MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, August 20, 2011

CHÊNH VÊNH Lê Cát Trọng LýCHÊNH VÊNH

TOTTERY

Lê Cát Trọng Lý

Lee Kirby

Thương em anh trèo non cao

Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc

Thương anh em lội sông sâu

Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc

For you, I’d do anything

Take flight, late night, silently

For me, you’ve done many things

Sacrifice, protecting lies, your family

Còn chần chờ chi... hỡi anh

Hôn em ôm em cho nát chênh vênh

Ừ tình là điên... khát say

Hôn em ôm em sao nát chênh vênh

Hmmmmm........

Oh can’t you see, it is easy

Just come here with me

And crush this disease

Love’s so extreme, it is insane

Why hesitate, am I blinding your way?

Thương em anh trèo non cao

Mùa mưa thâu mây tan mệnh bạc

Thương anh em lội sông sâu

Trôi hương trôi hoa tan phận ngọc

For you, I’d do anything

Take flight, late night, silently

For me, you’ve done many things

Sacrifice, protecting lies, your family

Còn chần chờ chi..hỡi anh

Hôn em ôm em cho nát chênh vênh

Ừ tình là điên... khát say

Hôn em ôm em sao nát chênh vênh

Oh can’t you see, it is easy

Just come here with me

And crush this disease

Love’s so extreme, it is insane

Why hesitate, am I blinding your way?

Thương em thương tình đã mang

Yêu trăng ba mươi quên mình

Thương tôi thương phận long đong

Yêu tan mong manh tan nhật nguyệt

Thương tâm.

Tried, tired, falling, falling sleepless eyes

Recognise time flies, forgetting my life

Chest pain, torn brain…. I’m suffering

Fragile, empty smile, I’m helpless inside….

