theo chủ nghĩa xã hội hay một đối thủ thuộc phe Cộng hòa. Ngoài một số công kích nhằm vào Trung Quốc mang tính hình thức, châu Á sẽ rất ít được nhắc tới.
President Obama, anxious about giving ammunition to his opponent, will be loath to fiddle with Asia policy, which is already on autopilot. So while others scramble to remake East Asia, the United States will be suffering from its own peculiar form of continental drift.
Tổng thống Obama lo lắng về việc tạo cớ cho đối thủ của ông, sẽ miễn cưỡng nhắc đến chính sách châu Á, vốn đã được đặt trong chế độ chạy tự động. Vì vậy, trong khi các nước khác thi nhau tái tạo Đông Á thì Mỹ sẽ phải chịu đựng từ chính kiểu trôi dạt lục địa khác thường của mình.
Pyongyang turns on the charm
Bình Nhưỡng chuyển sang quyến rũ
On April 15, 1912, in an obscure spot in the Japanese empire, a baby was born to a Christian family proud of its Korean heritage. The 100th anniversary of the birth of Kim Il Sung, North Korea's founder and dynastic leader, is coming up next year. Ordinarily, such an event would be of little importance to anyone other than 24 million North Koreans and a scattering of Koreans elsewhere. But this centennial also marks the date by which the North Korean regime has promised to finally turn things around.
Ngày 15 tháng 4 năm1912, tại một góc khuất dưới sự chiếm đóng của đế chế Nhật Bản, một đứa bé chào đời trong gia đình theo đạo Tin lành tự hào về di sản Triều Tiên của mình. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Kim Il Sung, người sáng lập và lãnh đạo triều đại Bắc Triều Tiên, sẽ diễn ra trong năm tới. Nói chung, một sự kiện như vậy sẽ có chẳng có ý nghĩa với ai ngoài 24 triệu dân Bắc Triều Tiên và một số người Triều Tiên ở những nơi khác. Nhưng lễ kỷ niệm trăm năm này cũng đánh dấu ngày mà chế độ Bắc Triều Tiên cam kết sẽ thay đổi hoàn toàn mọi thứ.
Despite its pretensions to self-reliance, Pyongyang has amply proven that it can only get by with a lot of help from its friends. Until recently, however, North Korea was not exactly playing well with others.
Mặc dù kỳ vọng tự lực tự cường, Bình Nhưỡng đã chứng minh rằng họ chỉ có thể xoay xở được nhờ nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè. Tuy nhiên, cho tới gần đây, Bắc Triều Tiên lại không chơi đẹp với các nước khác.
It responded in a particularly hardline fashion, for instance, to the more hawkish policies adopted by new South Korean President Lee Myung Bak, when he took office in February 2008. The shooting of a South Korean tourist at the Mount Kumgang resort that July, the sinking of the South Korean naval ship the Cheonan in March 2010 (Pyongyang still claims it was not the culprit), and the shelling of South Korea's Yeonpyeong Island later that year all accelerated a tailspin in north-south relations. During this period, the North tested a second nuclear device, prompting even its closest ally, China, to react in disgust and support a U.N. declaration of condemnation. Pyongyang also managed to further alienate Washington by revealing in 2010 that it was indeed pursuing a program to produce highly enriched, weapons-grade uranium, something it had long denied.
Nước này đáp trả theo một cách cực kỳ cứng rắn, chẳng hạn, những chính sách diều hâu hơn mà Tổng thống mới của Hàn Quốc, ông Lee Myung Bak, theo đuổi khi ông lên nắm quyền hồi tháng 2 năm 2008. Vụ bắn một du khách Hàn Quốc tại khu nghỉ mát núi Kim Cương tháng 7 năm đó, vụ đánh chìm tàu hải quân Cheonan của Hàn Quốc hồi tháng 3 năm 2010 (Bình Nhưỡng vẫn tuyên bố vô tội), và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong cuối năm ngoái, tất cả những sự việc này càng làm xói mòn nhanh các quan hệ giữa hai miền Nam – Bắc. Trong thời gian này, Bắc Triều Tiên còn tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 2, khiến cho cả Trung Quốc, nước có mối quan hệ thân thiết nhất với Bắc Triều Tiên, cũng tỏ ý tức giận và ủng hộ một tuyên bố lên án của Liên Hợp Quốc. Bình Nhưỡng còn làm cho Washington xa lánh hơn bằng cách tiết lộ trong năm 2010 rằng, nước này thực tế đang theo đuổi một chương trình nhằm sản xuất uranium cấp độ vũ khí, có độ làm giàu cao hơn, điều mà nước này từ lâu vẫn chối bỏ.
