MENU

BILINGUAL BLOG – BLOG SONG NGỮ ANH VIỆT SHARE KNOWLEGE AND IMPROVE LANGUAGE

--------------------------- TÌM KIẾM TRÊN BLOG NÀY BẰNG GOOGLE SEARCH ----------------------------

TXT-TO-SPEECH – PHẦN MỀM ĐỌC VĂN BẢN

Click phải, chọn open link in New tab, chọn ngôn ngữ trên giao diện mới, dán văn bản vào và Click SAY – văn bản sẽ được đọc với các thứ tiếng theo hai giọng nam và nữ (chọn male/female)

- HOME - VỀ TRANG ĐẦU

CONN'S CURENT THERAPY 2016 - ANH-VIỆT

150 ECG - 150 ĐTĐ - HAMPTON - 4th ED.

VISUAL DIAGNOSIS IN THE NEWBORN

Saturday, June 11, 2011

Why the Japanese are the smartest? Tại sao Người Nhật thông minh nhất?
Why the Japanese are the smartest?

Tại sao Người Nhật thông minh nhất?

Beginning of the school year, in a high school in America, the class master shows the class a new student: Sakiro Suzuki from Japan.

Start time:

Ngày khai trường trong một lớp học ở Mỹ. Cô giáo giới thiệu với cả lớp một em học sinh mới Sakiro Suzuki, người Nhật Bản.

Giờ học bắt đầu.

Class master:

- Let's see, who knows the most about American history. Who said: "Freedom or death!”?

Tomb of silence in class, but Suzuki raises hand:

- Patrick Henry 1775 Philadelphia.

Cô giáo nói:

- Cả lớp chú ý. Cô sẽ kiểm tra xem các em có biết gì về lịch sử nước Mỹ hay không nhé. Nào chúng ta bắt đầu, ai đã nói: “Hãy trả tự do cho tôi hoặc giết tôi đi”?

Cả lớp im thít. Suzuki giơ tay lên và nói:

- Patrick Henry, năm 1775, tại Philadelphia.

- Suzuki Bravo! But who said: “The country is the people, therefore people can not die.”?

Suzuki:

- Abraham Lincoln 1863 Washington.

- Rất giỏi, Suzuki. Thế ai đã nói: “Chính quyền là nhân dân và nhân dân không thể suy tàn.”?

Suzuki:

- Abraham Lincoln, năm 1863, tại Washington. Suzuki lại trả lời.

Class master class looks over and says:

- I'm ashamed for you. Suzuki is in Japan and knows more about America than you!

Cô giáo nhìn cả lớp và nói:

- Thật xấu hổ. Suzuki là người Nhật mà còn rành về lịch sử nước Mỹ hơn cả các em.

The back can hear a voice:

- Kiss my ass, Japon smelly! Kiss my ass, fucking Japanese!

- Who said this shit?? class master asks.

Suzuki rises and says:

- Gen. McArthur on Guadal canal in 1942, and 1982 Lee Iacocca at Chrysler shareholders meeting.

Có tiếng thì thầm cuối lớp.

- Cút đi quân Nhật khồn khiếp!

- Ai đã nói thế? Cô giáo bực dọc hỏi.

Suzuki giơ tay và trả lời ngay.

- Tướng Mc Arthur, năm 1942, tại kênh đào Panama và Lee Iacocca, năm 1982, trong cuộc họp cổ đông của tập đoàn General Motors.

Quiet in class again, but the back can hear again:

- I feel like vomit!

Class master shouts:

- Who was the bitch!

Suzuki:

- George Bush senior to Japanese Minister Tanaka during a meal service, in Tokyo 1991.

Lớp học yên lặng như tờ. Một tiếng nho nhỏ cất lên.

- Thật là buồn nôn.

- Ai nói vậy? Cô giáo giận dữ quát lên.

Suzuki lại trả lời.

- George Bush Senior nói với Thủ tướng Nhật Tanaka trong buổi yến tiệc tại Tokyo, năm 1991.

A students stands and says:

- Suck me! Suck my dick ... !

Class master:

- Enough! Who was rude?

Suzuki:

- Bill Clinton to Monica Lewinsky, 1997, Washington, White House Oval Office.

Một em đứng dậy hét lên.

- Suzuki, hãy bú c… tao!

Cô giáo:

- Thôi đủ rồi! Ai nói thô lỗ như thế?

Suzuki:

- Bill Clinton nói với Monica Lewinsky, năm 1997, tại Washington, phòng Bầu dục của Tòa Nhà Trắng.

Another student:

- Suzuki is a big shit!

Suzuki:

- Valentino Rossi Superbike GP Brazil 2002.

Một sinh viên khác nói:

- Suzuki là đồ chết tiệt!

Suzuki:

- Valentino Rossi, trong giải lớn mô tô tổ chức tại Nam Phi năm 2002.

Class is in total chaos, faints class master, opens the door and enters the directory:

- A bunch of idiots more like you, a bigger asshole than you I’ve never seen in my life!

Suzuki:

- Adrian Nastase to Tanasescu, Minister of Finance at a session to amend the budget and creating new taxes, Bucharest 2003.

Cả lớp điên tiết bắt đầu náo loạn hẳn lên. Cô giáo ôm mặt, ngất xỉu. Cánh cửa lớp bật mở, ông hiệu trưởng xuất hiện.

- Ối, khùng cả rồi! Loạn như chuồng lợn. Đời tôi chưa bao giờ thấy như thế này.

Suzuki:

Adrian Nastase nói với Tanasescu, bộ trưởng bộ tài chính tại một phiên họp để tu chỉnh ngân sách và thuế khóa mới tại Bucharest 2003.