Thương tâm.Fiddler in the park Tiếng đàn trong công viên


Fiddler in the park
Tiếng đàn trong công viên
Seventy-year-old Ta Tri Hai on violin
The elderly but healthy man with a ponytail and a long, silky white beard is not busking but simply playing for the joy of it.
Nhạc sỹ Tạ Trí Hải bảy mươi tuổi chơi violin
Người đàn ông lớn tuổi nhưng khỏe mạnh với một kiểu tóc đuôi ngựa và một bộ râu trắng dài, mượt không phải là người
hát rong mà chỉ đơn giản chơi đàn vì niềm vui được chơi đàn.
Now into his seventies, Ta Tri Hai has become a fixture of April 30th Park on Han Thuyen Street in the morning and September 23rd Park on Pham Ngu Lao Street at night.
Bây giờ đã ở tuổi bảy mươi, Tạ Trí Hải đã trở thành một hình ảnh cố hữu nơi công viên 30 Tháng Tư trên đường Hàn Thuyên vào buổi sáng và ngày công viên 23 Tháng Chín trên đường Phạm Ngũ Lão vào ban đêm.
With his trademark cowboy’s hat, Hai is a familiar sight to the people who live in this part of Ho Chi Minh City’s District 1 and a welcome surprise to the tourists and other pedestrians who happen to be passing by.
Với cái mũ nhãn hiệu cao bồi của mình, ông Hải là một cảnh tượng quen thuộc với những người sống ở khu vực này của Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và một chào đón bất ngờ khách du lịch và người bộ hành tình cờ đi ngang qua.
Street airs
Hai has been playing his violin, mandolin and harmonica in the great outdoors for going on 60 years. Born in Hanoi, he has lived in this southern metropolis for 32 years.
Khúc nhạc đường phố
Hải đã chơi violin, mandolin và harmonica trong các hoạt động ngoài trời trên 60 năm. Sinh tại Hà Nội, ông đã sống ở thành phố phía Nam 32 năm nay.
The retired engineer and self-taught musician is proficient on his chosen instruments and has a vast repertoire that includes many songs from other countries.
Là kỹ sư đã về hưu, nhạc sĩ tự học này chơi thành thạo các nhạc cụ mà mình lựa chọn và có một chương trình với các tiết mục rộng lớn bao gồm nhiều bài hát từ nhiều nước khác nhau.
Every day for five years, Hai has been performing in April 30th Park in the morning and September 23rd Park in the evening.
Hằng ngày suốt năm năm nay, ông Hải đã chơi đàn tại công viên 30 tháng 4 vào buổi sáng và công viên 23 tháng chín vào buổi tối.
“I spend more time playing out here than staying home,” he says. “I’m getting old. The music keeps me occupied and makes life more interesting.”
“Tôi dành nhiều thời gian chơi đàn ở đây hơn ở nhà,ông nói. “Tôi đã già. Âm nhạc giúp tôi bớt bận tâm và làm cho cuộc sống thú vị hơn.
Many passers-by stop to listen and sing along with him or accompany him on their own instruments, young people particularly.
Nhiều người qua đường dừng lại để lắng nghe và hát cùng với ông hay đệm chơi nhạc cùng ông với các nhạc cụ khác, đặc biệt là những người trẻ tuổi.
Hai always has his violin, mandolin and harmonica with him when he goes to the park.
Hải luôn luôn mang theo violin, mandolin và harmonica khi ông đi đến công viên.
“I carry the musical instruments here. The young people who can play them seem very adept and natural,” he says.
Tôi mang theo các nhạc cụ âm ở đây. Các bạn trẻ biết chơi đàn có vẻ rất chuyên nghiệp và tự nhiên,” ông nói.
“I choose to sit in the park as few areas of this noisy city have a quiet place for people to sit together with the plants and grass and enjoy music.”
Tôi chọn ngồi trong công viên bởi vì có ít khu vực của thành phố ồn ào này có được có một nơi yên tĩnh cho mọi người ngồi cùng nhau với cây cỏ mà thưởng thức âm nhạc.
Ngan Sao Club
So many people were coming to hear Hai play and to learn from him that he gave them a collective name: the Ngan Sao Club, whose name means “a thousand stars”.
Câu lạc bộ Ngàn Sao
Nhóm người đông dảo đến để nghe ông Hải chơi và học hỏi từ ông đã được ông đặt tên là Câu lạc bộ Ngàn Sao, có tên có nghĩa là một ngàn ngôi sao.
Anyone who likes good music can join, and instrumentalists of every kind are welcome to play along with Hai while the other spectators sing.
Bất cứ ai yêu thích nhạc hay có thể tham gia, và nhạc công của mỗi loại đều được chào đón để chơi cùng với ông trong khi các khán giả khác hát theo.
In the shade of the trees, Hai and the Ngan Sao crowd liven up the park and adjoining street with their music. Sometimes they perform for hours at a stretch, and at any one time there can be up to 100 musicians and singers.
Trong bóng mát của cây xanh, ông Hải và đám đông Ngàn Sao làm sinh động công viên và đường phố kế cận với âm nhạc của họ. Đôi khi họ biểu diễn một lượt kéo dài trong nhiều, và tại bất cứ thời điểm nào cũng có thể có đến 100 nhạc công và ca sĩ.
Global contact
Besides his musical prowess, Hai can speak English and French. Many foreign students and tourists stop to listen and chat with him, and there is always a crowd-pleaser when he takes a foreigner’s request and plays one of their folk songs.
Tiếp xúc toàn cầu
Bên cạnh khả năng âm nhạc của mình, ông Hải có thể nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Nhiều sinh viên nước ngoài và khách du lịch dừng lại để lắng nghe và trò chuyện với ông, và luôn luôn có một người làm hài lòng đám đông khi ông yêu cầu một người ngoại quốc chơi một ca khúc dân gian của họ.
“Some tourists still send me emails with photos regularly. They stay in touch,” he says.
“Một số khách du lịch vẫn còn gửi cho tôi email với hình ảnh thường xuyên. Họ giữ liên lạc, ông nói.
Hai keeps a notebook with him for people to write down their thoughts and feelings, as well as their names, addresses and phone numbers.
Hải mang theo một sổ tay để cho mọi người để viết ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình, cũng như tên, địa chỉ và số điện thoại.
Turning over the pages, one can see comments in Vietnamese, Korean, Japanese, English, French, Thai, Arabic and so forth left by Quang Thanh, Martin, Jessica, Amy…
Lần giở các các trang, người ta có thể nhìn thấy các nhận xét bằng tiếng Việt, Hàn, Nhật Bản, Anh, Pháp, Thái, tiếng Ả Rập… được Quang Thanh, Martin, Jessica, Amy lưu lại.
Hai says he’s onto his ninth notebook.
Ông Hải nói ông đã dùng tới chin cuốn sổ như thế.
He probably doesn’t know exactly how many people have written in his notebooks and how many languages they contain. Obviously he cannot understand all the comments but he holds them in high regard without exception as their authors came from all over the world.
Ông có thể không biết chính xác có bao nhiêu người đã ghi trong sổ tay của mình và bao nhiêu ngôn ngữ ghi trong đó. Rõ ràng là ông có thể không hiểu tất cả các nhận xét ​​nhưng ông giữ chúng rất trân trọng và không phân biệt khen chê vì tác giả của họ đến từ khắp nơi trên thế giới.
Every night after his public show, Hai returns to his small rented room in an old building on Ngo Duc Ke Street in District 1. When he returns to the park the next morning, a sizeable crowd has already assembled in anticipation. And so the music resumes.
Mỗi tối sau khi chương trình với công chúng, Hải trở về căn phòng thuê nhỏ bé trong một tòa nhà cũ trên đường Ngô Đức Kế, Quận 1. Khi ông trở lại công viên vào sáng hôm sau, một đám đông khá lớn đã tụ họp đúng như dự đoán. thế là âm nhạc lại tiếp tục.
Reported by Diem Thu-Ha Dinh Nguyen
Translated by Nguyenquang