These actions had painful economic consequences. South Korea cancelled almost all forms of cooperation. The North's second nuclear test scotched any incipient economic rapprochement with the United States. (The Bush administration had removed North Korea from its terrorism list, and there had been hints that other longstanding sanctions might sooner or later be dropped as part of a warming in relations.)
Những hành động đó gây hậu quả kinh tế nặng nề. Hàn Quốc hủy bỏ gần như tất cả mọi hình thức hợp tác. Vụ thử hạt nhân thứ hai của Bình Nhưỡng đã khai tử mọi sự nối lại về quan hệ kinh tế vốn còn phôi thai với Mỹ. (Chính quyền Bush đã đưa Bắc Triều Tiên ra khỏi danh sách khủng bố và đã có nhiều dấu hiệu rằng các lệnh cấm vận kéo dài khác sớm hay muộn cũng có thể được hủy bỏ như một phần của việc hâm nóng các mối quan hệ).
Only the North's relationship with China was unaffected, largely because Beijing is gobbling up significant quantities of valuable minerals and securing access to ports in exchange for just enough food and energy to keep the country on life support and the regime afloat. Between 2006 and 2009, an already anemic North Korean economy contracted, and chronic food shortages again became acute.
Chỉ mối quan hệ của Bắc Triều Tiên với Trung Quốc là không bị ảnh hưởng, chủ yếu là do Bắc Kinh đang thâu tóm số lượng lớn các tài nguyên khoáng sản giá trị và đảm bảo sự tiếp cận với các cảng để đổi thực phẩm và năng lượng chỉ vừa đủ để giữ cho nước này phải dựa vào trợ giúp đời sống và giữ cho chế độ hoạt động. Vào năm 2006 và năm 2009, nền kinh tế vốn đã yếu của Bắc Triều Tiên lại càng èo uột và nạn thiếu lương thực kinh niên tái diễn.
To these economic travails must be added political ones. The country's leadership is long past retirement, with 70-year-old leader Kim Jong Il younger than most of the rest of the ruling elite. He has designated his youngest son, Kim Jeong Eun, as his successor, but the only thing that this mystery boy seems to have going for him is his resemblance to his grandfather, Kim Il Sung.
Những khó khăn về kinh tế phải được gộp với những khó khăn về chính trị. Ban lãnh đạo nước này đều đã quá tuổi về hưu từ lâu, với nhà lãnh đạo Kim Jong Il 70 tuổi, còn trẻ hơn hầu hết những người còn lại trong nhóm điều hành. Ông ta đã chọn con trai út của mình, Kim Jeong Eun, làm người kế nhiệm, nhưng điều duy nhất khiến cậu thanh niên bí ẩn này được chọn có lẽ là do cậu giống ông nội mình, Kim Il Sung.
Still, North Korea seems no closer to full-scale collapse today than during previous crises -- like the devastating famine of the mid-1990s. A thoroughly repressive state and zero civil society seem to insure that no color revolution or "Pyongyang Spring" is in the offing. Waiting for the North Korean regime to go gently into the night is like waiting for Godot.
Mặc dù vậy, Bắc Triều tiên không có vẻ gì tiến gần hơn tới một sự sụp đổ hoàn toàn so với các cuộc khủng hoảng trước đó, chẳng hạn nạn đói thảm khốc vào giữa thập niên 1990. Một nhà nước cực kỳ hà khắc và một xã hội dân quyền số 0 này có lẽ bảo đảm chắc chắn rằng, không một cuộc cách mạng màu sắc nào hay “Mùa xuân Bình Nhưỡng” có thể nổ ra. Chờ đợi thể chế Bắc Triều Tiên nhẹ nhàng đi vào đêm đen chẳng khác nào chờ đợi Godot.
But that doesn't mean change isn't in the air. To jumpstart its bedraggled economy and provide a political boost for the next leader in the year of kangsong taeguk, North Korea is suddenly in a let's-make-a-deal mode.
Nhưng điều đó không có nghĩa thay đổi là điều viễn vông. Để khởi động nền kinh tế èo uột của nước này và tạo một lực đẩy về chính trị cho tân lãnh đạo trong năm kangsong taeguk, Bắc Triều Tiên đột ngột theo phương thức: hãy-cùng-đạt-thỏa thuận.
Kim Jong Il's recent visit to Siberia to meet Russian President Dmitri Medvedev, for instance, raised a few knowledgeable eyebrows. Conferring at a Russian military base near Lake Baikal, for the first time in a long while the North Korean leader even raised the possibility of a moratorium on nuclear weapons production and testing. More substantially, he concluded a preliminary agreement on a natural gas pipeline that could in itself begin to transform the politics of the region. It would transfer gas from the energy-rich Russian Far East through North Korea to economically booming but energy-hungry South Korea. The deal could net Pyongyang as much as $100 million a year.
Chuyến thăm gần đây của Kim Jong Il tới Siberia để gặp Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, chẳng hạn, đã khiến không ít người ngạc nhiên. Hội ý tại một căn cứ quân sự Nga gần Hồ Baikal, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, lãnh đạo Triều Tiên thậm chí đã nêu ra khả năng tạm ngừng các hoạt động sản xuất và thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Thực tế hơn, ông còn ký kết một thỏa thuận sơ bộ về một đường ống dẫn khí mà tự nó có thể bắt đầu sự chuyển đổi chính trị trong khu vực. Đường ống này sẽ chuyển khí đốt từ vùng Viễn Đông giàu năng lượng của Nga qua Bắc Triều Tiên tới Hàn Quốc, một đất nước đang bùng nổ kinh tế nhưng đói năng lượng. Thỏa thuận này có thể mang về cho Bình Nhưỡng 100 triệu USD mỗi năm.
The North's new charm offensive wouldn't have a hope in hell of succeeding if a similar change of heart weren't also underway in the South.
Cuộc tấn công quyến rũ mới của Bắc Triều Tiên sẽ không có hy vọng thành công nếu một sự thay đổi tương tự của trái tim không diễn ra ở Hàn Quốc.
The bulldozer's miscalculation
Tính toán sai lầm của Xe ủi đất
On taking office, the conservative South Korean president Lee Myung Bak, known as "the Bulldozer" when he headed up Hyundai's engineering division, promised to put Korean relations on a new footing. Ten years of "engagement policy" with the North had, according to Lee, produced an asymmetrical relationship. The South, he insisted, was providing all the cash, and the North was doing very little in exchange. Lee promised a relationship based only on quid pro quos.
Khi lên nhậm chức, Tổng thống bảo thủ của Hàn Quốc, Lee Myung Bak, còn được biết đến là “Xe ủi đất” khi ông đứng đầu bộ phận kỹ thuật của tập đoàn Hyundai, đã cam kết đưa các mối quan hệ liên Triều lên một vị trí mới. 10 năm của “chính sách ràng buộc” với Bắc Triều Tiên, theo ông Lee, đã tạo ra một mối quan hệ bất đối xứng. Ông khẳng định Hàn Quốc đã cung cấp tất cả tiền bạc, và Bắc Triều Tiên làm rất ít để đổi lại. Ông Lee cam kết một mối quan hệ chỉ dựa trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.
What he got instead was tit for tat: harsher rhetoric and military action. Ultimately, although the North made no friends below the 38th parallel that way, the new era of hostility didn't help the Lee administration either. South Koreans generally watched in horror as a relatively peaceful relationship veered dangerously close to military conflict.
Thay vào đó, những gì ông nhận về là một sự ăn miếng trả miếng: đó là những ngôn từ khó nghe và hành động quân sự. Rốt cuộc là, mặc dù Bắc Triều Tiên không có bạn bên dưới vĩ tuyến, một kỷ nguyên mới của sự thù địch cũng không giúp ích gì cho chính quyền ông Lee. Người Hàn Quốc nói chung chứng kiến nỗi khiếp đảm khi mối quan hệ tương đối yên bình đổi hướng một cách nguy hiểm tiến sát tới xung đột quân sự.
Lee's ruling party suffered a loss in last April's by-elections, and in August, he replaced his hardline "unification" minister with a more conciliatory fellow. Still insisting on an apology for the Cheonan sinking and the Yeonpyeong shelling, the ruling party is nevertheless looking for ways to restore commercial ties and again provide humanitarian assistance to the North. Since the summer, representatives from North and South have met twice to discuss Pyongyang's nuclear program. Although the two sides haven't made substantial progress, the stage is set for the resumption of the Six Party Talks between the two Koreas, Russia, Japan, China, and the United States that broke off in 2007.
Đảng cầm quyền của ông Lee đã bị tổn hại trong cuộc bầu cử phụ hồi tháng 4 năm ngoái. Và trong tháng 8, ông thay bộ trưởng “thống nhất” cứng rắn của mình bằng một người hòa giải hơn. Tuy vẫn khăng khăng đòi một lời xin lỗi về vụ chìm tàu Cheonan và vụ nã pháo vào Yeonpyeong, đảng cầm quyền Hàn Quốc đang tìm kiếm các biện pháp nhằm phục hồi các mối quan hệ thương mại và một lần nữa cung cấp viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên. Kể từ mùa hè này, các đại diện của miền Bắc và miền Nam đã gặp nhau hai lần để bàn thảo chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Mặc dù chưa đạt được tiến bộ đáng kể nào, hai bên đã có sự chuẩn bị cho việc nối lại tiến trình đàm phán sáu bên vốn đã đổ bể năm 2007 giữa hai miền Triều Tiên với Nga, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ.
Even if the opposition party doesn't sweep the conservatives out of power in the 2012 elections, South Korea will likely abandon Lee's tough-guy approach. In September, his likely successor as the ruling party candidate in 2012, Park Geun-Hye, openly criticized Lee's approach in an article in Foreign Affairs that called instead for "trustpolitik."
Ngay cả nếu đảng đối lập không hất phe bảo thủ khỏi quyền lực trong cuộc bầu cử năm 2012, Hàn Quốc có khả năng vẫn sẽ từ bỏ cách tiếp cận cứng rắn của ông Lee. Vào tháng 9, người nhiều khả năng sẽ kế nhiệm ông như là một ứng viên của đảng cầm quyền trong năm 2012, Park Geun-Hye, đã công khai chỉ trích cách tiếp cận của ông Lee được gọi là “trustpolitik” trong một bài báo đăng trên tờ Foreign Affairs.
One project Park singled out for mention is an inter-Korean railroad line that would "perhaps transform the Korean Peninsula into a conduit for regional trade." That's an understatement. Restoring the line and hooking it up to Russia's Trans-Siberian Railroad would connect the Korean peninsula to Europe, reduce the shipment time of goods from one end of Eurasia to the other by about two weeks, and save South Korea up to $34 to $50 per ton in shipping costs. Meanwhile, the natural gas pipeline, which South Korea approved at the end of September, could reduce its gas costs by as much as 30%. For the world's second largest natural gas importer, this would be a major savings.
Một dự án mà ông Park chọn để nêu ra là tuyến đường sắt liên Triều mà có thể sẽ “biến bán đảo Triều Tiên thành một sợi dây liên kết thương mại khu vực“. Đó là một câu nói làm giảm nhẹ. Khôi phục tuyến đường và kết nối nó với Tuyến đường sắt Xuyên Siberia của Nga sẽ kết nối bán đảo Triều Tiên với châu Âu, giảm thời gian vận chuyển hàng hóa từ đầu này của châu Âu tới đầu kia khoảng 2 tuần, và tiết kiệm cho Hàn Quốc khoảng 34-50 USD/tấn về chi phí vận chuyển. Trong khi đó, đường ống dẫn khí, mà Hàn Quốc đã phê chuẩn vào cuối tháng 9, có thể giảm chi phí về khí đốt tới 30%. Đối với nhà nhập khẩu khí đốt lớn thứ hai thế giới, điều này là một khoản tiết kiệm rất lớn.
Serious economic steps toward Korean reunification are not just a dream, in other words, but good business, too. Even in the worst moments of the recent period of disengagement, it's notable that the two countries managed to preserve the Kaesong industrial complex located just north of the Demilitarized Zone. Run by South Korean managers and employing more than 45,000 North Koreans, the business zone is a boon to both sides. It helps South Korean enterprises facing competition from China, even as it provides hard currency and well-paying jobs to the North. The railroad and the pipeline would offer similar mutual benefits.
Nói cách khác, các bước đi nghiêm túc về kinh tế hướng tới thống nhất bán đảo Triều Tiên không chỉ là một giấc mơ, mà còn là [cơ hội] làm ăn tốt. Thậm chí vào những giờ khắc tồi tệ nhất trong khoảng thời gian tách biệt gần đây, đáng chú ý là hai nước đã duy trì được tổ hợp công nghiệp Kaesong nằm ở ngay phía bắc Vùng Phi quân sự. Do các giám đốc Hàn Quốc điều hành và thuê hơn 45.000 lao động Bắc Triều Tiên, vùng kinh doanh này là một lợi ích của cả hai phía. Nó giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc đương đầu với sự cạnh tranh từ Trung Quốc, cũng như mang về đồng tiền mạnh và công ăn việc làm tốt cho người Bắc Triều Tiên. Đường sắt và đường ống dẫn khí sẽ mang lại những lợi ích chung tương tự.
According to conventional wisdom, North Korea has a single bargaining chip, its small nuclear arsenal, which it will never give up. But a real estate agent would look at the situation differently. What North Korea really has is "location, location, location," and it finally seems ready to cash in on its critical position at the heart of the world's most vital economic region.
Theo sự khôn ngoan thông thường, Bắc Triều Tiên sẵn sàng mặc cả đơn lẻ, kho hạt nhân nhỏ mà nước này sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng một nhân viên về bất động sản sẽ nhìn nhận tình hình với một con mắt khác. Những gì Bắc Triều Tiên thực sự có là “vị trí, vị trí, vị trí” và rốt cục nước này có vẻ sẵn sàng kiếm chác từ vị trí trọng yếu của mình ở giữa tâm khu vực kinh tế năng động nhất thế giới.
The train line would bind the world's two biggest economic regions into a huge Eurasian market. And the pipeline, coupled with green energy projects in China, South Korea, and Japan, might begin to wean East Asia from its dependency on Middle Eastern oil and thus on the U.S. military to secure access and protect shipping routes.
Tuyến đường tàu sẽ ràng buộc hai khu vực kinh tế lớn nhất thế giới vào một thị trường Âu Á khổng lồ. Và đường ống dẫn, kết hợp với các dự án năng lượng xanh ở Trung Quốc, Hàn Quốc, và Nhật Bản, có thể bắt đầu giúp châu Á không còn phụ thuộc vào dầu lửa Trung Đông và theo cách đó không phải dựa vào quân đội Mỹ để đảm bảo sự tiếp cận và bảo vệ các tuyến vận tải.
Thought of another way, these projects and others like them lurking in the Eurasian future are significant not just for what they connect, but what they leave out: the United States.
Nói theo cách khác, những dự án này và những điều tương tự ẩn chứa trong tương lai Âu Á là rất quan trọng, không chỉ vì những gì chúng kết nối mà còn bởi những gì chúng xóa bỏ: Mỹ.
Out in the cold
Bị cho ra rìa
The Bush administration anticipated Lee Myung Bak's approach to North Korea by chucking the carrot and waving the stick. By 2006, however, Washington had made a U-turn and was beginning to engage Pyongyang seriously. The Obama administration took another tack, eventually adopting a policy of "strategic patience," a euphemism for ignoring North Korea and hoping it wouldn't throw a tantrum.
Chính quyền Bush đã lường trước được cách tiếp cận Bắc Triều Tiên của Lee Myung Bak bằng cách quăng ra củ cà rốt và vung vẩy cây gậy. Tuy nhiên, vào năm 2006, Washington đã có một cú vòng ngược lại và bắt đầu nghiêm túc lôi kéo Bình Nhưỡng. Chính quyền Obama thực hiện chiến thuật khác, cuối cùng theo chính sách “kiên trì chiến lược”, một lối nói trại của việc lờ Bắc Triều Tiên đi và hy vọng nước này không nổi cơn thịnh nộ.
It hasn't worked. North Korea has plunged full speed ahead with its nuclear program. The U.S./NATO air campaign against Libya's Muammar Gaddafi, who had given up his nuclear program to secure better relations with the West, only reinforced Pyongyang's belief that nukes are the ultimate guarantor of its security. The Obama administration continues to insist that the regime show its seriousness about denuclearization as a precondition for resuming talks. Even though Washington recently sent a small amount of flood relief, it refuses to offer any serious food assistance. Indeed, in June, the House of Representatives passed an amendment to the agriculture bill that prohibited all food aid to the country, regardless of need.
Chính sách đó không có tác dụng. Bắc Triều Tiên đã tăng tốc tối đa với chương trình hạt nhân của nước này. Chiến dịch không kích của Mỹ/NATO chống lại Muammar Gaddafi của Libya, người từ bỏ chương trình hạt nhân của mình để đảm bảo các mối quan hệ tốt hơn với phương Tây, sẽ càng khiến Bình Nhưỡng tin rằng vũ khí hạt nhân là sự đảm bảo tối thượng cho an ninh nước này. Chính quyền Obama tiếp tục đòi Bình Nhưỡng phải chứng tỏ sự thành thật về giải trừ hạt nhân như một điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán. Mặc dù Washington mới đây đã gửi một số lượng nhỏ hàng cứu trợ lũ lụt, nước này từ chối cung cấp bất kỳ một sự hỗ trợ thực phẩm nào. Thay vào đó, hồi tháng 6, Hạ viện Mỹ đã thông qua một sửa đổi đối với dự luật nông nghiệp, theo đó cấm mọi hoạt động viện trợ thực phẩm cho Bắc Triều Tiên, bất chấp sự cần thiết.
Though the administration will likely send envoy Stephen Bosworth to North Korea later this year, no one expects major changes in policy or relations to result. With a presidential election year already looming, the Obama administration isn't likely to spend political capital on North Korea -- not when Republicans would undoubtedly label any new moves as "appeasement" of a "terrorist state."
Mặc dù chính quyền nhiều khả năng sẽ cử đặc sứ Stephen Bosworth tới Bắc Triều Tiên vào cuối năm nay, không ai hy vọng sẽ đạt được những thay đổi lớn trong chính sách hoặc các mối quan hệ. Với cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra, chính quyền Obama có thể sẽ không chi vốn chính trị về Triều Tiên – không phải khi phe Cộng hòa chắc chắn sẽ dán mác cho bất kỳ một động thái mới nào là “chính sách nhân nhượng” của một “nhà nước khủng bố”.
Obama came into office with a desire to shift U.S. policy away from its Middle Eastern focus and reassert America's importance as a Pacific power, particularly in light of China's growing regional influence. But the president has invested more in drones than in diplomacy, sustaining the war on terror at the expense of the sort of bolder engagement of adversaries that Obama hinted at as a candidate. In the meantime, the administration is prepared to just wait it out until the next elections are history -- and by then, it might already be too late to catch up with regional developments.
Obama lên nhậm chức với một khát vọng dịch chuyển chính sách của Mỹ khỏi trọng tâm Trung Đông và xác nhận lại tầm quan trọng của Mỹ như một cường quốc Thái Bình Dương, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng sự ảnh hưởng trong khu vực. Nhưng Tổng thống Mỹ đã đầu tư vào những chiếc máy bay không người lái nhiều hơn vào ngoại giao, tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố với cái giá của một kiểu ràng buộc đối phương một cách táo bạo hơn như ông từng gợi ý khi còn là một ứng viên. Trong khi đó, chính quyền sẵn sàng chờ điều đó diễn ra cho đến khi các cuộc bầu cử mới trở thành lịch sử – và đến khi ấy, có thể đã quá muộn để bắt kịp những biến chuyển trong khu vực.
After all, Washington has watched China become the top trading partner of nearly every Asian country. Similarly, the economic links between China and Taiwan have deepened considerably, a reality to which even that island's opposition party must bow. The Obama administration's recent decision not to upset Beijing too much by selling advanced F-16 fighter jets to Taiwan, opting instead for a mere upgrade of the F-16s it bought in the 1990s, is a clear sign of relative U.S. decline in the region, suggests big-picture analyst Robert Kaplan.
Sau tất cả, Washington đã chứng kiến Trung Quốc trở thành một đối tác thương mại hàng đầu của gần như tất cả các nước châu Á. Tương tự, các quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc với Đài Loan đã gắn bó hơn đáng kể, một thực tế mà thậm chí phe đối lập ở hòn đảo này phải chào thua. Quyết định không chọc giận Bắc Kinh quá nhiều của chính quyền Obama mới đây do bán các phi cơ chiến đấu F-16 tân tiến cho Đài Loan, thay vào đó chọn một một phiên bản nâng cấp đơn thuần của F-16 mà đảo này mua trong những năm 1990, là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự suy giảm tương đối của Mỹ trong khu vực, theo nhà phân tích Robert Kaplan.
Then there's the sheer cost of the U.S. military presence in the Pacific, which looks like a juicy target to budget cutters in Washington. Key members of Congress like Senators John McCain and Carl Levin have already signaled their anxiety about the high price tag of a planned "strategic realignment" in Asia that involves, among other things, an expansion of the U.S. military base in Guam and an upgrading of facilities in Okinawa. In response to a question about potential military cuts, new Deputy Secretary of Defense Ashton Carter has confirmed that reducing U.S. troops and bases overseas is "on the table."
Tiếp theo, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương sẽ tiêu tốn rất lớn. Điều này có vẻ là một mục tiêu lý thú của những người cắt giảm ngân sách ở Washington. Các thành viên chủ chốt của Quốc hội như các thượng nghị sĩ John McCain và Carl Levin đã bày tỏ sự lo lắng về mức giá cao của kế hoạch “tái liên kết chiến lược” ở Châu Á mà trong số nhiều thứ khác có sự mở rộng căn cứ quân sự ở Guam cùng việc nâng cấp các cơ sở ở Okinawa. Phản ứng trước câu hỏi về việc cắt giảm quân sự tiền ẩn, tân Thứ trưởng Quốc phòng Ashton Carter khẳng định rằng việc giảm bớt quân số và căn cứ quân sự Mỹ ở nước ngoài “đang nằm trên bàn thảo luận”.
The future of East Asia is hardly a given, nor is an economic boom and regional integration the only possible scenario. Virtually every country in the region has hiked its military spending. Tension points abound, particularly in potentially energy-rich waters that various countries claim as their own. China's staggering economic growth is not likely to be sustainable in the long term. And North Korea could ultimately decide to make do as an economically destitute but adequately strong military power.
Tương lai của Đông Á hầu như không phải là một sự định sẵn, một sự bùng nổ kinh tế và hội nhập cũng không phải là viễn cảnh có thể duy nhất. Gần như mỗi nước trong khu vực đều tăng mạnh chi tiêu quân sự của mình. Có rất nhiều căng thẳng, đặc biệt là ở những vùng biển giàu năng lượng mà các nước cùng tuyên bố chủ quyền. Sức tăng trưởng kinh tế sửng sốt của Trung Quốc có thể không bền vững trong thời gian dài. Và Bắc Triều Tiên rút cục có thể quyết định trở thành một cường quốc quân sự mạnh mẽ nhưng nghèo túng về kinh tế.
Still, the trend lines for 2012 and after point to greater engagement on the Korean peninsula, across the Taiwan Strait, and between Asia and Europe. Right now, the United States, for all of its military clout, is not really part of this emerging picture. Isn't it time for America to gracefully acknowledge that its years as the Pacific superpower are over and think creatively about how to be a pacific partner instead?
Tuy nhiên, các đường xu hướng cho năm 2012 và sau đó chỉ tới một sự ràng buộc lớn hơn trên bán đảo Triều Tiên, ngang qua eo biển Đào Loan, và giữa hai châu lục Âu – Á. Ngay lúc này, Mỹ – với tất cả sức mạnh quân sự của nước này – không phải là một phần thực sự trong bức tranh đang nổi lên này. Liệu chưa phải lúc người Mỹ thừa nhận rằng những năm tháng làm siêu cường Thái Bình Dương đã qua rồi và thay vào đó hãy nghĩ một cách sáng tạo về cách thức trở thành một đối tác Thái Bình Dương?
John Feffer is the co-director of Foreign Policy in Focus at the Institute for Policy Studies, writes its regular World Beat column, and will be publishing a book on Islamophobia with City Lights Press in 2012. This piece originally appeared on TomDispatch. The opinions expressed in this commentary are solely those of the author.
Ông John Feffer là đồng giám đốc tạp chí Foreign Policy in Focus tại Viện Nghiên cứu Chính sách, viết chuyên mục World Beat của tạp chí và sắp ra mắt một cuốn sách về Islamophobia với nhà xuất bản City Lights năm 2012. Bài viết này lúc đầu được đăng ở TomDispatch. Các ý kiến đưa ra trong bài đều của tác giả.

Translated by Trúc An